پک جامع آموزش نرم افزار اسنافلر (Snuffler) - 1398-04-21 11:10:00
دانلود نرم افزار Deep Excavation DeepEX 2024 - 1403-03-25 21:51:00
پک جامع آموزش نرم افزار شیک (shake2000) - 1398-03-20 13:37:00
دانلود نرم افزار Deep Excavation Trench 2024 - 1398-03-13 18:58:00
دانلود نرم افزار Deep Excavation DeepFND 2024 - 1398-03-09 20:51:00
دانلود نرم افزار 2024 Geosolve - 1456-02-28 18:02:00
دانلود نرم افزار Deep Excavation DeepFND 2020 - 1398-02-28 17:43:00
دانلود نرم افزار Deep Excavation SnailPlus 2019 - 1456-02-28 17:26:00
دانلود نرم افزار Deep Excavation DeepEX 2023 - 1398-02-28 16:59:00
دانلود نرم افزار لاگ پلات 2024 (RockWare LogPlot 2024.3.6) - 1403-02-28 13:44:00
دانلود نرم افزار پلکسیز 2024 (PLAXIS 2D/3D CONNECT Edition V24) - 1398-02-28 13:31:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری زرین شهر در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) - 1402-08-14 20:15:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی - 1402-08-14 20:11:00
دانلود مقاله بررسی و تاثیر مقدار و نوع لاتکس بر رفتار مخلوط میکروسرفیسینگ و طرح اختلاط آن - 1402-08-14 20:07:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل و فاصله در گروه پایه هاي رودخانهاي بر میزان نیروهاي هیدرودینامیکی وارد بر - 1402-08-11 12:53:00
دانلود مقاله مقايسه سازه هاي بلند فولادي بر مبناي طراحي به روش هاي LRFD و ASD - 1402-08-11 12:47:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم ش - 1402-08-11 12:43:00
دانلود مقاله مقایسه تأثیر الیاف پلی پروپیلن و فولادي بر خواص مکانیکی بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت شرایط - 1402-08-11 12:39:00
دانلود مقاله بررسی هندسه هسته اصلی بادبند کمانش ناپذیر - 1402-08-11 12:34:00
دانلود مقاله مروري بر رفتار آلياژ حافظه دار شكلي (SMA) و كاربرد آن در سازه هاي فولادي - 1402-08-02 17:23:00
دانلود مقاله تخمین بهترین قطر متوسط دانه بندی بستر به منظور پیش بینی نیمرخ تعادلی سواحل ماسه ای - 1402-08-02 17:17:00
دانلود مقاله تاثیر مدلسازي اندرکنش خاك سازه در کنترل سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی با استفاده از میرا - 1402-08-02 17:12:00
دانلود مقاله بررسي استفاده از متاكائولن در خواص مكانيكي بتن سبك خودتراكم تحت حمله سولفاته - 1402-07-30 21:10:00
دانلود مقاله تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي - 1402-07-29 16:36:00
دانلود مقاله ترمیم بتن های کم مقاومت بواسطه تزریق گوگرد مذاب - 1402-07-29 16:32:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامتریک یک موج شکن ذوزنقه ای مغروق بر روی یک پانتون شناور - 1402-07-26 20:44:00
دانلود مقاله روش اجرای سازه اصلی زیرزمینی بخش شمالی ایستگاه توحید خط ۷ متروی تهران R7 - 1402-07-26 20:40:00
دانلود مقاله بررسی آرایش و تاثیر سوراخ های لوبیایی و طول تسلیم بر رفتار بادبند کمانش ناپذیر - 1402-07-26 11:32:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی اجرای موج شکن های متخلخل و لایه بندی شده در طرح توسعه بنادر (مطالعه موردی - 1402-07-26 11:28:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی اجرای موج شکن های متخلخل و لایه بندی شده در طرح توسعه بنادر( مطالعه موردی - 1402-07-21 19:09:00
دانلود مقاله بررسی اثرات اندرکنش خاک تونل بر پاسخ تونل ها در برابر ارتعاشات لرزه ای - 1402-07-21 19:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل و فاصله در گروه پایه هاي رودخانه اي بر میزان نیروهاي هیدرودینامیکی وارد ب - 1402-07-20 13:49:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت تک محوري رس تثبیت شده با پسماند کاربید کلسیم به عنوان جایگزینی براي آهک - 1402-07-20 13:45:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار ماسه رمبنده با الیاف افزودنی درخت خرما در بارگذاري کرنش صفحه اي و محدودشد - 1402-07-10 12:28:00
دانلود مقاله بررسی نشانه شناختی تبلیغات محیطی بر اساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی( مطالعه موری تبلیغا - 1402-07-10 12:21:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم ش - 1402-07-07 20:25:00
دانلود مقاله بررسي فنوتايپي تحولات مسكن تركمن هاي جعفرباي - 1402-07-07 20:20:00
دانلود مقاله تاثیرپذیری فرم معماری ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی برق - 1402-07-06 19:48:00
دانلود مقاله تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي - 1402-07-06 19:45:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار مشخصات مکانیکی بتن تحت تاثیر کاربرد مواد افزودنی رزین پلی استر - 1402-07-06 19:40:00
دانلود مقاله استفاده از تبدیل کانتورلت براي شناسایی خسارت در دال هاي بتنی پیش تنیده - 1402-07-03 21:18:00
دانلود مقاله مروری برروش ها و فناوری های نو در طراحی و زیباسازی - 1402-07-03 21:13:00
دانلود مقاله راهكارها و موانع اجراي مبحث ١٩ در جداره هاي مجاور فضاي آزاد نمونه موردي شهر اردبیل - 1402-07-03 21:10:00
دانلود مقاله لزوم مطالعه و تحقیق پارامترهاي تردد ترافیکی بزرگراه شهري - 1402-07-01 20:57:00
دانلود مقاله سیستم های سازه ای در سازه های بلند - 1402-06-25 19:55:00
دانلود مقاله ضرورت بازنگری آیین نامه زلزله ایران جهت اعمال پارامترهای جدید محاسباتی به منظور لحاظ کر - 1402-06-25 19:50:00
دانلود مقاله فن آوری نوین پلی ون در صنعتی سازی ساختمان های سبک - 1402-06-25 19:46:00
دانلود مقاله تحلیل مقاومت خمشی و ظرفیت دورانی مقاطع فولادی سردنورد شده C شکل به روش اجزای محدود در س - 1402-06-25 19:40:00
دانلود مقاله برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی - 1402-06-25 19:37:00
دانلود مقاله تاثیر ژئوسنیتتیک ها در بهبود ظرفیت باربری پی - 1402-06-25 19:32:00
دانلود مقاله ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی در مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود - 1402-06-21 12:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر وزن سازه بر عملکرد اتصالات تیر به ستون پیش ساخته بتنی مقاوم در برابر زلزله - 1402-06-21 12:00:00
دانلود مقاله طرح بهینه لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دوبعدی با در نظرگرفتن شاخص خسارت - 1402-06-18 22:53:00
دانلود مقاله درجه روزهای نیاز به سرمایش و گرمایش به عنوان عواملی اقلیمی در طراحی سازه های سبک مطالعه - 1402-06-18 22:48:00
دانلود مقاله رفتار مهاربندهای جانبی در قابهای فولادی با استفاده از سطوح عملکرد - 1402-06-18 22:44:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر بال دیوارهای برشی سبک Z شکل در رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح - 1402-06-12 18:51:00
دانلود مقاله بررسی خواص بتن های حاوی پلیمر - 1402-06-11 19:55:00
دانلود مقاله کاهش خسارت ناشی از زلزله با استفاده از تکنولوژی بتن سبک - 1402-06-10 19:41:00
دانلود مقاله مقایسه دستورالعمل های ارزیابی لرزه ای قبل از وقوع زلزله در ساختمانهای مسکونی سبک و رایج - 1402-06-09 19:43:00
دانلود مقاله سیستم نوین ترکیبی آکاردونی با فناوری نوین برای میرا کردن امواج زلزله در سازه های موجود - 1402-06-08 18:07:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ملاحظات معماری در سبک سازی و کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان - 1402-06-08 18:00:00
دانلود مقاله فناوری تیغه های سبک در کاهش مقاومت جانبی طرح ساختمان - 1402-06-07 19:19:00
دانلود مقاله بررسی احتمال خرابی تیر فلزی تحت مود پیچشی جانبی با در نظر گرفتن اثر سبک سازی دیوار خارج - 1402-06-07 19:14:00
دانلود مقاله بررسی اثر اتصالات نیمه صلب در قاب های فولادی مهاربندی شده با بادبند ضربدری - 1402-06-07 19:09:00
دانلود مقاله تعامل سبک سازی و فرهنگ با تاملی در مفهوم مدرنیته - 1402-06-07 19:05:00
دانلود مقاله بررسی رفتار و میکرو مدل سازی قاب های مرکب بتنی - 1402-06-07 19:00:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد سیستم LSF در سبک سازی موثر سازه در مقایسه با سیستم های رایج در کشور - 1402-05-31 19:31:00
دانلود مقاله بررسی زون مخرب گسل های امتداد لغز بانگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب - 1402-05-31 19:26:00
دانلود مقاله بررسی سیستم انبوه سازی قاب پیش ساخته و نیمه پیش ساخته بتن مسلح از دیدگاه سازه ای - 1402-05-31 19:21:00
دانلود مقاله اثرات سبک سازی ساختمان های فلزی نامنظم جداسازی شده بر رفتار لرزه ای آنها - 1402-05-29 20:49:00
دانلود مقاله قابلیت های ویژه آزمایش نفوذ سنجی دینامیکی در مطالعات ژئوتکنیک سازهای با سیستم سبک - 1402-05-28 21:47:00
دانلود مقاله بررسی سازه های سبک سنتی در مناطق اقلیمی شمالی کشور و مقایسه با ساختمان های موجود - 1402-05-28 21:42:00
دانلود مقاله بررسی سبک سازی اعضا غیر سازه ای با استفاده از مصالح سنتی - 1402-05-28 21:38:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای لینک های برشی قائم - 1402-05-27 09:57:00
دانلود مقاله بررسی نتایج آزمایشگاهی تیرهای صندوقه ای ساخته شده از بتن خود متراکم و مسلح شده با میلگر - 1402-05-27 09:52:00
دانلود مقاله مدلسازی نمونه آزمایشگاهی تیر فولادی تقویت شده توسط پلیمرهای FRP - 1402-05-27 09:48:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان با استاتیکی معادل زلزله بر روی گنبدهای مشبک تک لایه - 1402-05-27 09:43:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیاف FRP با استفاده از AN - 1402-05-21 22:21:00
دانلود مقاله پیش بینی مقاومت چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی حاصل از روش - 1402-05-21 22:15:00
دانلود مقاله مقوا مصالحی پایدار برای مسکن موقتی - 1402-05-21 22:10:00
دانلود مقاله استفاده از بتن سبک در ساختار سبک سازی و مقاوم سازی مسکن - 1402-05-01 20:35:00
دانلود مقاله تکنولوژی ساخت در تولید انبوه مسکن سبک - 1402-05-01 20:32:00
دانلود مقاله نقش مصالح به کار گرفته شده در نما در جهت سبک سازی ساختمان و مقاوم سازی آن در برابر زلزل - 1402-05-01 20:27:00
دانلود مقاله تحلیل اجزا محدود ورق های خمشی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مراتب بالا - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله سبک سازی سازه ها با سیستم پیش ساخته سبز LEED - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی دال های مجوف مسلح به میلکردهای FRP - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقاوم سازی و سبک سازی به وسیله بلوک های ایرکریت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بازشناسی فرم های فرم های معماری جهت سبک سازی ساختمان - 1402-04-13 18:46:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سیستم پس تنیدگی در صلبیت دال ها - 1402-04-10 20:30:00
دانلود مقاله بررسی دلایل عدم توسعه بتن سبک در استان خوزستان - 1402-04-10 20:27:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت افزون در سازه های فضاکار - 1402-04-10 20:22:00
دانلود مقاله بررسی جنبه های فرهنگی اجتماعی در سبک سازی با توجه به مخاطرات زلزله - 1402-04-09 21:52:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی مکانی و سبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1383 و 1356 زرند کرمان - 1402-04-09 21:47:00
دانلود مقاله بررسی سبک سازی بتن و افزودنی های آن مزایا و کاربرد - 1402-04-06 19:41:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار بلوک های بتنی با هدف مسلح نمودن آنها - 1402-04-06 19:36:00
دانلود مقاله سختی و صلبیت سقف های مجوف (وافل) و کاهش بار مرده در مقابل دال های دو طرفه - 1402-04-06 19:32:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی فنی و اقتصادی سازه های چوبی سنتی و جدید در اقلیم شمال ایران به ویژه از م - 1402-04-06 19:28:00
دانلود مقاله رفتار لرزه ای قاب های بلند با اتصالات نیمه گیردار - 1402-04-06 19:24:00
دانلود مقاله مقایسه ی سیستم لرزه بر UBF با سایر سیستم های رایج مهاربندی CBF - 1402-04-04 18:28:00
دانلود مقاله طرح بهینه شکل چلیک های دولایه فضاکار تحت بار دینامیکی با استفاده از الگوریتم های وراثتی - 1402-04-04 18:24:00
دانلود مقاله طرح بهینه شکل سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم وراثتی - 1402-04-04 18:20:00
دانلود مقاله رفتار خرابی شبکه های کش بستی متشکل از سادک های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن و نامتقارن - 1402-04-04 18:16:00
دانلود مقاله بررسی نظری و اجزا محدود تاثیر نسبت تغییرات ارتفاع به دهانه بر روی مقاومت برشی دیوارهای - 1402-04-04 18:11:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی شبکه های CP . Cable-Strut متشکل از سیمپلکس های مربعی - 1402-04-04 18:00:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشگاهی و تحلیل اجزا محدود تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک - 1402-03-29 21:16:00
دانلود مقاله کنترل ارتعاش پیچشی ناشی از نیروی زلزله در سازه های نامنظم در پلان با استفاده از میراگر - 1402-03-29 21:11:00
دانلود مقاله طراحی نمونه هایی سبک وزن از دو نوع گنبد ایرانی با استفاده از تاشه پردازی فرمکسی - 1402-03-28 22:28:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیافراگم مرکب فولادی بتنی در سازه های فولادی کوتاه مرتبه - 1402-03-28 22:23:00
دانلود مقاله بهبود عملکرد چشمه اتصال در قابهای خمشی فولادی با استفاده از تیرهای کاهش یافته در ارتفاع - 1402-03-26 14:45:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی سبک (LSF) - 1402-03-26 14:42:00
دانلود مقاله ارائه روشی تحلیلی جهت تعیین پریود طبیعی سازه های بتن مسلح دارای میانقاب بنایی - 1402-03-26 14:38:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع قابهای فلزی در کاهش وزن سازه - 1402-03-26 14:32:00
دانلود مقاله بررسی طرح اختلاط پیشنهادی بتن سبک سازه ای با سبک سازه ای با سنگدانه پرلیت - 1402-03-26 14:27:00
دانلود مقاله تعیین ضریب رفتار موثر انواع بادبندهای نوین TBR - 1402-03-25 18:51:00
دانلود مقاله نگرش برطرح و تعیین ورقه های FRP جهت مقاوم سازی لرزه ای کلی قابهای بتن آرمه با ملاحظات س - 1402-03-25 18:46:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های پانلی بتن مسلح نیمه پیش ساخته با استفاده از تحلیل های ا - 1402-03-25 18:36:00
دانلود مقاله پیش بینی مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی حاصل از روش پی - 1402-03-25 18:30:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه عملکرد ارتجاعی قابهای واگرا در آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخ - 1402-03-25 09:08:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت اعتماد تیر بتن مسلح تحت اثر خوردگی به روش مونت کارلو - 1402-02-25 21:25:00
دانلود مقاله سبک سازی عرشه دو عنصری در پلها شامل سیستم مرکب دال بتنی و تیر جعبه ای فلزی بروش اجتماع - 1402-02-24 21:13:00
دانلود مقاله ارزیابی ضریب رفتار و سطح عملکرد قابهای بتن آرمه ساده و تقویت شده بوسیله پلیمرهای مسلح C - 1402-02-22 11:22:00
دانلود مقاله ارائه الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک در بهینه سازی خرپاها - 1402-02-22 11:12:00
دانلود مقاله بهینه یابی موقعیت بادبندها با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1402-02-19 12:19:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر هندسه سازه بر رفتار دینامیکی خرپاهای فضایی اسوانه ای دوجداره - 1402-02-17 20:55:00
دانلود مقاله معماری زلزله حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری - 1402-02-17 20:52:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی با بادبندهای رایج در ساختمان های فولادی - 1402-02-17 20:48:00
دانلود مقاله بررسی سیستم های قاب خمشی خرپایی معمولی و ویژه و مقایسه با سیستم های پیشنهادی جدید با خا - 1402-02-17 20:43:00
دانلود مقاله ارزیابی روش های مقاوم سازی سقف طاق ضربی در ساختمان های بنایی غیر مسلح - 1402-02-17 20:40:00
دانلود مقاله بررسی راهکارهای موثر در کاهش وزن اسکلت ساختمان های فولادی - 1402-02-17 20:36:00
دانلود مقاله اثر حرکت گهواره ای فونداسیون روی پاسخ لرزه ای سازه های مهاربندی شده فولادی - 1402-02-17 20:31:00
دانلود مقاله ایمن سازی سازه های فولادی خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک به روش آنالیز غیرخطی - 1402-02-17 20:24:00
دانلود مقاله پیش بینی اثر زلزله بر سقف های فضاکار یک لایه تخت و بررسی کاهش خطاهای ناشی از آن - 1402-02-10 23:47:00
دانلود مقاله برسی تیرهای عمیق بتنی مسلح سبک با بازشو و تقویت شده با کامپوزیت 1CFRP - 1402-02-10 23:42:00
دانلود مقاله تحریک بحرانی واقعی سازه ها بوسیله تابع چکالی طیفی پیوسته - 1402-02-09 20:05:00
دانلود مقاله تعیین زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی و مقایسه آن با سیستم مهاربندی همگ - 1402-02-09 19:58:00
دانلود مقاله بررسی اثرات حوزه نزدیک گسل بر پارامترهای لرزه ای قاب های با مهاربندهای مقاوم در برابر ک - 1402-02-09 19:53:00
دانلود مقاله بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار چلیکی با استفاده از ابزارهای محدود کننده نیرو - 1402-02-09 19:44:00
دانلود مقاله تعیین تعداد بهینه ابزارهای محدود کننده نیرو در بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه تخت فض - 1402-02-08 23:12:00
دانلود مقاله دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبک سازه ای و توجیه اقتصادی آن - 1402-02-08 23:03:00
دانلود مقاله طرح بهينه اختلاط دوغاب در منطقه خشک مسير حفاري EPB TBM هاي مترو شيراز - 1402-02-02 22:48:00
دانلود مقاله تحلیل برگشتی مغار نیروگاه سد سیاه بیشه با استفاده از داده هاي حاصل از ابزار دقیق - 1402-02-02 22:46:00
دانلود مقاله پش بینی مدول تغییر شکل توده سنگ مبتنی بر روش های تحلیلی و عددی - 1402-02-02 22:42:00
دانلود مقاله طراحی ابعاد بهینه پایه در معدن کرومیت فاریاب با توجه به ترتیب مراحل استخراج - 1402-02-02 22:40:00
دانلود مقاله بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونلهاي مترو با استفاده از EPB TBM به روشهاي عددي و آما - 1402-02-02 22:36:00
دانلود مقاله انتخاب ماشین حفاري مکانیزه مناسب براي حفر تونل قطعه شرقی غربی خط 7 مترو تهران - 1402-02-02 22:32:00
دانلود مقاله تعیین الگو بهینه حفاري و اجراي سیستم نگهداري تونل در سنگ هاي ضعیف (مطالعه موردي) - 1402-02-02 22:28:00
دانلود مقاله برآورد چگونگي توزيع بار در پايه هاي زنجيري كارگاه هاي استخراج جبهه كار بلندمكانيزه در م - 1402-02-02 22:24:00
دانلود مقاله محاسبه ضريب بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه حفاري تمام مقطع TBM در سنگ هاي سخت مطالعه مورد - 1402-02-02 22:21:00
دانلود مقاله استفاده از شبكه عصبي مركب (Committee Machine) نظارت شده جهت بهبود الگوريتم شبكه هاي عصب - 1402-02-02 22:17:00
دانلود مقاله تاثير طول گام و مراحل حفر در روش حفاري مرحله اي بر ميزان نشست سطح زمين در خط 4 متروي ته - 1402-02-02 22:14:00
دانلود مقاله تخمين ضريب بهره وري TBM بر اساس شاخص هاي سيستم طبقه بندي مهندسي سنگ و نيروي نفوذ ماشين - 1402-02-02 22:11:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تقاطع تونل هاي آببر با مخازن ضربه گير سد گتوند عليا - 1402-02-02 22:06:00
دانلود مقاله ارزيابي، رتبه بندي و خوشه بندي ريسك عمليات تونلسازي سد و نيروگاه سيمره با استفاده از رو - 1402-02-02 22:02:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شبكه درزه هاي مجزا با استفاده از داده هاي لاگ تصويري FMI - 1402-02-02 21:56:00
دانلود مقاله ارزيابي ريسك ژئوتكنيكي و انتخاب بهينه رودهدر در تونل هاي معدن زغال سنگ طبس - 1402-02-02 21:53:00
دانلود مقاله بررسي تأثير انواع مدل هاي رفتاري توده سنگ در منحني عكس العمل زمين - 1402-02-02 21:50:00
دانلود مقاله تعيين حداقل فشار لازم براي آغاز رشد ترك در عمليات شكست هيدروليكی - 1402-02-02 21:47:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار مکانیکی درزه هاي طبیعی سنگی طی برش مستقیم با توجه به زبري سطوح - 1402-02-02 21:43:00
دانلود مقاله توسعه روابط تجربی براي تعیین مدول دگرشکلی توده سنگ هاي جنوب غربی ایران - 1402-02-02 21:40:00
دانلود مقاله توسعه یک طبقه بندي فازي براي پیش بینی سرعت حفاري در معادن - 1402-02-02 21:37:00
دانلود مقاله بررسی امکان جایگزینی دینامیت با آنفو در حفاري تونل ها - 1402-02-02 21:32:00
دانلود مقاله ارائه روشی جدید براي تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ ها - 1402-02-02 21:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر حفرات بزرگ مقیاس بر رفتار مکانیکی توده سنگ و ارزیابی نتایج با اس - 1402-02-02 21:24:00
دانلود مقاله تخمین مدول دگرشکل پذیري توده سنگ با استفاده از تموگرافی لرزه اي - 1402-02-02 21:22:00
دانلود مقاله مقایسه فنی اقتصادي استفاده از ماشین هاي حفاري تمام مقطع سپري براي حفاري قطعه دوم تونل ق - 1402-02-02 21:17:00
دانلود مقاله مدلسازي دوبعدي و سه بعدي داده هاي توموگرافی الکتریکی به منظور بررسی قنات ها و ساختارهاي - 1402-02-02 21:11:00
دانلود مقاله بررسی ابعاد در شکست قطعات سنگی در حالت بارگذاری ترکیبی کششی برشی - 1402-01-27 18:56:00
دانلود مقاله مدل سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی ها با نرم افزار MATLAB - 1402-01-27 18:51:00
دانلود مقاله تحليل عددي تأثير مشخصات هندسي شكستگي هاي توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM - 1402-01-27 18:46:00
دانلود مقاله انواع آسیب دیدگی مته های حفاری در سنگ های مختلف سنگ آهن چغارت (بافق) - 1402-01-19 13:30:00
دانلود مقاله اتنخاب مته حفاری سه مخروطی با استفاده از منطق فازی - 1402-01-19 13:27:00
دانلود مقاله محاسبه تعداد واقعی دستگاه های حفاری مورد نیاز در معدن چغارت و چگونگی استفاده بهینه از آ - 1402-01-19 13:24:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت ماشین آلات حفاری حال حاضر معدن چادرملو و تعیین تعداد ماشین آلات حفاری لازم - 1402-01-19 13:19:00
دانلود مقاله تحلیل روش های برآورد هزینه حفاری در مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی - 1402-01-19 13:16:00
دانلود مقاله نرم افزاری جهت ارائه تغییرات RQD و دانسیته شکستگی ها در حفاری های اکتشافی - 1402-01-19 13:13:00
دانلود مقاله تاثیر راندمان حفاری مغزه گیری برروی در صد ترکیبات نمونه های اخذ و آزمایش شده از مغزه ها - 1402-01-19 13:10:00
دانلود مقاله بهینه سازی و مقایسه الگوی چالزنی و آتشباری در معادن سنگ آهک سیمان تهران سیمان شمال سیما - 1402-01-19 13:07:00
دانلود مقاله بهینه سازی ضخامت بار سنگ در عملیات حفاری و انفجار معادن روباز با توجه به خواص فیزیکی و - 1402-01-19 13:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار معدن سنگ آهک چله خانه به روش آنالیز تصویری - 1402-01-19 13:00:00
دانلود مقاله بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در بلوکهای آبدار معدن سنگ آهن چغارت - 1402-01-19 12:58:00
دانلود مقاله آرایش بهینه چالهای انفجاری در معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان - 1402-01-19 12:55:00
دانلود مقاله عوامل موثر در سرعت حفاری - 1402-01-19 12:53:00
دانلود مقاله تعیین فشار هوای بهینه ماشین های حفاری در معدن چغارت - 1402-01-17 17:55:00
دانلود مقاله تاثیر مواد شیمیایی افزودنی در سرعت حفاری از دیدگاه مکانوشیمی - 1402-01-14 20:28:00
دانلود مقاله تعیین الگوی حفاری با استفاده از بلوک بندی توده سنگ برجا و دانه بندی جبهه کار خرد شده - 1402-01-14 20:23:00
دانلود مقاله بررسی هرز روی گل حفاری در سنگ مخزن میدان نفتی اهواز و ارائه راهکارهای مناسب - 1402-01-14 20:19:00
دانلود مقاله سایندگی برخی از سنگ های هندوستان رویکرد تجربی - 1402-01-14 20:17:00
دانلود مقاله مقایسه سیستم های چالزنی ضربه ای سنتی و سیستم های جدید در معادن روباز - 1402-01-14 20:14:00
دانلود مقاله بررسی حفاری افقی به عنوان راهی نو در جهت بهره وری بیشتر از ذخائر - 1402-01-14 20:11:00
دانلود مقاله حفر چال های انفجاری در معادن روباز - 1402-01-14 20:08:00
دانلود مقاله بهینه سازی حفاری - 1402-01-14 20:02:00
دانلود مقاله تخریب انواع سازه با استفاده از مواد منفجره - 1402-01-10 20:12:00
دانلود مقاله نرم افزاری برای شبیه سازی خردایش در آسیاهای گلوله ای - 1402-01-10 20:10:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از کارخانه های زغالشویی - 1402-01-10 20:07:00
دانلود مقاله مقایسه ی روش های تعیین کارایی عملیات جدایش در صنعت فرآوری مواد معدنی - 1402-01-10 20:02:00
دانلود مقاله بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی در تونل زنی - 1402-01-10 19:59:00
دانلود مقاله بیوهیدرومتالوژی و آینده آن در ایران - 1402-01-10 19:57:00
دانلود مقاله چگونگی ایجاد ایمنی فردی در محیط کار معدن - 1402-01-10 19:55:00
دانلود مقاله تحقیق در مدیریت روانشناسی کار در معادن ایران - 1402-01-10 19:52:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد بخش فلوتاسیون کارخانه زغال شویی زرند - 1402-01-10 19:43:00
دانلود مقاله کاربرد مواد معدنی در بتن سبک گازی (یتن متخلخل اتوکلاو شده) - 1402-01-10 19:40:00
دانلود مقاله تاثیر هزینه های ایمنی در سود آوری طرح های معدنی - 1402-01-10 19:36:00
دانلود مقاله کاربرد سنسورهای گاز در تهویه و ایمنی معادن - 1402-01-06 22:31:00
دانلود مقاله فلوتاسیون کانه های اورانیم - 1402-01-06 22:29:00
دانلود مقاله طراحی و تحلیل آزمایشهای صنعتی مطالعه موردی عملیات فلوتاسیون مس سرچشمه - 1402-01-06 22:25:00
دانلود مقاله نرم افزاری برای محاسبه بار در گردش در مدارهای مسیر بسته آسیا کنی و سیلکون - 1402-01-06 22:20:00
دانلود مقاله فراوری هماتیت از باطله های کارخانه تغلیظ مجتمع سنگ آهن گل گهر - 1402-01-06 22:16:00
دانلود مقاله تولید فلز روی بروش هیدرو متالورژی - 1402-01-06 22:11:00
دانلود مقاله لغزش های سد ساز در منطقه البرز مرکزی - 1402-01-03 20:43:00
دانلود مقاله مطالعات تکتونیکی و ژئومکانیکی سنگ های ساختمانی معادن ناحیه کلاردشت - 1402-01-03 20:40:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب های سنگی ساختگاه جدید عزیزآباد استان اردبیل - 1402-01-03 20:36:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای مقاومت برشی سطح ناپیوستگی با روش تحلیل برگشتی در معدن گل گهر - 1402-01-03 20:33:00
دانلود مقاله انتخاب جهت بهینه حفر تونل با استفاده از نظریه بلوکی - 1402-01-03 20:31:00
دانلود مقاله بررسی آبهای موجود در دریاها و دریاچه ها بعنوان یکی از مهمترین منابع معدنی یا نگرشی ویژه - 1402-01-03 20:26:00
دانلود مقاله پی جویی طلا در مجموعه های افیولیتی ایران مرکزی - 1402-01-03 20:24:00
دانلود مقاله آشنایی با روش مقاومت سنجی مغناطیسی (MMR) و کاربردهای آن - 1402-01-03 20:21:00
دانلود مقاله پی جویی مواد اولیه فراورده های نسوز در زون گسلی دهشیر جنوب غرب یزد - 1402-01-03 20:18:00
دانلود مقاله کاربرد آمار در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی گمانه های اکتشافی ئ ارزیابی ذخیره کانس - 1402-01-03 20:12:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی آندزیت ارومیه - 1402-01-02 18:33:00
دانلود مقاله شبیه سازی زمین آماری - 1402-01-02 18:31:00
دانلود مقاله مقدمه ای بر توموگرافی لرزه ای و کاربرد آن در معدن کاری - 1402-01-02 18:27:00
دانلود مقاله بررسی های ژئوشیمیایی پترولوژیکی و دگرسانی کانسارطلای کوه زر و ارتباط آنها با کانی سازی - 1402-01-02 18:22:00
دانلود مقاله آشنایی با جت آب - 1402-01-02 18:19:00
دانلود مقاله استفاده از مدلهای تحقیق در عملیات برای بهینه سازی ترابری شاول کامیون - 1401-12-21 13:29:00
دانلود مقاله اهمیت و جایگاه جهانی زغالسنگ و مشکلات استخراج آن در کشور - 1401-12-21 13:26:00
دانلود مقاله برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه در معادن سنگ ساختمانی - 1401-12-21 13:21:00
دانلود مقاله ترابری مواد معدنی بروش ICC (In Pit Crushing And Conveying) با سنگ شکن نیمه متحرک - 1401-12-20 21:24:00
دانلود مقاله شناخت و فرآوری گرونای همدان - 1401-12-20 21:16:00
دانلود مقاله معرفی الگوریتم حمل و نقل مرکب و استفاده از آن در طراحی کاروان حول و نقل معادن روباز - 1401-12-15 19:46:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره های غربی معدن مس سرچشمه تحت بارهای دینامیکی ناشی از انفجارات معدنی - 1401-12-15 19:43:00
دانلود مقاله لزوم تغییر سیستم باربری در معدن مس سرچشمه - 1401-12-15 19:40:00
دانلود مقاله طراحی مقدماتی محدوده نهایی معدن کالامین مهدی آباد یزد - 1401-12-15 19:37:00
دانلود مقاله طراحی معادن مس میدوک و سونگون اهر با استفاده از کامپیوتر - 1401-12-15 19:34:00
دانلود مقاله طراحی معدن سنگ آهن شماره 1 گل گهر - 1401-12-15 19:31:00
دانلود مقاله نیاز به بازسازی در معدن مس سونگون اهر - 1401-12-15 19:28:00
دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی بین مقاومت فشاری و اندیس سختی اشمیت سنگ - 1401-12-15 19:25:00
دانلود مقاله تحلیل آزمایش های پمپاژ در طرح زهکشی معدن مس سرچشمه - 1401-12-15 19:22:00
دانلود مقاله مدل کامپیوتری بهینه سازی انتخاب ماشین آلات بارگیری و حمل در معادن روباز - 1401-12-15 19:19:00
دانلود مقاله اصلاحیه تعیین مرزهای کاواک به روش دو بعدی لرچ گروسمان - 1401-12-15 19:16:00
دانلود مقاله باربری با نوار نقاله و سنگ شکنی داخل معدن مس سرچشمه در طرح توسعه - 1401-12-15 19:12:00
دانلود مقاله بررسی کاربردی روش باربری نیمه پیوسته در معدن مارل کارخانه سیمان کرمان - 1401-12-15 19:10:00
دانلود مقاله بررسی امکان کاربری داده های سطح آب چالهای انفجاری در پیش بینی تحلیل رفتار آب در معدن مس - 1401-12-15 19:06:00
دانلود مقاله طراحی ترانشه نگهدارنده در سازه فروشوئی مس سرچشمه - 1401-12-15 19:03:00
دانلود مقاله تعیین ارزش اقتصادی بلوکها در کانسارهای چندفلزی - 1401-12-07 20:49:00
دانلود مقاله نقش دایکها در معدن مس سرچشمه - 1401-12-07 20:47:00
دانلود مقاله طراحی مقدماتی محدوده نهایی معدن کالامین مهدی آباد یزد - 1401-12-07 20:45:00
دانلود مقاله بهینه سازی و کنترل عیار سنگ معدن مس سرچشمه و تاثیر آن در بازیابی کارخانه تغلیظ - 1401-12-07 20:42:00
دانلود مقاله نقش تعیین نسبت وزنی Cp/Cc در برنامه ریزی تولید سنگ معدن مس سرچشمه - 1401-12-07 20:38:00
دانلود مقاله برنامه ریزی تولید معدن سونگون - 1401-12-07 20:36:00
دانلود مقاله نقش عملیات معدنکاری در تغییر کیفیت آبهای زیرزمینی درمعدن مس سرچشمه - 1401-12-07 20:32:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب بلوک 3 معدن چغارت با استفاده از نرم افزار FLAC - 1401-12-07 01:08:00
دانلود مقاله پردازش اطلاعات ناپیوستگی ها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه - 1401-12-07 01:05:00
- 1401-12-07 01:01:00
دانلود مقاله طراحی شیب بهینه و نهائی پلکان معدن روباز سرب و روی انگوران - 1401-11-30 22:15:00
دانلود مقاله اندازه گیری PH سنگ معدن مس سرچشمه - 1401-11-30 22:12:00
دانلود مقاله پیش بینی پایداری شیب معدن سنگ آهن سنگان (کانسار B) با توجه به داده های اکتشافی - 1401-11-30 22:09:00
دانلود مقاله اثر تداوم (Persistence) ناپیوستگی ها در ناپایداری شیب های سنگی - 1401-11-30 22:05:00
دانلود مقاله کاربرد اصول مکانیک شکست (Fracture Mechanics) در تحلیل پایداری شیبهای سنگی - 1401-11-30 22:02:00
دانلود مقاله کاربرد نظریه بلوکی در تحلیل پایداری دامنه های سنگی - 1401-11-30 21:58:00
دانلود مقاله روش واقعی بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی - 1401-11-30 21:54:00
دانلود مقاله تعیین حد استخراج روباز زیرزمینی کانسار مس چهار گنبد - 1401-11-30 21:51:00
دانلود مقاله بررسی عیار حد معدن مس سرچشمه با استفاده از تحلیل در نقطه سربسری - 1401-11-30 21:47:00
دانلود مقاله در آمدی بربهینه سازی چالزنی و آتشباری در معادن استانهای یزد و کرمان - 1401-11-30 21:44:00
دانلود مقاله تاثیرخصوصیات توده سنگ درجا بر روی میزان خردشدگی سنگ آهن معدن چادرملو در اثر انفجار - 1401-11-28 20:24:00
دانلود مقاله بهینه سازی عملکرد بخش گل گذاری چالهای آتشکاری با استفاده از توپی - 1401-11-28 20:21:00
دانلود مقاله بررسی نقش طراحی پارامترهای فیزیکی چالهای انفجاری بر ایجاد پدیده پس زدگی در معادن روباز - 1401-11-28 20:15:00
دانلود مقاله برآورد کمی بازدهی انفجارات معدنی (متدولوژی و کاربر آن معدن مس سرچشمه) - 1401-11-28 20:11:00
دانلود مقاله تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجار با استفاده از روش عکسبرداری - 1401-11-28 19:58:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیواره ی شرقی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش تعادل حدی - 1401-11-25 21:30:00
دانلود مقاله بررسی شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن صاحب سقز - 1401-11-25 21:27:00
دانلود مقاله اولویت بندی فاکتورهای موثر در پایداری شیب معدن روباز مس سونگون با استفاده از روش تحلیل - 1401-11-25 21:23:00
دانلود مقاله بررسی احتمال شکست دیواره معدن و پایدارسازی آن با استفاده پیچ سنگ یه کمک نرم افزار Abaqu - 1401-11-25 21:19:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی شیب و ارتفاع مناسب دپوی مصالح در معدن کوه سفید فسا به روش عددی - 1401-11-25 21:15:00
دانلود مقاله تشخیص ناپیوستگی های پنهان در دیواره معادن با مقایسه نتایج مدلسازی دیواره و داده های ابز - 1401-11-25 21:11:00
دانلود مقاله تعیین ضرایب نفوذپذیری آبخوان معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار GMS - 1401-11-25 21:06:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد درخت کاری برای پایداری دیواره های شیب دار با روش المان محدود - 1401-11-25 21:03:00
دانلود مقاله تحلیل هیدرولیکی دیواره شمالی معدن گل گهر1 به وسیله نرم افزار UDEC - 1401-11-25 20:59:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ضریب ایمنی پله معادن روباز در حالت های مختلف با استفاده از روش های عددی - 1401-11-21 17:56:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ براساس سرعت موج P - 1401-11-21 17:53:00
دانلود مقاله بررسی ژئومتری بلوک انفجاری برروی هزینه های حفاری و انفجار در معادن مطالعه موردی معدن مس - 1401-11-21 17:49:00
دانلود مقاله ارائه مدل پیش بینی قابلیت حفاری سنگ با ملاحضه فاکتورهای دستگاه حفاری و مشخصات سنگ مطالع - 1401-11-21 17:44:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوهای انفجاری جهت کاهش عقب زدگی و بولدر تولیدی با استفاده از الوریتم ژنتیک - 1401-11-21 17:40:00
دانلود مقاله طراحی الگوی انفجار چال ها در معادن روباز - 1401-11-21 17:36:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوی آتشباری به منظور کمینه کردن پرتاب سنگ و عقب زدگی با الگوریتم ترکیبی عص - 1401-11-18 13:32:00
دانلود مقاله توسعه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تصمیم گیری در ارتباط با مطلوب ترین طرح آتشباری م - 1401-11-18 13:28:00
دانلود مقاله مدل تجربی بهینه برای تعیین خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت - 1401-11-18 13:24:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی حاصل از انفجار معادن روباز به روش بهینه سازی ازدحام ذرات - 1401-11-18 13:21:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر عقب زدگی در الگوهای انفجاری روباره معدن شماره یک گل گهر - 1401-11-18 13:18:00
دانلود مقاله تعیین طول افقی پاشنه در عملیات انفجار با نگرشی خاص به معدن سنگ آهن گلاکی - 1401-11-18 13:14:00
دانلود مقاله تاثیر ساعت عکس برداری بر تعیین دانه بندی محصول انفجار به روش آنالیز تصویری - 1401-11-18 13:11:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد نرم افزارهای Split Desktop و WipFrag برای تعیین توزیع ابعادی توده سنگ خر - 1401-11-18 13:07:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار دیواره جنوب غربی معدن مس سرچشمه به کمک مدل های تجربی و - 1401-11-18 13:04:00
دانلود مقاله ارائه مدل جدیدی برای رقیق شدگی براساس شکل هندسی کنسارها - 1401-11-18 13:01:00
دانلود مقاله تخمین ذخیره و طراحی حد نهایی معدن سادات سیریز با استفاده از نرم افزارهای Surpac و NPV S - 1401-11-18 12:56:00
دانلود مقاله انتخاب لودر مناسب در معدن مس سونگون با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی - 1401-11-18 12:53:00
دانلود مقاله کاربرد سایزر در سیستم سنگ شکنی معادن روباز مطالعه موردی معدن مس سرچشمه - 1401-11-18 12:49:00
دانلود مقاله خصوصیات یک روش مناسب برای طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز - 1401-11-18 12:45:00
دانلود مقاله طراحی سناریوهای بهبودی ترابری در معدن روباز انگوران مبتنی بر حفریات زیرزمینی موجود - 1401-11-18 12:35:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معادن روباز تحت تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار ماده معدنی - 1401-11-13 19:45:00
دانلود مقاله مطالعه مقایسه ای برنامه ریزی تولید در معادن روباز با در نظرکرفتن عیار حد ثابت و پویا - 1401-11-13 19:40:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معدن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی - 1401-11-12 21:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی زمانبندی ناوگان حمل و نقل با استفاده از روش برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح - 1401-11-12 20:58:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای هزینه های ترابری کامیون شاول با سیستم سنگ شکن متحرک و نوار نقاله در معا - 1401-11-12 20:51:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت بهینه تولید بین دو پوش بک مشخص در معدن 4 گل گهر - 1401-11-09 21:36:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر رقیق شدگی بر میزان ارزش خالص فعلی در معادن روباز - 1401-11-09 21:32:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل کامپیوتری برای بهینه سازی عیار حد بر مبنای حداکثر سازی ارزش خالص فعلی - 1401-11-09 21:28:00
دانلود مقاله مدل سازی ریاضی زمانبندی فعالیت ها برای استخراج بلوک معدن سنک آهن چغارت - 1401-11-09 21:24:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه - 1401-11-05 21:54:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک زیست محیطی در معدنکاری روباز - 1401-11-05 21:49:00
دانلود مقاله بررسی هیدروشیمیایی آبهای ورودی به پیت معدن سنگ آهن گهرزمین جهت زهکشی - 1401-11-05 21:45:00
دانلود مقاله بررسی و به کارگیری باطله های انباشتی استخراج شده از معدن بی بی شهربانو در تولید سیمان م - 1401-11-05 21:40:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی معدن انگوران و کارخانه فرآوری دندی در منطقه انگوران - 1401-11-03 19:14:00
دانلود مقاله استفاده از ضایعات زیست محیطی مجتمع در راستای مدیریت منابع آب معدن مس سرچشمه - 1401-11-03 19:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک بر ارتعاشات تمام بدن در رانندگان کامیون های سنگین معدنی م - 1401-11-03 19:05:00
دانلود مقاله تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه های راهبردی ایمنی جهت دست یابی به Zero Accident با استف - 1401-11-03 18:57:00
دانلود مقاله مکان یابی سد باطله برای کارخانه های کنسانتره شرکت گهر زمین با استفاده از روش منطق فازی - 1401-11-03 18:53:00
دانلود مقاله بررسی غلظت سرب در آئروسل های ناشی از فرآیند معدنکاری و تاثیر آن بر شیمی بارش در منطقه ی - 1401-11-03 18:47:00
دانلود مقاله طبقه بندی خطرات در معادن روباز با روش های TOPSISو AHP - 1401-11-03 18:42:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت مقاومت توده سنگ به نسبت ضریب سختی نرمال به برشی ناپیوستگی ها (Jkn/Jks) برا - 1401-11-01 21:52:00
دانلود مقاله ارزیابی پایداری لرزه ای دیواره نهایی جنوبی معدن مس سونگون به روش جابجایی نیومارک - 1401-11-01 21:48:00
دانلود مقاله بررسی مدل های مختلف اتصال ذرات در نرم افزار PFC در پیش بینی رفتار مکانیکی سنگها - 1401-11-01 21:44:00
دانلود مقاله پایش جابجایی دیواره غربی معدن انگوران - 1401-11-01 21:40:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر نسبت حجمی سنگدانه در رفتار مکانیکی بیمراک ها با استفاده از نرم افزار P - 1401-11-01 21:33:00
دانلود مقاله تحلیل آماری تعیین عرض زیر برش شیروانی های تحت حفاری در شرایط شبه استاتیکی با استفاده از - 1401-10-29 20:12:00
دانلود مقاله حذف سایه ابر از تصاویر هوایی حاصل از پهپادها مورد مطالعاتی قسمتی از دیواره غربی معدن مس - 1401-10-29 20:07:00
دانلود مقاله پایش و مدیریت معادن روباز با استفاده از تصاویر اخذ شذه از سامانه بدون سرنشین هوایی چمرو - 1401-10-29 19:59:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی تاثیر امتداد درزه ها بر نتایج آتشباری پیش شکافی - 1401-10-29 19:54:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر لرزش زمین ناشی از انفجار بر رقیق شدگی ماده معدنی در معدن مس سرچشمه - 1401-10-29 19:51:00
دانلود مقاله بررسی نرم شدگی ناشی از انفجار برفرآیند خردایش مکانیکی با استفاده از ضریب ریتینگر - 1401-10-28 21:14:00
دانلود مقاله توسعه مدلی هوشمند به منظور تخمین عقب زدگی یک مطالعه مقایسه ای - 1401-10-28 20:54:00
دانلود مقاله طراحی الگوی مناسب حفاری و آتشکاری کنترل شده (پیش شکافی) در معدن گل گهر - 1401-10-28 20:45:00
دانلود مقاله بررسی بکارگیری دستگاه خراشنده (Surface Miner) مناسب در معدن سنگ آهک رشکان ارومیه - 1401-10-28 20:40:00
دانلود مقاله انتخاب دستگاه حفاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم استنتاج فازی م - 1401-10-28 20:35:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار با استفاده از روش های رگرسیون PSO و شبکه های عصبی مصنو - 1401-10-26 23:21:00
دانلود مقاله زون بندی معدن سنگ آهن سنگان براساس دو شاخص قابلیت انفجار و خردایش سنگ - 1401-10-26 23:17:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جهت پیش بینی نرخ بارگیری بارکننده با استفاده از بعد فرکتال - 1401-10-26 23:12:00
دانلود مقاله تاثیر محدودیت های فیزیکی برپارامترهای هندسی کاواک معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار - 1401-10-26 23:04:00
دانلود مقاله انتخاب روش استخراج زیرزمینی ترکیبی با روباز با استفاده از نقشه شناختی فازی و تئوری خاکس - 1401-10-26 22:59:00
دانلود مقاله طراحی سیسنم سنگ شکنی درون پیت و حمل با نوار نقاله (IPCC) برای باربری اصلی معدن سنگ آهن - 1401-10-24 22:36:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییرات محدوده پیت و باطله های معدن مس سرچشمه در دوره استخراج یازده سال با استف - 1401-10-24 22:28:00
دانلود مقاله اثر زمان در طراحی بلند مدت معادن روباز - 1401-10-24 22:23:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی پیت بهینه و برنامه ریزی بلند مدت تولید معدن شماره دو سنگ آهن گل گهر - 1401-10-24 22:16:00
دانلود مقاله برنامه ریزی استخراج معدن مس سرچشمه با درنظرگرفتن شاخص توان آسیای نیمه خودشکن (SPI) - 1401-10-24 22:09:00
دانلود مقاله تحلیل شاخص بهره وری ناوگان شاول در معدن مس آیتیک سوئد - 1401-10-16 23:52:00
دانلود مقاله پیش بینی نشست معدنکاری جهت جایابی تاسیسات سطحی معدن با روش های عددی و تجربی (مطالعه مور - 1401-10-16 23:46:00
دانلود مقاله تعیین فازهای استخراجی و برنامه ریزی تولید معدن طلای زرشوران با استفاده از اطلاعات 18000 - 1401-10-16 23:36:00
دانلود مقاله تخمین قیمت مس با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی - 1401-10-16 23:30:00
دانلود مقاله تعیین عیار حد بهینه معدن مس سرچشمه براساس مدل بلوکی اکتشافی جدید - 1401-10-16 23:23:00
دانلود مقاله بررسی ضرورت اعمال یک سیستم غربال گر در اعطا مجوز بهره برداری به معادن با مقیاس کوچک در - 1401-10-16 23:06:00
دانلود مقاله بررسی عدم قطعیت موجود در برخی روابط تجربی محاسبه مدول تغییر شکل پذیري توده سنگ به روش م - 1401-10-15 22:15:00
دانلود مقاله بهینه سازی طرح حفاری و آتشباری با توجه به عوامل ژئومکانیکی با بررسی موردی معدن لپه زنک - 1401-10-15 22:09:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات چقرمگی شکست سنگ آنیزوتروپ - 1401-10-15 22:06:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اطمینان دیواره ی بلوک تکتونیکی III معدن چغارت - 1401-10-15 21:54:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت مذل توزیع خردایش KC-KUM در ارزیابی بخش ریز دانه انفجار - 1401-10-13 20:51:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار با استفاده از مدلهای تجربی سوئدیفو وکوز رام در معدن مس - 1401-10-13 20:47:00
دانلود مقاله اصلاح پارامترهاي حفاري و آتشباري جهت خردايش بهينه در معدن سنگ آهن چاه گز - 1401-10-13 20:37:00
دانلود مقاله طراحی الگوی آتشباری بر اساس اصلاح مدل تجربی کوز رم در معدن انگوران - 1401-10-13 20:33:00
دانلود مقاله ارزيابي حفاري و خردايش حاصل از انفجارهاي توليدي معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر - 1401-10-13 20:28:00
دانلود مقاله پیش بینی خردایش سنگ حاصل از آتشباری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی معدن با - 1401-10-13 20:23:00
دانلود مقاله بررسی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش آنالیز ابعادی - 1401-10-13 20:19:00
دانلود مقاله بهينه سازي انفجار کنترل شده در سنگ هاي درزه دار مطالعه موردي دیواره هاي غربي معدن سنگ آ - 1401-10-13 20:12:00
دانلود مقاله ارائه الگوی بهینه چالزنی و آتشباری در بلوک 1 معدن سنگ آهک کارخانه سیمان شرق (مشهد) بادر - 1401-10-13 20:08:00
دانلود مقاله بهینه سازی طرح حفاری وآتشباری با توجه به عوامل ژئومکانیکی با بررسی موردی معدن لپه زنک - 1401-10-13 20:02:00
دانلود مقاله تحلیل هزینه های مرتبط با عملیات آتش باری در معادن روباز مطالعه موردی معدن عسگرآباد 2 - 1401-10-05 22:41:00
دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در تخمین عقب زدگی ناشی از انفجار در معادن روباز مطالعه موردی درمعد - 1401-10-05 22:36:00
دانلود مقاله انتخاب قطر چال های انفجاری در معدن سنگ آهن جلال آباد کرمان بر اساس رابطه آدهیکاری - 1401-10-05 22:19:00
دانلود مقاله ارائه رابطه ای تجربی برای محاسبه انفجار هوای پرفشار به روش آنالیز ابعادی - 1401-10-05 22:09:00
دانلود مقاله تطبیق پذیری مدل های تجربی محاسبه ی توزیع ابعاد خرده های انفجاری معادن سنگ پرکننده سدباط - 1401-10-05 22:03:00
دانلود مقاله اعتبار سنجی نتایج حاصل از آنالیز تصویری برای ارزیابی خردایش سنگ در معدن مس سرچشمه - 1401-10-05 22:00:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبی فازی - 1401-10-05 21:56:00
دانلود مقاله پیش بینی لرزش زمین ناشی از عملیات آتشباري در معادن با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره - 1401-10-05 21:51:00
دانلود مقاله راهکارهای عملی جهت کاهش لرزش و ریسک سلامت رانندگان در کامیون های معدنی - 1401-10-05 21:49:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی با استفاده از سیستم انفیس در معدن روباز سنگ آهن گلالی - 1401-10-05 21:30:00
دانلود مقاله انتخاب مدل پیش بینی خردایش مناسب در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان - 1401-10-04 19:35:00
دانلود مقاله پیش بینی خردایش ناشی از انفجار در استخراج معادن روباز با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک - 1401-10-04 19:30:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت خردایش ناشی از آتشباری در معدن مس سونگون با تکیه بر ویژگی های توده سنگ - 1401-10-04 19:27:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین شاخص قابلیت انفجار و سختی خردایشی سنگ در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر - 1401-10-04 19:25:00
دانلود مقاله پیش بینی بهتر لرزش زمین ناشی از انفجار با استفاده از آنالیز خوشه ای - 1401-10-04 19:23:00
دانلود مقاله انتخاب و كاليبره كردن مدل تجربي پيش بيني خردايش مناسب درمعدن مس سرچشمه - 1401-10-04 19:14:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک خردایش سنگ در معادن روباز با روش ماتریس اندر کنش اندیس آسیب پذیری مطالعه م - 1401-10-04 19:01:00
دانلود مقاله مدلسازي و تحلیل قابلیت اطمینان ماشین آلات بارگیري مطالعه موردي ناوگان بارگیري معدن مس س - 1401-10-02 20:51:00
دانلود مقاله جایابی سنگ شکن درون معدنی سنگ باطله های معادن روباز با روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه م - 1401-10-02 20:43:00
دانلود مقاله تخمین زمان باربری با استفاده از پارامترهای توده سنگ در معادن روباز (مطالعه موردی معدن س - 1401-10-02 20:40:00
دانلود مقاله بنچ مارك نمودن فاکتور دسترسی عملیاتی و استفاده مفید ماشین آلات معدنی (مطالعه موردي دراگ - 1401-10-02 20:37:00
دانلود مقاله طراحی نرم افزار کاربردی جهت توزیع بهینه کامیون ها در سیستم تخصیص ثابت معادن روباز - 1401-10-02 20:33:00
دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی سیستم نوار نقاله معدن مس میدوک - 1401-10-02 20:21:00
دانلود مقاله شبیه سازی سیستم حمل و نقل معدن خاک نسوز آباده (به کمک نرم افزار ARENA ) - 1401-10-02 20:10:00
دانلود مقاله ارزيابي استفاده بهينه از سنگ هاي طبيعي در زيباسازي و سالم سازي شهرها و روستاهاي كشور و - 1401-10-01 23:01:00
دانلود مقاله استفاده از اسپليترهاي هيدروليكي روشي قدرتمند و اقتصادي براي شكافتن سنگ و بتن - 1401-10-01 22:57:00
دانلود مقاله استفاده از تصاوير ماهواره اي جهت تعيين محل پتانسيلهاي سنگ تزئيني نرم - 1401-10-01 22:54:00
دانلود مقاله اصول و مباني استفاده از آتشباري كنترل شده در سنگ هاي ساختماني - 1401-10-01 22:51:00
دانلود مقاله الگوي بهينة اكتشاف سنگهاي تزييني - 1401-10-01 22:48:00
دانلود مقاله بازيافت و استفاده از ضايعات سنگبريها و معادن استان همدان - 1401-10-01 22:45:00
دانلود مقاله بررسي جنبه هاي مختلف معدن گابروي جواهردشت رودسر - 1401-10-01 22:41:00
دانلود مقاله بررسي فني و اقتصادي استفاده از سيم برش الماسه در معدن گرانيت گئچي قالاسي شاهيندژ - 1401-10-01 22:38:00
دانلود مقاله بررسي كاربرد آهكهاي اطراف محلات به عنوان مصالح ساختماني (شن و ماسه) - 1401-10-01 22:27:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت صادرات سنگهاي ساختماني ايران و تجزيه و تحليل بازارهاي هدف - 1401-10-01 22:23:00
دانلود مقاله بهينه سازي جهت پيشروي سينه كارهاي معدن تراورتن حاجي آباد براساس سيستم درزه داري منطقه - 1401-10-01 22:16:00
دانلود مقاله پتانسيل يابي سنگهاي آذرين براي استفاده در سنگ نما - 1401-09-28 21:19:00
دانلود مقاله تحليل ريسك ايمني دراستخراج سنگ تزئيني به روش سيم برش الماسه - 1401-09-28 21:16:00
دانلود مقاله تعيين وضعيت بلوك دهي نهشته هاي سنگ تزييني - 1401-09-28 21:13:00
دانلود مقاله توليد سنگهاي آنتيك از ضايعات سنگهاي تراورتن Prepare Producing Antiqu Stone from the Was - 1401-09-28 21:09:00
دانلود مقاله تخمين مقاومت تراكمي تك محوري سنگ تراور تن محلات با استفاده از آزمايش چكش اشميت تخمين مق - 1401-09-28 21:06:00
دانلود مقاله سنگ مصنوعي و تكنولوژي ساخت آن - 1401-09-28 21:03:00
دانلود مقاله ضرورت آموزش و فرهنگ سازي HSE در معادن سنگ نما و تزئيني ايران - 1401-09-28 20:58:00
دانلود مقاله كاربرد تحليل تنش و مكانيك شكست در آتشكاري كنترل شده به منظور استخراج سنگ هاي ساختماني س - 1401-09-28 20:54:00
دانلود مقاله كاربرد سنگ در محيط هاي شهري و تأ ثير آن بر زيبايي شهر ها - 1401-09-28 20:47:00
دانلود مقاله معدنكاري و توسعه پايدار با مديريت صحيح زيست محيطي - 1401-09-28 20:42:00
دانلود مقاله مقايسه ويژگيهاي فيزيكي سنگهاي تزئيني آذربايجان غربي با استاندارد ASTM - 1401-09-28 20:33:00
دانلود مقاله نقش و تأثير تبليغات در بازاريابي و صادرات و راهكارهاي بكارگيري تبليغات موثر و مفيد - 1401-09-27 19:18:00
دانلود مقاله نگرشي بر روش مدرن تصفيه آب كارخانه هاي سنگبري و مقايسه آن با روش سنتي - 1401-09-27 19:12:00
دانلود مقاله افزايش كارايي بوستر ازطريق تعبييه ي محل چاشني به در بوستر - 1401-09-23 22:37:00
دانلود مقاله ارزيابي و پهنه بندي خطر سقوط سنگ در جاده اورامانات (مسير در يبر هجيج) - 1401-09-23 22:33:00
دانلود مقاله بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی جهت پی شبینی ضخامت بارسنگ در معدن مس سونگون - 1401-09-23 22:29:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار برساختمان های واقع برروی شمع - 1401-09-23 22:25:00
دانلود مقاله بررسی انفجار پیش شکافی با استفاده از روابط تحلیلی و مدلسازی عددی - 1401-09-23 22:20:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی فرایند پیشروی و الگوی چالزنی تونلهای بزرگ مقطع مطالعه موردی تونلهای - 1401-09-23 22:16:00
دانلود مقاله بررسي جوشكاري انفجاري لوله دو جزئي Al5056 –Al6061 - 1401-09-23 22:11:00
دانلود مقاله بررسی خطای ناشی از ویژگیهای تصویر و پردازش دیجیتال در حوزه آنالیز تصویری خردایش سنگ ناش - 1401-09-23 22:07:00
دانلود مقاله بررسي مقايسه اي پيش بيني فركانس لرزش زمين ناشي از انفجار با روش هاي آماري و شبكه هاي عص - 1401-09-23 22:03:00
دانلود مقاله بررسی سیستم آتشباری در معدن بوکسیت جاجرم - 1401-09-23 21:59:00
دانلود مقاله امکان سنجی روش انفجار کنترل شده در معادن سنگ ساختمانی سخت بر (مطالعه موردی گرانیت) - 1401-09-23 21:56:00
دانلود مقاله انفجار کنترل شده دیواره نهائی معدن چادرملو - 1401-09-23 21:52:00
دانلود مقاله ارائه الگوی بهینه یچال زنی و آتشباری در معدن سنگ آهک کارخانه سیمان اردبیل با در نظر گرف - 1401-09-23 21:47:00
دانلود مقاله طراحی الگوی حفاری و آتشباری معدن سنگ آهک نرداغی با استفاده از نرم افزار Delpat 3.0 - 1401-09-23 21:43:00
دانلود مقاله فاصله داخلی بین انبارهای تحت الارضی - 1401-09-23 21:41:00
دانلود مقاله معرفی نرم افزار مدیریت انفجار در معدن سنگ آهن چادرملو - 1401-09-23 21:27:00
دانلود مقاله مقايسه ي هزینه هاي روش هاي حفاري سنتي و حفاري مکانيزه مطالعه موردي تونل انتقال آب کرمان - 1401-09-23 21:14:00
دانلود مقاله به کارگیری مهندسی ارزش جهت کاهش هزینه های ناشی از اضافه حفاریتونل ضربه گیر تراز 185 سد - 1401-09-20 21:29:00
دانلود مقاله مطالعه اثر پل های سنگی در انتشار امواج حاصله از انفجار در محیط های ناپیوسته - 1401-09-20 21:24:00
دانلود مقاله اصول اندازه گيري ارزيابي و تخمين کمي لرزش ناشی از انفجارات معدني و عمراني - 1401-09-20 21:21:00
دانلود مقاله پیش بینی لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه به روش الگوریتم عددی GA - 1401-09-20 21:17:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار معدن سرریز سد گتوند علیا با استفاده از مدل های کوز رم و - 1401-09-20 21:12:00
دانلود مقاله پارامترهاي موثر بر خردايش سنگ در عمليات آتشکاري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه - 1401-09-19 15:11:00
دانلود مقاله تحلیلی بر روش های محاسبه ضخامت بهینه بارسنگ در معدن مس سونگون اهر - 1401-09-19 15:08:00
دانلود مقاله تحلیل عددی اثر تأخیر بین انفجار چال های متوالی در خردایش سنگ - 1401-09-19 15:06:00
دانلود مقاله طراحي و اجراي انفجارهاي پيش كافي در معدن سنگ آهن چادرملو به منظور ايجاد ديواره نهايي - 1401-09-19 15:00:00
دانلود مقاله طراحی کنترل شده فرایند پیشروی و الگوي حفاری و انفجار تونلهای دوقلو و سه بانده قطعه چهار - 1401-09-19 14:56:00
دانلود مقاله توزیع اندازه قطعات جبهه کار خردشده در معدن مس سرچشمه و معدن آهن گل گهر - 1401-09-19 14:52:00
دانلود مقاله بررسی ژئوتکنیکی اجرای بتن متخلخل در بستر کانالهای آبیاری - 1401-09-16 19:09:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات حین ساخت پروژه های آب و خاک مطالعه موردی استخر خاکی ذخیره ای گرینه نیشابور - 1401-09-16 19:04:00
دانلود مقاله بررسی افزایش مقاومت خاک های رسی با وارد کردن محلول کلرید کلسیم - 1401-09-16 19:00:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی احداث خاکریزها با خاک مسئله دار (مطالعه موردی ناحیه دو رامهرمز) - 1401-09-16 18:52:00
دانلود مقاله تاثیر درزبندی پوشش بتنی کانالهای آبیاری بر لنگر خمشی وارد بر آن - 1401-09-16 18:46:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات اجرایی ایجاد شده در مسیر احداث سامانه انتقال واحد عمرانی شفا رود - 1401-09-16 18:41:00
دانلود مقاله تاثیر ریزدانه های غیر پلاستیک بر روی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها - 1401-09-16 18:36:00
دانلود مقاله بهینه سازی مقطع عرضی کانالهای واقع بر روی خاکهای متورم شونده به کمک موقعیت درزهای اجرای - 1401-09-16 17:56:00
دانلود مقاله بررسی بهسازی بستر کانال های انتقال آب قرار گرفته برروی خاک های فروریزشی با افزایش آهک ب - 1401-09-16 17:48:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب و ارزیابی آبشستگی بستر با ساماندهی آن در محل اجرای سیفون دره رود براس - 1401-09-14 22:14:00
دانلود مقاله بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشست در کف کانال انتقال آب در شبکه های آبیاری و زه - 1401-09-14 22:10:00
دانلود مقاله تکنولوژی اصلاح خاک های دشت آزادگان و مدیریت عملیات اجرایی در مقاطع مرکب خاکریزی (مطالعه - 1401-09-14 22:04:00
دانلود مقاله بررسی مسائل ژئوتکنیکی سیفون اروند کوچک - 1401-09-14 21:59:00
دانلود مقاله بررسی موردی خرابی آب بندان دز شبکه آبیاری البرز - 1401-09-14 21:50:00
دانلود مقاله مطالعه روش های زهکشی به کار گرفته شده در بهبود شرایط ژئوتکنیکی سه پروژه اجرایی - 1401-09-11 21:28:00
دانلود مقاله بررسی عیوب ناشی از مسائل ژئوتکنیکی کانال آب آور (مطالعه موردی کانال آب آور سد قوریچای ا - 1401-09-11 21:23:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار حائل های میخکوبی شده با توجه به تغییرات تراز آب زیرزمینی و شرایط زهکشی - 1401-09-09 19:00:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت خاک های غیر چسبنده (دشت حمیدیه) تثبیت شده با سیمان و میکرو سیلیس و مقایس - 1401-09-09 18:56:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات ژئوتکنیکی احداث ایستگاه های پمپاژ مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو - 1401-09-09 18:51:00
دانلود مقاله دانه بندی بهینه مصالح سنگی جهت ساخت بین پوشش کانال های آبیاری - 1401-09-09 18:43:00
دانلود مقاله مطالعه موردی پارامترهای مقاومتی و تورمی خاک شور در استان یزد - 1401-09-09 18:35:00
دانلود مقاله کاربرد عایق رطوبتی PBGM در پوشش کانال های آبیاری در خاک های گچ دار (مطالعه موردی شبکه آ - 1401-09-07 21:11:00
دانلود مقاله بهسازی خاک های رسی با استفاده از سیمان و الیاف پلی اتیلن - 1401-09-07 21:01:00
دانلود مقاله تاثیر امتدادیافتگی درزه ها بر نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از پارامترهاي مختلف و - 1401-09-05 21:56:00
دانلود مقاله اثر پارامترهاي مدل رفتاري بر ضریب کاهش محصور شدگی و تاثیر آن بر نشست سطح زمین حاصل از ح - 1401-09-05 21:53:00
دانلود مقاله تعیین رابطه بین پارامترهای انفجار و RMR در تونل های راه در شیل های زون سنندج سیرجان (مط - 1401-09-05 21:48:00
دانلود مقاله برآورد لرزش ناشی از حرکت قطار در تونل هاي شهري و معرفی راه کارهاي کاهش آن - 1401-09-05 21:43:00
دانلود مقاله شبیه سازی عملکرد دیسک برشی تحت تابش امواج مایکروویو - 1401-09-05 21:39:00
دانلود مقاله مطالعه عددي تاثیر آب در کاهش موج انفجار - 1401-09-05 21:36:00
دانلود مقاله مبانی طراحی و اجرای اصول مهندسی نقشه برداری در سازه های جانبی ایستگاه A13 مترو قم - 1401-09-05 21:32:00
دانلود مقاله پایداری و ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره دایره ای - 1401-09-05 21:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر وزن ساختمان ها و ترافیک بر نشست سطحی ایستگاه های مترو مطالعه موردی ایستگاه - 1401-09-05 21:21:00
مقاله تحلیل و بررسی نشست شمع های واقع در مسیر حفاری تونل توسط TBM-EPB مطالعه موردی پروژه خط A قطار ش - 1401-09-02 18:23:00
دانلود مقاله بررسی مقادیر مختلف پارامتر K (ضریب فشار جانبی خاک) بر میزان نشست زمین در اثر حفر تونل م - 1401-09-02 18:15:00
دانلود مقاله ارائه مدلی تحلیلی جهت شبیه سازی رفتار تنیده ترموهیدرومکانیکی خرابی سنگ ها در میدان تنش - 1401-09-01 15:38:00
دانلود مقاله بررسی عمل آوری مصالح در حفاری مکانیزه با ماشین EPB مطالعه موردي خط 7 مترو تهران - 1401-09-01 15:31:00
دانلود مقاله ارزیابی گشتاور کاترهد در تونلسازی مکانیزه شهری با ماشین TBM - EPB - 1401-08-29 19:48:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر بار آب بر روی نیروهای داخلی لاینینگ تونل - 1401-08-29 19:43:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اثر هندسه تیغه دیسکی بر راندمان برش در آزمون کوچک مقیاس برش خطی سنگ - 1401-08-28 20:17:00
دانلود مقاله توسعه دامنه کاربرد ماشین کوچک مقیاس برش خطی سنگ در صنعت حفاری مکانیزه با طراحی و ساخت ت - 1401-08-28 20:09:00
دانلود مقاله کارایی روش های مختلف محاسبه فشار جبهه کار و میزان تاثیرپذیری هر کدام در صلبیت های مختلف - 1401-08-27 14:44:00
دانلود مقاله بررسی انفصال بستر و پوشش تونل تحت بهره برداري در اثر حفر تونل متقاطع غیر همسطح - 1401-08-27 14:39:00
دانلود مقاله کاربرد روش های ارزیابی شاخص انفجار پذیری توده سنگ در تونل سازی - 1401-08-26 19:57:00
دانلود مقاله ارائه معیار مقاومت برشی درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقیاس - 1401-08-26 19:54:00
دانلود مقاله بررسی اثر مقیاس بر میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم - 1401-08-25 19:45:00
دانلود مقاله پهنه بندي صعوبت ساخت تونل هاي بلند در مناطق کوهستانی استان تهران - 1401-08-25 19:39:00
دانلود مقاله امکان پذیری عمل آوری مصالح حفاری شده به وسیله ماشین EPB در سنگ با استفاده از فوم و پلیم - 1401-08-23 19:06:00
دانلود مقاله تحلیل ارتعاش ناشی عبور قطار در تونل های مترو براساس آیین نامه FTA مطالعه موردی قطعه شما - 1401-08-23 18:59:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژی طراحی و ساخت ابزارهای برشی از نوع دیسک کاتر در شرایط زمینی نوع Hard Rock - 1401-08-18 18:26:00
دانلود مقاله بررسی نقش بنتونیت به همراه فوم و پلیمر در کنترل آب زیرزمینی طی حفاری ماشین EPB درسنگ - 1401-08-18 18:20:00
دانلود مقاله ارزیابی مدل های رایج نرخ نفوذ ماسین حفاری تونل مطالعه موردی تونل انتقال آب کرمان (قطعه - 1401-08-17 18:00:00
دانلود مقاله بررسی مکانیزم و عوامل شکست ابزارهای برشی کاترهد دستگاه TBM در پروژه خط A متروی قم - 1401-08-17 17:50:00
دانلود مقاله ارایه معیار جدید مبتنی بر کرنش شکست به منظور ارزیابی پایداری تونل ها - 1401-08-16 10:57:00
دانلود مقاله طراحی و اجرای تزریق آب بندی قطعه جنوبی تونل انتقال آب کرمان - 1401-08-16 10:52:00
دانلود مقاله بررسی عددي سه بعدي تأثیر انفجار در یک تونل بر تونل مجاور - 1401-08-15 15:08:00
دانلود مقاله بررسی سایش و نرخ مصرف ابزار در حفاری تونل انتقال آب نقده - 1401-08-15 15:04:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر گام حفاری برنشست های سطحی در روش NATM با استفاده از روش المان محدود - 1401-08-15 14:59:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی نشست سطحی در اثر حفاری تونل ها با نظر گیری اثر قوس زدگی - 1401-08-15 14:53:00
دانلود مقاله الگوی تحلیلی عددی از نحوه تولید و گسترش امواج دینامیکی جهت کنترل پدیده Back Break در تو - 1401-08-13 20:43:00
دانلود مقاله پیش بینی رفتار توده سنگ در برگیرنده تونل دسترسی تونل انتقال آب کرمان - 1401-08-13 20:35:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي اندرکنش گسلش و تونل هاي کم عمق قطار شهري - 1401-08-12 12:50:00
دانلود مقاله تاثیر ضریب صلبیت انواع خاک ها بر روی نشست لوله های مدفون در خاک بالای تونل های مترو با - 1401-08-12 12:41:00
دانلود مقاله آنالیز عددي تاثیر حفر تونلهاي دو قلو بر مکانیسم انتقال بار و نشست گروه شمع واقع در مجاو - 1401-08-11 14:23:00
دانلود مقاله بررسی همگرایی تونل هاي دسترسی معدن زغال سنگ نگین 2 طبس به روش رفتارنگاري - 1401-08-11 14:16:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار جبهه کار در تونلسازي با روش EPB به منظور بهینه سازي فشار وارد بر جبهه کار - 1401-08-10 09:17:00
دانلود مقاله بررسی گسیختگی خمشی و پایدار سازي قطعه دو الف تونل نوسود دانلود . مقاله . رایگان . - 1401-08-10 09:12:00
دانلود مقاله بررسی اثر لغزش واریز و سقوط بهمن در بروز ناپایداری و ریزش تونل های کوهستانی مطالعه مورد - 1401-08-02 13:59:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تزریق وابسته به زمان در سنگ های درزه دار هزرد ياهگنس رد نامز هب هتسباو قیر - 1401-08-02 13:55:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل تهویه ایستگاه کشاورز خط A مترو قم به روش NATM-SD به وسیله نرم افزار - 1401-08-01 02:47:00
دانلود مقاله تاثیر گسل سراوند بزنوید بر پایداری تونل های پنستاک سد روبار لرستان - 1401-08-01 02:40:00
دانلود مقاله روشی نوین جهت تعیین قابلیت حفاری با استفاده از شاخص زمین شناسی GSI در فهرست بهاي واحد پ - 1401-07-21 19:58:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر تغییرات پیشبینی نشده زمین شناسی بر راندمان حفاري و عملکرد ماشینآلات نیمه - 1401-07-21 19:54:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با مقایسه روش عددي و داده هاي ابزاربندي تونل آرش اسفندیار ت - 1401-07-18 15:34:00
دانلود مقاله بکارگیری مشاهدات میدانی رفتار سنجی و مدل سازی عددی در تحلیل اندرکنش تونل و ترانشه و ناپ - 1401-07-18 15:28:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین پارامترهای عملیاتی TBM و مقادیر نشست سطحی در پروژه توسعه جنوبی خط 6 مت - 1401-07-17 14:37:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد دستگاه حفاری مکانیزه Open Mode TBM EPB در شرایط زمین شناسی مختلف و بهینه - 1401-07-17 14:35:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان بهره وری ماشین حفاری تونل (EPBM) خط 2 متروي اصفهان - 1401-07-10 19:48:00
دانلود مقاله پایداری سازی تونل شماره 10 به محور قزوین رشت انزلی در بخش ریزشی با بکارگیري فورپولینگ - 1401-07-10 19:40:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی درزه های طولی پوشش سگمنتی تونل ها - 1401-07-09 19:36:00
دانلود مقاله تهیه الگوریتم براي ارزیابی جابه جایی قاب هاي نگهداري به روش المان محدود با برنامه نویسی - 1401-07-09 19:31:00
دانلود مقاله بررسی عددي پاسخ پوشش سگمنتی تونل ها در مقابل انفجار سطحی - 1401-07-08 18:54:00
دانلود مقاله اصلاح رویکرد متداول در طراحی لاینینگ نهایی تونل - 1401-07-08 18:46:00
دانلود مقاله مقایسه روش عددي و تحلیلی در برآورد بار وارد بر روي سگمنت مطالعه موردي تونل هاي دوقلو مت - 1401-07-01 12:34:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدي نگهداري متداخل چتري تونل - 1401-07-01 12:28:00
دانلود مقاله بررسی روش های کاهش نشست سطح زمین در ایستگاه های قطار شهری (مطالعه موردی ایستگاه E6 مترو - 1401-06-30 15:51:00
دانلود مقاله استفاده از راد خود حفار به عنوان فورپولینگ جهت عبور از ریزش در مهندسی تونل (مطالعه مورد - 1401-06-30 15:48:00
دانلود مقاله روش های مختلف تونل سازی در محیط شهری و اجرای فضاهای جانبی ایستگاه های مترو - 1401-06-22 17:41:00
دانلود مقاله تجربیات احداث تونل در شیل های زون سنندج سیرجان (مطالعه موردي: تونل باغان، محور جدید سنن - 1401-06-22 17:36:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر حفر مکانیزه به روش فشار تعادلی زمین تونل ها در محیط هاي شهري بر دیوارهاي حا - 1401-06-21 01:26:00
دانلود مقاله کنترل لرزش های آتشکاری با تعیین پارامترهای انفجار جهت کاهش آسیب رسانی به سازه های مجاور - 1401-06-21 01:20:00
دانلود مقاله روش بهسازي خاك تخمین پارامترها و انتخاب نوع فوم در پروژه خط 3 قطار شهري مشهد - 1401-06-20 02:48:00
دانلود مقاله بررسی و پیش بینی پتانسیل انسداد و گل گرفتگی قطعه شرقی غربی خط 7 مترو تهران - 1401-06-20 02:43:00
دانلود مقاله جلوگیري از نشست در زمین هاي سست شهري با نگرش کنترل هسته جبهه کار - 1401-06-14 01:18:00
دانلود مقاله غلبه بر جمع شدگی دیواره تونل هنگام حفر پاطاق توسط میکروپایل هبلغگدشی دیهراو م طسوت قاطا - 1401-06-14 01:12:00
دانلود مقاله تمهیداتی برای دمونتاژ دستگاه TBM در مناطق شهری (پروژه خط A مترو قم) - 1401-06-07 01:53:00
دانلود مقاله ارائه روش ساخت و ساز تونل فاضلاب در محیط شهري با روش مکانیزه - 1401-06-07 01:44:00
دانلود مقاله پایدارسازی جبهه کار تونل با استفاده از بولت های کششی فایبرگلاس - 1401-06-01 12:56:00
دانلود مقاله تونل تقاطع خیابان آزادی استاد معین احیای یک پروژه شهری - 1401-06-01 12:51:00
دانلود مقاله اقدامات صورت گرفته جهت عبور ایمن تونل مکانیزه از زیر پل راه آهن همزمان با عبور قطار (پر - 1401-06-01 12:45:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر حفاری تونل مکانیزه خط A متروي قم بر جابجایی هاي زمین و پایه شمع هاي ای - 1401-05-30 15:32:00
دانلود مقاله بررسی صحت روش های تعیین پارامترهای اپراتوری ماشین EPB (مطالعه موردي خط 7 مترو تهران- ق - 1401-05-30 15:27:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در رمپ زیرزمینی معدن مس چهار گنبد - 1401-05-30 15:22:00
دانلود مقاله بهینه سازي فواصل مغارهاي نیروگاهی برق آبی با ملاحظه الزامات جانمایی - 1401-05-30 15:14:00
دانلود مقاله بررسی همه جانبه توان مهندسی ایران در حفاری مکانیزه تول ها - 1401-05-26 20:28:00
دانلود مقاله مستند سازی در پروژه های عمرانی در نگرشی به تهیه نقشه های عین ساخت مطالعه موردی حفاری و - 1401-05-26 20:23:00
دانلود مقاله مهندسی ارزش در پروژه های میکروتونلینگ تهران - 1401-05-26 20:18:00
دانلود مقاله مدل سازی و شبیه سازی الکتروموتورها و درایوهای نوار (TBM .Marti , Stacker) با استفاده از - 1401-05-22 20:19:00
دانلود مقاله شبیه سازي عددي آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي درون تونل با منبع سوخت واحد و چندگانه تحت تهو - 1401-05-22 20:13:00
دانلود مقاله کنترل فرایند طراحی سیستم تهویه تونل های کوتاه ترافیکی در مناطق شهری جهت تامین ایمنی (مط - 1401-05-20 16:06:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه - 1401-05-20 15:58:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک زیست محیطی در معدنگاری روباز - 1401-05-20 15:55:00
دانلود مقاله بررسی هیدروشیمیایی آبهای ورودی به پیت معدن سنگ آهن گهرزمین جهت زهکشی - 1401-05-20 15:51:00
دانلود مقاله بررسی به کارگیری باطله های انباشتی استخراج شده از معدن بی بی شهربانو در تولید سیمان مجت - 1401-05-20 15:45:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیواره های شرقی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش تعادل حدی - 1401-04-22 20:04:00
دانلود مقاله بررسی شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن صاحب سقز - 1401-04-22 20:01:00
دانلود مقاله اولویت بندی فاکتورهای موثر در پایداری شیب معدن روباز مس سونگون با استفاده از روش تحلیل - 1401-04-22 19:55:00
دانلود مقاله بررسی احتمال شکست دیواره معدن و پایدارسازی آن با استفاده پیچ سنگ به کمک ترم افزار Abaqu - 1401-04-22 19:50:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی شیب و ارتقاع مناسب دپوی مصالح در معدن کوه سفید فسا به روش عددی - 1401-04-22 19:45:00
دانلود مقاله تشخیص ناپیوستگی های پنهان در دیواره معادن با مقایسه نتایج مدلسازی دیواره و داده های ابز - 1401-04-22 19:34:00
دانلود مقاله تعیین ضرایب نفوذپذیری آبخوان معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار GMS - 1401-04-12 19:58:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد درخت کاری برای پایداری دیواره های شیب دار با روش المان محدود - 1401-04-12 19:52:00
دانلود مقاله تحلیل هیدرولیکی دیواره شمالی معدن گل گهر1 به وسیله نرم افزار UDEC - 1401-04-11 14:01:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ضریب ایمنی پله معادن روباز در حالت های مختلف با استفاده از روش های عددی - 1401-04-11 13:56:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ براساس سرعت موج P - 1401-04-08 01:45:00
دانلود مقاله بررسی ژئومتری بلوک انفجاری برروی هزینه های حفاری و انفجار در معادن مطالعه موردی معدن مس - 1401-04-07 02:45:00
دانلود مقاله ارائه مدل پیش بینی قابلیت حفاری سنگ با ملاحضه فاکتورهای دستگاه حفاری و مشخصات سنگ مطالع - 1401-04-07 02:37:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوهای انفجاری جهت کاهش عقب زدگی و بولدر تولیدی با استفاده از الگوریتم ژنتی - 1401-04-07 02:29:00
دانلود مقاله طراحی الگوی انفجار چاله ها در معادن روباز - 1401-04-07 02:24:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوی آتشباری به منظور کمینه کردن پرتاب سنگ و عقب زدگی با الگوریتم عصبی ژنتی - 1401-04-07 02:17:00
دانلود مقاله توسعه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تصمیم گیری در ارتباط با مطلوب ترین طرح آتشباری م - 1401-03-24 20:55:00
دانلود مقاله مدل تجربی بهینه برای تعیین خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت - 1401-03-24 20:51:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی حاصل از انفجار معادن روباز به روش بهینه سازی ازدحام ذرات - 1401-03-24 20:47:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر برعقب زدگی در الگوهای انفجاری روباره معدن شماره یک گل گهر - 1401-03-24 20:43:00
دانلود مقاله تخمین طول افقی پاشنه در عملیات انفجار با نگرشی خاص به معدن سنگ آهن گلالی - 1401-03-24 20:38:00
دانلود مقاله تاثیر ساعت عکس برداری برتعیین دانه بندی محصول انفجار به روش آنالیز تصویری - 1401-03-22 17:15:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد نرم افزارهای WipFragو Split Desktop برای تعیین توزیع ابعادی توده سنگ خرد - 1401-03-22 17:10:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار دیواره جنوب غربی معدن مس سرچشمه به کمک مدل های تجربی و - 1401-03-22 16:59:00
دانلود مقاله ارائه مدل جدیدی برای رقیق شدگی براساس شکل هندسی کانسارها - 1401-03-06 19:47:00
دانلود مقاله تخمین ذخیره و طراحی حد نهایی معدن سادات سیریز با استفاده از نرم افزارهای Surpac و NPV S - 1401-03-06 19:41:00
دانلود مقاله انتخاب لودر مناسب در معدن مس سونگون با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی - 1401-03-06 19:36:00
دانلود مقاله کاربرد سایزر در سیستم سنگ شکنی معادن روباز مطالعه موردی معدن مس سرچشمه - 1401-03-05 20:29:00
دانلود مقاله خصوصیات یک روش مناسب برای طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز - 1401-03-05 20:25:00
دانلود مقاله طراحی سناریوهای بهبود ترابری در معدن روباز انگوران مبتنی بر حفریات زیرزمینی موجود - 1401-03-05 20:18:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معادن روباز تحت تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار ماده معدنی - 1401-02-23 20:18:00
دانلود مقاله مطالعه مقایسه ای برنامه ریزی تولید در معادن روباز با در نظر گرفتن عیار حد ثابت و پویا - 1401-02-23 20:14:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معدن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی - 1401-02-23 20:08:00
دانلود مقاله بهینه سازی زمان بندی ناوگان حمل و نقل با استفاده از روش برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح - 1401-02-23 20:03:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای هزینه های ترابری کامیون شاول با سیستم سنگ شکن متحرک و نوار نقاله در معا - 1401-02-23 19:52:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت بهینه تولید بین دو پوش بک مشخص در معدن 4 گل گهر - 1401-02-23 19:33:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر رقیق شدگی بر میزان ارزش خالص فعلی در معادن روباز - 1401-02-22 22:41:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل کامپیوتری برای بهینه سازی عیار حد بر مبنای حداکثر سازی ارزش خالص فعلی - 1401-02-22 22:34:00
دانلود مقاله مدلسازی ریاضی زمانبندی فعالیت ها برای استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت - 1401-02-18 20:10:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوارهای برشی خسارت دیده با عملکرد خمشی در زلزله با استفاده از نتایج آزمایش - 1401-02-13 18:53:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و دوام ملات های پوششی حاوی پوزولان های طبیعی جهت ترمیم سا - 1401-02-13 18:49:00
دانلود مقاله اصلاح مدل حایل های ویژه شده جهت شبیه سازی حرکات نیرومند زمین ناشی از انتشار امواج لرزه - 1401-02-13 18:46:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار پی هاي مدفون در خاك ماسه اي تحت بار قائم - 1401-02-13 18:39:00
دانلود مقاله استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) در انتخاب گزینه برترِ خط لوله انتقال آب - 1401-02-13 18:35:00
دانلود مقاله رفتار باربری پی های سطل مشکی مورد استفاده در توربین های بادی واقع در دریا - 1401-02-13 18:29:00
دانلود مقاله تعيين بهینه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري ت - 1401-02-11 22:44:00
دانلود مقاله تاثیر مساحت پلان بر تراز پایه در ساختمان های دارای پی های غیر همسطح - 1401-02-11 22:40:00
دانلود مقاله بهینه سازی پوشش نهایی تونل های شهری - 1401-02-11 22:35:00
دانلود مقاله ارائه فرمول ظرفیت باربري نهایی پی سطحی بر روي خاك دانه اي با استفاده از یک روش ترکیبی م - 1401-02-11 22:31:00
دانلود مقاله بررسی تثبیت خاک بستر راه مناطق کویری با پساب صنایع سرامیک - 1401-02-09 01:07:00
دانلود مقاله ارزیابی و تضمین کیفیت مخلوط آسفالت گرم با استفاده از آزمایش های پذیرش - 1401-02-03 18:42:00
دانلود مقاله ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت - 1401-02-03 18:38:00
دانلود مقاله تاثیر پارامتر های مختلف بر کمانش صفحات مستطیلی دارای مصالح با عملکرد مدرج - 1401-02-03 18:32:00
دانلود مقاله ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای ساختمان های دارای سیستم سازه ای ترکیبی ستون بتنی تیر ف - 1401-02-03 18:24:00
دانلود مقاله تدوین چارچوبی برای محاسبه خودکار امتیاز LEED ساختمان های مسکونی با استفاده از BIM نیو - 1401-02-03 18:18:00
دانلود مقاله بررسی مبحث بهسازی انرژی ساختمان ها در ایران با رویکرد تعیین روش پرداخت هزینه اولیه و مح - 1401-02-03 18:12:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار گروه شمع قائم تحت بار جانبی با استفاده از روش فنر غیر خطی - 1401-02-03 18:06:00
دانلود مقاله جانمایی وسایل نقلیه امدادی (قطار نجات) در شبکه راه آهن جمهوری اسلامی - 1401-02-03 18:04:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل پایداری و نشست زمین در مراحل اجرای سازه ایستگاه تبادلی زیرزمینی خط 3و4 قط - 1401-02-03 17:59:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد میله ها بر عملکرد آبشکن های نفوذپذیر با دو آرایش شعاعی جاذب - 1401-02-03 17:54:00
دانلود مقاله مطالعه مروری در زمینه انطباق مدل سازی اطلاعات ساختمان با سه محور اصلی توسعه پایدار در ص - 1401-02-01 16:55:00
دانلود مقاله ناسازگاری آب و هوا حاصل توسعه ناپایدار - 1401-02-01 16:52:00
دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی رفتار اتصالات خارجی بتنی مسلح به میلگرد ساده و آجدار - 1401-02-01 16:49:00
دانلود مقاله همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین و دریفت قاب های فولادی با مهاربند همگرا - 1401-02-01 16:43:00
دانلود مقاله تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تاثیر فرضیات مدلسازی - 1401-02-01 16:36:00
دانلود مقاله تاثیر بربلندی و پارامترهای مختلف طرح هندسی بر ایمنی راه ها - 1401-01-30 14:31:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیلی میان سیستم هاي لرزه بر مختلف جهت به سازي لرزه اي سازه هاي فولادي موجود - 1401-01-30 14:28:00
دانلود مقاله کنترل نیمه فعال لرزه ای ساختمان های آسیب دیده با استفاده از ترکیب پایش سلامت سازه ای با - 1401-01-30 14:23:00
دانلود مقاله مدلسازی رفتار تکیه گاه های ویسکوالاستیک خط لوله در پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش کام - 1401-01-30 14:17:00
دانلود مقاله طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1401-01-30 14:13:00
دانلود مقاله ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری و ارائه چارچوب تدوین برنامه شبیه سازی همزمان رویداد - 1401-01-30 14:06:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پس لرزه بر سازه هاي قاب خمشی فولادي در انواع خاك - 1401-01-30 14:03:00
دانلود مقاله همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل و دریفت قاب های خمشی فولادی - 1401-01-30 13:57:00
دانلود مقاله بررسی اثر تعداد سیکل های آزمایش ذوب و یخبندان آشتو بر روی سنگدانه مورد استفاده در راه س - 1401-01-30 13:48:00
دانلود مقاله بررسی نتایج تحلیل استاتیکی دو بعدی افزایش ارتفاع در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و تاث - 1401-01-30 13:36:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی و دینامیکی دو بعدی نمونه بتن غلتکی سد مشمپا با رفتار غیر خطی مصالح بتن - 1401-01-28 17:19:00
دانلود مقاله بررسی عددي عملکرد داخل صفحه دیوارهاي بنایی تقویت شده با مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی - 1401-01-28 17:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اصلاح قیر با پلی وینیل کلراید بر روی پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی - 1401-01-28 17:10:00
دانلود مقاله مدل خرابی احتمالاتی لینک برشی در قاب ها با مهاربند برون محور - 1401-01-28 17:05:00
دانلود مقاله کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان - 1401-01-28 16:56:00
دانلود مقاله شناسایی سازه با استفاده از روش آنالیز اجزاي پراکنده و انتقال هیلبرت براي کاهش اغتشاش مو - 1401-01-25 17:29:00
دانلود مقاله تخصیص بهینه منابع آب دشت نیشابور بر پایه چارچوب حسابداری آب با استفاده از الگوریتم ژنتی - 1401-01-25 17:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر نحوه مدلسازی اجزا محدود یک سیلوی لاغر بتنی بر رفتار لرزه ای آن - 1401-01-25 17:22:00
دانلود مقاله بررسی اثر توسعه بالادست بر وضعیت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه ارس - 1401-01-25 17:19:00
دانلود مقاله ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی دارای نامنظمی پیچشی در پلان تحت اثر - 1401-01-25 17:14:00
دانلود مقاله تعیین سرعت حداکثر خودروهاي امدادي آمبولانس در راه های بین شهری براساس آستانه واژگونی - 1401-01-25 17:08:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی فرآیند انعقاد الکتریکی برای حذف سختی و سیلیکا با استفاده از روش رویه پا - 1401-01-25 17:03:00
دانلود مقاله ارزیابی فشار جانبی وارد بر المان های میانبند در سیستم انکراژ - 1401-01-25 16:39:00
دانلود مقاله بررسی انواع حالت های مدل کردن بار چرخ در سطح روسازی به کمک آنالیز المان محدود و مقایسه - 1401-01-23 19:43:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای هندسی و بارگذاری بر شکل لوله های مدفون تحت تاثیر امواج برشی بستر - 1401-01-23 19:35:00
دانلود مقاله کنترل هوشمند سازه های مجاور با استفاده از بررسی سلامت سازه ای - 1401-01-17 18:28:00
دانلود مقاله اثرات فرسودگی در مقاطع بتن مسلح در مخازن شیمیایی تحت بار پریودی - 1401-01-17 18:24:00
دانلود مقاله بررسی ومقایسه روش های برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه - 1401-01-17 18:20:00
دانلود مقاله توسعه ي مدل بهینه سازي توپولوژي سازه ها با استفاده از روش مجموع سطح تراز و روش تحلیلی آ - 1401-01-17 18:07:00
دانلود مقاله طراحی بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده با الگوریتم ژنتیک - 1401-01-16 18:40:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای مودال در حال بهره برداری به روش تخصیص مودال عملکردی در حضوربار هارمونی - 1401-01-16 18:32:00
دانلود مقاله مدلسازی سناریوهای کاهش پراکنش آلودگی هوای ناشی از نیروگاه ها در محدوده ی شهر تهران - 1401-01-15 18:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شیروانی های مسلح شده با روش PIV - 1401-01-15 18:12:00
دانلود مقاله پاسخ لرزه ای دره های مجاور تحت اثر امواج قائم SV با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و - 1401-01-14 13:17:00
دانلود مقاله اثر تحریک مورب برعملکرد لرزه ای ساختمان قاب خمشی بتن آرمه طراحی شده به روش تغییر مکان م - 1401-01-14 13:11:00
دانلود مقاله مطالعات اولیه مدل سازی فیزیکی شمع مبدل حرارتی در ماسه - 1401-01-12 20:06:00
دانلود مقاله آنالیز عددي شالوده هاي رادیه شمع از دیدگاه ظرفیت باربري در خاك هاي رسی تحت بار قائم است - 1401-01-12 19:58:00
دانلود مقاله شناسایی آسیب و پایش سلامت سازه با استفاده از روش بهینه سازي توپولوژي - 1401-01-05 22:06:00
دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی عوامل موثر برمیزان آب مصرفی نهفته در مرحله ساخت پروژه های ساختمانی شش - 1401-01-05 21:57:00
دانلود مقاله پیش بینی رفتار زباله تحت اثر افزایش سن با استفاده از روش EPR - 1401-01-02 19:53:00
دانلود مقاله روش تحلیلی برای تخمین میزان نفوذ مصالح سنگی در بسترهای لجنی - 1401-01-02 19:47:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر اتخاذ رویکرد همکارانه و غیر همکارانه بر وضعیت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز - 1401-01-01 17:27:00
دانلود مقاله تخمین سختی برشی اولیه ( Gmax) خاک ماسه ای سیلتی اشباع در سطوح تنش همه جانبه کم با استفا - 1401-01-01 17:14:00
دانلود مقاله پیش بینی پروفیل سرعت در عمق جریان برای رودخانه قزل اوزن با استفاده از سیستم تطبیق پذیر - 1400-12-28 20:03:00
دانلود مقاله بررسی پدیده تیرقوی ستون ضعیف و ارائه راهکارهای مقاوم سازی موضعی با استفاده ازرو ش های س - 1400-12-28 19:54:00
دانلود مقاله مدلسازی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از مدل مخروطی در حوزه زمان به ازای شرایط زیر سطحی - 1400-12-27 19:16:00
دانلود مقاله ارائه مدلی بهینه و پیشنهاد اتصالی جدید برای کاهش آسیب پذیری لرزه ای لوله ها مستقر بر سا - 1400-12-27 19:11:00
دانلود مقاله بررسی یک مدل سخت شوندگی کششی بتن مسلح شده با میلگردهای FRP باروش تحلیل غیرخطی لایه ای - 1400-12-26 18:31:00
دانلود مقاله بررسی عددي تأثیر ناهمواري بستر بر عملکرد موج شکن شناور مستطیلی - 1400-12-26 18:27:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مواد خنثی بررفتار زباله های جامد شهری - 1400-12-24 17:48:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر زهکش های شنی قائم در بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک های رسی یسر ياه كاخ یکینک - 1400-12-24 17:42:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای بهینه جداگر میان طبقه ای در کنترل سازه ها - 1400-12-23 16:00:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار غیرخطی سازه K-span تحت بارهای ثقلی و جانبی باد span - 1400-12-23 15:49:00
دانلود مقاله ارزیابی شیوه هاي مدیریت نگهداري زمستانی راه ها بر پایه ریسک و تحلیل هزینه (مطالعه موردي - 1400-12-22 15:18:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر افزودنی پلیمر SBS پارافین واکس و دوده در تغییر رده عملکردی قیر - 1400-12-22 15:13:00
دانلود مقاله پیش بینی تغییر مکان ماندگار لرزه اي شیب هاي خاکی با نگرش ویژه به شتاب تسلیم متغیر - 1400-12-21 15:33:00
دانلود مقاله پیش بینی خودکار مقاومت بتن تازه جهت دستیابی به زودترین زمان قالب برداری با استفاده از B - 1400-12-21 15:26:00
دانلود مقاله ارائه چارچوب احتمالاتی انتخاب بیمه یا مقاوم سازی لرزه ای برای ساختمان های بنایی غیرمسلح - 1400-12-21 15:19:00
دانلود مقاله پایش خودکار و از راه دور پروسه عمل آوري بتن تازه در بتن ریزي هاي حجیم با استفاده از شبک - 1400-12-20 13:21:00
دانلود مقاله مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ قرمز راکتیو با جاذب خاک رنگبر بازیابی شده از روغن موتور - 1400-12-20 13:13:00
دانلود مقاله روش های کنترل و مدیریت پارک حاشیه ای - 1400-12-18 23:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر قطر و عمق تونل های زیرزمینی دایره ای شکل بر مولفه ی شتاب زلزله ثبت شده در ترا - 1400-12-18 23:16:00
دانلود مقاله خواص فیزیکی و مکانیکی رسوبات ته نشین شده در محلول هاب آبی گوناگون - 1400-12-18 01:37:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم باربر جانبی TRF بااستفاده از تیرهای منشوری و ماهیچه ای - 1400-12-18 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنش خاك و سازه بر نیاز تغییر مکانی سازه چند درجه آزادي - 1400-12-18 01:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر یادگیري در برنامه زمانبندي با محدودیت منابع و تخصیص نیرو با الگوریتم ترکیبی - 1400-12-17 01:20:00
دانلود مقاله پایداری بر اساس فلسفه تغییر حالت - 1400-12-17 01:13:00
دانلود مقاله ارائه روشی ساده و کاربردی جهت تعیین ضریب عکس العمل بستر ونشست الاستیک پی انعطاف پذیر با - 1400-12-17 01:05:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد سازه های ساختمانی فولادی کشور - 1400-12-09 16:58:00
دانلود مقاله تتاثیر کاتیون لایه ی دوگانه و شرایط هیدراسیون اولیه بر تغییر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی - 1400-12-09 16:48:00
دانلود مقاله بررسی تثبیت پذیری خاک آلی با استفاده از بیوپلیمر زانتان گام - 1400-12-09 16:39:00
دانلود مقاله مطالعه مروري و طبقه بندي معیارهاي ارزیابی شرایط عمکردي ساختمان ها در طول دوره بهره بردا - 1400-12-07 18:18:00
دانلود مقاله استفاده از مدل مدافع مهاجم مدافع (DAD) برای کاهش آسیب پذیری شبکه های حمل ونقل ریلی متصل - 1400-12-07 18:07:00
دانلود مقاله مقایسه وضعیت حمل و نقل ریلی ایران با 20 کشور مطرح منطقه و جهان - 1400-12-06 13:10:00
دانلود مقاله بررسی اثر پارامترهای هندسی طراحی بررفتار سازه های فلزی حلقوی و تنیده - 1400-12-06 13:04:00
دانلود مقاله بررسی منحنی های شکنندگی قاب های مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر با آرایش شورون و قطری و مه - 1400-12-05 17:25:00
دانلود مقاله ظرفیت باربري زهکشی نشده پی هاي سطحی مربعی برروي خاك هاي دولایه اي در حالت لایه قوی بررو - 1400-12-05 17:20:00
دانلود مقاله بررسی تئوری عملکرد سازه ای دیوارهای بتن مسلح با قالب های پلیمری مرسوم به RBS - 1400-12-05 17:14:00
دانلود مقاله برآورد احتمالاتی دانسیته نسبی ماسه هابا استفاده از داده های آزمایش نفوذ مخروط - 1400-12-05 17:08:00
دانلود مقاله طراحی بهینه جداسازی آونگ اصطکاکی در مخازن ذخیره سیالات تحت تحریکات زلزله - 1400-12-05 16:59:00
دانلود مقاله ارزیابی منحنی های ظریفت قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای جاری شونده فلزی حاصل از ت - 1400-12-03 19:51:00
دانلود مقاله بررسی شرایط استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی دارای شیب به طرفین توسط مدل عددی FLOW3D - 1400-12-03 19:46:00
دانلود مقاله توسعه روش خطی معادل برای تحلیل اندرکنش خاک سازه در خاک های روانگرا - 1400-12-03 19:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه ایی برج Plaza 66 در برابر نیروهای باد و زلزله مطابق آئین نامه ASCE7-10 - 1400-12-01 13:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر اختلاط دانه های ژئوفوم با ماسه ی بد دانه بندی شده بر روی وزن مخصوص و پارامتره - 1400-12-01 13:00:00
دانلود مقاله ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط های WMA حاوی RAP با استفاده از دستگاه چرخ - 1400-11-30 01:05:00
دانلود مقاله تحلیل تولیدات علمی اساتید دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر براسا - 1400-11-29 23:57:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زایکوترم بر خرابی خستگی مخلوط آسفالت داغ در شرایط خشک و مرطوب - 1400-11-29 12:21:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از پلی وینیل کلراید و پلی پروپیلن برحساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی - 1400-11-29 12:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نانوکربنات کلسیم و نانو آهک بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم - 1400-11-29 12:11:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بادبندهای کمانش ناپذیر کاهش طول یافته - 1400-11-26 17:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر سیستم هاي کنترلی غیر فعال مختلف بر عملکرد لرزه اي سازه قاب خمشی فولادي - 1400-11-26 16:58:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر برشدت تصادفات جاده ای موتورسیکلت ها با استفاده از روش الگوریتم ماشین - 1400-11-25 17:57:00
دانلود مقاله کنترل غیرفعال سازه در زلزله توسط میرگرا جرمی تنظیم شده - 1400-11-25 17:52:00
دانلود مقاله بررسی اثرات جهت محور تنش های اصلی بر مدول برشی ماسه غیراشباع با استفاده از دستگاه استوا - 1400-11-25 17:46:00
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه پاسخ لرزه ای سیستم های ناکشسان با میرایی رایلی براساس سختی اولیه و سخت - 1400-11-24 17:20:00
دانلود مقاله بررسی عددی جریان های ناشی از جزرومد و موج در محدوده بندر شهید رجایی - 1400-11-24 17:16:00
دانلود مقاله ارائه روشی نوین برای محاسبه عمق آبشستگی حول پایه های محافظت شده با آرمور ارائه روشی نوی - 1400-11-24 17:01:00
دانلود مقاله مقایسه الگوی بهینه یابی شده ایستگاه های بارش بر اساس تغییرات بلندمدت مکانی زمانی با است - 1400-11-22 18:38:00
دانلود مقاله دقت مورد نیاز برای رسیدن به جواب های پایدار در مسئله تخصیص ترافیک - 1400-11-22 18:34:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بتن آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ مولفه قائم زلزل - 1400-11-22 18:24:00
دانلود مقاله تاثیر الیاف فولادی برروی اثز اندازه در بتن بازیافتی - 1400-11-21 19:43:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد جداساز لرزه ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه دار - 1400-11-21 19:39:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه بر اساس نتایج عملیات تزریق (مطالعه موردي سد ونیار) ار - 1400-11-21 19:33:00
دانلود مقاله شبیه سازی واکنش قلیایی سنگدانه با در نظر گرفتن پارامترهای ساختاری بتن - 1400-11-20 19:52:00
دانلود مقاله بررسی ضرایب شدت تنش و بار شکست برای مخلوط آسفالتی گرم و نیمه گرم در دماهای پایین - 1400-11-20 19:47:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی امواج دور آی سواحل شمالی دریای عمان (مکران) - 1400-11-18 21:05:00
دانلود مقاله استفاده از دال هاب پیوند بتنی جهت حذف درزهای انبساط روی پایه های پل - 1400-11-18 20:58:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي روند توسعه گسلش سطحی شیب لغز معکوس در خاك هاي دانه اي مرطوب - 1400-11-18 20:39:00
دانلود مقاله ارتقا شکل پذیری قاب مهاربندی ضربدری به وسیله افزودن زوج حلقه های فولادی - 1400-11-07 15:48:00
دانلود مقاله بررسی واکنش دینامیکی مخازن استوانه ای آب ساخته شده از کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC) - 1400-11-07 15:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر نوع و مقدار فیلر بر طرح اختلاط مخلوط آسفالتی - 1400-11-07 15:40:00
دانلود مقاله بررسی ایمنی لرزه اي متداول ترین طاق و چشمه بازار تاریخی کاشان به روش اجزای محدود - 1400-11-07 15:35:00
دانلود مقاله آنالیزعددی اندرکنش بین تونل های دوقلو (اثر موقعیت نسبی و روش ساخت) - 1400-11-06 11:49:00
دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري - 1400-11-06 11:46:00
دانلود مقاله ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی فیلر بتن بازیافتی بر اثر چرخه های ذوب و یخ - 1400-11-05 13:44:00
دانلود مقاله تعیین درصد بهینه آهک در خاک رسی تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک - 1400-11-05 13:40:00
دانلود مقاله روشی ابتکار برای افزایش دقت در شبیه سازی لاگرانژی محیط های آبی به روش MPS یشورطیحم يژنا - 1400-11-05 13:33:00
دانلود مقاله طراحی بهینه و تحلیل دیوار خاک مسلح بر اساس مسابقات ملی دانشجویی - 1400-11-04 11:16:00
دانلود مقاله بهینه سازی بهرهبرداری از مخازن برقابی در مواجه با شرایط کم آبی برمبنای قوانین محدودکنند - 1400-11-04 11:11:00
دانلود مقاله ارزیابی وزن مخصوص و اجزای تشکیل دهنده زباله های جامد شهری مرکز دفن تبریز - 1400-11-04 11:03:00
دانلود مقاله اثر تغییرشکل هاي محوري ناشی از بارهاي ثقلی در ستون هاي مرزي بر رفتار دیوار برشی فولادي - 1400-11-03 21:27:00
دانلود مقاله بررسی آسیب پذیری نیازهای آبی داخلی در اثر توسعه بالادست حوضه آبریز مرزی هیرمند - 1400-11-03 21:22:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک خرابی پل رودخانه ی کن در برابر خطرات زلزله و آب شستگی ارزیابی ریسک خرابی پ - 1400-11-03 21:18:00
دانلود مقاله کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری بازی فوتبال در بهینه سازی خرپا - 1400-10-30 11:19:00
دانلود مقاله منحنی های شکنندگی برای ساختمان های دارای قاب خمشی دارای ميراگر ويسکوز تحت اثر زلزله های - 1400-10-30 11:14:00
دانلود مقاله بهینه سازی پارامترهای موثر در حذف رنگزای بازی آبی 41 (BB41) با استفاده از نانو جاذب گرا - 1400-10-29 21:35:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی در شهرستان اصفهان - 1400-10-29 21:29:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت راکبین موتورسیکلت در راه های استان خراسان شمالی و راه حلهای پیشنهادی برای ا - 1400-10-28 20:21:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر میزان رسوب انتقال یافته به تونلهای انحراف رسوب تاثی - 1400-10-28 20:17:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای وضعيت روسازی و حجم ترافيک بر عملکرد ایمنی راه های اصلی منتهی به شهرستا - 1400-10-27 14:33:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر تونل سازی در شرایط مختلف برنشست سطحی ساختمان ها - 1400-10-27 14:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه ی ساخته شده با بتن و میلگرد با مقاومت بالا - 1400-10-27 14:17:00
دانلود مقاله بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته - 1400-10-27 14:13:00
دانلود مقاله مطالعه ي رفتار سازه ها در نزدیکی گسل به منظور تعیین حریم گسل هاي فعال مطالعهي رفتار ساز - 1400-10-27 14:04:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر همزمان کربن فعال و الیاف سپیولیت برمقاومت فشاری خاک ماسه رسی - 1400-10-22 15:36:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ديوار گهواره اي بتنی در بهسازي لرزه اي ساختمان با سیستم قاب خمشی - 1400-10-22 15:32:00
دانلود مقاله بررسی ضریب رفتار ساختمان های بلند با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه مجهز به مهاربندهای کم - 1400-10-22 15:28:00
دانلود مقاله ارزیابی راندمان روش تصفیه ی فیزیکی و شیمیایی در کاهش COD و کدورت آب خاکستری خانگی - 1400-10-22 15:19:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نواقص راه های چند خطه برون شهری (مطالعه موردی محورهای اصلی استان لرستان - 1400-10-17 01:05:00
دانلود مقاله مقایسه پاسخ لرزه اي یک بعدي و دوبعدي دره هاي رسوب مطالعه موردی مقایسه پاسخ لرزهاي یکبعد - 1400-10-17 01:01:00
دانلود مقاله ارزیابی استفاده از پودر و گرانول تایر در تغییر خصوصیات مقاومتی خاک رس تهران ارزیابی است - 1400-10-16 23:55:00
دانلود مقاله ارزیابی استفاده ازضایعات تایر جهت تغییر خواص مقاومتی در خاکهای رسی با پلاستیسیته بالا - 1400-10-16 01:45:00
دانلود مقاله پیش بینی تعداد گرفتگی در شبکه فاضلاب منطقه دوشهر اصفهان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک - 1400-10-16 01:38:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد روش تاگوچی در تخمین خصوصیات رئولوژی ملات خود متراکم در مقایسه با شبکه عص - 1400-10-16 01:32:00
دانلود مقاله ارزیابی استانداردهای موجود طراحی شمع به منظور تحلیل و طراحی مونوپایل ها تحت اثر با جانب - 1400-10-10 14:20:00
دانلود مقاله بهسازی لرزه ای رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی آسیب پذیر آجر رسی و ملات ماسه آهک با ا - 1400-10-10 14:09:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت و حدود اتربرگ و نفوذپذیری در خاک رس تثبیت شده - 1400-10-10 14:06:00
دانلود مقاله بررسی نحوه وابستگی شتاب آستانه نیومارکی به پارامترهای مختلف گروه شمع مستقر برشیروانی خا - 1400-10-10 14:01:00
دانلود مقاله بررسی کارایی کنترل هوشمند عصبی فازی نیمه فعال در کاهش پاسخ های لرزه ای پل کابلی معیار ب - 1400-10-10 13:52:00
دانلود مقاله قابلیت اطمینان تخمین ظرفیت باربری شمع از نتایج آزمایش PDA با استفاده از شبکه عصبی مصنوع - 1400-10-08 15:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر دما و زمان اختلاط بر خواص قیر اصلاح شده با پودر لاستیک - 1400-10-08 15:18:00
دانلود مقاله ارائه ی روابط تحلیلی جدید برای مطالعه ی اندرکنش لرزه ای ردیف شمع شناور شیب ماسه ای خشک - 1400-10-08 15:11:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه فولادی قاب خمشی متوسط در اهداف بهسازی مبنا و مطلوب برای برر - 1400-10-08 15:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر قوس پیشانی سرریزهای سه جانبی بر کاهش اغتشاشات کانال جانبی با استفاده از روش - 1400-10-08 14:41:00
دانلود مقاله رتبه بندي شاخص هاي موثر در توسعه حمل و نقل ريلي بوسيله مدل تصميم گيري چند معياره تركيبي - 1400-10-07 14:29:00
دانلود مقاله بررسی اثر حرارت و ضریب غیر محلی بر پایداري تیر اویلر بونولی منشوری با روش سری های توانی - 1400-10-07 14:25:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثرات جنس قطر و ضخامت لوله های فراساحلی در نرم افزار ABAQUS جهت یافتن پارامت - 1400-10-07 14:18:00
دانلود مقاله ترکیب روش های تحلیل همبستگی کانونی و تحلیل خوشه ای به منظور افزایش همگنی مناطق در منطقه - 1400-10-07 14:14:00
دانلود مقاله بررسی رفتار برشی تیوپ هاي FRP پر شده با بتن به روش عناصر محدود - 1400-10-07 14:08:00
دانلود مقاله پیش بینی دوره های ترسالی و خشکسالی هیذرولوژیکی رودخانه زاینده رود با استفاده از مدل شبک - 1400-10-06 13:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از عایق پشم سنگ در پوشش خارجی ساختمان ها در شهر تهران - 1400-10-06 13:20:00
دانلود مقاله بررسی علل عمده تاخیر در پروژه های عمرانی زیربنایی با رویکرد پروژه های سدسازی - 1400-10-06 13:18:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت منابع آبی در مقیاس حوضه آبریز (مطالع - 1400-10-06 13:14:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شیب هسته رسی بر تراوش از بدنه یک سد خاکی - 1400-10-06 13:09:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه توزیع آب با استفاده از پویایی های سیستم - 1400-10-03 20:09:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر موقعیت تونل های دوقلوی شهری بر میزان نشست سطح زمین - 1400-10-03 20:06:00
دانلود مقاله بررسی اعوجاج زاویه ای پی گسترده مجاور گود ناشی از گودبرداری به روش انکراژ - 1400-10-03 20:03:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پودر سنگ آهک جایگزین بخشی از ماسه پودر دیاتومیت جایگزین بخشی از دوده سیلیسی - 1400-10-03 19:57:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر جزئیات هندسه اتصالات ماهیچه ای بررفتار لرزه ای قاب های خمشی فولاد - 1400-10-03 19:53:00
دانلود مقاله اثر توزیع ارتفاعی بار لغزش بر عملکرد لرزه اي قاب هاي لرزه اي مجهز به میراگر اصطکاکی با - 1400-10-01 13:39:00
دانلود مقاله کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و بررسی اثرات مخرب آن برسلامت انسان - 1400-10-01 13:35:00
دانلود مقاله ارزیابی کارایی الگوریتم های فراتکاملی نوین جهت شناسایی آسیب سازه با پیچیدگی بالا در قاب - 1400-10-01 13:33:00
دانلود مقاله بهسازي یک خاك دانه اي از روش مسلح سازي تصادفی در برابر پدیده رگاب - 1400-10-01 13:13:00
دانلود مقاله تاثیر تغییرات رطوبت و تراکم بر فیلتراسیون خاکهای هسته مخلوط - 1400-10-01 13:07:00
دانلود مقاله برآورد مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز در آزمایش ارتعاش محیطی با استفاده از روش های TFD - 1400-09-28 13:52:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روی زه آباد به کمک طبقه بندی مهندسی سنگها - 1400-09-28 13:48:00
دانلود مقاله بهینه سازی میان مدت سبد تولید برق با در نظرگرفتن تاثیرات چهار عامل ردپای آب ردپای زمین - 1400-09-28 13:44:00
دانلود مقاله آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه - 1400-09-28 13:38:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاك رس آمل تثبیت شده با خاکستر فاضلاب صنعتی و مسلح شده با الیاف بررسی رفتار - 1400-09-28 13:33:00
دانلود مقاله ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی رس آمل تثبیت شده با خاکستر - 1400-09-27 13:36:00
دانلود مقاله مقایسه ی روش های نمک زدایی خورشیدی به کمک تصمیم گیری چندمعیاره گروهی - 1400-09-27 13:31:00
دانلود مقاله بررسی محدوده ی تاثیر حرکت یک مخروط در خاک ماسه ای با روش اجزاء محدود - 1400-09-27 13:27:00
دانلود مقاله کاربرد روش اصلاح شده ی حساسیت انرژی کرنشی مودی در شناسایی آسیب های سازه های قاب خمشی - 1400-09-27 13:23:00
دانلود مقاله ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی ردپای آب مفهومی استراتژیک د - 1400-09-27 13:17:00
دانلود مقاله برسی اثرمیکروسیلیس بررفتار ماسه بابلسر تثبیت شده با سیمان - 1400-09-16 14:06:00
دانلود مقاله بررسی لرزه اي شبکه هاي دولایه - 1400-09-16 14:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پی هاي سطحی واقع بر خاك هاي ریزدانه آلوده به نفت گاز - 1400-09-16 13:59:00
دانلود مقاله تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام - 1400-09-16 13:54:00
دانلود مقاله بررسی اثرات سختی ورق اتصال در رفتار لرزه ای سیستم مهاربندی هم محور - 1400-09-16 13:48:00
دانلود مقاله ارزیابی درز انقطاع ساختمان های بلند فولادی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک در برابر زلزله ن - 1400-09-16 13:44:00
دانلود مقاله بررسی لزوم توجه به مخاطرات زمین و اثرات آن برسازه های صنعت برق - 1400-09-16 13:40:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با سقف دال بتنی پیش تنیده - 1400-09-16 13:36:00
دانلود مقاله صحت سنجی مدل ارزیابی آسیب پذیري آبخوان دراستیک با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن 15 - 1400-09-16 13:33:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ظرفیت خرابی پیشرونده سیستم های لرزه ای قاب خمشی فولادی و سیستم های دوگان - 1400-09-16 13:26:00
دانلود مقاله تخمین ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP با استفاده از شبکه عصبی پرسپت - 1400-09-02 14:35:00
دانلود مقاله بررسی اثرات نرخ کرنش در بتن حجیم بررفتار لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی - 1400-09-02 14:32:00
دانلود مقاله مطالعات عددي و آزمایشگاهی پایداري شیب خاکی مسلح با استفاده از ستون سنگی - 1400-09-02 14:28:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شمع های منفرد سخت و انعطاف پذیر تحت گسترش جانبی ناشی از روانگرایی استفاده ا - 1400-09-02 14:23:00
دانلود مقاله بررسی رفتار غیرخطی لغزش پایه بر الگوي ترك خوردگی بدنه سدهاي بتنیِ وزنی تحت بارگذاري هاي - 1400-09-02 14:18:00
دانلود مقاله ارزیابی سرعت موج برشی در ماسه هاي سیلتی با استفاده از آزمایش هاي المان خمشی با روش هاي - 1400-09-02 14:13:00
دانلود مقاله بررسی رفتار چلیک های تک لایه تحت مولفه افقی زلزله و استخراج ضریب رفتار - 1400-09-02 14:07:00
دانلود مقاله مطالعه مقاومت CBR برروی ماسه تسلیح شده با الیاف موکت - 1400-09-02 13:56:00
دانلود مقاله تاثیر روش پایدارسازي با میخکوبی یا میلمهار و نقش نما در ضریب اطمینان حاصل از تعادل حدی - 1400-09-02 13:50:00
دانلود مقاله بررسي وقوع خرابي پيشرونده در شبكه هاي كش بستي متشكل از سيمپلكس هاي مثلثي تحت اثر بار به - 1400-09-02 13:46:00
دانلود مقاله تحلیل خصوصیات خاک ساختگاه با تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و محاسبه سرعت موج برشی از - 1400-09-02 13:37:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت لایه روانگرا و بعد پی بر نشست پی هاي سطحی - 1400-09-02 13:34:00
دانلود مقاله تحلیل پوسته های استوانه ای نازک با استفاده از توابع پایه نمایی به فرم مرزی - 1400-09-02 13:30:00
دانلود مقاله محاسبه ظرفیت ستونهای تحت خمش دو محوره محصور شده توسط خاموتهای تنگ بسته با روش انتگرال گ - 1400-09-02 13:26:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری پوشش مخروطی لندفیل بهداشتی تقویت شده توسط پوشش گیاهی تحت نیروی زلزله - 1400-09-02 13:17:00
دانلود مقاله ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه های قائم در آرایش پشت هم تحت اثر امواج منظم - 1400-08-29 11:59:00
دانلود مقاله مدلسازی اتمی رفتار حوزه پلاستیک نوک ترک در فلزات FCC - 1400-08-29 11:51:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب رفتار قاب هاي مهاربندي کمانش ناپذیر با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش - 1400-08-29 11:48:00
دانلود مقاله استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن آرمه - 1400-08-29 11:44:00
دانلود مقاله آنالیز ارتعاش تیرهای چند دهانه تحت بار متحرک با سرعت غیر ثابت با استفاده از روش باقیمان - 1400-08-29 11:38:00
دانلود مقاله بهبود تاثیر روش بازخورد مصرف انرژی بر رفتار مصرف انرژی ساکنین در مجتمع های مسکونی با اس - 1400-08-29 11:31:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده پاندولی دو جهته در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های ب - 1400-08-29 11:25:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر جانمایی دیوار برشی فولادی در دهانه ها و طبقات مختلف سازه های فولادی - 1400-08-29 11:19:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای بنایی تقویت شده با استفاده از سیم های فولادی به روش نص - 1400-08-29 11:13:00
دانلود مقاله بررس آزمایشگاهی تاثیر الیاف سرامیک بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی - 1400-08-29 11:09:00
دانلود مقاله بررسی اثرات حوزه نزدیک و پالس شبیه سازی شده برروی قاب فولادی مجهز به میراگر تسلیم شونده - 1400-08-29 11:01:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر مشخصه های شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی با مد - 1400-08-29 10:55:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ های دینامیکی ساختمان های جداسازی شده پایه و پایه ثابت تحت اثر زلزله های حوزه - 1400-08-29 10:48:00
دانلود مقاله اثر تغييرات پيش تنيدگي اعضاي كابلي در ضريب رفتار چليك كش بستي - 1400-08-29 10:24:00
دانلود مقاله اثر استفاده از آرماتور کلاهکدار در اتصالات خارجی تیر ستون تحت بارگذاري چرخه اي - 1400-08-29 10:18:00
دانلود مقاله ارزیابی پاسخ لرزه ای لندفیل کهریزک با ارتفاع های مختلف با استفاده از نرم افزار Deepsoil - 1400-08-24 14:06:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوار برشی فولادي با ورق موج دار ذوزنقه اي داراي بازشو با افزودن سخت کننده - 1400-08-24 14:03:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر افزایش سن زباله های جامد شهری بر پاسخ لرزه ای مرکز دفن کهریزک با استفاده از - 1400-08-24 13:58:00
دانلود مقاله پیش بینی توزیع سر فاصله زمانی با توجه به شرایط راه و ترافیک - 1400-08-24 13:50:00
دانلود مقاله مقایسه انواع مدل سازي مفصل هاي مرکب در تحلیل غیرارتجاعی قاب هاي فولادي - 1400-08-24 13:43:00
دانلود مقاله اثر تنش برشی اولیه بر رفتار هیدرومکانیکی نمونه های بازسازی شده خاک فروریزشی در مکش های - 1400-08-23 14:08:00
دانلود مقاله امکان سنجی احداث بندهای کنترل سیلاب و نقش آن ها در کاهش رواناب شهری (مطالعه ی موردی حوض - 1400-08-23 14:05:00
دانلود مقاله ارزیابی مدل های هواشناسی جهت تدقیق شبیه سازی طیفی عددی امواج ناشی از باد مطالعه موردی د - 1400-08-23 13:43:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق های FRP و بتن - 1400-08-23 13:40:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی روانگرایی جریانی خاک های دانه ای در مسیرهای کرنش باجفت شدگی میان کرنش - 1400-08-23 13:34:00
دانلود مقاله اندازه گیری ارتعاشات محیطی ناشی از حرکت قطارهای متروی شهری و بررسی اثرات آنها بر عملکرد - 1400-07-13 18:47:00
دانلود مقاله اصلاح يك مدل كشان خميري به منظور شبيه سازي رفتار ناهمسان خاك هاي دانه اي - 1400-07-13 18:44:00
دانلود دمقاله ارزیابی آماری مقاومت فشاری بتن در ساختمانهای بتن مسلح جدیدالاحداث شهر تبریز - 1400-07-13 18:39:00
دانلود مقاله برآورد میانگین ماهانه سطح دریاچه ارومیه در فاصله سال های 2000 تا 2017 با استفاده از تصا - 1400-07-13 18:34:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر الیاف فولادی وسنتتیک بر روی خواص مکانیکی و انرژی شکست بتن سبک حاو - 1400-07-13 18:31:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح نامنظم در ارتفاع تحت اثر زلزله هاي منفرد و متو - 1400-07-13 18:26:00
دانلود مقاله مقایسه اثرات زیست محیطی تکنولوژي گازي کردن پلاسما در مقایسه با سایر روش هاي دفع پسماند - 1400-07-13 18:22:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد نانوذرات اکسید آهن در حذف سرب و منگنز از شیرابه جوان محل دفن پسماند جامد - 1400-07-13 18:18:00
دانلود مقاله استفاده مستقیم از داده های افت و خیز دستگاه FWD در ارزیابی لایه های روسازی - 1400-07-13 18:11:00
دانلود مقاله تشخیص آسیب در سازه های تیر مانند برپایه روش تبدیل موجک - 1400-07-13 18:08:00
دانلود مقاله مدل عددی هیدرولیک جریان روی سرریز پلکانی سد جره - 1400-07-13 18:03:00
دانلود مقاله تاثیر PH شیرابه بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های فروریزشی - 1400-07-13 17:59:00
دانلود مقاله بررسی فلسفه های طراحی آیین نامه ها بیان معایب و مزایای نسل اول طراحی عملکردی و معرفی نس - 1400-07-13 17:52:00
دانلود مقاله بررسی ناپایداری پیش رونده در خاک با استفاده از روش درونیابی شعاعی نقطه ای - 1400-07-13 17:43:00
دانلود مقاله بررسی ارتعاش اجباری قاب های دوبعدی براساس تئوری اولر برنولی با استفاده از روش باقیمانده - 1400-07-13 17:36:00
دانلود مقاله داوری در پیمان های ساخت تدوین رویه ی تطبیقی کاربردی برای نظام پیمانکاری - 1400-07-09 19:15:00
دانلود مقاله پتانسیل کارکردی داوری در پیمان های ساخت مطالعه موردی در صنعت نفت - 1400-07-09 19:06:00
دانلود مقاله پایش سلامت سازه های فضاکاری با استفاده از پاسخ ارتعاشی گره ها و الگوریتم ژنتیک - 1400-07-09 19:03:00
دانلود مقاله بررسی یک راه حل ابتکاری به منظور کاهش تغییر شکل در سازه های K-span - 1400-07-09 18:54:00
دانلود مقاله بررسی اثر مقیاس در آزمایش نفوذ مخروط در دستگاه فشار همه جانبه مخروطی - 1400-07-09 18:47:00
دانلود مقاله کنترل پیچش سازه های نامتقارن دو جهته در حوزه ی زمان و فرکانس با استفاده از توزیع بهینه - 1400-07-08 20:35:00
دانلود مقاله بهینه سازی هندسه یک راکتور کاویتاسیونی با استفاده از CFD جهت استفاده در سیستم پیش تصفیه - 1400-07-08 20:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر افزودن میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و درصد جذب آب کف پوش های بتنی پرسی و ویبره - 1400-07-08 20:21:00
دانلود مقاله بررسی نسبت ابعادی دیوار فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته - 1400-07-08 20:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای و مقایسه بین قاب های خمشی مرکب RCS قاب های خمشی فولادی و بتنی ویژه - 1400-07-08 20:11:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ریزدانه های خمیری و غیر خمیری بر رفتار دینامیکی خاکها - 1400-07-08 20:03:00
دانلود مقاله تاثیر بار محوری برروی دیوارهای برشی کوتاه دارای بازشو منظم - 1400-07-08 19:47:00
دانلود مقاله استفاده از روش گویان در شناسایی خرابی سازه ها به روش انرژي کرنشی مودال - 1400-07-08 19:42:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه کارایی روش هاي کاهش درجات آزادي در سازه ها - 1400-07-08 19:38:00
دانلود مقاله بررسی تاًثیر استفاده از الیاف بر مقاومت بتن با مقاومت بسیار زیاد در برابر درجه حرارت با - 1400-07-08 19:30:00
دانلود مقاله محاسبه فرونشست دشت تهران با استفاده از تداخل سنجی راداری (سری زمانی تصاویر ماهواره SENT - 1400-07-05 19:34:00
دانلود مقاله شناسایی آسیب در پایه های سکوهای ثابت شابلونی - 1400-07-05 19:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر عوامل مختلف بر چسبندگی روکش آسفالتی برروی روسازی بتن غلتکی - 1400-07-05 19:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر حمل و نقل درون شهری مشهد از دیدگاه انرژی و محیط زیست - 1400-07-05 19:19:00
دانلود مقاله معرفي انواع سيستم هاي درز انبساط پل ها و بررسي مزايا معايب و كاربري هريك - 1400-07-05 19:14:00
دانلود مقاله تطبیق نتایج تحلیل تنش کرنش سد مخزنی شنجور رزن با داده هاي رفتارنگاري - 1400-07-03 16:57:00
دانلود مقاله بررسی اثر لایه بندی حرارتی بر وضعیت کیفی سد سبلان با استفاده از مطالعات میدانی - 1400-07-03 16:55:00
دانلود مقاله بررسی اثر گودبرداری برظرفیت باربری محوری شمع های نگهبان گود و تاثیر سازه نگهبان برظرفیت - 1400-07-03 16:51:00
دانلود مقاله بررسی عددي دیوار برشی فولادي اکستیک لانه زنبوري درون رو (Hexagonal Re-entrant) - 1400-07-03 16:47:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک مقاومت خمشی تیر مرکب فولادی با دال بتنی - 1400-07-03 16:42:00
دانلود مقاله توسعه منحنی های شکنندگی مخازن جداسازی شده ذخیره سیال تحت اثر زلزله های پریود بلند - 1400-07-02 16:18:00
دانلود مقاله تحلیل بهره وري نیروي کار در بخش حمل و نقل جادهاي کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ - 1400-07-02 16:15:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تاثیر عمق دفن در کاهش آسیب های ناشی از انفجار های اتفاقی در داخل سازه - 1400-07-02 16:08:00
دانلود مقاله بررسی آسیب پذیری تجهیزات بیمارستانی در سازه ی متکی بر جداساز پاندولی اصطکاکی تحت اثر زل - 1400-07-02 16:03:00
دانلود مقاله تاثیر نرخ افزایش تراز آب مخزن سد بر نحوه تخریب فیوز پلاگ خاکی - 1400-07-02 15:57:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیر استفاده از ترکیبات دو جزئی خاکستر پوسته شلتوک برنج و دوده سیلیسی بر خواص م - 1400-07-01 23:47:00
دانلود مقاله تحلیل غیرخطی رفتار سد خاکی در زمین لرزه با استفاده از داده های ابزار دقیق - 1400-07-01 23:42:00
دانلود مقاله تخمین بزرگی و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B-Δ برای هشدار به هنگام - 1400-07-01 23:38:00
دانلود مقاله بررسی نوسانات فشار در خم تخلیه کننده های تحتانی حاوی جریان دوفازی آب و هوا - 1400-07-01 23:34:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات مقاومتی بتن های آسیب دیده در اثر رژیم های مختلف حرارتی پس از ترمیم و دورگ - 1400-07-01 23:24:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییرات لاغری جان برروی رفتار تیرورق فولادی I شکل خمیده در افق تقویت شده با - 1400-06-10 20:52:00
دانلود مقاله بررسی کارایی آنالیز ارزش کسب شده پروژه ها در سازمان های دولتی - 1400-06-10 20:33:00
دانلود مقاله مطالعه تطبیقی تجربه های بین المللی بازار آب و ارزیابی مکانیزم های رایج آن - 1400-06-10 20:16:00
دانلود مقاله ساختمان های تجاری هوشمند پایایی و کارایی انرژی - 1400-06-10 20:09:00
دانلود مقاله شبیه سازی جریان غیر ریزشی روی سرریز پلکانی با استفاده از یک مدل نسبتا تراکم پذیر هیدرو - 1400-06-10 19:56:00
دانلود مقاله ارزیابی و برآورد فشار موثر در عملیات تزریق ساختگاه سدها بااستفاده از مدل هاي تحلیلی و آ - 1400-06-08 22:48:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاک مسلح شده تحت بار ترافیک - 1400-06-08 22:42:00
دانلود مقاله تحلیل حدی مرز بالای ظرفیت باربری پی های مجاور شیروانی به روش برنامه ریزی غیر خطی - 1400-06-08 22:34:00
دانلود مقاله بررسی اثر نسبت های اختلاط مختلف بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی CRTS I و توسعه - 1400-06-08 22:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل بر قاب های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی ویژه - 1400-06-08 22:18:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییرات تنش کولمب روی وقوع زلزله های قوچان شیروان و کوپه داغ (1871-1948) - 1400-06-07 21:40:00
دانلود مقاله ارزیابی آزمایشگاهی رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی گرم حاوی خاکستر پوسته بادام زمینی - 1400-06-07 21:27:00
دانلود مقاله ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی ه - 1400-06-07 21:20:00
دانلود مقاله بررسی کمانش موضعی بال و جان در مقاطع I شکل با در نظر گرفتن اندرکنش بین آن ها - 1400-06-07 21:13:00
دانلود مقاله اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد - 1400-06-07 21:03:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییرات مکانی غلظت ذرات معلق در شهر اصفهان با استفاده از یک مدل رگرسیون مکانی ف - 1400-06-06 19:06:00
دانلود مقاله ارزیابی درصد جذب آب ملات ماسه سیمان آسفالتی و تاثیر آن بر روي مقاومت الکتریکی ملات - 1400-06-06 18:57:00
دانلود مقاله طراحی پل عابرپیاده گردشگري با رویکرد بیونیک - 1400-06-06 18:49:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان تاثیر پس لرزه ها بر پاسخ دینامیکی سازه های قاب خمشی فولادی - 1400-06-06 18:41:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنش خاك و سازه بر فرکانس هاي طبیعی برج توربین های بادی - 1400-06-06 18:35:00
دانلود مقاله تحلیل خاکریز مسلح شده با ژئوسینتتیک و واقع شده بر ستون های سنگی تحت اثر بار انفجار - 1400-06-05 22:32:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی بتن های الیافی با مقاومت بالا با نسبت ابعادی متفاوت و ارائه ضریب هایی - 1400-06-05 22:25:00
دانلود مقاله تاثیر دانستیه ی نسبی خاک برفشار مقاوم وارد بر دیواره ی نگهبان صلب - 1400-06-05 22:17:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد انواع سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای - 1400-06-05 22:11:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي تخمین هزینه در صنعت ساخت - 1400-06-05 21:56:00
دانلود مقاله مدل مفهومی بهبود عملکرد پروژه از دیدگاه دوباره کاری براساس اصول ساخت و ساز ناب - 1400-06-03 21:22:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در پروژه های مدرسه سازی کشور عراق - 1400-06-03 21:13:00
دانلود مقاله بررسی ضریب دبی جریان آب در سازه ترکیبی سرریز دریچه منشوری متقارن با استفاده از نرم افزا - 1400-06-03 21:05:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی شاخص PCI و عمرباقیمانده روسازی با کمک تحلیل رگرسیون و برنامه نویسی ژنتیک - 1400-06-03 20:54:00
دانلود مقاله تحلیل خطر احتمالاتی پسلرزه با استفاده از مدل توالی همه گیر پسلرزه ها (ETAS) - 1400-06-03 20:46:00
دانلود مقاله شبیه سازی دوبعدی شکست دانه ها با بکارگیری ترکیب روش های DEM و XFEM - 1400-05-23 17:14:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان دقت کاربرد فرضیات جریان یکنواخت برای رودخانه های طبیعی مطالعه موردی رودخا - 1400-05-23 17:11:00
دانلود مقاله تاثیر وجود لایه روانگرا در پاسخ لرزه ای سطح زمین تحت اثر زلزله های متوالی - 1400-05-23 17:06:00
دانلود مقاله نگاهی بر رفتار عضو غیر مستقیم قائم تحت بار جانبی - 1400-05-23 17:01:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات خاك اطراف لوله در مقدار نشت آب از لوله هاي پلی اتیلن دارا - 1400-05-23 16:56:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی و ضربه بتن های خاص حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف - 1400-05-21 20:15:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق خاک (DEEP SOIL MIXING) بر بهبود رفتار برشی خاک های رو - 1400-05-21 20:11:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ستون های بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP تحت اثر انفجار - 1400-05-21 20:06:00
دانلود مقاله بررسی ضوابط آیین نامه هاي طراحی لرزه اي در بخش سیستم هاي ثانویه و بررسی پارامترهاي اثرگ - 1400-05-21 20:02:00
دانلود مقاله بررسی کارایی ستون ها اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) به عنوان شمع های کاهنده نشست با - 1400-05-21 19:56:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه های بلند مجهز به سیستم های کنترل غیرفعال - 1400-05-20 22:08:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت خاک بستر تثبیت شده با استفاده از آهک و سیمان بر مبنای نتایج آزمایش در دو ح - 1400-05-20 22:03:00
دانلود مقاله مطالعه اثر خرده لاستیک و خرده لاستیک آهک بر مشخصات مقاومتی و دوام خاك بستر ماسه اي - 1400-05-20 21:59:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد قیر حاوی پلیمر SBS و نانورس - 1400-05-20 21:54:00
دانلود مقاله طبقه بندی خودکار خرابی های سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و - 1400-05-20 21:49:00
دانلود مقاله بررسی مدل المان محدود بروز رسانی شده در پایش سلامت پل ها - 1400-05-13 23:48:00
دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از ترکیب میخ و مهار بر کاهش جابجایی های قائم در پایدارسازی کنج محدب گ - 1400-05-13 23:43:00
دانلود مقاله مسیریابی بهینه خطوط انتقال آب با استفاده از شبکه عصبی و ابزارهای GIS و RS - 1400-05-13 23:36:00
دانلود مقاله ارزیابی استاندارد 2800 ویرایش چهارم در تحقق معیارهای عملکردی ایمنی جانی برای ساختمانهای - 1400-05-13 23:30:00
دانلود مقاله بررسی تراوش به گودبرداری های عمیق در شرایط برخورد به آبراهه های مدفون - 1400-05-13 23:24:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییرات جریان بر تشکیل تبدیل های خاکی - 1400-05-11 14:32:00
دانلود مقاله حل مساله قیمت گذاری محدوده ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت معابر - 1400-05-11 14:28:00
دانلود مقاله ارزیابی روند تکامل و فرم یابی سازه های پوسته ای - 1400-05-11 14:24:00
دانلود مقاله بررسی کارایی روش جت گروتینگ (تزریق پر فشار) در افزایش ظرفیت باربري و کاهش پتانسیل روانگ - 1400-05-11 14:17:00
دانلود مقاله درنظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییرمکان لرزه ای طبقه برای قاب های فولادی خمشی - 1400-05-11 14:12:00
دانلود مقاله مقادير کمي و کیفي پسماند هاي تولیدي در شهر تبريز - 1400-05-04 21:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییر محل اجرای زهکش ثقلی برنشست ایستگاه قطار شهری مطالعه موردی ایستگاه گل - 1400-05-04 21:24:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک به روش قابلیت اعتماد - 1400-05-04 21:20:00
دانلود مقاله بررسی اثرات اشعه فرابنفش برروی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با صفحات FRP - 1400-05-04 21:15:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی خزش در خاک تثبیت شده به روش بیولوژیکی - 1400-05-04 21:11:00
دانلود مقاله تحلیل بار جابجایی شمع های کوبشی در ماسه با استفاده از روش مشخصه های تنش و نتایج آزمایش - 1400-04-15 01:32:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد چرخه ای مهاربندهای قوطی شکل فولادی و پرشده با بتن (CFT) - 1400-04-15 01:28:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی رفتار ویسکوالاستیک بتن آسفالتی و مدل ساختاری برگر با استفاده - 1400-04-15 01:24:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربري پی هاي سطحی دایره اي مستقر بر خاکهاي ماسه اي آلوده به نفت - 1400-04-15 01:19:00
دانلود مقاله پایش فرونشست زمین در دشت کرمان و ارتباط آن با افت سطح آب های زیرزمینی - 1400-04-15 01:15:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از تئوری های استوکس و کنوئیدال برای پیش بینی مشخصات امواج - 1400-04-13 23:10:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای قاب های ساده با مهاربندهای کمانش تاب مدل شده با مصالح Stee14 در نرم - 1400-04-13 23:03:00
دانلود مقاله تاثیر محدودیت ظرفیت کمان بر هزینه سیستم در مساله تخصیص ترافیک - 1400-04-13 22:59:00
دانلود مقاله طراحی بهینه شکل سدهای بتنی قوسی - 1400-04-13 22:54:00
دانلود مقاله تثبیت و جامدسازی آلاینده فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت موریلونیت - 1400-04-13 22:48:00
دانلود مقاله حل دقیق پاسخ جریان غیر دائمی آبهاي زیرزمینی به تغییرات ضرایب آبگذري و ذخیره آبخوانهاي ب - 1400-04-13 01:51:00
دانلود مقاله مقاوم سازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - 1400-04-13 01:48:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی شبکه دو لایه با استفاده از روش اجتماع زنبور عسل - 1400-04-13 01:43:00
دانلود مقاله مطالعه موردی عبور تونل کم عمق ضربعلی زاده از زیر خطوط راه آهن و مترو در محیط خاک ریزدان - 1400-04-13 01:39:00
دانلود مقاله مقایسه تبدیل موجک پیوسته و گسسته در تشخیص آسیب سدهای بتنی وزنی - 1400-04-13 01:33:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع روش های درون یابی ارتفاعی بر محصول مدل رقومی ارتفاع (DEM) وشیب حاصل ا - 1400-04-12 02:20:00
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل اثرات رسوبگذاري دراز مدت و ارائه مدل رفتاري در سد خاکی ( نمونه موردي سد خ - 1400-04-12 02:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انفجار بر پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی - 1400-04-12 02:12:00
دانلود مقاله تحلیل فرکانسی سد بتنی وزنی با استفاده از مدل اجراء محدود - 1400-04-12 02:09:00
دانلود مقاله ارزیابی حاشیه ایمنی سازه هاي قاب خمشی فولادي با نامنظمی مقاومتی در ارتفاع ارزیابی حاشیه - 1400-04-12 02:05:00
دانلود مقاله بررسی آسیب های خمشی در تیر بتنی دارای قوس در پلان با استفاده از روش های CFCM, DI و CDF - 1400-04-08 01:57:00
دانلود مقاله کاربرد روش های خوشه بندی ترکیبی در تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی کاربرد روش های خوشه بند - 1400-04-08 01:53:00
دانلود مقاله بهینه سازی استفاده از میراگرهای اصطکاکی به منظور مقاوم سازی سازه های فولادی - 1400-04-08 01:50:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه فنی روش ها و فرایندهای نوین حذف نیتروژن آمونیاکی از شیرابه محل های دفن ز - 1400-04-08 01:44:00
دانلود مقاله منحنی های شکنندگی سازه نامنظم در ارتفاع دارای طبقه ضعیف در طبقه اول - 1400-04-08 01:38:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل عددی تغییر شکل های حاصل از بیرون زدگی نمکی در نزدیکی قم با استفاده از روش - 1400-04-07 16:00:00
دانلود مقاله کاربرد سیستم غشایی نانوفیلتر در تصفیه ی شیرابه ی لندفیل - 1400-04-07 15:47:00
دانلود مقاله بررسی اثر پدیده جهش کرنش روی شکل پذیری صفحات فولادی سوراخ دار با استفاده از مدل شکست VG - 1400-04-07 15:43:00
دانلود مقاله كاربرد گياه پالايي در تصفيه شيرابه لندفيل - 1400-04-07 15:39:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی افت انرژی عمق استغراق در آشغالگیرهای کانال ها و ورودی نیروگاه های برق آبی - 1400-04-07 15:29:00
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه زمان بازسازی شبکه های برق بعد از زلزله های مختلف - 1400-04-06 01:22:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب شدت تنش در مواد ناهمسان گرد با استفاده از روش نیمه تحلیلی معادلات مجزا - 1400-04-06 01:12:00
دانلود مقاله مروری بر تاثیرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی در کشور و جهان و ارائه پیشرفت های صورت - 1400-04-06 01:05:00
دانلود مقاله مکان یابی و اولویت بندي نقاط حادثه خیز محور بابل بابلسر و بالعکس - 1400-04-06 01:59:00
دانلود مقاله سنجش روان شناسی فیزیولوژیکی رانندگان با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر - 1400-04-06 01:48:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی پوسته های استوانه ای چند لایه دارای بازشو - 1400-04-05 01:07:00
دانلود مقاله ارزیابی آثار زیست محیطی صنایع لبنی با استفاده از ارزیابی چرخه عمر - 1400-04-05 01:03:00
دانلود مقاله توسعه یک روش تقریبی دربرآورد احتمال فروریزش لرزه ای قابهای فولادی میان مرتبه - 1400-04-05 01:57:00
دانلود مقاله ارائه راهکار جهت جلوگیری از گسیختگی تونل در زمان اجرا (مطالعه موردی تونل شماره 5 راه آه - 1400-04-05 01:52:00
دانلود مقاله آزمایش های سه محوری روی ماسه کربناته جزیره هرمز به صورت مسلح شده به وسیله ژئوگرید - 1400-04-05 01:47:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی در تولید محصولات کشاورزی درکشت گلخانه ای و مقایسه با کشت رایج - 1400-03-31 23:59:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر روش های طراحی وصله پیچی غیر مستقیم بر عملکرد لرزه ای اتصالات تیر به ست - 1400-03-31 23:55:00
دانلود مقاله تاثیر فشار دینامیکی آب داخل لوله های تحت فشار آب رسان بر خاک محل قرارگیری خط لوله در من - 1400-03-31 23:49:00
دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم بهینه سازي هندسی به منظور بهبود رفتار چرخ هاي میراگرهاي شکاف دار و پا - 1400-03-31 23:45:00
دانلود مقاله کاربرد صنعتی بتن ژئوپلیمری و مشخصات این نوع از بتن های دوستدار محیط زیست - 1400-03-31 23:40:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد سيستم مهاربند كمانش ناپذيردر سازه هاي فولادي با سيستم دوگانه متناسب با ارت - 1400-03-31 01:41:00
دانلود مقاله ارزیابی استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الک - 1400-03-31 01:37:00
دانلود مقاله اولویت بندی و برنامه ریزی اقدامات عملی بهسازی لرزه ای پل ها براساس شاخص های اهمیت وضعیت - 1400-03-31 01:32:00
دانلود مقاله تاثیر شعاع انحنا عضو زانویی بر روي رفتار قابهاي مهاربندي شده زانویی (KBF) با نسب ارتفاع - 1400-03-31 01:28:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه اي احتمالاتی قاب هاي مهاربندي همگرا با مقاطع مرکب جفت ناودانی - 1400-03-31 01:25:00
دانلود مقاله مکانیابی مراکز استقرار تجهیزات و مدیریت بحران در حوادث طبیعی با استفاده از روش AHP در م - 1400-03-31 01:20:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک و تونل در زمان روانگرایی - 1400-03-31 01:16:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی با استفاده از روش DRASTIC (مطالعه موردی آبخوان ساحلی قر - 1400-03-31 01:03:00
دانلود مقاله بسط و بررسي مدل جامع لايه مرزي خاک سازه در شرايط حجم ثابت با استفاده از مکانيک خاک حالت - 1400-03-31 01:00:00
دانلود مقاله ارائه تکنیکی مبتنی بر جستجوی المان ها برای تعیین مسیر تقسیم پاره سازه ها در روش اجزای م - 1400-03-31 01:55:00
دانلود مقاله بررسی روش ترفیع سدها جهت علاج بخشی برخی مشکلات سدها - 1400-03-29 01:34:00
دانلود مقاله کاهش پهنای باند ماتریس های سختی حاصل از تکنیک پاره سازه ها در روش اجزای محدود - 1400-03-29 01:31:00
دانلود مقاله استفاده از انواع سرباره های ذوب آهن در روسازی های مختلف - 1400-03-29 01:28:00
دانلود مقاله مقایسه پارامتري حرکت بهمن بر سطح کوه واقعی و شیب هم ارز آن - 1400-03-29 01:23:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر سرعت بارگذاری بررفتار مقاومتی خاک مخلوط رس ماسه - 1400-03-29 01:19:00
دانلود مقاله بررسی ضوابط ملی و بین المللی استفاده مجدد از پساب در آبیاری فضای سبز شهری چالشها و پیشن - 1400-03-29 01:14:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی خمشی ویژه (طراحی شده با ویرایش های جدید مبحث دهم و - 1400-03-29 01:11:00
دانلود مقاله مقاوم سازی خمشی دالهای تخت بتن آرمه یکطرفه و دوطرفه به ازای آرایش مختلف از کامپوزیت FRP - 1400-03-29 01:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی(پت) بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای با استفاد - 1400-03-29 01:04:00
دانلود مقاله اندازه گیری مقاومت برشی ناحیه قفل شدگی بین توده بالاست های قرارگرفته در مجاورت هم با تو - 1400-03-28 23:51:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل هندسی دانه های شن در رفتار مکانیکی بتن با استفاده از یک مدل مزوسکوپی - 1400-03-26 23:32:00
دانلود مقاله اثرات ساختگاه و مقایسه در آیین نامه های زلزله ایران استاندارد 2800 (ویرایش 4) دستورالعم - 1400-03-26 23:23:00
دانلود مقاله تحلیل آشوبی چگونگی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی مطالعه موردی (دریاچه ی پریشان) - 1400-03-26 23:17:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و بهینه یابی تصفیه پذیری فاضلاب خاکستری به روش فتوفنتون - 1400-03-26 23:11:00
دانلود مقاله بررسی عددی اتصال خمشی مستقیم با مقطع افزایش یافته در حالت خمش تک محوره و خمش دومحوره - 1400-03-26 23:06:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد پسماند صنعتی بر اصلاح خاک های آلوده به فلز سنگین - 1400-03-26 01:46:00
دانلود مقاله طراحی بهینه سیستم های توزیع آب مبتنی بر قابلیت اطمینان لرزه ای با استفاده از الگوریتم ژ - 1400-03-26 01:41:00
دانلود مقاله برآورد دبی زیست محیطی رودخانه های کرج و باغان - 1400-03-26 01:37:00
دانلود مقاله ساخت منحنی اصلی مدول دینامیکی لایه های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش FWD - 1400-03-26 01:32:00
دانلود مقاله مقایسه عددي پارامترهاي جریان بر روي سرریز کلید پیانویی و سرریز کنگره اي - 1400-03-26 01:25:00
دانلود مقاله بررسی میزان استهلاک انرژی ناشی از حضور بلوک های حوضچه آرامش با خصوصیات مختلف با استفاده - 1400-03-25 01:17:00
دانلود مقاله بررسی چیدمان بهینه نیل ها از نظر تغییر مکان باقیمانده در حالت دینامیکی با استفاده از مد - 1400-03-25 01:13:00
دانلود مقاله بررسی اثرات آلودگی نفت خام بر ماسه کربناته بوشهر - 1400-03-25 01:10:00
دانلود مقاله ارزیابی ایمنی حمل ونقل جاده ای در ایران از دیدگاه آمارهای ملی و بین المللی و ارائه راهک - 1400-03-25 01:06:00
دانلود مقاله شناسایی مودال سیستم های سازه ای با استفاده از توابع انتقال پذیری وزن دار - 1400-03-24 23:54:00
دانلود مقاله تعیین میرایی مودی در سازه های جداسازی شده - 1400-03-24 01:42:00
دانلود مقاله طراحی تیر عمیق با استفاده از روش خرپایی (STM) - 1400-03-24 01:37:00
دانلود مقاله بررسی جامع رفتار قیرهای اصلاح شده با افزودنی های مختلف - 1400-03-24 01:26:00
دانلود مقاله مروری بر سیاستگذاری انرژی خورشیدی به منظور توسعه در صنعت ساخت - 1400-03-24 01:20:00
دانلود مقاله تاثیر غلظت نمک قلیائی در فرآیند همویونیک سازي بنتونیت - 1400-03-24 01:14:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات بتن پودری واکنشی درسازه ها و روسازی های بتنی - 1400-03-17 02:02:00
دانلود مقاله مروري جامع بر مطالعه رفتار هيدروديناميكي امواج شكنا در شمع هاي استوانه اي لاغر - 1400-03-17 01:59:00
دانلود مقاله بررسی حضور انکر بلاک ها در رفتارلرزه ای خطوط لوله مدفون با در نظرگرفتن اندرکنش خاک لوله - 1400-03-17 01:54:00
دانلود مقاله تولید هیدروژن زیستی با استفاده از باکتری کلستردیوم استوبوتیلیکوم در فرآیند تخمیر در تار - 1400-03-17 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پلیمرهای مایع برتثبیت خاک های ماسه ای موجود در لایه های روسازی راه - 1400-03-17 01:40:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهاي روش ماسکینگام خطی با استفاده از توانمندي الگوریتم هاي فراکاوشی - 1400-03-15 02:20:00
دانلود مقاله بررسی دوام و خواص بتن باکتریایی - 1400-03-15 02:16:00
دانلود مقاله بررسی روش های ساخت واجرای انباره های دفن زائذات هسته ای - 1400-03-15 02:11:00
دانلود مقاله چالش هاي حقوقی و قانونی بحران آب در ایران و کالیفرنیا - 1400-03-15 02:07:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان تولید و راهکارهای مدیریت نخاله های ساختمانی - 1400-03-15 02:02:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ولتاژ در فرآیند سولار الکتروانعقاد - 1400-03-12 01:59:00
دانلود مقاله تحلیل تئوری خرابی برشی ناشی ازفشار پیرامون گمانه های نفتی دراعماق زیاد بااستفاده ازمعیا - 1400-03-12 01:53:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان ومیزان بنتونیت بر مشخصات مکانیکی بتن پلاستیک - 1400-03-12 01:44:00
دانلود مقاله توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابی های سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر - 1400-03-12 01:39:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کفپوش های بت - 1400-03-12 01:32:00
دانلود مقاله مدل های تخمین خسارت سیلاب مقایسه قابلیت ها و محدودیت های آنها - 1400-03-09 16:41:00
دانلود مقاله پروژه کندوی سبز یک چرخه هوشمند و سیستم پایدار برای تولید آب و انرژی - 1400-03-09 16:36:00
دانلود مقاله اجرای طرح تغذیه مصنوعی منابع آب های زیرزمینی درجهت جلوگیری ازفرونشست زمین - 1400-03-09 16:31:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه اي شمع هاي حائل بتنی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور - 1400-03-09 16:27:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع بافت درشت بر سایش روسازی بتنی به وسیله دستگاه سایش دوار - 1400-03-09 16:21:00
دانلود مقاله تقریب بارهای نامنظم وتصادفی با تعداد سیکل بار یکنواخت - 1400-03-08 01:26:00
دانلود مقاله بررسی عددی عوامل موثر برمیزان استهلاک انرژی جریان روی سرریزهای پلکانی دریچه دار - 1400-03-08 01:20:00
دانلود مقاله بررسی فرایند اندرکنش خاکستربادی و خاک های رسی دارای دامنه خمیری زیاد - 1400-03-08 01:15:00
دانلود مقاله توسعه منحنی اصلی مدول دینامیکی لایه ای آسفالتی در سه سطح MEPDG - 1400-03-08 01:07:00
دانلود مقاله بررسی اثر اعمال تنش بر پتانسیل خشک شدن عایق های رسی ژئوسنتتیکی (GCLs) در لندفیل های مه - 1400-03-08 01:01:00
دانلود مقاله تاثیر فیزیوگرافی ولیتولوژی حوه برشکل گیری رواناب های سطحی وبررسی عملکرد سد درکاهش دبی س - 1400-03-06 01:39:00
دانلود مقاله محاسبه ی حد بالای ظرفیت باربری Nc برای پی نواری واقع بر یک لایه ی منفرد به کمک روش اجزا - 1400-03-06 01:34:00
دانلود مقاله بررسی رابطه ی همبستگی شفافیت در ماموریت های سازمان وسطح مطلوبیت شاخص های BSC (بامحوریت - 1400-03-06 01:27:00
دانلود مقاله پایدارسازی زمین لغزش های بزرگ تحت بار زلزله بااستفاده از ردیف شمع - 1400-03-06 01:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی و فنی آسفالت سطحی درجاده های روستایی (مطالعه موردی جاده فرومد فیروزآباد - 1400-03-06 01:14:00
دانلود مقاله اثر ورق های CFRP در تقویت تیر و ستون های قاب خمشی فولادی - 1400-03-03 01:41:00
دانلود مقاله شناسایی ومدلسازی عوامل موثر درعبور بی درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمزعابر در تقاطع های چ - 1400-03-03 01:35:00
دانلود مقاله ارزیابی استفاده از منطق فازي در بکارگیري حالت هاي مختلف کنترل فعال سازه ها - 1400-03-03 01:32:00
دانلود مقاله رفتار مخازن استوانه ای جدارنازک فولادی تقویت شده باحلقه های CFRP تحت بارگذاری فشار یکنو - 1400-03-03 01:27:00
دانلود مقاله بررسی رفتار برشی خاک در برابر شوینده های آنزیم دار - 1400-03-03 01:22:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر به کار گیری سیال ویسکوالاستیک در کاهش تنشهای برشی ناشی از پدیده ضربه ق - 1400-02-08 02:34:00
دانلود مقاله مدلسازی رفتار موج فشاری حاصل از ضربه قوچ با افزودن حل شونده های مختلف با معادلات اولدرو - 1400-02-08 02:31:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت در زمینه تاثیر تغییرات سرعت موج فشاری ضربه قوچ سیالات نیوتنی و ویسکوالاست - 1400-02-08 02:27:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سپرهای طره ای بتنی در خاک های لایه ای - 1400-02-08 02:20:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثرات شیب و شدت بارندگی بر ضریب رواناب - 1400-02-08 02:16:00
دانلود مقاله بررسی و آنالیز برگشتی تغییر شکلها در گودهای عمیق جهت انتخاب مناسب پارامترهای الاستیک خا - 1400-02-06 03:24:00
دانلود مقاله شناخت رفتار سازه ای قوس های متعارف درمعماری سنتی ایران - 1400-02-06 03:14:00
دانلود مقاله بررسی نحوه مدل سازی سگمنت تونل خط 2 متروی تبریزوتاثیر آن بر نشستهای ساختمان بیمارستان ا - 1400-02-06 03:06:00
دانلود مقاله بررسی میدانی پتانسیل وقوع روانگرایی بااستفاده از خرد لرزه های محیطی در قطار شهری کرمانش - 1400-02-06 02:54:00
دانلود مقاله بررسی اجرای سرعت گیرهای انتخابی برروی شاخص های ایمنی وترافیکی (مطالعه موردی درشهرتهران) - 1400-02-06 02:42:00
دانلود مقاله تفاوت عملکرد مدل های دوبعدی و سه بعدی درتحلیل عددی رفتار جریان درحوضچه های تثبیت فاضلاب - 1400-02-02 01:12:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل تصادفات محور سراوان فومن با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل استنباطی - 1400-02-02 01:06:00
دانلود مقاله بررسی رابطه طراحی ارائه شده اتصال خمشی تیر فولادی به ستون بتنی میان گذر (RCS) به روش عد - 1400-02-02 01:59:00
دانلود مقاله مدلسازی فازی موازنه هزینه زمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1400-02-02 01:55:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي پل هاي عرشه جعبه اي بتن آرمه تحت تحریکات چندگانه - 1400-02-02 01:48:00
دانلود مقاله بررسی رفتار قبل ازکمانش مخزن GFRP تحت بار یکنواخت با استفاده از نرم افزار آباکوس ونتایج - 1400-01-28 01:18:00
دانلود مقاله رفتار خمشی خطوط لوله فولادی تحت بارچرخه ای - 1400-01-28 01:14:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب شده با قیر بازیابی شده (RAP) - 1400-01-28 01:10:00
دانلود مقاله بررسي عددي اثر نسبت قطر به ضخامت بر رفتار هيسترزيس استوانه هاي فولادي طره اي تحت خمش چر - 1400-01-28 01:59:00
دانلود مقاله مدل سازی زمین لرزه ها با استفاده از تبدیل موجک گسسته مختلط و توزیع گاما - 1400-01-28 01:49:00
دانلود مقاله مطالعه عددي اثرات اندرکنش لرزه اي پی هاي سطحی و تونل هاي زیرزمینی - 1400-01-28 01:45:00
دانلود مقاله استخراج حجم ترافیک خوشه های حرکت درشبکه معابرشهری - 1400-01-28 01:41:00
دانلود مقاله ارزیابی خرابی پیش رونده درساختمان های فولادی مهاربندی شده ی دارای بازشو درسقف - 1400-01-28 01:31:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تابش خورشید در بارگذاري حرارتی برج هاي خنک کننده - 1400-01-26 01:36:00
دانلود مقاله کاربرد شاخص های فازی مکانی درتخصیص مکانی منابع آب - 1400-01-17 01:33:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انحنای صفحات بارگذاری بر مقاومت کششی سنگ ها در آزمون برزیلی - 1399-12-28 01:57:00
دانلود مقاله بررسی روش های تحلیل سازه ای قطعات پیش ساخته پوشش تونل دراثر بارجک های TBM مطالعه موردی - 1399-12-28 01:52:00
دانلود مقاله بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی درمحیط سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب ازسدامیرکبیر ب - 1399-12-28 01:48:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد ترافیکی تقاطع دارای دوربرگردان وچراغ راهنمایی - 1399-12-28 01:42:00
دانلود مقاله ارزیابی حکمرانی آب با استفاده از ماتریس ارزیابی حکمرانی آب و روش تعاملات بسترمند در حوز - 1399-12-28 01:39:00
دانلود مقاله مقایسه کارایی ودقت روش های براورد بارسوب معلق دررودخانه ها - 1399-12-28 01:35:00
دانلود مقاله تدوین یک مدل مبتنی برعدم قطعیت برای تحلیل سهم عوامل انسانی واقلیمی بررواناب - 1399-12-28 01:29:00
دانلود مقاله معرفی زمین لغزش مله کبود قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه - 1399-12-28 01:13:00
دانلود مقاله مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده مطالعه موردی خاک شما - 1399-12-28 01:08:00
دانلود مقاله کاربرد مدل وارس در تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازی رواناب سطحی در منطقه ولنجک تهران - 1399-12-26 01:22:00
دانلود مقاله مروری بر ویژگی ها و الزامات مدیریت مگا پروژه های بین المللی با کارفرمای دولتی - 1399-12-26 01:17:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح قدیمی بهسازی شده به روش تسلیحگذاری در نزدیک سطح - 1399-12-26 01:11:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ستون های بتن مسلح قدیمی تقویت شده به روش میلگردگذاری درنزدیک سطح - 1399-12-26 01:05:00
دانلود مقاله بررسی رفتار و ارزیابی آسیبپذیری لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگرد ساده - 1399-12-26 01:48:00
دانلود مقاله پل هاي پایدار چالش ها و راهکارها - 1399-12-03 01:20:00
دانلود مقاله بازنمايي ديجيتال نقوش هندسي ايراني اسلامي در معماري (نمونه موردي طراحي سازه ي فضاكار فر - 1399-12-03 01:13:00
دانلود مقاله انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای تونل بااستفاده ازروش FUZZY SAW - 1399-11-29 01:12:00
دانلود مقاله کاربرد نرم افزار J MICRO VISION درتجزیه وتحلیل آماری خصوصیات ژئومکانیکی ماسه سنگ ها - 1399-11-29 01:09:00
دانلود مقاله کمی سازی عدم قطعیت درپیش بینی گام تخریب اول مطالعه موردی - 1399-11-29 01:04:00
دانلود مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک برای پیش بینی نشست زمین حاصل ازحفرتونل - 1399-11-29 01:59:00
دانلود مقاله انتخاب روش بهینه حفاری ساخت تونل راه آهن زرین اردکان یزد بااستفاده از روش تصمیم گیری چن - 1399-11-29 01:54:00
دانلود مقاله توسعه مدل ریاضی به منظور بررسی ارتباط بین انرژی ویژه و خواص مکانیکی سنگ - 1399-11-29 01:49:00
دانلود مقاله توسعه مدلی فازی به منظور پیش بینی مقاومت فشاری ماسه سنگ هابا استفاده ازترکیب کانی شناسی - 1399-11-29 01:45:00
دانلود مقاله بررسی الگوی جریان درمحیط دارای تخلخل دوگانه درحضور گسل بااستفاده از روش ععدی خط جریان - 1399-11-29 01:40:00
دانلود مقاله توسعه مدلی جهت شبیه سازی سه بعدی گسترش دوغاب درشکستگی های زاویه دار - 1399-11-29 01:35:00
دانلود مقاله طراحی سیستم قوس چتری تونل آبرسان رخ بابهره گیری از شبیه سازی عددی سه بعدی - 1399-11-26 01:56:00
دانلود مقاله تخمین شاخص حفرپذیری برمبنای روابط چندگانه خطی - 1399-11-26 01:52:00
دانلود مقاله مطالعه وبررسی آزمایشگاهی تاثیر نرخ تزریق اسید برروی هدایت پذیری نهایی شکاف ایجاد شده در - 1399-11-26 01:47:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیواره چاه انحرافی به کمک روش ارزیابی کمی ریسک دریکی ازمیادین جنوب غرب ای - 1399-11-26 01:40:00
دانلود مقاله تاثیرناپیوستگی ها برپاسخ ژئومکانیکی مخازن کربناته - 1399-11-26 01:33:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای اپراتوری ماشین EPB درمحیط های سنگی وخاکی - 1399-11-16 01:28:00
دانلود مقاله بررسی ترکهای سطحی ناشی ازنشست معدنکاری جبهه کار بلند با روش ناپیوستگی جابجایی مرتبه بال - 1399-11-16 01:24:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد تیغه های دیسکی مقیاس آزمایشگاهی بااستفاده از رویکرد پایش تولید نرمه - 1399-11-16 01:19:00
دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب ماشین حفاری تونل باروش فازی دلفی AHP - 1399-11-16 01:11:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیرمحصورشدگی سنگ برنفوذ ابزار - 1399-11-16 01:04:00
دانلود مقاله تحلیل انرژی کرنش الاستیک درشکست ناپایدار سنگ در شرایط استخراج زیرزمینی - 1399-11-14 02:43:00
دانلود مقاله بررسی اضافه حفاری باماشین TBM درخط 6 مترو تهران - 1399-11-14 02:40:00
دانلود مقاله بررسی کلیات نحوه رشد ترک درزغال سنگ واثر آن برگسترش فضای استخراجی درفرآیند UCG - 1399-11-14 02:36:00
دانلود مقاله ارزیابی فشار جبهه کار ونشست سطحی درتونل سازی مکانیزه درمناطق شهری (مطالعه موردی تقاطع ا - 1399-11-14 02:30:00
دانلود مقاله برآورد ضخامت ناحیه آسیب دیده ناشی ازحفر تونل باروش های آتشباری وحفاری مکانیزه - 1399-11-14 02:19:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار تونل های متقاطع برهم با استفاده ازنرم افزار ABAQUS - 1399-11-13 01:31:00
دانلود مقاله کاربرد شاخص بازدهی انفجار در طراحی انفجار تونل البرز ومقایسه آن باروش های تجربی طراحی م - 1399-11-13 01:08:00
دانلود مقاله مطالعه خردشدگی حاصل از انفجار POWER DECK ومرسوم در معدن سنگ آهن میشدوان - 1399-11-13 01:59:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات دمابرروی رفتار دینامیکی سنگ (مطالعه موردی سنگ تراورتن تر - 1399-11-13 01:49:00
دانلود مقاله حل تحلیلی انتشار امواج انفجار درسنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک - 1399-11-13 01:44:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل خرابی ریزمکانیکی بالحاظ سازوکارهای ترک بال وترک ثانویه بصورت توامان تحت با - 1399-11-12 01:34:00
دانلود مقاله بررسی نقش ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ وآب زیرزمینی دروقوع زمین لغزش سورین (استان کردس - 1399-11-12 01:28:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری گوه های لغزشی دیواره شمالی معدن چاه خاتون مجتمع طلای موته - 1399-11-12 01:20:00
دانلود مقاله بررسی زون لغزش دامنه مشرف برتونل بااستفاده ازروش تعادل حدی و ژئوفیزیک - 1399-11-12 01:16:00
دانلود مقاله شاخص رعنایی روشی نوین برای تعیین فاکتور ایمنی درشیروانی های سنگی بلوکی - 1399-11-12 01:11:00
دانلود مقاله TOPPLE2 یک برنامه کامپیوتری برای تحلیل آماری وقطعی پایداری شیروانی های سنگی - 1399-11-07 01:07:00
دانلود مقاله کاربرد عملیات فتوگرامتری کوتاه بردبااستفاده از نرم افزار SIROVISON (مطالعه موردی معدن س - 1399-11-07 01:02:00
دانلود مقاله تحلیل نشست تکیه گاه های سدلیرو - 1399-11-06 23:58:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زون های گسله برسختی خوراک ورودی به کارخانه درقسمت های شرق وغرب معدن شماره ی - 1399-11-05 23:04:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شرایط تکتونیکی بر تغییرپذیری خواص سختی ومقاومتی (مطالعه موردی معدن شماره یک - 1399-11-05 22:57:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطرناپایداری دامنه ها درمسیرراه لشکرک شمشک - 1399-11-03 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دهانه ورودی تونل انحرافی سدکارون 2 - 1399-11-03 01:31:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیرعمق پارامترگپ وتنش های برجابرپدیده قوس زدگی اطراف تونل - 1399-11-03 01:27:00
دانلود مقاله تحلیل نگهداری تونل های معدن پروده طبس به منظور حل مشکل ناپایداری در محل لایه زغالی - 1399-11-03 01:22:00
دانلود مقاله طراحی سیستم نگهداری موقت تونل راه آهن درود خرم آباد براساس روابط تجربی ومدلسازی عددی - 1399-11-03 01:12:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری مناسب درتونل کیلومتر 78 راه آهن درود خرم آباد به ر - 1399-11-02 01:13:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیلی وعددی معیارهای شکست درشرایط زمین شناسی مختلف بااستفاده از منحنی اندرکنش ز - 1399-11-02 01:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر توالی حفرتونل های مجاور برنشست سطح زمین (مطالعه موردی تونل های دسترسی مجموع - 1399-11-02 01:04:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت مورد نیازپرکننده در روش کارگاه وپایه نواری پایین رو (مطالعه موردی معدن ز - 1399-11-01 23:58:00
دانلود مقاله ارتقای سیستم طبقه بندی Q با استفاده از سیستم مهندسی سنگ (مطالعه موردی تونل آب برسدآزاد) - 1399-11-01 23:52:00
دانلود مقاله تخمین تنش های موثر برپایه های زنجیری درحین آماده سازی روش استخراج اتاق و پایه بااستفاده - 1399-11-01 01:32:00
دانلود مقاله جایگزینی روش مکانیزه احداث تونل البرز غربی باروش NATM (حفاری از 4دستک) - 1399-11-01 01:28:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر توامان قطر وعمق تونل های شهری بر نشست سطحی درحالت اشباع و غیراشباع بود - 1399-11-01 01:23:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت پارامترهای موثر برپایداری مغارنیروگاه سد آزاد - 1399-11-01 01:19:00
دانلود مقاله بررسی نشست سنجی باروش های عددی وتجربی مطالعه موردی ایستگاه مترو زینبیه خط دو اصفهان - 1399-11-01 01:11:00
دانلود مقاله طراحی سیستم نگهداری مغار نیروگاه برق آبی به روش عددی (موردمطالعه سدمعشوره) - 1399-10-28 01:36:00
دانلود مقاله طراحی روش و توالی حفاری تونل های بزرگ مقطع درزمین های شیلی (تونل باغان مسیرجدیدسنندج مر - 1399-10-28 01:28:00
دانلود مقاله کالیبراسیون اندازه گیری جابجایی توسط ورارسان تفاضل متغیر خطی - 1399-10-28 01:25:00
دانلود مقاله بررسی اثرافزودن الیاف بازیافتی ازتایرفرسوده بررفتارخمشی شاتکریت - 1399-10-28 01:20:00
دانلود مقاله تخمین سرعت میانگین موج برشی Vsz بااستفاده رابطه طول موج عمق حاصل ازتحلیل امواج سطحی - 1399-10-28 01:12:00
دانلود مقاله تاثیر دانه بندی درمیزان درصد رزین ومقاومت فشارشی خمشی وکششی سنگ های گرانیتی - 1399-10-26 01:51:00
دانلود مقاله بررسی ومقایسه ی ویژکی های فیزیکی ومکانیکی ماسه سنگ ها (مطالعه موردی سازندهای شوریجه وکش - 1399-10-26 01:46:00
دانلود مقاله اثر هوازدگی شیمیایی برخواص فیزیکی ومقاومت کششی ملات سیمان - 1399-10-26 01:42:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین فرکانس های بنیادی تولیدی حاصل از حفاری دورانی باخصوصیات فیزیکی و مکانی - 1399-10-26 01:36:00
دانلود مقاله ارایه قانون مقیاس با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی برروی تیپ سنگی سونگون پورفیری - 1399-10-26 01:27:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل صفحات بارگذاری برمقاومت کششی یک دیسک برزیلی به کمک نرم افزار PFC3D - 1399-10-25 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی زمین آماری زبری بااستفاده از الگوریتم تولید زبری سه بعدی سطح درزه - 1399-10-25 01:36:00
دانلود مقاله مقایسه شکست مصالح دانه ای گردگوشه ترک دار و بدون ترک تحت بارگذاری تک محوری فشاری بامحصو - 1399-10-25 01:31:00
دانلود مقاله تاثیرشرایط مختلف آزمایش برضریب آزمون LCPC - 1399-10-25 01:26:00
دانلود مقاله مرور و مقایسه روش های دیجیتال درزه نگاری نوده سنگ - 1399-10-25 01:17:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی و رابطه بین نتایج آزمایش های PLT و SPT به منظور تخمین ظرفیت باربری نهایی - 1399-10-04 01:03:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر روانگرایی بر ضریب فشار جانبی(فعال و مقاوم) خاک در حالت لرزه ای به روش آزمای - 1399-10-04 01:59:00
دانلود مقاله بررسی رابطه بین تاثیر جریان رودخانه بر خصوصیات فیزیکی ذرات خاک در شبیه سازی پدیده روانگ - 1399-10-04 01:55:00
دانلود مقاله بررسي تطبیقي و مقايسه فاصله گمانه هاي آزمون دانسیته صحرايي در استانداردهاي داخلي و بین - 1399-10-04 01:50:00
دانلود مقاله بررسي تطبیقي و مقايسه فاصله گمانه هاي آزمون دانسیته صحرايي در استانداردهاي داخلي و بین - 1399-10-04 01:50:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بار تعادلی در پایدارسازی شیروانی های تحت حفاری با استفاده از مدلسازی عد - 1399-10-04 01:46:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی عبور دستگاه حفاری مکانیزه با استفاده از نرم افزارPlaxis3D - 1399-10-04 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل سینماتیکی پایداری شیروانی ها و پله های استخراج معدن مس سونگون - 1399-10-04 01:33:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دامنه ها و پله های معدن سونگون با استفاده از روش تعادل حدی - 1399-10-04 01:29:00
دانلود مقاله مطالعه موردي بررسي احتمال روانگرايي ايستگاه راه آهن بستان آباد با مدلسازي عددي - 1399-10-04 01:25:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتری تاثیر خواص خاک های چسبنده در میزان فشار جبهه کار تونل های مکانیزه - 1399-10-04 01:21:00
دانلود مقاله ارزیابی ارتباط ویژگی های نفوذپذیری و خورند دوغاب در عملیات تزریق (مطالعه موردی سد شهید - 1399-10-04 01:15:00
دانلود مقاله پیش بینی فرآیند تولید ماسه در چاه های نفت با مدلسازی عددی به روش المان محدود - 1399-10-04 01:11:00
دانلود مقاله توسعه سلول دوگانه سه محوری برای اندازه گیری نفوذپذیری خاک های اشباع - 1399-10-04 01:07:00
دانلود مقاله توسعه دستگاه غیراشباع تحکیم اتوماتیک برای تعیین خصوصیات هیدرومکانیکی خاک ها - 1399-10-04 01:04:00
دانلود مقاله مشخصات مکانیکی مناسب برای استفاده از ژیوممبرین و ژیوتکستایل در دوره طرح مدفن زباله - 1399-10-03 23:58:00
دانلود مقاله تأثیر ضربه امواج آب باطله و آب باران بر سد باطله بالارو - 1399-09-27 01:57:00
دانلود مقاله تعیین ضرایب اندرکنش بین شمع های مایل تحت اثر بار دینامیکی - 1399-09-27 01:54:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر ابعاد هندسی در رفتار سیستم هایبریدی مونوپایل فوتینگ - 1399-09-27 01:51:00
دانلود مقاله لهیدگی در سنگ و مدل های رفتاری ارائه شده برای آن - 1399-09-27 01:48:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در توسعه بخش شرقی خط 2 متروی تبریز - 1399-09-27 01:44:00
دانلود مقاله رده بندی مهندسی توده سنگ ضعیف و خرد شده بخش شرقی خط 2 متروی تبریز - 1399-09-27 01:39:00
دانلود مقاله بررسی بررسی فناورفناوری عملیات حرارتی به منظور پالایش پایدار خاک های آلوده به هیدروکربن - 1399-09-27 01:32:00
دانلود مقاله اثر نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی خاک ماسه ای فیروزکوه تحت آزمایش های سه محوری استاتیکی - 1399-09-27 01:25:00
دانلود مقاله تعیین ضریب عکس العمل بستر در پی های سنگی درزدار با استفاده از روش اجزاء محدود - 1399-09-27 01:20:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی چسبناکی و خطر انسداد سنگ ها و خاک های رسی در حفاری های مکانیزه محدوده - 1399-09-27 01:13:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر سختی خاک بر نیروهای سینماتیکی و اینرسی شمع منفرد تحت بار دینامیکی - 1399-09-24 01:09:00
دانلود مقاله بررسی عددی عملکرد شمع های شناور در پایدارسازی شیروانی تحت شرایط لرزه ای - 1399-09-24 01:06:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن نانوسیلیس بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه کرمان - 1399-09-24 01:02:00
دانلود مقاله اثر عرض پله و زاویه دیواره بر عملكرد دیوارهاي دو پله اي مسلح شده با ژئوگرید - 1399-09-24 01:58:00
دانلود مقاله کاربرد ژئوسنتتیک در پایداری سد خاکی ایوشان در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی - 1399-09-24 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر ماسه محدود شده توسط سنگ بستر - 1399-09-18 01:50:00
دانلود مقاله مطالعه موردی آب بندی هسته رسی سد بیدواز اسفراین - 1399-09-18 01:47:00
دانلود مقاله بررسی توده سنگ شترکوه برای تولید بالاست راه آهن قزوین زنجان - 1399-09-18 01:42:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات اجرای بهسازی زیستی در خاک های ریزدانه - 1399-09-18 01:39:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار سطح تماس خاک شمع در شرایط تنش نرمال ثابت و سختی نرمال ثابت تحت ب - 1399-09-18 01:34:00
دانلود مقاله تاثیر جانمایی میکروپایل بر طراحی فونداسیون های مرکب رادیه میکروپایل مستقر برخاک های ماس - 1399-09-18 01:28:00
دانلود مقاله توسعه مدل چندمتغیره برای پیش بینی عملکرد TBM براساس خصوصیات توده سنگ و شاخص شکنندگی - 1399-09-18 01:22:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه مقاومت خاک رس کائولینیت تثبیت شده با سیمان و غبار کوره سیمان - 1399-09-18 01:17:00
دانلود مقاله مروری بر روش های کاهش خطرات ناشی از گسلش بر سازه های سطحی و زیر سطحی - 1399-09-18 01:13:00
دانلود مقاله شناسایی ژئوتکنیک زیست محیطی جریان واکنشی آب اسید در خاک آلوده شده توسط اسید HCL (مطالعه - 1399-09-18 01:07:00
دانلود مقاله بهسازی مقاومت برشی خاک نمکی با استفاده از شیشه پسماند حاصل از زباله های شهری - 1399-09-14 03:10:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی احتمالاتی نشست ناشی از روانگرایی در زمین های آزاد - 1399-09-14 03:07:00
دانلود مقاله تاثیر تغییرات دما و نوع خاک بر روی رفتار خاک بنتونیت سدیم دار و کلسیم دار تحت آزمایش سه - 1399-09-14 03:03:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پیدایره ای واقع بر خاک ماسه ای مسلح شده با ژئوسل در مقیاس - 1399-09-14 02:59:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی و ارایه یک رابطه مقدماتی برای انحلال سنگ های ژیپس و انیدریت - 1399-09-14 02:50:00
دانلود مقاله مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل - 1399-09-12 01:48:00
دانلود مقاله بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع بررسی آرایش چ - 1399-09-12 01:41:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره معادن روباز با استفاده از روش واکاوی سلسله مراتبی (AHP) مطالعه مور - 1399-09-12 01:36:00
دانلود مقاله امکان سنجی کاربرد ترکیب سیمان وآهک برای اصلاح رفتار خاک متورم شونده اسمکتیت - 1399-09-12 01:31:00
دانلود مقاله تعیین معیارهای جانمایی گمانه های ژئوتکنیک در معادن روباز مطالعه موردی معدن مس ایجو کرم - 1399-09-12 01:26:00
دانلود مقاله بهگزینی محور سد بختیاری با تحلیل سه بعدی ساختگاه و بکارگیری روشهای تصمیمگیری چند معیاره - 1399-09-11 01:51:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل رمبندگی خاک در مزرعه کلانتر میبد - 1399-09-11 01:44:00
دانلود مقاله بررسی ریزساختاری تاثیر آب شور موجود در ساخت دوغاب بر رفتار مکانیکی و فیزیکی نمونه های ر - 1399-09-11 01:40:00
دانلود مقاله تاثیر بررسی پارامترهای طرح اختلاط برمشخصات مکانیکی نمونه های خاک سیمان در شرایط محیطی د - 1399-09-11 01:33:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری پوشش های رسی ژئوسینتتیکی (GCLs) - 1399-09-11 01:23:00
دانلود مقاله اثرات رفتار غیرخطی مصالح خاکی بر روی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی - 1399-09-10 01:51:00
دانلود مقاله بررسی فاکتورهای شکست مختلف در اندازه گیری میزان شکست مصالح دانه ای به روش آزمایشگاهی و - 1399-09-10 01:45:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با سیمان تیپ 2 و سیمان مرکب - 1399-09-10 01:40:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای لس تثبیت شده با سیمان (مطالعه موردی خاک لس استان گرگ - 1399-09-10 01:33:00
دانلود مقاله آب بندی فضاهای زیرزمینی بروش تزریق - 1399-09-10 01:16:00
دانلود مقاله ارزیابی وضعیت زیرسطحی خط ریلی مترو پس از بهسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین - 1399-09-09 01:00:00
دانلود مقاله تحلیل عددی و کنترل پایداری سد خاکی بیدواز در طول ساخت وآبگیری - 1399-09-09 01:56:00
دانلود مقاله مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزیه نشده شهرستان فسا با دستگاه - 1399-09-09 01:51:00
دانلود مقاله شبیه سازی ژئوگرید در زیرسازی مسیر راه آهن بافق یزد - 1399-09-09 01:43:00
دانلود مقاله تثبیت خاک رس CL با افزودن نانو کربنات کلسیم - 1399-09-09 01:36:00
دانلود مقاله کاهش ارتعاشات ناشی از شمع کوبی های جدید بر شمع های موجود با استفاده از حائل های موج ژئو - 1399-09-08 02:01:00
دانلود مقاله بررسی اثر بهسازی خاک به کمک خرده لاستیک با ابعاد مختلف بر رفتار برشی مخلوط - 1399-09-08 01:51:00
دانلود مقاله ارزیابی پارمترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه با استفاده از نتایج آزمایش ستون تشدید - 1399-09-08 01:45:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدل رفتاری کرنش سخت شوندگی نرم شوندگی در مدلسازی سدهای سنگریز و مقایسه آ - 1399-09-08 01:37:00
دانلود مقاله بررسی نشست فروریزشی پوسته سد مسجدسلیمان بر اثر بارش باران - 1399-09-08 01:28:00
دانلود مقاله تاثیر اندازه دانه ها بر مدول برشی و نسبت میرایی مخلوط های دانه ای یکنواخت در کرنش های ک - 1399-09-06 01:48:00
دانلود مقاله مدلسازی آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرورفت مصالح درشت دانه در بستر رسی نرم - 1399-09-06 01:44:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بافت نمونه رسی در رفتار خزشی مخلوط ماسه بنتونیت غیراشباع - 1399-09-06 01:41:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر غلظت نمک های موجود در آب حفره ای بر فرایند تثبیت خاک رسی کائولینیت با آهک - 1399-09-06 01:38:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاک های رسی با کاربرد مصالح افزودنی - 1399-09-06 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر خرده شیشه های بازیافتی در ظرفیت باربری خاک های ماسه ای بادی - 1399-09-01 23:48:00
دانلود مقاله بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف بازالت - 1399-09-01 23:44:00
دانلود مقاله کاربرد شمع بتنی مسلح در کاهش گسترش جانبی ناشی از روانگرایی - 1399-09-01 23:41:00
دانلود مقاله تاثیر تعداد و آرایش بهینه مسلح کننده ژئوتکستایل در پایداری شیروانی های خاکی - 1399-09-01 23:37:00
دانلود مقاله اثر لای غیرخمیری بر رفتار ماسه لای دار در آزمایش برش ساده - 1399-09-01 23:32:00
دانلود مقاله تأثیر سیکل های یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت کلسیمی آلوده شده با ا - 1399-08-30 02:30:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر حرارت بر مقاومت فشاری و وارفتگی مارن جنوب ایران - 1399-08-30 02:24:00
دانلود مقاله بررسی مطالعات صورت گرفته بر روی ماسه کربناته سواحل شمالی خلیج فارس - 1399-08-30 02:18:00
دانلود مقاله مروری بر انواع آزمایش های المانی بررسی رفتار روانگرایی خاک ها - 1399-08-30 02:13:00
دانلود مقاله تسلیح سطحی بستر های رسی نرم به وسیله ژئوتکستایل جهت احداث خاکریز - 1399-08-30 02:04:00
دانلود مقاله پیشنهاد یک مدل رفتاری نوین برای شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای - 1399-08-28 02:10:00
دانلود مقاله بررسي اثرات اندرکنشي شمع های مجاور در گروه تحت گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده - 1399-08-28 02:03:00
دانلود مقاله ارزیابی ژئوتکنیکی مکان های دفن پسماند شهر رشت با استفاده از منطق بولین و تحلیل سلسله مر - 1399-08-28 01:59:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه مدلسازی فیزیکی به منظور انجام مطالعات ژئوتکنیکی - 1399-08-28 01:54:00
دانلود مقاله بررسی فرار آب از پی و تکیه گاه های سد سرمشک با بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکن - 1399-08-28 01:45:00
دانلود مقاله نقش رمبندگی خاک در توسعه شکاف های بزرگ دشت جیرفت - 1399-08-27 01:02:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی تاثیر عمق نصب زهکش های قائم بر فرآیند تحکیم خاک نرم مطالعه موردی - 1399-08-26 23:58:00
دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری پیچشی گروه شمع های مایل تحت بارهای جانبی برون محور - 1399-08-26 23:55:00
دانلود مقاله مقاومت برشی خاک رس الیاف دار مسلح به ژئوسنتتیک - 1399-08-26 23:50:00
دانلود مقاله تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر مقدار خرج ویژه انفجاری مطالعه موردی معدن زیرزمینی سرب - 1399-08-26 23:45:00
دانلود مقاله تحلیل سازواری مرز بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک های چسبنده - 1399-08-25 01:51:00
دانلود مقاله بررسی افزودن سیلیس در ابعاد میکرو و نانو بر پتانسیل فروریزش خاک - 1399-08-25 01:48:00
دانلود مقاله اثر تأخیر در تراکم بر ویژگی های رس تثبیت شده با پسماند کاربید کلسیم - 1399-08-25 01:43:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تحریک زیستی با استفاده از ملاس نیشکر بر مقاومت برشی خاک ماسه ای - 1399-08-25 01:34:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر - 1399-08-25 01:30:00
دانلود مقاله تحلیل و مقایسه اثرات پارامترهای مختلف در بارهای سیکلی بر ظرفیت باربری گروه شمع - 1399-08-25 01:26:00
دانلود مقاله مطالعه ی عددی پی های سطحی مسلح شده با ژئوسل تحت بارگذاری دینامیکی قائم - 1399-08-25 01:21:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی شمع های پیچشی تحت بار محوری - 1399-08-25 01:17:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر گسیختگی دانه های ماسه تثبیت شده با سیمان و ضایعات زغال سنگ در اثر تراکم - 1399-08-25 01:13:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از اشکال مختلف قرارگیری ژئوتکستایل های نرم بر مشخصات لرزه ای لندفیل - 1399-08-25 01:06:00
دانلود مقاله تأثیر تاریخچه تنش بر مقاومت برشی ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده - 1399-08-22 01:18:00
دانلود مقاله به كارگيري باكتري كربنات ساز به عنوان يك بايوسيمان براي تثبيت ماسه به روش تزريق - 1399-08-22 01:15:00
دانلود مقاله مروری بر عوامل موثر بر مدول برشی و نسبت میرایی ماسه در آزمایش سه محوری سیکلی - 1399-08-22 01:12:00
دانلود مقاله مدلسازی رفتار مقاومتی و تغییر حجم خاکهای دانه ای در آزمایش دو محوری با استفاده از روش ا - 1399-08-22 01:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سختی برشی بر روی رفتارزهکشی شده ماسه با استفاده از روش اجزای مجزا - 1399-08-22 01:03:00
دانلود مقاله ارائه طبقه بندی و نگهداری تجربی و مقایسه برآوردفشار وارده بر سیستم نگهداری با استفاده ا - 1399-08-21 01:46:00
دانلود مقاله بررسی اثر بار جانبی بر روی رفتار محوری شمع مارپیچ - 1399-08-21 01:37:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثر پارامترهای شمع مارپیچ بر روی ظرفیت باربری محوری فشاری آن - 1399-08-21 01:33:00
دانلود مقاله بررسی شکل هندسی تونل بر پاسخ دینامیکی سطح زمین - 1399-08-21 01:28:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از شبیه سازی عددی - 1399-08-21 01:21:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی و بررسی رفتار ماسه تحت نفوذ پرتابه - 1399-08-20 01:19:00
دانلود مقاله بررسی روند تغییرات pH خاک در طی فرآیند بهسازی الکترواسمزی، تحت ولتاژ های مختلف - 1399-08-20 01:16:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات طول شمع و دامنه بارگذاری بر روی رفتار پی های عمیق در خاک های روانگرا - 1399-08-20 01:10:00
دانلود مقاله ارزیابی استعداد روانگرایی خاک های ریزدانه (مطالعه موردی شهر ارومیه) - 1399-08-20 01:05:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ترکیب سیلیکافوم و آهک بر خصوصیات مهندسی خاکهای آلوده به فلزات سنگین - 1399-08-19 23:59:00
دانلود مقاله آسیب پذیری لرزه ای سازه چند درجه آزاد با درنظرگرفتن اندرکنش خاک سازه - 1399-08-19 23:54:00
دانلود مقاله اثر سن بر روی مشخصات فیزیکی پسماند جامد شهری در مرکز دفن کهریزک - 1399-08-19 23:49:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد گروه شمع کوتاه و بلند در مقابل بارهای جانبی با روشهای عددی - 1399-08-19 23:45:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ماسه بابلسر در اندرکنش با شمع های پیچشی پره ای - 1399-08-19 23:37:00
دانلود مقاله بررسی عددی کاهش نشت از بدنه و پی سدهای خاکی با استفاده از روشهای مختلف - 1399-08-14 01:53:00
دانلود مقاله مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوراداربه منظورشناسایی زمین ساخت منطقه ی موردمطالعه - 1399-08-14 01:49:00
دانلود مقاله شناسایی خاک های رمبنده و ارزیابی پتانسیل رمبندگی مطالعه موردی خاک روستاهایی سلمان آباد - 1399-08-14 01:30:00
دانلود مقاله اثر جریان نشت برروی شستشوی مصالح بدنه و پی سد خاکی درودزن به روش عددی - 1399-08-11 15:32:00
دانلود مقاله بررسی خطر زلزله بر روی بدنه سد خاکی شاه قاسم واقع در شهر یاسوج - 1399-08-11 15:27:00
دانلود مقاله مروري برروش هاي بیولوژیکی به سازي خاك و مقایسه آن با روش هاي سنتی - 1399-08-11 15:21:00
دانلود مقاله ارزيابي فرآيند تثبیت خاک رس و خاكهاي مسئله دار با مصالح سنتي - 1399-08-11 15:16:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سد های خاکی با استفاده از روش اجزای محدود (مطالعه موردی) - 1399-08-11 15:11:00
دانلود مقاله امکان سنجی پایدارسازی شیب ها با استفاده از ریز شمع ها به روش عددی - 1399-08-11 15:03:00
دانلود مقاله اثر تسلیح بالشتک شنی بر رفتار بار نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به شمع ها - 1399-08-11 14:54:00
دانلود مقاله راه حل های تحلیلی و عددی برای پیش بارگذاری خلاء با توجه به شعاع توزیع کرنش مرتبط - 1399-08-10 02:51:00
دانلود مقاله تخمین مقادیر نشست آنی از روش های تعادل حدی و مقایسه با نتایج ابزار دقیق سد پانزده خرداد - 1399-08-09 02:35:00
دانلود مقاله ویژگی های مقاومت برشی و شیمیایی خاک های سرخ (lateritic soils) آلوده به شیرابه - 1399-08-09 02:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر درصد جذب آب و میزان بارگذاری بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده - 1399-08-09 02:25:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بنتونیت بر میزان جذب آب با استفاده از مطالعات XRF - 1399-08-09 02:21:00
دانلود مقاله مطالعه پاسخ دینامیکی تغییر مکانهای نسبی ساختمان های منظم واقع در زمین های نوع چهار بر ا - 1399-08-09 02:15:00
دانلود مقاله بررسی پارامترها و پروفیل خاک بر روی عملکرد سیستم رادیه شمع و گروه شمع - 1399-08-08 01:27:00
دانلود مقاله بررسي خصوصيات مكانيكي دولوميت های منطقه ی شهرضای اصفهان مورد استفاده در صنایع مختلف - 1399-08-08 01:23:00
دانلود مقاله بررسی عددي سه بعدي بيرون كشش ژئوگريد در خاك ماسه اي با استفاده از نرم افزارالمان محدود - 1399-08-08 01:18:00
دانلود مقاله پیش بینی پتانسیل روانگرایی خاك با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) - 1399-08-08 01:15:00
دانلود مقاله پیش بینی شاخص فشردگی خاکهاي رسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) - 1399-08-08 01:10:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی وضعیت و دلایل اضافه حفاری در تونل مطالعه موردی تونل شهید حکیم (تهران) - 1399-08-06 23:57:00
دانلود مقاله رفتار ریز شمع ها تحت اثر باراستاتیکی در خاک های ماسه ای غیراشباع به روش المان محدود (PL - 1399-08-06 23:54:00
دانلود مقاله برآورد زاویه بهینه شیب شیروانی دردیوارهای معادن روباز (مطالعه موردی شیروانی معدن مس سرچ - 1399-08-06 23:47:00
دانلود مقاله بررسی عددی و عملی اثر سد بر تغییرات بستر رودپایین دست (مطالعه موردی سدکرخه) - 1399-08-06 23:41:00
دانلود مقاله بررسی عددی ضریب اطمینان پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از نرم افزار Matlab - 1399-08-06 23:31:00
دانلود مقاله بررسی دبی جريان و دبی رسوب در ايستگاه های هيدرومتری رودخانه مطالعه موردی رودخانه سيوند - 1399-08-06 01:01:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر الیاف نایلون (6-6) و خرده های لاستیک فرسوده بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی - 1399-08-05 23:55:00
دانلود مقاله پاکسازی خاکهای آلوده با استفاده از روش خاکشویی و مواد شیمیایی - 1399-08-05 23:51:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیکلی در خاکهای رسی - 1399-08-05 23:47:00
دانلود مقاله طراحی پی هاي سطحی بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد - 1399-08-05 23:41:00
دانلود مقاله توسعه ی روشِ قطعات به حالت تقارن محوری در جریانِ تراوشِ محبوس آب از خاک - 1399-08-04 01:16:00
دانلود مقاله مروری بر خصوصیات حرارتی خاک و روش های تعیین آن - 1399-08-04 01:12:00
دانلود مقاله بررسی روش های بی خطر خاک های آلوده به مواد نفتی - 1399-08-04 01:08:00
دانلود مقاله بررسی اثر یک حفاری روباز(قطاعی) و یک حفاری روبسته دایره ای شکل بر ظرفیت شالوده سطحی با - 1399-08-04 01:03:00
دانلود مقاله بررسی طول و موقعیت دیوار های آب بند افقی و قائم بر دبی عبوری و فشار آپ لیفت وارد بر فند - 1399-08-04 01:54:00
دانلود مقاله مدلی جدید براي شاخص فشردگی خاكهاي ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک چند ژنی (MGG - 1399-08-03 01:03:00
دانلود مقاله تاثیر مجاورت شیروانی های تحت اثر جریان آب های زیرزمینی بر ظرفیت باربری شالوده های عمیق - 1399-08-02 23:59:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سرعت امواج طولی و چگالی خشک بر روي چقرمگی شکست مود Ι سنگ ها - 1399-08-02 23:55:00
دانلود مقاله مروری بر عملیات شکست هیدرولیکی درصنعت نفت و گاز - 1399-08-02 23:52:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان کارستی شدن ساختگاه سد لجامگیر با استفاده از روشهای ژئوالکتریک و ژئورادار - 1399-08-02 23:49:00
دانلود مقاله بررسی ويژگی هاي زمين شناسی مهندسی و ژئوتكنيكی جهت انتخاب ساختگاه سد خاکی لجامگير - 1399-07-28 01:01:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک و شمع در زلزله های حوزه دور و نزدیک - 1399-07-28 01:57:00
دانلود مقاله نشست زمین در دشت رفسنجان بر اثر افت سطح آب هاي زیرزمینی - 1399-07-28 01:54:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي طراحی لرزه اي سازه هاي زیرزمینی - 1399-07-28 01:51:00
دانلود مقاله پهنه بندي خطر روانگرایی در شهر بندرعباس - 1399-07-28 01:46:00
دانلود مقاله تاثیر موقعیت و زاویه نصب پرده آب تند تر کنترل ترواش در پی سدهای خاکی - 1399-07-27 01:38:00
دانلود مقاله استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربري شالوده هاي سطحی واقع بر بسترهاي چ - 1399-07-27 01:32:00
دانلود مقاله آنالیز تثبیت و پایدارسازي سازه هاي زیرزمینی با مدلسازي عددي - 1399-07-27 01:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر ارتفاع بحرانی دیوارهاي حائل بر پایداري آن و گسیختگی خاك زیر دیوار با مطالعه م - 1399-07-27 01:23:00
دانلود مقاله صحت سنجی تحلیل سازه ای در نرم افزار ژئوتکنیکی PLAXIS2D - 1399-07-27 01:13:00
دانلود مقاله تحلیل تأثیر نوع زهکش بر روی استهلاک فشار آب حفره ای بدنه سد خاکی در حال ساخت - 1399-07-23 01:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تسلیح لایه ی ماسه ای با ژئوگرید و ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری بسترهای رسی نر - 1399-07-23 01:40:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم - 1399-07-23 01:37:00
دانلود مقاله پيش بيني توزيع خردايش حاصل از انفجار بر اساس ويژگي های ژئومكانيكي توده سنگ برجا و مقايس - 1399-07-23 01:32:00
دانلود مقاله برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برج - 1399-07-23 01:26:00
دانلود مقاله مقاومت فشاري خاك تثبیت شده با مواد پتروشیمی (اپوکسی رزین) - 1399-07-22 01:02:00
دانلود مقاله بررسی مقاوم سازی شیروانی ها با لحاف های ژئوسنتتیکی و تحلیل عددی آى با نرم افزار plaxis - 1399-07-21 23:58:00
دانلود مقاله آناليز پايداري شيروانی ها خاکی با استفاده از ريزشمع به روش نرم افزار المان محدود - 1399-07-21 23:54:00
دانلود مقاله محاسبه نیروی میخ ها در دیوارهای پایدار شده با میخکوبی به روش قطعات مایل - 1399-07-21 23:50:00
دانلود مقاله آبگذری ساختگاه سد سیمره با نگرشی ویژه بر طرح توسعه پرده آب بند (استان ایلام) - 1399-07-21 23:44:00
دانلود مقاله بررسی فشار آب منفذی سد خاکی کبودوال با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق - 1399-07-21 01:39:00
دانلود مقاله مطالعه تغییر مکانهای پی و بدنه سد خاکی کبودوال با استفاده از نتایج تحلیل عددی و ابزار د - 1399-07-21 01:35:00
دانلود مقاله تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده ب - 1399-07-21 01:31:00
دانلود مقاله علل بروز ترک های طولی درسد خاکی درونگر با کاربرد نتایج ابزاردقیق - 1399-07-21 01:26:00
دانلود مقاله کاربرد اصل تنش موثر در مکانيک خاکهاي غيراشباع محدوديتها و مزيتها - 1399-07-21 01:22:00
دانلود مقاله مدل سطح مرزی خمیری برای شبیه سازی رخداد سازواری در رس آماسی غیراشباع تحت بار هدرولیکی ت - 1399-07-19 23:46:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد با استفاده از دستگاه برش مستقیم - 1399-07-19 23:42:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر تسلیح بستر بر افزایش ظرفیت باربری شالوده سطحی تحت بارگذاری خارج از مرک - 1399-07-19 23:39:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات فشار جانبی لرزه ای و شکل توزیع تنش تحت باز زلزله واقعی در دیوارهای حایل و - 1399-07-19 23:34:00
دانلود مقاله مطالعه عددي اثر خصوصیات ساختگاه بر فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهاي حائل - 1399-07-19 23:30:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی و بررسی ارتعاشات ناشی از عبور قطار بر روی بناهای مجاور در مسیر تونل - 1399-07-19 01:51:00
دانلود مقاله بررسی اثر افزودن پلیمر محلول در آب برروی پارامترهای مکانیکی رس کائولینیتی - 1399-07-19 01:44:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار خط فریاتیک در سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics - 1399-07-19 01:41:00
دانلود مقاله بازشناسایی سدهای خاکی همگن و بررسی علل تخریب حاصل از نشت آب - 1399-07-19 01:37:00
دانلود مقاله بررسی سرعت نشت در پایین دست سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار comsol multiphysics - 1399-07-19 01:32:00
دانلود مقاله کاربرد نرم افزار Comsol Multiphysics در مدل سازی خط نشت سدهای خاکی - 1399-07-15 01:34:00
دانلود مقاله مروری براستفاده از آهک و سیمان برای کاهش پتانسیل تورم خاکهای متورم شونده - 1399-07-15 01:22:00
دانلود مقاله بررسی عددی ظرفیت باربری پی های نواری مجاور واقع برماسه - 1399-07-15 01:16:00
دانلود مقاله کاربرد آزمایش نفوذ سنجی دینامیکی در کنترل درصد تراکم هسته سدهای خاکی - 1399-07-15 01:12:00
دانلود مقاله اثر زاویه میخ در مقاومت بیرون کشیدگی میخ ها به روش مدل سازی عددی سه بعدی - 1399-07-15 01:09:00
دانلود مقاله تاثیر رطوبت و سنگ شناسی برویژگی های سایشی آبرفت ها (مطالعه موردی آبرفت های جنوب غربی قم - 1399-07-13 01:28:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی اثر شکل سربار در رفتار شیروانی میخکوبی شده - 1399-07-13 01:24:00
دانلود مقاله مقایسه نشست سطحی زمین در دو روش عددی و تجربی در تونل های دوقلوی مترو تبریز - 1399-07-13 01:20:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع تحت اثر تونل زنی در شرایط لرزه ای - 1399-07-13 01:16:00
دانلود مقاله برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه الم - 1399-07-13 01:10:00
دانلود مقاله الزامات مورد نیاز برای برداشت و تفسیر داده های میکروترمور مطالعه موردی شهر بجنورد - 1399-07-09 01:16:00
دانلود مقاله تحلیل نشست پی های سطحی با استفاده از روش المان محدود تصادفی - 1399-07-09 01:13:00
دانلود مقاله نحوه جمع آوری وزهکشی بیوگاز در سیستم لند فیل - 1399-07-09 01:09:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک های دانه ای فاقد چسبندگی با سیمان به روش اختلاط عمیق (Deep S - 1399-07-09 01:54:00
دانلود مقاله استفاده از خاكستر پوسته برنج در تثبيت خاكها با آهك - 1399-07-09 01:39:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار مقاطع عرضی تونل دایره ای تحت تغییر شکل های حلقه ای ناشی از انتشار قائم امو - 1399-07-06 22:24:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع در كاهش پتانسیل روانگرایی - 1399-07-06 22:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی گودبرداري هاي ساختمانی تثبیت شده با روش ترکیبی میخ کوبی و مهاربندي - 1399-07-06 22:12:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاري بر عملکرد گودبرداري هاي ساختمانی تثبیت شده با روش میخ کوب - 1399-07-06 02:16:00
دانلود مقاله قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاکی با درنظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی - 1399-07-06 02:13:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرآلودگی به مواد هیدروکربنی بر پارامترهاي مقاومتی در خاك هاي درشت دانه - 1399-07-06 02:08:00
دانلود مقاله مقایسه دو عامل نفت و گازوئیل بر عملکرد مقاومتی در خاك هاي درشت دانه آلوده بر پایه آزمون - 1399-07-06 02:00:00
دانلود مقاله بررسی عددي کارایی روش میخ کوبی در پایداري شیروانی هاي خاکی با استفاده از نرم افزار ABAQ - 1399-07-06 01:53:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود - 1399-07-03 01:17:00
دانلود مقاله پاسخ لرزه ای سد های خاکی با در نظر گرفتن اثر خصوصیات دینامیکی نواحی غیر اشباع - 1399-07-03 01:10:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات درجه اشباع خاک بر رفتار لرزه ای دیوارهای حائل - 1399-07-03 01:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آهک زنده بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه - 1399-07-02 23:58:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پوزولان تفتان بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه - 1399-07-02 23:52:00
دانلود مقاله آنالیز ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدون شبکه ی المان طبیعی - 1399-07-01 22:59:00
دانلود مقاله آنالیز و مقایسه اقتصادی روش اجرای شمع و خرپا در گودبرداری ها - 1399-07-01 22:52:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی رفتار لرزه ای شمع ها در خاک ماسه ای روانگرا - 1399-07-01 22:47:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار دینامیکی شمع منفرد در خاک های مستعد روانگرایی - 1399-07-01 22:38:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک ناحیه های خرد شده در پروژه های تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش ماتریس ر - 1399-07-01 22:15:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ دینامیکی شمع تک با باربری نوک در اثر ارتعاش قائم - 1399-07-01 01:05:00
دانلود مقاله بررسی رفتار مکانیکی سنگدانه ها تحت شرایط فشاری تک محوری محصور شده از طریق شبیه سازی با - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل لرزه ای تاثیر تراز مخزن بر پایداری شیروانی جناح راست مخزن سد قلعه چای - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل دینامیکی شیروانی - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بهسازی شده به روش بیولوژیک - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر دانه بندی و سرعت حرکت مصالح دانه ای بر پدیده جداشدگی - 1399-06-30 23:59:00
دانلود مقاله مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع ها با لحاظ اندرکنش خاک و شمع با استفاده از روش گوه کرنش - 1399-06-30 23:51:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت بیرون کشیدن انکرها در خاک های دانه ای - 1399-06-30 23:36:00
دانلود مقاله ظرفیت بیرون کشیدن بلوک انکر در ماسه اشباع نشده - 1399-06-30 01:03:00
دانلود مقاله بررسی عددی ظرفیت باربری پی حلقوی بر روی خاک های دانه ای و حباب های تنش زیر آن - 1399-06-30 01:59:00
دانلود مقاله بررسی ازمایشگاهی فشار محرک پشت دیوار حائل در حالت حرکت انتقالی با در نظر گرفتن تاثیر عر - 1399-06-30 01:55:00
دانلود مقاله سهم اعضای متقاطع عرضی در اندرکنش ماسه ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم - 1399-06-30 01:50:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آهک برروی خاک های مسئله دار رسی در نوار ساحلی استان هرمزگان - 1399-06-30 01:25:00
دانلود مقاله بهسازی خاک با استفاده از روش های میکروبی و زیستی و امکان استفاده از آ ن ها در ایران - 1399-05-22 01:22:00
دانلود مقاله مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تخمین نشست سطح زمین بر اثر گودبرداری - 1399-05-22 01:16:00
دانلود مقاله مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی و آسیب پذیری ساختمان مجاور گودبرداری - 1399-05-22 01:12:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهاي ژئومکانیکی ماسه انزلی با توجه به نتایج آزمونهاي صحرایی وآزمایشگاهی - 1399-05-22 01:07:00
دانلود مقاله نیلینگ و انکراژ سیستم بهینه پایدارسازی گود - 1399-05-22 01:54:00
دانلود مقاله بررسی تئوریک نمودار نشست یک سد در دوران ساخت و نحوه پردازش نتایج حاصل از نرم افزار اجزا - 1398-12-06 02:11:00
دانلود مقاله ظرفیت باربری فونداسیون spudcan باکتی برای سکوهای حفاری بالا روی دریایی - 1398-12-06 02:02:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر روانگرایی بر موج شکن های توده سنگی - 1398-12-06 01:57:00
دانلود مقاله روشهای اعمال تأثیر شیب زمین در محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون های مجاور شیب - 1398-12-06 01:51:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی تاثیر شکاف طبیعی بر روی پدیده شکست هیدرولیکی - 1398-12-06 01:46:00
دانلود مقاله ارزیابی بهسازي در خاك هاي نرم با استفاده از روش PVD بررسی مزایا و معایب - 1398-12-05 01:33:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل خورندگی خاك هاي مارنی اطراف شهر قم - 1398-12-05 01:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری متکی بر شیروانی ماسه ای اشباع مسلح شده با ژئوسل - 1398-12-05 01:24:00
دانلود مقاله بررسی شیوه ساخت TOP-Down Method در پروژه اجراشده شبستان زیرین صحن امام هادی (ع) حرم حضر - 1398-12-05 01:11:00
دانلود مقاله بررسی اثرات تراکم دینامیکی بوسیله تعیین عمق بهبود در دستگاه ضربه زن سبک با انرژی کم بوس - 1398-12-05 01:56:00
دانلود مقاله بررسی اثرات تراکم دینامیکی بوسیله تعیین راندمان دستگاه ضربه زن سبک با انرژی کم بوسیله ض - 1398-12-03 04:04:00
دانلود مقاله بررسی اثرات تراکم دینامیکی بوسیله تعیین نشست وزنه در خاک در دستگاه ضربه زن سبک با انرژی - 1398-12-03 03:55:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای دینامیکی خاک ماسه ای در دستگاه ضربه زن سبک با انرژی کم با استفاده از م - 1398-12-03 03:50:00
دانلود مقاله محاسبه فاصله ایمن لوله ها و خطوط برق زیر خاک در تراکم دینامیکی با انرژی کم به روش اجزا - 1398-12-03 03:31:00
دانلود مقاله توزیع تنش ناشی از تراکم دینامیکی در خاک های ماسه ای به روش های مختلف - 1398-12-03 03:23:00
دانلود مقاله محاسبه فاصله ایمن ساختمان های مجاوردر تراکم دینامیکی با انرژی کم به روش اجزا محدود - 1398-09-27 01:45:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای دینامیکی خاک ماسه ای با استفاده از مدل سختی موج فعال شده (Wak Test) - 1398-09-27 01:41:00
دانلود مقاله پارامترهای دینامیکی انواع خاک ماسه ای در دستگاه ضربه زن سبک برای کوبه به وزن 448 کیلوگر - 1398-09-27 01:36:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای دینامیکی انواع خاک ماسه ای با استفاده از مدل سختی موج فعال شده (Wak Te - 1398-09-27 01:29:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی رفتار خاک های تثبیت شده با سیمان - 1398-09-27 01:14:00
دانلود مقاله طراحی بهینه رادیه شمع برمبنای روش تاگوچی تحت ترکیب بارهای عمودی و جانبی با استفاده از ت - 1398-09-21 01:03:00
دانلود مقاله بررسی رابطه بین پارامترهای لرزه ای طیفی با اندیس خسارت در سازه های بتنی - 1398-09-21 01:59:00
دانلود مقاله حصول پارامترهای دینامیکی خاک های ماسه ای در تراکم توسط غلتک ارتعاشی 8 تنی توسط نرم افزا - 1398-09-21 01:56:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تراکم ارتعاشی خاک های ماسه ای در نرم افزار آباکوس و روش های مختلف محاسبه ی - 1398-09-21 01:53:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات تنش موثر بر مدول برشی ماکزیمم ماسه غیر اشباع در مسیر خشک - 1398-09-21 01:39:00
دانلود مقاله اثرات آلودگی و روش های آلودگی زدایی خاک ها - 1398-09-20 02:49:00
دانلود مقاله حذف سدها بررسی علل چالش ها گستره - 1398-09-20 02:47:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار پی گسترده متکی بر شمع با استفاده از روش المان محدود و شبکه های عصبی مصنوعی - 1398-09-20 02:39:00
دانلود مقاله بررسی افت تنش انحرافی خاك در اثر افزایش فشار آب حفره اي در حین برش سه محوري - 1398-09-20 02:34:00
دانلود مقاله مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی پتانسیل روان گرائی در منطقه جنوب باختری کاسپین (آستارا) - 1398-09-20 02:25:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر تورم و چسبندگی در نشست خاک های فروریزشی با انجام آزمایش تحکیم و - 1398-09-19 04:32:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی رفتار ستون های سنگی استفاده شده در بسترهای رسی - 1398-09-19 04:29:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار ستون های سنگی در خاک های غیراشباع - 1398-09-19 04:23:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربری گروه شمع تحت بارگذاری افقی و قائم در خاک با مرز های غیرافقی - 1398-09-19 04:18:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای برشی خاکهای ماسه ای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن تحت شرای - 1398-09-19 04:14:00
دانلود مقاله بررسی اثر پسماندهای پایه نفتی (روغن مستعمل وسایل نقليه) بر خاک ماسه ای - 1398-09-17 02:21:00
دانلود مقاله بررسی آزمايشگاهی اثر مقدار و نوع ريزدانه بر ظرفيت باربري خاك هاي دانه اي در پی هاي سطحی - 1398-09-17 02:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مشخصات گروه شمع بر ظرفیت باربری آن تحت بارگذاری قائم و افقی در خاک ماسه ای - 1398-09-17 02:13:00
دانلود مقاله مقایسه تاثیر دوره های ترخشک و یخ زدگی آب شدگی برروی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سی - 1398-09-17 02:07:00
دانلود مقاله مدلسازی پیشرو داده های رادار نفوذی به زمین (GPR) به روش تفاضل محدود - 1398-09-17 02:00:00
دانلود مقاله کارایی عملیات تزریق درکنترل آبگذری زون های برشی گسل های محدوده ساختگاه سد رودبار لرستان - 1398-09-05 01:41:00
دانلود مقاله بررسی اثر پارامترهاي فیزیکی بر زاویه اصطکاك ماسه متراکم با استفاده از رگرسیون چند متغیر - 1398-09-05 01:38:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار وابسته به زمان شاتکریت در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل - 1398-09-05 01:34:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و تعیین فاصله داری سینه کار در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی - 1398-09-05 01:31:00
دانلود مقاله بررسي بزرگنمايي آبرفتها در مسير متروي قم - 1398-09-05 01:25:00
دانلود مقاله تحلیل انرژی سازه های بلند مرتبه فولادی با مهاربندهای واگرا روی خاک رس در حوزه نزدیک و د - 1398-09-02 01:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیک با استفاده از میز لرزه - 1398-09-02 01:33:00
دانلود مقاله بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنز ماسه ای روانگرا - 1398-09-02 01:29:00
دانلود مقاله ارزیابی و کنترل مشخصات ستون هاي جت گروت - 1398-09-02 01:18:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای دره های دو بعدی V شکل در برابر امواج مهاجم SV قائم - 1398-09-02 01:11:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیر شکل هسته بر رفتار سدهای خاکی با هسته آسفالتی تحت زلزله های میدان دور - 1398-09-01 02:17:00
دانلود مقاله تغییرمکان لرزه ای شیب های خاکی به روش بلوک لغزنده با استفاده از شتاب تسلیم متغیر حاصل ا - 1398-09-01 02:10:00
دانلود مقاله بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری شمع - 1398-09-01 02:07:00
دانلود مقاله پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی با بکارگیری شبکه عصبی فازی تطبیقی - 1398-09-01 02:03:00
دانلود مقاله پيشنهاد سيستم نگهداري نيروگاه سد پيرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC - 1398-09-01 01:59:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیرات فاصله شمع ها بر روی پی های رادیه با شمع طرح اختلاط عمیق - 1398-09-01 01:53:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیرات فاصله شمع ها بر روی پی های رادیه با شمع طرح اختلاط عمیق - 1398-09-01 01:47:00
دانلود مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های انتقال یافته جنوب شرق همدان (منطقه سیاهکمر) - 1398-09-01 01:42:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تراکم میخ ها بر روی رفتار دیوار میخ کوبی شده با استفاده از دستگاه سانتریفیو - 1398-09-01 01:38:00
دانلود مقاله آنالیز دیوار مهاربندی شده با عناصر فشاری (استرات) با استفاده از نرم افزار پلکسیس دوبعدی - 1398-09-01 01:25:00
دانلود مقاله آنالیز دیوار مهاربندی شده با انکرهای پیش تنیده با استفاده از نرم افزار پلاکسیس دو بعدی - 1398-08-26 01:11:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت لاغری شمع ها در پایداری گودبرداری به وسیله دیوار نگهبان شمعی - 1398-08-26 01:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر جنس خاک در پایداری لرزه ای گودبرداری به وسیله دیوار نگهبان شمعی - 1398-08-26 01:04:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت گیرداری شمع ها در پایداری گودبرداری به وسیله دیوار نگهبان شمعی - 1398-08-26 01:00:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاکریز با خاک ماسه اشباع تحت بارگذاری انفجار موشک MK - 1398-08-26 01:52:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه رفتار خاکریزِ خاک ماسه اشباع با خاکریزِ خاک ماسه خشک تحت بارگذاری انفجار - 1398-08-23 04:39:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی ننایج آزمایشگاهی انفجار مین در خاک ماسه خشک با نتایج مدل طراحی شده در نر - 1398-08-23 04:35:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نعل اسبی اصلاح شده - 1398-08-23 04:32:00
دانلود مقاله آنالیز رفتارسنجی تنش کرنش خاك ماسه اي Toyoura با استفاده از مدل رفتاري Sand Unified - 1398-08-23 04:28:00
دانلود مقاله آنالیز رفتارسنجی تنش کرنش خاك ماسه اي Nevada با استفاده از مدل رفتاري Sand Unified - 1398-08-23 04:23:00
دانلود مقاله آنالیز رفتارسنجی تنش کرنش خاك ماسه اي Sacramento River با استفاده از مدل رفتاري unified - 1398-08-22 03:13:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوار حائل در زلزله های مختلف در خاک های ماسه ای و ماسه ای لای د - 1398-08-22 03:10:00
دانلود مقاله بررسی مطالعات ژئوسنتتیک ها به عنوان تقویت کننده لایه اساس و خاك بستر در راهسازي - 1398-08-22 03:06:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر هندسه شمع بر ظرفیت باربري و نشست آن در خاک ماسه اي غیر اشباع، تحت اثر - 1398-08-22 03:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوار برشی فولادي داراي بازشو در قاب دوبعدي بر روي بستر خاك نوع دو - 1398-08-22 02:53:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشي خاک ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوت - 1398-08-21 01:53:00
دانلود مقاله تولید بیوگاز در لندفیل و روش های کنترل آن - 1398-08-21 01:49:00
دانلود مقاله مقایسه روابط کلاسیک و اجزا محدود در تعیین ظرفیت باربری پی ها روی خاک رسی - 1398-08-21 01:45:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت باربری پی های منفرد بر روی خاک دانه ای دولایه - 1398-08-21 01:42:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت باربری پی منفرد روی لایه ماسه ای به روش اجزای محدود - 1398-08-21 01:31:00
دانلود مقاله نگهداري جبهه كار تونل حین حفاري ماشینهاي تمام مقطع مکانیزه - 1398-08-20 04:47:00
دانلود مقاله بررسی معيارهاي انتخاب ماشين حفاري تمام مقطع جهت حفر تونل - 1398-08-20 04:39:00
دانلود مقاله تعیین فشارهای تعادلی زمین در سینه کار حفاری تونل - 1398-08-20 04:33:00
دانلود مقاله محاسبه حداقل فشار سینه کاربه روش عددی تفاضل محدود درحفاری TBM-SLURRY - 1398-08-20 04:26:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیل پایداري سد خاکی مهاباد به روش احتمالاتی و تعادل حدي - 1398-08-20 04:14:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار مکانیکی خاک رسی غیر اشباع تحت تغییرات مکش و بارگذاری با استفاده از نرم اف - 1398-08-19 01:58:00
دانلود مقاله بررسی عددی ضریب اطمینان گروه شمع در پایداری شیروانی های رسی غیراشباع و ماسه ای - 1398-08-19 01:54:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي برآمدگي زمين در اثر بارندگي و تغييرات مکش بافتي در خاک رس غيراشباع - 1398-08-19 01:50:00
دانلود مقاله ارزیابی روشهای اندازه گیری صحرایی در تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک - 1398-08-19 01:46:00
دانلود مقاله مروری بر مساله سازند گچساران مخزن سد گتوند علیا قسمت اول معرفی و تشریح ابعاد مساله - 1398-08-19 01:36:00
دانلود مقاله بهسازی خاک با استفاده از بیوآنزیم ها - 1398-08-18 03:24:00
دانلود مقاله بررسی روش های زیست پالایی در رفع آلودگی خاک ها - 1398-08-18 03:20:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد شمع های مبدل انرژی به عنوان سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان - 1398-08-18 03:15:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه سرباز - 1398-08-18 03:11:00
دانلود مقاله بررسی منابع آب دشت ایرانشهر - 1398-08-18 03:03:00
دانلود مقاله بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سياهو - 1398-08-15 04:08:00
دانلود مقاله بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ ساختگاه سد سياهو در آزمايشهاي لوژان - 1398-08-15 04:02:00
دانلود مقاله بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ ساختگاه سد سياهو در آزمايشهاي لوژان - 1398-08-15 04:02:00
دانلود مقاله افزایش ارتفاع سدهای خاکی با استفاده از ژئوممبرین - 1398-08-15 03:58:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر فرایند های بیولوژیکی بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای به کمک آزمایش برش مستقی - 1398-08-15 03:53:00
دانلود مقاله تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش منطقه طالقانی گرمی - 1398-08-15 03:50:00
دانلود مقاله بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع - 1398-08-14 01:03:00
دانلود مقاله پیشنهاد یک دستگاه جدید برای بررسی رفتار برشی سطح مشترک خاک و سازه - 1398-08-14 01:59:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت خاک کائولینیت آلوده به گازوئیل تثبیت شده به آهک و سیمان - 1398-08-14 01:46:00
دانلود مقاله علل رایج تخریب سدهای خاکی - 1398-08-14 01:40:00
دانلود مقاله رسی عددی تاثیر همزمان فواصل طولی و عرضی در گروه شمع بر میزان تغییر در رفتار مهندسی گروه - 1398-08-14 01:25:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر میزان تراکم قرارگیری شمع بر ظرفیت باربری و نیروی برشی شمع - 1398-08-13 04:52:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر تغییرات ضخامت و طول لبه ی آزاد سرشمع در گروه شمع بر نیروی برشی و ممان - 1398-08-13 04:46:00
دانلود مقاله تاثیر درجه حرارت عمل آوری بر مقاومت تک محوری خاک های رسی - 1398-08-13 04:36:00
دانلود مقاله بررسی پروسه ایجاد ساختار در خاک های رسی با عمل آوری حرارتی - 1398-08-13 04:32:00
دانلود مقاله ارزیابی عددی ظرفیت باربری گروه ستون های سنگی مسلح - 1398-08-13 04:10:00
دانلود مقاله مروری بر روش های طراحی ستونهای سنگی غیر مسلح و مسلح شده با ژئوسینتتیک ها - 1398-08-12 02:47:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر الیاف ضایعاتی صنعت فرش بر مقاومت فشاری و کششی خاک رسی - 1398-08-12 02:43:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیز فاصله ی عرضی شمع ها در گروه شمع بر میزان تغییر در رفتار مهندسی گروه شم - 1398-08-12 02:35:00
دانلود مقاله تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایس - 1398-08-12 02:25:00
دانلود مقاله برآورد زاویه بهینه شیب شیروانی دردیوارهای معادن روباز (مطالعه موردی: شیروانی معدن مس سر - 1398-08-12 02:08:00
دانلود مقاله مدلسازی و بررسی نشت از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نرم افرازSEEP/W (مطالعه موردی: س - 1398-08-11 04:12:00
دانلود مقاله اثرات توپوگرافی محلی برپاسخ لرزه ای ساختگاه - 1398-08-11 04:06:00
دانلود مقاله مقايسه تأثير الياف مصنوعي در خصوصيات خميري و مقاومتي انواع خاك هاي ريزدانه مسلح شده الي - 1398-08-11 04:00:00
دانلود مقاله بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق پل ها به کمک روش های تطبیقی - 1398-08-11 03:55:00
دانلود مقاله بهینه یابی مکان شمع و بررسی پارامترهای موثرشمع درپایدارسازی شیب های خاکی - 1398-08-11 03:31:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از تثبیت خاك متورم شونده با آهک هاي متنوع - 1398-08-09 04:25:00
دانلود مقاله بررسی ساختار های زیر سطحی وبهینه سازی حفاری های اکتشافی در تونل انتقال آب کانی سیب با ا - 1398-08-09 04:20:00
دانلود مقاله مدل سازی لایه های زیر سطحی و بررسی آب های زیرزمینی دشت کیوی اردبیل بااستفاده از روش های - 1398-08-09 04:14:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و نشست سطحی تونل مترو با استفاده از نرم افزار Flac3D و مدل های تجربی - 1398-08-09 04:04:00
دانلود مقاله بهسازی پی ساختگاه سد خاکی مخزنی سیلوه بر اساس شاخص های ژئو تکنیکی - 1398-08-09 03:33:00
دانلود مقاله مطالعه ژئوتکنیکی ساختگاه و تعیین پارامترهای طراحی سد خاکی سیلوه - 1398-08-08 02:44:00
دانلود مقاله اثر انتشار امواج لرزه ای بر روی لوله های مدفون در خاک - 1398-08-08 02:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی دره نیم دایره ای با نسبت های بازشدگی مختلف روی پراکنش امواج زمین ل - 1398-08-08 02:37:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک شمع - 1398-08-08 02:32:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلزله بررسي عددي رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلز - 1398-08-08 02:07:00
دانلود مقاله اثر در نظر گیري اندرکنش خاك- سازه بر پریود طبیعی سوله ها - 1398-08-07 03:26:00
دانلود مقاله بررسی شرایط محیطی موثر بر پایایی بتن برای پی های سطحی در منطقه سیستان - 1398-08-07 03:20:00
دانلود مقاله بررسی علل، خطرات و راهکارهاي عملی در خصوص هجوم شن هاي روان در ایستگاه راه آهن سپررستم د - 1398-08-07 03:15:00
دانلود مقاله بررسی پایداری شیروانی بالادست سد خاکی تحت افت ناگهانی سطح آب مخزن مطالعه موردی سد مخزنی - 1398-08-07 03:10:00
دانلود مقاله تأثیر زهکش در پایداری دیواره ی بالادست سدهای خاکی هنگام تخلیه ی سریع آب مخزن مطالعه مور - 1398-08-07 02:50:00
دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی - 1398-02-23 01:40:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم - 1398-02-23 01:36:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج - 1398-02-23 01:33:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج - 1398-02-23 01:27:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ - 1398-02-23 01:07:00
دانلود مقاله بررسی میزان ارتباط نرخ نفوذ ماشین تونل بری و مدول الاستیسیته توده سنگ - 1398-02-02 21:37:00
دانلود مقاله شناسایی خاکهای رمبنده و بهسازی آن به روش تراکم دینامیکی (مقایسه نتایج مدل عددی و آزمایش - 1398-02-02 21:34:00
دانلود مقاله تعیین تاثیر پوکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی - 1398-02-02 21:30:00
دانلود مقاله تعیین تاثیر گرادیان هیدرولیکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده - 1398-02-02 21:24:00
دانلود مقاله مطالعه وضعیت آبگذری از بستر سد خرسان 3 با تاکید بر آزمون لوژان - 1398-02-02 21:15:00
دانلود مقاله اززیابی تزریق پذیری توده سنگهای ساختگاه سد خرسان 3 با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه - 1397-12-08 23:51:00
دانلود مقاله بررسی فشار تورم ناشی از وجود سولفات در خاک های رسی تثبیت شده با آهک - 1397-12-08 23:48:00
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نظریه پدیده شکست سنگ های شکننده - 1397-12-08 23:43:00
دانلود مقاله تحلیل لرزه ای سه بعدی سدهای سنگریزه بتنی در معرض امواج تفرق یافته - 1397-12-08 23:39:00
دانلود مقاله تخمین فشار جانبی فعال خاک روی دیوارهای حایل با روش مشخصه های تنش - 1397-12-08 23:36:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مصالح خرد سنگی در حاشیه آزادراه همدان- ساوه - 1397-12-08 01:50:00
دانلود مقاله بررسی کیفیت توده سنگ مسیر مترو صفه بهارستان - 1397-12-08 01:45:00
دانلود مقاله بررسی کیفیت توده سنگ مسیر مترو صفه بهارستان - 1397-12-08 01:41:00
دانلود مقاله اثر طول و قطر شمع ها بر نشست تفاضلی پی هاي شمع- رادیه با استفاده از مدلسازي عددي - 1397-12-08 01:38:00
دانلود مقاله مروری بر تاثیر ابعاد جعبه بر نتایج آزمایش برش مستقیم - 1397-12-08 01:34:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سد های خاکی با نرم افزار Geostudio (مطالعه موردی سد کرخه) - 1397-12-07 01:03:00
دانلود مقاله بررسی نشست نامتقارن دوربرگردان های هوایی با اجرای شالوده های ناهمگن به علت وجود معارضین - 1397-12-07 01:59:00
دانلود مقاله سدهاي خاكي و مشخصات فیزیکي آنها - 1397-12-07 01:54:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی پیش بارگذاری با زهکش های عمودی پیش ساخته با ملاحضه اثر دستخوردگی - 1397-12-07 01:41:00
دانلود مقاله ارزیابی مکانیسم و پتانسیل رخداد پدیده روانگرایی و روش هاي کنترل و کاهش اثرات آن با نگرش - 1397-12-07 01:37:00
دانلود مقاله تأثیر زبری ناپیوستگی ها در مقاومت فشاری یک محوری سنگ - 1397-12-07 01:33:00
دانلود مقاله عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن پلاستیک پرده آبند سدهای خاکی - 1397-12-07 01:29:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهاي مؤثربرمقاومت بیرون کشیدگی خاك میخ با استفاده ازمدل سازي عددي - 1397-12-07 01:26:00
دانلود مقاله بهبود خواص مکانیکی خاك هاي رمبنده (مطالعه موردي عملیات راه سازي پروژه حرم تا حرم در قم) - 1397-12-07 01:22:00
دانلود مقاله صحت سنجی نتایج مدل سازی های عددی بر مبنای روش المان محدود در پروژه های گودبرداری (مطالع - 1397-12-07 01:16:00
دانلود مقاله بهسازی خاک بستر با استفاده از الیاف پلی پروپیلن به منظور کاهش ضخامت سازه ای روسازی راه - 1397-12-04 22:55:00
دانلود مقاله مطالعه اثر نوع خاک بر روی طیف خطر لرزه ای شهرستان بابلسر - 1397-12-04 22:49:00
دانلود مقاله طراحی، ساخت و کالیبراسیون فشار سنج هیدرولیکی برای استفاده در تونل - 1397-12-04 22:46:00
دانلود مقاله کاربرد ژئوپلیمر آهک - سرباره در بهبود خصوصیات ژئومکانیکی خاک های نرم رسی - 1397-12-04 22:40:00
دانلود مقاله به کارگیری روش مجموعه های تصادفی برای بررسی عدم قطعیت در تحلیل اجزای محدود گودبرداری ها - 1397-12-04 22:36:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اثر بار دینامیکی بر مقاومت بیرون کشیدگی سیستم میخکوبی در خاکهای مختلف - 1397-12-03 01:03:00
دانلود مقاله تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی - 1397-12-02 23:59:00
دانلود مقاله مطالعه موردی سد خاکی علویان در شرایط ساخت و بهره برداری با مدل های رفتاری مختلف - 1397-12-02 23:51:00
دانلود مقاله بررسی عددی ظرفیت باربری پی سنگ با استفاده از معیار هوک وبراون، در دو حالت جریان همبسته - 1397-12-02 23:45:00
دانلود مقاله ارزیابی نرخ فرسایش داخلی خاک رس واگرای تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن - 1397-12-02 23:40:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی ترکیبات غیر اشباع ماسه کائولین با استفاده از دستگاه برش مس - 1397-12-02 01:27:00
دانلود مقاله روش های نوین پایداری گود - 1397-12-02 01:24:00
دانلود مقاله بررسی المان محدود ماکزیمم لنگر خمشی شمع هاي بتنی درجا براي مهار گودبرداري با خاک ریزدان - 1397-12-02 01:14:00
دانلود مقاله کاربرد روش تداخل سنجی تفاضلی راداری(D-In SAR ) در مطالعه فرونشست دشت دامنه - 1397-12-02 01:01:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی زمین لغزش نقل در منطقه پادنای سمیرم - 1397-12-01 23:51:00
دانلود مقاله مقايسه ظرفيت باربري فونداسيونهاي دايره اي و مخروطي بر روي خاك مسلح شده با ژئوگريد - 1397-11-15 02:01:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل پایدارسازی شیب خاکی به روش تعادل حری و اجزای محدود با تمرکز روی دو روش می - 1397-11-15 01:56:00
دانلود مقاله مقایسه عددی ظرفیت باربری شمع های پلکانی و استوانه ای در خاک ماسه ای تحت بار محوری استات - 1397-11-15 01:53:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی بررسی تأثیر بار راک بولت بر رشد ترک از درزه های Y شکل - 1397-11-15 01:49:00
دانلود مقاله تاثیر کشش راک بولت بررفتار برشی درزه های پیرامونی با طول های مختلف - 1397-11-15 01:46:00
دانلود مقاله تاثیر طول پل سنگ بر رفتار لغزشي درزه درآزمایش کشش راک بولت - 1397-11-15 01:42:00
دانلود مقاله مطالعه اثر فاصله داری راک بولت بر رفتار برشی درزه مجاور - 1397-11-15 01:35:00
دانلود مقاله تاثیر بار کششی راک بولت بر رفتار برشی درزه با زاويه داري مختلف - 1397-11-15 01:31:00
دانلود مقاله اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاک های سست فاقد چسبندگی (ماسه ای) - 1397-11-15 01:28:00
دانلود مقاله اثر بارگذاری انفجاری بر خاك ماسه ای مسلح شده با ژئوسنتتیک ها - 1397-11-15 01:18:00
دانلود مقاله مطالعه اثر عمق قرارگیری لوله های مدفون در خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری انفجاری با استفا - 1397-11-15 01:08:00
دانلود مقاله تأثیر ریزدانه ی غیر خمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه ی انزلی در دستگاه میزلرزه - 1397-09-20 21:40:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناکی رس به سطح فلز - 1397-09-20 21:34:00
دانلود مقاله بررسی عددی و تحلیلی رفتار لرزه ای تونلهای ساخته شده به روش کندوپوش - 1397-09-20 21:30:00
دانلود مقاله مطالعه مروری پارامترهای موثر بر تحلیل و طراحی شمع های با رفتار سخت در خاک های روانگرا د - 1397-09-20 21:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس - 1397-09-18 20:13:00
دانلود مقاله تاثیر ناحیه غیر اشباع خاک طبیعی زیر مدفن زباله در میزان نشت از لاینر مانع انتقال آلودگی - 1397-09-18 20:06:00
دانلود مقاله ارزیابی معیارها و استانداردهاي لازم براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري - 1397-09-18 19:53:00
دانلود مقاله بررسی شاخص هاي الکنو و دراستیک براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري - 1397-09-18 19:34:00
دانلود مقاله بررسی مدل هاي مختلف براي مکان یابی محل دفن پسماندهاي جامد شهري - 1397-09-18 19:23:00
دانلود مقاله قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیب های سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی سد خاکی - 1397-09-10 17:55:00
دانلود مقاله مدلسازي فيزيكي اثر تزريق سيمان در كنترل نشست ماسه يكنواخت انزلي - 1397-09-10 17:52:00
دانلود مقاله تعيين تجربي سختي بين دانه اي ماسه انزلي به كمك دستگاه جعبه چندلا و شبيه سازي روش اجزاي - 1397-09-10 17:48:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی خاک های ریزدانه آلوده به روغن موتور - 1397-09-10 17:44:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی رشد ترک هیدرولیکی در حالت مود مرکب با استفاده از روش اجزا محدود توسعه یاف - 1397-09-10 17:38:00
دانلود مقاله بررسی روش های هوش مصنوعی در پیش بینی پایداری شیروانی ها - 1397-09-09 16:09:00
دانلود مقاله برآورد میزان نشت از طریق سدهای خاکی با استفاده از یک روش بدون شبکه بر مبنای توابع پایه - 1397-09-09 16:04:00
دانلود مقاله تحلیل مدلسازی عددی اثرات پیش تنیدگی ژئوگرید بر پارامترهای خاک دانه ای به روش اجزای محدو - 1397-09-09 16:00:00
دانلود مقاله مطالعه تحلیلی نشست وظرفیت باربری ماسه مسلح شده با ژئوگرید روی خاک رمبنده - 1397-09-09 15:56:00
دانلود مقاله تحلیل اثرات محتوای فرکانسی زلزله بر روی رفتار لرزه ای دیوار حایل طره ای بادرنظرگیری اند - 1397-09-09 15:48:00
دانلود مقاله تاثیر فرکانس زلزله بر پایداری دینامیکی پانل نما در دیوارهای تثبیت شده به صورت مکانیکی ( - 1397-09-08 01:08:00
دانلود مقاله بررسی موارد استفاده از روش قطعات افقی جهت تحلیل پایداری شیروانی های خاکی - 1397-09-08 01:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر مسلح سازی تونل به روش طاق چتری با استفاده از تحلیل اجزاء محدود سه بعدی - 1397-09-08 01:01:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرات املاح آب های زیر زمینی بر روی مصالح بتنی مترو صفه بهارستان - 1397-09-08 01:57:00
دانلود مقاله تحلیل های استاتیکی تنش و تغییر شکل بدنه سد داریان و مقایسه آن با مقادیر واقعی حاصل از ا - 1397-09-08 01:52:00
دانلود مقاله ضرورت استخراج پارامترهای مصالح بدنه سدهای خاکی با استفاده از تحلیل های برگشتی برای ارزی - 1397-09-07 01:12:00
دانلود مقاله بررسی اثر دانه بندی مصالح سنگی در خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه - 1397-09-07 01:08:00
دانلود مقاله تاثير ايجاد ديواره هاي فومي دراطراف پي بر كاهش نشست هاي لرزه اي ساختمان - 1397-09-07 01:04:00
دانلود مقاله بررسي انواع مش بندي در نرم افزار Seep/w و تاثير آن بر محاسبه نشت در سدهاي خاكي همگن با - 1397-09-07 01:00:00
دانلود مقاله ارزیابی مدلسازی عددی جریان نشت در سدهای خاکی با استفاده از سیستم ابزار دقیق(مطالعه مورد - 1397-09-07 01:53:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر پارامترهای برجای خاک بر میزان نشست سطحی زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه مو - 1397-09-06 01:52:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر پارامترهای هندسی و ضریب پوآسون لاینینگ تونل بر نشست سطح زمین ناشی از تونل - 1397-09-06 01:44:00
دانلود مقاله بررسی مدلسازی دو بعدی میراگر ویسکوز در حالت پیستون یک منفد متقارن - 1397-09-06 01:37:00
دانلود مقاله تأثیر تغییر طول پیستون در میراگر مایع لزج - 1397-09-06 01:32:00
دانلود مقاله بررسی ساختار پسماند جامد شهری شهرستان شیراز و تعیین درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حد - 1397-09-06 01:15:00
دانلود مقاله بررسی عددی تغییرمکان پوشش تونل بر اثر اجرای گودبرداری مجاور با آن - 1397-03-18 17:03:00
دانلود مقاله مطالعه موردي بررسي ظرفيت باربري و نشست در يك پي سنگي هوازده و درزه دار - 1397-03-18 16:59:00
دانلود مقاله پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاك هاي ريزدانه چسبنده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي - 1397-03-18 16:54:00
دانلود مقاله مطالعه موردي بررسي تاثير بار ناشي ازاحداث سازه هاي سطحي بر پتانسيل روانگرايي - 1397-03-18 16:51:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار حائل خاك مسلح به برید - 1397-03-18 14:37:00
دانلود مقاله مطالعه موردی بررسی ظرفیت باربری شمع های فولادی در پروژه های ساحلی منطقه عسلویه و مقایسه - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای ستون های اختلاط عمیق بر بهبود رفتار خاک به روش اجزای محدود - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی واقع بر بستر مسلح با ژئوسل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تراكم پذیری و CBR خاكهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاكستر - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تاثیر لایه بندی های مختلف خاک رس بر رفتار گودبرداری های میخ کوبی شده - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله رفتار مقاومت برشی سطح تماس بین بتن و ماسه آلوده به نفت خام - 1397-02-26 23:12:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر خواص تراکمی و مقاومت برشی ماسه حاوی بنتونیت - 1397-02-26 23:07:00
دانلود مقاله تحلیل توزیع اندازه ذرات خاک ریزدانه توسط روش های سنتی و مدرن - 1397-02-26 23:04:00
دانلود مقاله پايدارسازي شيب هاي خاكي در برابر پتانسيل زمين لغزش - 1397-02-26 23:01:00
دانلود مقاله استفاده از مدل های منطق فازی(مدل ممدانی و مدل ساگنو) جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی با اس - 1397-02-26 22:52:00
دانلود مقاله استفاه از مدل سیستم استنتاج فازی (ANFIS) برای تخمین هدایت هیدرولیکی مطالعه موردی: دشت م - 1397-02-26 01:42:00
دانلود مقاله بررسی اثر آب بر نا پایداری شیروانی های خاکی - 1397-02-26 01:39:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای دره های آبرفتی ذوزنقه ای با شیب متفاوت تحت تاثیر زلزله های میدان نز - 1397-02-26 01:35:00
دانلود مقاله بررسی پایداري شیب و رابطه ي بین نیروي گسیختگی با طول میخ کوبی در محیط دو بعدي با استفاد - 1397-02-26 01:32:00
دانلود مقاله بررسی و شناسایی خاک های واگرا - 1397-02-26 01:24:00
دانلود مقاله ارزیابی همبستگی بیه ضریب فشردگی خاک و حدود اتربرگ با استفاده از شبکه عصبی - 1397-02-25 01:05:00
دانلود مقاله ارزیابی فنی روشهای شناسایی آلاینده ها در خاک - 1397-02-25 01:01:00
دانلود مقاله ارزیابی همبستگی بین ضریب فشردگی خاک و نسبت فشردگی خاک - 1397-02-24 23:57:00
دانلود مقاله طراحی، اجراوکاربرد شمعهای بتنی متقاطع ومطالعه موردی کاربرد آن به عنوان دیوار آب بند در - 1397-02-24 23:53:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تست تشخیص سلامت شمع (PIT) و تفسیر نتایج آن - 1397-02-24 23:48:00
دانلود مقاله ارزیابی نشست های بلند مدت تونل های حفاری شده در زمین های نرم با استفاده از مدل رفتاری خ - 1397-02-24 01:49:00
دانلود مقاله تعیین تغییر شکل های قائم بلند مدت تونل با در نظر گرفتن اثر خزش (مطالعه موردی خط 7 متروی - 1397-02-24 01:46:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی روش های تحلیل و طراحی دیوار حائل تحت اثر نیروی زلزله - 1397-02-24 01:43:00
دانلود مقاله بررسی سه بعدی پایداری شیروانی های خاکی با روش کاهش مقاومت - 1397-02-24 01:40:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پی دایره ای واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل - 1397-02-24 01:39:00
دانلود مقاله ارزيابی ويژگی های ژئوتكنیكی خاكهای مسئله دار بخشی از مسیر بزرگراه قم گرمسار - 1397-02-22 23:23:00
دانلود مقاله تاثیر آلودگی نفتی با آلاینده های مختلف بر میزان فروریزش خاک های فروریزشی مطالعه موردی خ - 1397-02-22 23:20:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیک بر روی پاسخ لرزه ای سيستم خاک-شمع-سازه - 1397-02-22 23:16:00
دانلود مقاله بررسی استاتیکی تئوريك و نرم افزاري ديواره گود پايدارسازي شده توسط گروه شمع در قیاس با ر - 1397-02-22 23:12:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر نرخ کرنش بر اندرکنش خاک – ژئوسینتتیک با لحاظ نمودن سرعت بارگذاری وتنش محدود - 1397-02-22 23:07:00
دانلود مقاله تخمین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ بعد از فرآیند تزریق تحکیمی در ساختگاه سد بختیاری - 1397-02-21 22:48:00
دانلود مقاله ملاحظات بهینه در کنترل جابجایی های گودهای عمیق شهری - 1397-02-21 22:45:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت کششی شمع های فلزی در خاک ماسه ای اشباع - 1397-02-21 21:42:00
دانلود مقاله تحلیل عددی کشسان خمیری اندرکنش شمع و خاک ناهمسان با الگوی چند صفحه ای - 1397-02-18 23:57:00
دانلود مقاله بررسی پایداری شیروانی مسلح شده با شمع تحت شرایط سر آزاد در خاک های لایه ای - 1397-02-18 23:53:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربري پی نواري متکی بر ماسه مسلح به برید - 1397-02-18 23:50:00
دانلود مقاله تاثیر دانسیته خشک و رطوبت بر شیب خط باربرداري - 1397-02-18 23:46:00
دانلود مقاله شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک - 1397-02-18 23:42:00
دانلود مقاله ارزیابی خرابی های حین نصب ژئوتکستایل ها در سازه های خاکی مسلح - 1397-02-18 01:08:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر تغییر زاویه اصطکاک داخلی خاک و طول میکروپایل، درخاک های ماسه ای - 1397-02-18 01:04:00
دانلود مقاله بررسی عددی طول، فاصله و زاویه ریز شمع ها تحت اثر باراستاتیکی در خاک های ماسه ای - 1397-02-18 01:58:00
دانلود مقاله بررسی نشست شمع و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر تغییرات قطر و طول شمع ها در مجاورت - 1397-02-18 01:54:00
دانلود مقاله بررسی عددی نشست پی های عمیق و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر فاصله ی قرار گیری آن ن - 1397-02-18 01:45:00
دانلود مقاله چالشها و مشکلات قراردادهای طرح وساخت و رفع اختلاف در این قراردادها (مطالعه موردی در قرا - 1397-02-13 01:57:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تاثیر صلبیت کوبه بر بهسازی ماسه خشک در عملیات تراکم دینامیکی - 1397-02-13 01:53:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تاثیر صلبیت کوبه بر بهسازی ماسه خشک در عملیات تراکم دینامیکی - 1397-02-13 01:53:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی : سد خاکی سهند) - 1397-02-13 01:48:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی سدهای خاکی نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی : سد خاکی سهند) - 1397-02-13 01:48:00
دانلود مقاله بررسی مدل های مختلف و جایگزینی پوشش گیاهی در منطقه خاک لس - 1397-02-13 01:43:00
دانلود مقاله بررسی لرزه ای پی ها دارای جداساز برون سازه ای با استفاده از روش اجزای محدود بررسی لرزها - 1397-02-13 01:38:00
دانلود مقاله سیستم نگهبان ترکیبی پیشنهادی آنکراژ - میخ کوبی در گودبرداری های عمیق - 1397-02-09 23:00:00
دانلود مقاله سیستم نگهبان ترکیبی پیشنهادی شمع - میخ کوبی در گودبرداری های عمیق - 1397-02-09 22:56:00
دانلود مقاله بررسی پایداری بلند مدت و کوتاه مدت تونل های دایره ای تحت افزایش قطر در حفاری مکانیزه در - 1397-02-09 22:52:00
دانلود مقاله بهسازي بيولوژيكي خاك بوسيله تزريق مواد ميكرو بيولوژيكي - 1397-02-09 22:46:00
دانلود مقاله بررسي روش هاي تحليلي و عددي براي عبور ايمن از مقاطع ريزشي در تونل هاي خاکي (مطالعه مورد - 1397-02-09 22:41:00
دانلود مقاله مقایسه خواص مقاومتی خاک تثبیت شده با سیمان، رزین و سریشم - 1397-02-08 23:08:00
دانلود مقاله محاسبه مقاومت روانگرايي ماسه پروژه دادگستري شهر خمام با استفاده از آزمايش سه محوري سيکل - 1397-02-08 23:04:00
دانلود مقاله بررسی ژئوتکنیکی علل ایجاد فروچاله در منطقه چشمه علی شهرستان مراوه تپه - 1397-02-08 23:00:00
دانلود مقاله تثبيت بستر راه مسير دادلي غزنين به مراوه تپه با استفاده از آهك - 1397-02-08 22:55:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن آهک و نانو آهک بر بهبود خواص خمیری رس لاغر (Lean Clay) - 1397-02-08 22:51:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در پایداری شیروانی سد خاکی حسنلو در حالت تخلیه سریع - 1397-02-08 01:27:00
دانلود مقاله روابط حاکم بر تغییر حجم یک خاک رمبنده در حالت غیر اشباع - 1397-02-08 01:23:00
دانلود مقاله بررسی یکتایی خط تحکیم نرمال یک خاک رمبنده - 1397-02-08 01:19:00
دانلود مقاله تبيين مباني پدافند غيرعامل در حوزه سدهاي خاكي، مطالعه موردي سد خاكي ايلام - 1397-02-08 01:15:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری، ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی محدود تونل آبی گاوشان (مطالعه موردی) - 1397-02-08 01:12:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد شمع های باتاردی (مخلوط سیمان و آهک) تحت بارهای محوری - 1397-02-08 01:08:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییر شکلهای بدنه سد ماملو حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری - 1397-02-08 01:04:00
دانلود مقاله مطالعه عددی ناهمسانی خاکهای رسی روی نشست پی های سطحی با استفاده از مدل رفتاری SANICLAY - 1397-02-07 23:58:00
دانلود مقاله مطالعه پایداری شیروانی های خاکی با مدلسازی عددی - 1397-02-07 23:53:00
دانلود مقاله تاثیر زاویه اتساع خاک بر میزان مقاومت و تغییر شکلهای آن - 1397-02-07 23:45:00
دانلود مقاله کاربرد مدول عکس العمل بستر متغیر جهت آنالیز فونداسیون های نواری به روش جداسازی - 1397-02-07 01:39:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار مکانیک خاکی خاک های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریش - 1397-02-07 01:34:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاک های رمبنده (مطالعه بر روی خاک سد سیوند) - 1397-02-07 01:30:00
دانلود مقاله مروری بر روش های آزمایشگاهی متدوال برای اندازه گیری ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون - 1397-02-07 01:26:00
دانلود مقاله پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری در مجاورت سطح شیبدار - 1397-02-07 01:19:00
دانلود مقاله پاسخ دینامیکی فونداسیون نواری سطحی با روش اجزاء محدود - 1397-02-07 01:11:00
دانلود مقاله مقايسه كارايي لايه هاي نازك ماسه اي و ژئوتكستايل در تامين زهكشي لايه هاي رسي - 1397-02-07 01:07:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر دست خوردگی بر شاخص رمبندگی خاک - 1397-02-07 01:02:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیوار خاک مسلح با مصالح ژئوسنتتیک (بررسی پایداری دیوار خاک مسلح با مصالح - 1397-02-06 23:57:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی حرکت آب زیرزمینی در خاک و تعیین ضرائب هیدرودینامیکی خاک به وسیله نرم افزار - 1397-02-06 23:50:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر نشست زمین (مطالعه موردی: دشت ارسنجان) - 1397-02-06 01:59:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نشست زمین بر ضرایب هیدرودینامیکی خاک (مطالعه موردی: دشت ارسنجان) - 1397-02-06 01:50:00
دانلود مقاله نقش زهکش های افقی در سدهای خاکی در شرایط افت سریع مخزن و بررسی اثر تغییرات جانمایی آنها - 1397-02-06 01:47:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر عمق پایاب بر فشار بالابرنده زیر سدها با استفا - 1397-02-06 01:41:00
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل میدانی معیارهای موثر بر ساختگاه سدها از لحاظ ژئوتکنیکی جهت ارایه الگوی من - 1397-02-06 01:34:00
دانلود مقاله پهنه بندی سرعت موج برشی یاسوج - 1397-02-06 01:29:00
دانلود مقاله تعیین سطح لغزش دیوار مهار مارپیچ با استفاده از روش تصویربرداری - 1397-02-06 01:26:00
دانلود مقاله بررسی میزان تغییر مکان زمین (جانبی و نشست سطحی) و انحراف دیواره گود ناشی از گودبرداری و - 1397-02-06 01:19:00
دانلود مقاله ارزیابی عددی میزان جابجایی افقی ناشی از گسترش جانبی در سطح زمین با بهره گیری از مکانیک - 1397-02-06 01:14:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته رسی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل - 1397-02-06 01:06:00
دانلود مقاله ظرفیت برکنش پی سطحی مستقر بر روی شیروانی - 1397-02-04 16:15:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر حفره های زیر زمینی و مسلح کننده بر نشست نسبی پی سطحی مستقر بر شیروانی - 1397-02-04 16:11:00
دانلود مقاله بهینه یابی فاصله شمع های پا پهن با آرایش مربعی تحت بار جانبی - 1397-02-04 16:07:00
دانلود مقاله رفتار دینامیکی سد خاکی سنگریزه ای با رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل - 1397-02-04 16:03:00
دانلود مقاله بررسی عددی ظرفیت باربری جانبی شمع های مایل و قائم در شیروانی های خاکی - 1397-02-04 15:59:00
دانلود مقاله بررسی عددی نشست پی های عمیق و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر تغییرات فاصله ی طولی ش - 1397-02-04 15:56:00
دانلود مقاله بررسی اثر شیب طرفین خاکریز مسلح شده با ژئوتکستایل بر روی پی نرم با استفاده از مدلسازی ع - 1397-02-04 15:53:00
دانلود مقاله مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده در جنوب شرق همدان منطقه دینگله کهریز - 1397-02-04 15:49:00
دانلود مقاله بررسی اثر کوپلیمر امولسیونی متیل متاکریلیک بوتیل اکریلیک بر خواص مکانیکی خاک رس - 1397-02-04 15:40:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی پرسیومتر و ارزیابی روش های مختلف تعیین فشار حدی - 1397-02-04 15:35:00
دانلود مقاله احداث سازه هاي اضطراري با استفاده از كيسه هاي پليمري ماسه اي به منظور جلوگيري از گسترش - 1397-02-04 15:31:00
دانلود مقاله ارزیابی ویژگی های مهندسی ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ و - 1397-02-04 15:27:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر طول ، قطر و مدول الاستیسیته ستون های سنگی در میسان نشست خاک رس نرم با - 1397-02-04 13:29:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر خصوصیات محیط خاکی حفاری متروی شهری بر نیروی محوری و برشی شمع در برابر - 1397-02-04 13:24:00
دانلود مقاله بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های پروژه گود برداری بانک پاسارگاد - 1397-02-03 01:18:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشکل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات - 1397-02-03 01:13:00
دانلود مقاله بارگذاری استاتیکی پیهای متداخل با استفاده از نرم افزار Plaxis - 1397-02-03 01:09:00
دانلود مقاله بارگذاری دینامیکی پیهای متداخل با استفاده از نرم افزار Plaxis - 1397-02-03 01:06:00
دانلود مقاله پاسخ دینامیکی دیوار ساحلی وزنی تحت حرکت لرزه ای حوزه نزدیک - 1397-02-02 23:56:00
دانلود مقاله بررسي اثر عمق نفوذ و ضخامت ديوار آب بند بر میزان دبي نشتي از پي سد خاكي سیلوه - 1397-02-02 23:51:00
دانلود مقاله بررسي اثر مشخصات مصالح و موقعیت قرارگیری دیوار آب بند بر میزان دبي نشتي از پي سد خاكي س - 1397-02-02 23:47:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی با طبقات مختلف با بادبند برون محور تحت تاثیر زلزله - 1397-02-02 23:41:00
دانلود مقاله بررسی پارامتر مقاومتی خاک مسلح شده باژئوتکستایل در آزمایش برش مستقیم - 1397-02-02 23:33:00
دانلود مقاله آنالیز دینامیکی پل های تخت در اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور - 1397-02-02 01:23:00
دانلود مقاله پاسخ دینامیکی تاثیر تونل های شهری بر ممان خمشی و جابجایی افقی کروه شمع در برابر انتشار - 1397-02-02 01:12:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زاویه ی اصطکاک داخلی خاک تونل شهری بر نیروی محوری و برشی شمع در برابر انتشا - 1397-02-02 01:08:00
دانلود مقاله بررسی اثر زاویه بر روی منحنی مشخصه زمین (GRC) تونل دو قوسی سطحی - 1397-02-02 01:04:00
دانلود مقاله مطالعه اثر افزودن نانو مواد به سیمان پر تلند به منظور بهبود خواص سیمان در تثبیت خاک - 1397-02-01 23:59:00
دانلود مقاله بررسی روش های مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری - 1397-02-01 23:51:00
دانلود مقاله مطالعه مشخصات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان - 1397-02-01 23:47:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد پی هاي مرکب شمع – رادیه و پی هاي گسترده - 1397-02-01 23:43:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل تخریب و هوازدگی نمونه های سنگ آهک تحت تأثیر بارش های اسیدی - 1397-02-01 23:38:00
دانلود مقاله ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل آزمایش سه محوری ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل: آزمایش سهمحو - 1397-02-01 23:32:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی خاکهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر (با - 1397-01-30 03:12:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تف - 1397-01-30 03:06:00
دانلود مقاله تاثیر لیانت های هیدرولیکی برروی خواص ژئوتکنیکی رسوبات لایروبی شده (مطالعه موردی رسوبات - 1397-01-30 03:02:00
دانلود مقاله تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی (مطالعه موردی خاک شهرک صنعتی - 1397-01-30 02:53:00
دانلود مقاله تاثیر سیمان و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی (مطالعه موردی خاک شهرک صنع - 1397-01-30 02:46:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ژئوتكستايل و ماسه - 1397-01-30 02:42:00
دانلود مقاله بررسي حالت بحراني خاك هاي با دانه بندي دوگانه به روش اجزاي مجزا - 1397-01-30 02:37:00
دانلود مقاله برآورد ضخامت سطح مشترك ماسه و فولاد بر پايه مفهوم حالت بحراني - 1397-01-30 02:21:00
دانلود مقاله مروری بر کاربردهای روش اختلاط عميق جهت بهسازی خاک - 1397-01-30 01:53:00
دانلود مقاله اثر دیواره آب بند و پتوی رسی بر تراوش و گرادیان هیدرولیکی در سدهای خاکی - 1397-01-29 01:15:00
دانلود مقاله روش های نوین در آببندی پی و بدنه سدها - 1397-01-29 01:11:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای پل کابلی تبریز با در نظر گرفتن اندرکنش شمع خاک سازه - 1397-01-29 01:09:00
دانلود مقاله تحلیل عددی بازگشتی رفتار سد خاکی تبارک آباد در دوران بهره برداری - 1397-01-29 01:05:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار دیوار با شمع نگهبان تحت اثر سربار به روش اجزا محدود - 1397-01-29 01:02:00
دانلود مقاله بررسی پارامتریک اثر سربار بر روي گودهاي میخکوبی شده تحت بار زلزله - 1397-01-28 23:59:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش گروه شمع در مجاورت حفر تونل - 1397-01-28 23:56:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربری فشاری شمع های فلزی با روش اصطکاک موثر (حالت ساندویچی) در خاک ماسه ای - 1397-01-28 23:53:00
دانلود مقاله برگشت پذيري واگراي، خاک رس واگراي تثبیت شده با سولفات آلومینیوم، با هگزا متا فسفات سديم - 1397-01-28 23:48:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شمع های باریک شونده تحت اثر بارهای ترکیبی - 1397-01-28 23:40:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش های فشاری سه محوری - 1397-01-28 01:54:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربری کششی شمع های فلزی با روش اصطکاک موثر(حالت ساندویچی) در خاک ماسه ای ا - 1397-01-28 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد غدیر باباحیدر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI - 1397-01-28 01:40:00
دانلود مقاله ارزیابی کیفیت توده سنگ های ساختگاه سد دره بادگرگک و تخمین سیستم نگهداری مناسب - 1397-01-28 01:35:00
دانلود مقاله بررسي علت وقوع ترك طولي روي سد – مطالعه موردي سد فرعي بار - 1397-01-28 01:29:00
دانلود مقاله مقایسه ای اجمالی بین نتایج استفاده از پتوی رسی نفوذناپذیر و پرده تزریق در آب بندی سدها - 1397-01-22 02:07:00
دانلود مقاله پیش بینی توزیع تغییر شکل درنمونه سه محوری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - 1397-01-22 02:04:00
دانلود مقاله ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی ظرفیت بیرو - 1397-01-22 01:59:00
دانلود مقاله مقایسه مقاومت کشش مستقیم و غیرمستقیم مصالح تردشکن و تخمین دقیق مقاومت کششی مقایسه مقاوم - 1397-01-22 01:55:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار مصالح تردشکن تحت بارگذاری فشاری و کششی و مقایسه مدهای خرابی تحلیل رفتار مصا - 1397-01-22 01:51:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري ترانشه هاي راه آهن دورود- خرم آباد به روش تجربی (مطالعه موردي؛ ترانشه کیل - 1397-01-22 01:47:00
دانلود مقاله تخمین ظرفیت باربري پی سنگ پل کیلومتر 599+69 راه آهن دورود-خرم آباد و مقایسه روش ها - 1397-01-22 01:44:00
دانلود مقاله مطالعه خصوصیات ژئومکانیکی سنگ آهک هاي سازند سروك به عنوان مصالح سنگدانه اي (سنگ آهک هاي - 1397-01-22 01:40:00
دانلود مقاله ارزیابی ویژگی هاي مهندسی توده سنگ با نگرشی بر طراحی سیستم نگهداري تونل ها (تونل کیلومتر - 1397-01-22 01:35:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای شیروانی های مهار شده تحت اثر بار لرزه ای - 1397-01-22 01:30:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی های سطحی قرار گرفته بر روی خاک های دانه ای بدون در نظر گر - 1397-01-21 01:32:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییر دانه بندی برپارامترهای نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک های حاصل از سنگ ها - 1397-01-21 01:27:00
دانلود مقاله تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري - 1397-01-21 01:17:00
دانلود مقاله تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري - 1397-01-21 01:17:00
دانلود مقاله بهسازي منابع قرضه ي رسي واگرا از طريق افزودني هاي سنتي و شيميايي - 1397-01-21 01:14:00
دانلود مقاله بررسی مطلوبیت سنگهای دگرگونی شهرستان تکاب شاهیندژ جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در هس - 1397-01-21 01:10:00
دانلود مقاله مطالعه عددي تأثیر پل سنگها در پایداري دیواره هاي سنگی - 1397-01-20 01:10:00
دانلود مقاله تعیین انرژی شکست خاک چسبنده با استفاده از آزمایش خمشی تیر سه نقطه - 1397-01-20 01:07:00
دانلود مقاله بررسی فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل در حالت سه بعدی با در نظر گیری اندرکنش خاک و ساز - 1397-01-20 01:02:00
دانلود مقاله تعیین انرژی شکست خاک چسبنده با استفاده از آزمایش خمشی تیر سه نقطه - 1397-01-19 23:56:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهاي مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار - 1397-01-19 23:52:00
دانلود مقاله بررسی تغییر مکان افقی و ممان خمشی شمع در بارگذاري دینامیکی با استفاده از نرم افزار ANSY - 1397-01-19 23:47:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوار حائل در زلزله های مختلف در خاک های ماسه ای و ماسه ای لای د - 1397-01-19 23:44:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیر CBR خاك بستر بر بهره وري ژئوسنتتیک هاي مورد استفاده در روسازي هاي انعطاف پ - 1397-01-19 23:40:00
دانلود مقاله بررسی فاصله ی ایمن در سازه های مدفون و سازه های مجاور در تراکم خاک های ماسه ای توسط غلت - 1397-01-19 23:19:00
دانلود مقاله تحليل رفتار و کنترل جابجايي قطعه سنگ ناپايدار در مسير حفاري ايستگاه (Q6) خط شش متروي ته - 1396-12-13 14:34:00
دانلود مقاله تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود - 1396-12-13 14:31:00
دانلود مقاله کاربرد نظریه بازیها در مدیریت ریسک تونلسازی - 1396-12-13 14:28:00
دانلود مقاله بررسی کنترل پراکندگی دود در تونل پاتاوه دهدشت با استفاده از دیناميک سيالات محاسباتی - 1396-12-13 14:25:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پارامتر هاي موج دیناميكی بر رفتار تونل در قطعه ميانی خط 6 مترو تهران - 1396-12-13 14:22:00
دانلود مقاله پیش نگهداری تونل با استفاده از تکنولوژی نوین Pretunnel در محیط های سست و شهری - 1396-12-13 14:19:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک (خطرات) صدمات وارد به ساختمان های مسیر خط 2 مترو شیراز ناشی از حفاری تونل - 1396-12-13 14:16:00
دانلود مقاله تهيه نرم افزار براي طراحی سيستم تهویه تونلها به روش طولی و با استفاده از بادبزن سقفی - 1396-12-13 14:13:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري تقاطع همسطح تونل هاي اصلی و ارتباطی مطالعه موردي - 1396-12-13 14:10:00
دانلود مقاله انتخاب ماشين حفاری تونل در شرایط زمينشناسی مهندسی مختلف و مختلط مطالعه موردی خط 3 متروی - 1396-12-13 14:06:00
دانلود مقاله ارزيابي پارامتريک هزينه هاي ساخت تونل به روش مکانیزه و برآورد نرخ پیشروي بهینه در مقايس - 1396-12-13 14:04:00
دانلود مقاله بررسی عددي تاثير پارامترهاي خاک بر پاسخ لرزهاي قطعات پيشساخته بتنی پوششهاي تونل - 1396-12-13 14:00:00
دانلود مقاله تحليل پایداري و برآورد تمرکز تنش در تقاطع تونل و شفت - 1396-12-13 13:56:00
دانلود مقاله تونلسازي و تغيير اقليم - 1396-12-13 13:49:00
دانلود مقاله کاربرد مهندسی ارزش در دمونتاژ بهینه TBMS-357 به روش معکوس (تونا انتقال آب دز) - 1396-12-13 13:41:00
دانلود مقاله طراحی پوشش نهایی پستوي اضطراري (جان پناه) تونل ها - 1396-12-13 13:38:00
دانلود مقاله بررسی تاثير زاویه اتساع ناپيوستگی و تنش هاي مكانيكی در ميزان آب ورودي به تونل انتقال آب - 1396-12-13 13:34:00
دانلود مقاله اثر پرکننده سيمانی در کاهش نشست سطح زمين و پایداري فضاهاي زیرزمينی (مطالعه موردي معدن و - 1396-12-13 13:30:00
دانلود مقاله توسعه تخمينگر هزینه براي مهندسی تونل ایران - 1396-12-13 13:24:00
دانلود مقاله مطالعه ی تاثیر هندسه ی برش ابزار برشدهنده ی دیسکی در سنگ سخت با استفاده از تحلیل عددی ب - 1396-12-13 13:20:00
دانلود مقاله ارزیابی طراحی تونل براساس تحليل برگشتی داده هاي ابزاربندي (مطالعه موردي: تونل پونه، آزا - 1396-12-09 21:09:00
دانلود مقاله تجزیه و تحليل قابليت اطمينان سيستم هيدروليک ماشين حفاري تونل - 1396-12-09 21:06:00
دانلود مقاله تهدیدها و فرصت ها در طراحی معماري داخلی تونل ها - 1396-12-09 21:03:00
دانلود مقاله توسعه نرم افزار تخمين احتمالاتی حجم آب ورودي به تونل - 1396-12-09 20:58:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسيل لهيدگی و همگرایی تونل با روش هاي آماري و مدل سازي عددي (مطالعه موردي: ق - 1396-12-09 20:56:00
دانلود مقاله ارزیابی کاربرد روش حفاري مرحلهاي ( NATM )در احداث ایستگاههاي قطار شهري - 1396-12-09 20:52:00
دانلود مقاله تقاضای سفر به شمال کشور و پیشنهاد شیوه سفر مناسباز طریق تونل عمیق و طویل البرز - 1396-12-09 20:47:00
دانلود مقاله تحليل پوشش دائم تونلها با دو روش هایپراستاتيكی و مدل سازي عددي تحليل پوشش دائم تونلها ب - 1396-12-09 20:44:00
دانلود مقاله ارزیابی و تطبيق مدل هاي پيش بينی عملكرد حفاري سنگ سخت مبتنی بر شاخص نفوذ صحرایی در تونل - 1396-12-09 20:40:00
دانلود مقاله پیش بینی طول پیشروی تونل راه قزوین تنکابن با استفاده از رگرسیون غیر خطی و سیستم فازی - 1396-12-09 20:37:00
دانلود مقاله بررسی چالشهاي صدور خدمات فنی و اجراي پروژه هاي تونلسازي بينالمللی توسط شرکتهاي ایرانی - 1396-12-09 20:35:00
دانلود مقاله طبقه بندی خاک در حفاری زمينهای نرم و بررسی مخاطرات پيشروی حفاری در اين زمين ها بر اساس - 1396-12-09 20:33:00
دانلود مقاله تحليل پایداري و طراحی سيستم نگهداري موقت گالري هاي ارتباطی تونلهاي دوقلو: مطالعه موردي - 1396-12-09 20:30:00
دانلود مقاله ارائه روشی براي آببندي خروج از ایستگاه دستگاه TBM (مطالعه موردي خط 2 قطار شهري تبریز) - 1396-12-09 20:27:00
دانلود مقاله تعيين ميدان تنش و مقادير جابجايي در اطراف فضاي زيرزميني دايره اي شكل در شرايط توده سنگ - 1396-12-09 20:24:00
دانلود مقاله تعيين فاصله بهينه بين تونلهاي دوقلو در محيطهاي شهري (مطالعه موردي: تونلهاي شوشتري) - 1396-12-09 20:21:00
دانلود مقاله آزمایش هاي اجرایی براي شناسایی و استفاده از فوم مناسب جهت بهسازي خاک در حفاري مكانيزه - 1396-12-09 20:19:00
دانلود مقاله كنترل پدیده فشارندگی در تونل پونه با سيستم نگهدارنده پلاستيک شونده - 1396-12-09 20:16:00
دانلود مقاله بررسی اثر مدل هاي رفتاري مختلف در پيش بينی تغييرشكلهاي سطح زمين ناشی از حفر تونل - 1396-12-09 20:13:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادي امكان جایگزینی امولایت با آنفو در حفریات زیرزمينی (مطالعه موردي پرو - 1396-12-09 20:07:00
دانلود مقاله طراحی تامپون بتن پلاستيک جهت پایدارسازي چشمه تونل در محل ورود و خروج ماشين حفاري از باک - 1396-12-07 20:39:00
دانلود مقاله بررسی اثر همزمان حفر تونل هاي سطحی و بارهاي لرزه اي بر روي پروفيل نشست سطح زمين (بررسی - 1396-12-07 20:37:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل جدید به منظور اولویت بندی پارامترهای مؤثر بر روی پله شدگی سگمنت در حفاری م - 1396-12-07 20:34:00
دانلود مقاله تحليل پایداري تونل به روش کرنش بحرانی با استفاده از روش ماشين یادگيري SVM - 1396-12-07 20:31:00
دانلود مقاله اندرکنش تونل شرقی غربی خط 7 مترو شهر تهران با شمعهاي پل بزرگراه امام علی - 1396-12-07 20:26:00
دانلود مقاله مروري بر روند طراحی و روش اجراي تونل زیرگذر شهيد ضربعلی زاده - 1396-12-07 20:24:00
دانلود مقاله ضرورت بررسی رفتار دینامیکی سنگ در طراحی مغارهای زیر زمینی با استفاده از آزمایش میله هاپ - 1396-12-07 20:20:00
دانلود مقاله مد لسازی عددی تونل سازی مکانیزه در زون های گسل خورده توسط نرم افزار FLAC3D مطالعه مورد - 1396-12-07 20:17:00
دانلود مقاله تاثير متقابل حفرات و سازه هاي زیرزمينی بر نشست سطح زمين - 1396-12-07 20:14:00
دانلود مقاله تحليل آماري مشخصات پوشش نگهداري قطعه اي پيش ساخته تونلهاي حفاري شده با سپر EPB با استفا - 1396-12-07 20:09:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش ترانشه و تونل مجاور (مطالعه موردي: تونل 9 آزادراه تهران شمال) - 1396-12-07 20:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آسیب ابنیه اطراف حفاری ایستگاه متروی نقش جهان اصفهان با استفاده از روش حفار - 1396-12-07 20:04:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر عميق شدگی شيار برش سنگ بر عملكرد تيغه هاي خراشی در حفاري مكانيزه - 1396-12-07 20:00:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش و تعيين فاصله بهينه تونل هاي دوقلو (مطالعه موردي تونل 9 آزادراه تهران شما - 1396-12-07 19:56:00
دانلود مقاله ارزيابي اثرات خط 2 قطار شهري اصفهان بر بناهاي تاريخي ميراث فرهنگي جهاني ميدان امام - 1396-12-07 19:53:00
دانلود مقاله روش تحلیلی برای محاسبه توزیع تنش در توده سنگ اطراف تونلهای دایروی تحت تنشهای اولیه غیر - 1396-12-07 19:50:00
دانلود مقاله تعيين فشار سينهکار بهينه در بخش خروجی ایستگاه S01 خط دو قطار شهري تبریز با استفاده از ر - 1396-12-07 19:47:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحليل آسيب سنگ هاي حول فضاهاي زیرزمينی ناشی از حفاري با استفاده از کددو بعدي - 1396-12-07 19:40:00
دانلود مقاله مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ا - 1396-12-07 19:36:00
دانلود مقاله تونلسازي به عنوان مناسب ترین روش احداث زیرگذر ترافيكی در خيابان شهيد ضربعلی زاده - 1396-12-07 19:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر حضور تونل بر پاسخ لرزه اي سطح زمين در حوزه فرکانس مطالعه موردي خط 7 متروي تهر - 1396-12-03 01:55:00
دانلود مقاله تعيين فشار سينهكار در حفاري مكانيزه EPB و بررسی پتانسيل گير كردن دستگاه TBM در زمينهاي - 1396-12-03 01:53:00
دانلود مقاله بررسی تأثير حفاري تونل متروي خط 7 بر تونل خط 3 متروي تهران - 1396-12-03 01:51:00
دانلود مقاله مدل سازی فیزیکی جهت بررسی تاثیرات حفر تونل بر باربری شمع در سانتریفیوژ - 1396-12-03 01:47:00
دانلود مقاله مدلسازي توأمان هیدرومکانیک نشست تونل در محیط هاي شهري مطالعه موردي تونل مترو خط 7 - 1396-12-03 01:45:00
دانلود مقاله تعيين مقدار پارامتر اُفت زمين ( VL ) براساس نشست هاي واقعی ثبت شده توسط ابزار دقيق در م - 1396-12-03 01:39:00
دانلود مقاله مقایسه روشهای عددی در تحلیل نشستهای سطحی ناشی از حفاری مکانیزه تونل در محیط شهری - 1396-12-03 01:36:00
دانلود مقاله بررسی تأثير عوامل مختلف در نشست سطحی تونلهاي مكانيزه شهري (مطالعه موردي تونل مكانيزه خط - 1396-12-03 01:30:00
دانلود مقاله بررسی تأثير نحوه استقرار و عمق تونل هاي دوقلو برنشست هاي سطحی زمين در محيط هاي شهري - 1396-12-03 01:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات توزیع دانه بندی ماسه های متوسط تا نرم با محدوده دانه بندی یکسان در دو - 1396-12-03 01:23:00
دانلود مقاله تحليل برگشتی با الگوریتم کلونی پيوسته مورچگان - 1396-12-01 22:34:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی روش اجرای اتصال گالری دسترسی به تونل مکانیزه در ایستگاه میدان مطهری پروژ - 1396-12-01 22:30:00
دانلود مقاله توسعه یک حل تحليلی براي تعيين حداکثر فاصله بدون نگهداري در پشت جبهه کار با در نظر گرفتن - 1396-12-01 22:27:00
دانلود مقاله برآورد حداکثر سرعت ذره اي حاصل از انفجارهاي زیرزمينی نيروگاه سياه بيشه به روش آماري و ش - 1396-12-01 22:24:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل ریسک زمان و هزینه ساخت ایستگاه مترو به دو روش زیرزمینی (شمع و ریب) و TO - 1396-12-01 22:21:00
دانلود مقاله مدل سازي عددي رفتار پرده آب بند در مغارهاي ذخيره سازي نفت خام - 1396-12-01 22:18:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی محل تقاطع تونل آببر و مخزن ضربه گیر سد داریان در توده سنگ های رادیولاری - 1396-12-01 22:13:00
دانلود مقاله بررسی تأثير انواع معارضين در تونلهای مكانيزه شهری (مطالعه موردی تونل مكانيزه خط A مترو - 1396-12-01 22:10:00
دانلود مقاله تأثیر خواص دوغاب در اندازه گیری نشست با استفاده از کشیدگی سنج گمانه ای - 1396-12-01 22:07:00
دانلود مقاله تحليل پایداري تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روي زه آباد به کمک مدلسازي عددي - 1396-12-01 21:50:00
دانلود مقاله عبور از زیر شریان هاي حياتی ترافيكی در پروژه تونل زیرگذر آرش اسفندیار نيایش - 1396-11-29 22:05:00
دانلود مقاله توسعه کد محاسباتی مبتنی بر تئوري محيط پيوسته تصادفی با هدف مدل سازي جریان آب ورودي به ت - 1396-11-29 22:02:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران (منطقه بازی دراز) بررسی تغییرات اقلیمی - 1396-11-29 21:59:00
دانلود مقاله مقایسه گزینه هاي مختلف ساخت ایستگاه هاي زیرزمينی مترو با دهانه بزرگ - 1396-11-29 21:56:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین در حفاری تونل با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Ce - 1396-11-29 21:52:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير عمليات حفاري تونل T4 بر روي آبدهي چشمه سرآب گرم - 1396-11-29 21:49:00
دانلود مقاله تحليل پایداري زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار لرستان با استفاده از سيستم پيش نگهد - 1396-11-29 21:46:00
دانلود مقاله تقویت پایداري تونل هاي سطحی با استفاده از ریشه درختان در نرم افزار آباکوس - 1396-11-29 21:41:00
دانلود مقاله راهكاري جهت انجام آزمایشات دیلاتومتري در شرایط درزه دار (مطالعه موردي: سد و نيروگاه کار - 1396-11-29 21:38:00
دانلود مقاله بررسي پروفيل تغييرشکل طولي سقف راهرو باربري، مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس - 1396-11-29 21:33:00
دانلود مقاله پيش بينی نرخ مصرف دیسک کاتر و پارامترهاي حفاري در قطعه دو تونل انتقال آب کانی سيب - 1396-11-28 15:22:00
دانلود مقاله بررسي تاثير حفر تونل T4 (طرح گرمسيري) بر چاههاي کشاورزي منطقه - 1396-11-28 15:19:00
دانلود مقاله بررسی مدلهای پیشبینی نرخ نفوذ TBM با توجه به پارامترهای مؤثر در حفرپذیری توده سنگ درزهد - 1396-11-28 15:17:00
دانلود مقاله پهنه بندی پتانسیل آب ورودی به تونلهای عمیق در استان مازندران - 1396-11-28 15:13:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه مدل هاي پيش بينی عملكرد TBM در زمين هاي سخت (مطالعه موردي: تونل انتقال آ - 1396-11-28 15:09:00
دانلود مقاله مدل خرابی ریزمكانيكی مبتنی بر مكانيک شكست براي سنگهاي شكننده مدل خرابی ریزمكانيكی مبتنی - 1396-11-28 15:05:00
دانلود مقاله پیشبینی نشست زمین در اثر حفاری مکانیزه تونل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به روش MLP-L - 1396-11-28 15:01:00
دانلود مقاله ارزیابی ارتباط ساختارهاي زمين شناسی مسير تونل با پارامترهاي راهبري دستگاه حفاري مكانيزه - 1396-11-28 14:56:00
دانلود مقاله برآورد عمر ابزاربرشی در حفاري مكانيزه با ماشينهاي EPB-TBM مطالعه موردي: خط 7 متروي تهرا - 1396-11-28 14:53:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد سیستم تونلسازی سپر EPB با و بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی تاثیرگذار مطا - 1396-11-28 14:48:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیر گسل معکوس بر روی تونلهای شهری - 1396-11-24 20:42:00
دانلود مقاله تعيين منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در آب هاي زیرزمينی اطراف تونل انتقال آب کرمان تعيي - 1396-11-24 20:39:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نم - 1396-11-24 20:36:00
دانلود مقاله تخمين فاصله ایستگاه هاي همگرایی سنج تونل انحراف آب بازي دراز به روش عددي و شبكه عصبی مص - 1396-11-24 20:32:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تأثير رفتار وابسته به زمان سازندهای نمكی بر گسيختگی لوله های جداری چاه های - 1396-11-24 20:29:00
دانلود مقاله پيش بينی همگرایی در تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی - 1396-11-24 16:17:00
دانلود مقاله ضرورت ذخيره سازي نفتی در مغارهاي بدون پوشش و راهكار بومی سازي دانش فنی و مكانيک سنگی آن - 1396-11-24 16:11:00
دانلود مقاله معرفی تکنولوژي نوین رادیویی براي جمع آوري داده هاي ابزار دقیق در تونلها و سازه هاي زیرز - 1396-11-24 16:07:00
- 1396-11-24 16:02:00
دانلود مقاله شبيه سازي آسيبب وارده به سگمنت هاي ساخته شده از الياف فلزي (مطالعه موردي: تونل چم شير) - 1396-11-24 15:57:00
دانلود مقاله بررسی عددي تأثير حرکت گسل بر پایداري لاینينگ بتنی تونل مطالعه ي موردي: تونل انتقال آب س - 1396-11-22 18:16:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سيستم نگهداري بتني تونل ها در اثر خسارات ناشي از آتش سوزي تونل (مطالعه مو - 1396-11-22 18:10:00
دانلود مقاله دلایل بروز ترک و شكستگی در پوشش بتنی سگمنتی تونل هاي با حفاري مكانيزه - 1396-11-22 18:05:00
دانلود مقاله بررسی اثر بارهاي ارتعاشی سطحی روي پوشش نهایی تونل ضربعلی زاده مداح - 1396-11-22 17:59:00
دانلود مقاله بررسی اثر فورپولينگ بر تغيير شكلهاي طولی تونل ضربعلی زاده مداح - 1396-11-22 17:54:00
دانلود مقاله تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی - 1396-11-22 17:49:00
دانلود مقاله بررسی تاثير لغزش در سطح مشترک پوشش تونل و خاک در برآورد نيروهاي داخلی تحت بارگذاري لرزه - 1396-11-22 17:45:00
دانلود مقاله ارزیابی خواص مكانيكی بتن اليافی قابل استفاده در ساخت قطعات تونل (سگمنت) - 1396-11-22 17:40:00
دانلود مقاله تحليل لاینينگ نهایی تونل هاي مترو در مقابل زلزله (مطالعه موردي: خط 6 مترو تهران) - 1396-11-22 17:38:00
دانلود مقاله مقایسه خواص مكانيكی بتن حاوي انواع الياف پليمري کورتا در شاتكریت اليافی (پروژه تونل انت - 1396-11-22 17:35:00
دانلود مقاله تحليل عددي فاصله ایمن دو تونل غير همسطح عمود برهم سد مخزني هراز - 1396-11-08 21:30:00
دانلود مقاله عملیات هایپرباریک در تونلسازی شهری (مطالعه موردی متروی خط 2 تبریز) - 1396-11-08 21:26:00
دانلود مقاله معرفی دستورالعمل مدیریت ریسک برای کارهای زیرزمینی ITIG - 1396-11-08 21:22:00
دانلود مقاله بهينه سازی ابعاد دویل تهویه شيبدار به منظور تهویه تونل راه آهن گدوک از دیدگاه پایداری ت - 1396-11-08 21:18:00
دانلود مقاله بررسی اثر حفاری تونلهای مترو بر نيروهای داخلی شمع ها به روش عددی (مطالعه موردی: متروی خ - 1396-11-08 21:14:00
دانلود مقاله بهسازی (اصلاح) خاک با استفاده از مواد افزودنی (فوم ، پليمر) در حفاری مكانيزه (مطالعه مو - 1396-11-08 21:11:00
دانلود مقاله بررسی قرارداد طرح و ساخت EPC در پروژه های ساخت تونل و مترو مطالعه موردی خط 2 قطارشهری م - 1396-11-08 21:08:00
دانلود مقاله طراحی سيستم تهویه تونل زیرزمينی خط آهن تهران تبریز - 1396-11-08 21:05:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظه ای تونل های انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش - 1396-11-08 20:58:00
دانلود مقاله بررسی روشهای تحلیل سازه ای قطعات پیش ساخته پوشش تونل در اثر بار جکهای 1 TBM ؛ مطالعه مو - 1396-11-06 23:29:00
دانلود مقاله تجربه گذر از ناحيه مشكل دار در تونلسازی مكانيزه مطالعه موردی؛ تونل انتقال آب سبزکوه به - 1396-11-06 23:26:00
دانلود مقاله پارامترهای مؤثر در موفقيت و عدم موفقيت پروژه های تونلسازی ایران - 1396-11-06 23:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر لرزه ای حفاری بر تونلهای دوقلو زیرین سی و سه پل تحت اثر زلزله حوزه نزدیک - 1396-11-06 23:20:00
دانلود مقاله کنترل کیفیت دوغاب دوجزئی پشت سگمنت تونل (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز) - 1396-11-06 23:09:00
دانلود مقاله مزایای تونلهای بلند در احداث قطعه دوم آزادراه تهران شمال - 1396-11-06 23:05:00
دانلود مقاله استفاده از آناليز برگشتي به منظور محاسبه مقدار آب ورودی به به تونلي در غرب کشور - 1396-11-06 23:02:00
دانلود مقاله تعیین حریم تاثیرپذیری تونلهای قطار شهری ناشی از ساخت و سازهای روسطحی مطالعه موردی مترو - 1396-11-06 22:59:00
دانلود مقاله تأمین مالی پروژه های مترو در ایران و مقایسه آن پروژه های مترو چین - 1396-11-06 22:51:00
دانلود مقاله ارائه مدلی برای پیشبینی عملکرد روده درها بر اساس نرخ حفاری آنی و انرژی ویژه با استفاده - 1396-11-03 22:36:00
دانلود مقاله مطالعه سه بعدی اثر تونل بر پی های عمیق مجاور با استفاده از آزمایش سانتریفوژ - 1396-11-03 22:33:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای عملکردی دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) (مطالعه موردی : مترو خط 2 تبری - 1396-11-03 22:29:00
دانلود مقاله تاثير سرعت حرکت نسبی بر ظرفيت سایشی کانیها در آزمایش سورشار - 1396-11-03 22:26:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی و عددی رفتار پوشش سگمنتی تونل - 1396-11-03 22:22:00
دانلود مقاله انتخاب ماشين حفاری تونل در محيط های خاکی با روش منطق فازی - 1396-11-03 22:16:00
دانلود مقاله معیارهای انتخاب نوار آببند جهت آببندی تونلهای شهری با حفاری مکانیزه - 1396-11-03 22:13:00
دانلود مقاله برآورد نشست سطح زمین با استفاده از روشهای مختلف مطالعه موردی تونل خط 2 متروی مشهد - 1396-11-03 22:09:00
دانلود مقاله رفتارنگاری به دام افتادن ماشين TBM در زمين فشارنده و راهكارآزادسازی - 1396-11-03 22:06:00
دانلود مقاله بررسی تأثير پارامترهای اجرایی ماشين EPB-TBM بر عمر ابزارهای حفاری خط 7 متروی تهران - 1396-11-03 22:02:00
دانلود مقاله مبانی طراحی و اجرای مهندسی نقشه برداری در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد - 1396-11-03 21:59:00
دانلود مقاله استفاده از روش فورپولينگ برای به سازی تونل های مچاله شونده مطالعه ی موردی : تونل انتقال - 1396-11-03 21:51:00
دانلود مقاله بررسی علل ایجاد ترک در سگمنت های تونل قطار شهری (مطالعه موردی خط 2 متروی تبریز) - 1396-11-03 01:04:00
دانلود مقاله تحليل پایداری مغار ماك کار تيپر به کمک نرم افزار عددی UDEC - 1396-11-03 01:59:00
دانلود مقاله ارزیابی قابليت اطمينان سپر EPB در پروژه خط 7 مترو تهران (قطعه شمالی جنوبی) - 1396-11-03 01:55:00
دانلود مقاله معرفی یک رابطه ی هوشمند برای پيش بينی نشست سطح ناشی از حفرتونل های مترو - 1396-11-03 01:51:00
دانلود مقاله مقایسه حداقل فشار لازم براي پایداري سينه کار تونل با ماشين حفاري EPB به وسيله روشهاي تح - 1396-11-03 01:44:00
دانلود مقاله جلوگیری از نشست و ریزش زمین در اثر حفر ایستگاه مترو به روش شمع و ریب - 1396-11-03 01:39:00
دانلود مقاله کاربرد روش DAT (ابزار کمک به تصميم گيری) در تونلسازی مطالعه موردی: تونل جاده همرو - 1396-11-03 01:27:00
دانلود مقاله معیارهای اندازه گیری و کنترل نشست در حفاری مکانیزه جهت تونلسازی شهری (مطالعه موردی خط 2 - 1396-11-01 23:45:00
دانلود مقاله بررسی روشهای خروج دستگاه حفاری مكانيزه (TBM) در پایان عمليات حفاری مطالعه موردی پروژه ت - 1396-11-01 23:41:00
دانلود مقاله بررسی تأثير مقاومت بالای توده سنگ اطراف تونل بر انتخاب تجهيزات حفاری مكانيزه و نرخ پيشر - 1396-11-01 23:36:00
دانلود مقاله طراحی الگوی انفجار چال های محیطی تونل ها با هدف کمینه کردن آسیب وارد بر توده سنگ - 1396-11-01 23:30:00
دانلود مقاله تکنیک نوین ساخت و ساز سرباره مصنوعی زمین در تونل سازی - 1396-11-01 23:24:00
دانلود مقاله پيش بينی عملكرد ماشين های بازویی حفر تونل (رودهدر) با استفاده از مدل سازی عصبی- فازی، ف - 1396-11-01 23:20:00
دانلود مقاله حفاری تونل در مجاورت تاسيسات زیربنایی (مطالعه موردی خطوط انتقال نفت در مجاورت طرح گرمسي - 1396-11-01 23:15:00
دانلود مقاله روش نوین احداث پرتال تونل در زمین های سست و مشکل دار - 1396-11-01 23:09:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی آزمایش سایش سرشار با نرم افزار PFC 3D - 1396-11-01 23:04:00
دانلود مقاله تحلیل عددی سه بعدی اندرکنش تونلهای دوقلو در روش حفاری NATM (مطالعه ی موردی؛ تونل بزرگرا - 1396-11-01 22:52:00
دانلود مقاله مقایسه الزامات روش مونتاژ TBM در فضای بسته با فضای باز - 1396-11-01 01:00:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی مقاوم سازی تونلهای بتن آرمه تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از ورقهای - 1396-11-01 01:53:00
دانلود مقاله پایداری مغارهای سنگی حفاری شده در شرایط رژیم تنش تكتونيكی به منظور ذخيره سازی مواد هيدر - 1396-11-01 01:44:00
دانلود مقاله کنترلهای نقشه برداری مضاعف (پشتیبان در حفاری مکانیزه) و ازبیلت تونل - 1396-11-01 01:35:00
دانلود مقاله پيشبينی عملكرد TBM با روش سيستم های مهندسی سنگ مطالعه موردی: تونل بلند انتقال آب زاگرس - 1396-11-01 01:30:00
دانلود مقاله پیشبینی عملکرد TBM و میزان مصرف دیسک کاترها در تونل انتقال آببازی دراز - 1396-11-01 01:24:00
دانلود مقاله انتخاب روش مناسب برای حمل مصالح حفاری شده در حفاری با TBM با توجه به شرایط ژئوتكنيكی و - 1396-11-01 01:18:00
دانلود مقاله بررسی اثر آب بر پایداری فضای زیرزمینی و عملکرد سیستم نگهداری با نگرشی ویژه به مغار طرح - 1396-11-01 01:11:00
دانلود مقاله بررسی روشهای مختلف برآورد بارسنگ (مطالعه موردی: تونل 1 آزادراه منجيل رودبار) - 1396-11-01 01:05:00
دانلود مقاله روش انتخاب و ارزیابی عملیات تزریق تماسی و پرکننده (مطالعه موردی: تونلهای آببر سد و نیرو - 1396-10-30 23:56:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تزریق غلظت های مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمینهای نرم - 1396-10-29 23:08:00
دانلود مقاله منحنی پاسخ زمين در تونل با لحاظ اتساع و رفتار نرم شونده بعد از مقاومت حداکثر توده سنگ - 1396-10-29 23:03:00
دانلود مقاله بررسی نشست ناشی از عبور ماشینهای حفار تونل از زیر سازه زیرگذر لاله تبریز - 1396-10-29 22:57:00
دانلود مقاله مقایسه روشهای مختلف اجرای تونلهای ترافیکی در شهر تهران - 1396-10-29 22:41:00
دانلود مقاله شبیه سازی المان مجزای پایداری پرتال تونلهای راه، با درنظر گرفتن ایجاد کمترین بهم ریختگی - 1396-10-29 22:36:00
دانلود مقاله کاهش آسيب رسانی به سامانه های قطار شهری با رعایت اصول پدافندغيرعامل - 1396-10-29 22:28:00
دانلود مقاله بررسی تفاوت رفتار توده سنگ در اثر تغيير روند حفاری به روش عددی (مطالعه موردی: گيت چمبر - 1396-10-29 22:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار درونی بر روی جابجایی تونل های دوقلو با اشکال متفاوت - 1396-10-29 22:16:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مكانيک سنگی - 1396-10-29 22:05:00
دانلود مقاله ارزیابی و صحت سنجی روشهای تجربی تعيين پارامترهای مقاومتی توده سنگ - 1396-10-26 23:43:00
دانلود مقاله تخمين مدت زمان فروکش هجوم آب به تونل نوسود - 1396-10-26 23:39:00
دانلود مقاله ارزیابی جریان آب ورودی به تونلها به روش تانسور نفوذپذیری - 1396-10-26 23:35:00
دانلود مقاله مسائل مهندسی سنگ در طراحی و ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخيرهسازی مواد هيدروکر - 1396-10-26 23:31:00
دانلود مقاله نفوذ آب و نحوه مقابله با آن در تونل بلند طرح چند منظوره اومااویا (UMA OYA) - 1396-10-26 23:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله بر لایه های خاك ساختگاه فضاهای زیرزمینی (مطالعه موردی تونل خط 3 متروی ش - 1396-10-26 23:23:00
دانلود مقاله تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کم عمق - 1396-10-26 23:19:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج همگرایی ایستگاه های تونل انتقال آب چهل چای با روشهای عددی و رابطه تجربی به - 1396-10-26 23:15:00
دانلود مقاله انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محيط شهری با استفاده از ن - 1396-10-26 23:10:00
دانلود مقاله انتخاب سيستم نگهداری و طول گام پيشروی در تونل شمارة سه جاده قزوین تنكابن بر اساس آناليز - 1396-10-26 23:06:00
دانلود مقاله تحليل پایداری و طراحی سيستم نگهداری اوليه تونل انتقال آب خرمالو در محدوده خاکهای لسی - 1396-10-25 23:39:00
دانلود مقاله بهینه سازی سیستم نگهداری تونل دوقلوی پونه (زون 9) با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی - 1396-10-25 23:33:00
دانلود مقاله استفاده از شاتكریت به عنوان سيستم نگهداری دائم مغار مطالعه موردی: مغار پمپاژ تونل آب بر - 1396-10-25 23:28:00
دانلود مقاله ارائه راهكار مناسب برای عبور از مناطق با پتانسيل شدید ریزش و بررسي آن به روش عددی، مطال - 1396-10-25 23:24:00
دانلود مقاله بررسی ریسکهای موجود در پروژههای تونلسازی مكانيزه، با مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب ا - 1396-10-25 23:20:00
دانلود مقاله ارزیابی روشهای تعیین ریسک نشست ناشی از تونلسازی در محیط های شهری - 1396-10-25 23:15:00
دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی در پروژه های مترویی مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد - 1396-10-25 23:06:00
دانلود مقاله بررسی کنترل پراکندگی دود در تونل پاتاوه دهدشت با استفاده از دیناميک سيالات محاسباتی - 1396-10-22 23:47:00
دانلود مقاله کاربرد نظریه بازیها در مدیریت ریسک تونلسازی - 1396-10-22 23:43:00
دانلود مقاله تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود - 1396-10-22 23:39:00
دانلود مقاله پيشبينی تنشهاي برشی در تقاطع درزه و پيچ سنگ با استفاده از روشهاي تحليلی و عددي - 1396-10-22 23:35:00
دانلود مقاله تحليل رفتار و کنترل جابجايي قطعه سنگ ناپايدار در مسير حفاري ايستگاه ( Q6 ) خط شش متروي - 1396-10-22 23:32:00
دانلود مقاله تهيه نرمافزار براي طراحی سيستم تهویه تونلها به روش طولی و با استفاده از بادبزن سقفی - 1396-10-22 23:29:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک (خطرات) صدمات وارد به ساختمان های مسیر خط 2 مترو شیراز ناشی از حفاری تونل - 1396-10-22 23:25:00
دانلود مقاله پیش نگهداری تونل با استفاده از تکنولوژی نوین Pretunnel در محیط های سست و شهری - 1396-10-22 23:21:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پارامتر هاي موج دیناميكی بر رفتار تونل در قطعه ميانی خط 6 مترو تهران - 1396-10-22 23:17:00
دانلود مقاله شبيه سازي بار ديناميكي قطار با استفاده از سري فوريه در تونل هاي منفرد و دوقلو - 1396-10-22 23:12:00
دانلود مقاله انتخاب ماشين حفاری تونل در شرایط زمينشناسی مهندسی مختلف و مختلط، مطالعه موردی خط 3 مترو - 1396-10-21 23:28:00
دانلود مقاله انتخاب ماشين حفاری تونل در شرایط زمينشناسی مهندسی مختلف و مختلط، مطالعه موردی خط 3 مترو - 1396-10-21 23:28:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري تقاطع همسطح تونل هاي اصلی و ارتباطی مطالعه موردي - 1396-10-21 23:24:00
دانلود مقاله بررسی عددي تاثير پارامترهاي خاک بر پاسخ لرزهاي قطعات پيشساخته بتنی پوششهاي تونل - 1396-10-20 15:42:00
دانلود مقاله کاربرد مهندسی ارزش در دمونتاژ بهينه TBM S-357 به روش معكوس (تونل انتقال آب دز) - 1396-10-20 15:38:00
دانلود مقاله تونلسازي و تغيير اقليم - 1396-10-20 15:32:00
دانلود مقاله تحليل پایداري و برآورد تمرکز تنش در تقاطع تونل و شفت - 1396-10-20 15:29:00
دانلود مقاله طراحی پوشش نهایی پستوي اضطراري (جان پناه) تونلها - 1396-10-20 15:23:00
دانلود مقاله توسعه تخمينگر هزینه براي مهندسی تونل ایران - 1396-10-20 15:19:00
دانلود مقاله اثر پرکننده سيمانی در کاهش نشست سطح زمين و پایداري فضاهاي زیرزمينی (مطالعه موردي معدن و - 1396-10-20 15:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثير زاویه اتساع ناپيوستگی و تنش هاي مكانيكی در ميزان آب ورودي به تونل انتقال آب - 1396-10-20 15:13:00
دانلود مقاله مطالعه ی تاثیر هندسه ی برش ابزار برشدهنده ی دیسکی در سنگ سخت با استفاده از تحلیل عددی ب - 1396-10-20 15:09:00
دانلود مقاله تهدیدها و فرصت ها در طراحی معماري داخلی تونل ها - 1396-10-20 15:05:00
دانلود مقاله تجزیه و تحليل قابليت اطمينان سيستم هيدروليک ماشين حفاري تونل - 1396-10-20 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی طراحی تونل براساس تحليل برگشتی دادههاي ابزاربندي (مطالعه موردي: تونل پونه، آزاد - 1396-10-20 01:45:00
دانلود مقاله توسعه نرم افزار تخمين احتمالاتی حجم آب ورودي به تونل - 1396-10-20 01:41:00
دانلود مقاله تقاضای سفر به شمال کشور و پیشنهاد شیوه سفر مناسب از طریق تونل عمیق و طویل البرز - 1396-10-20 01:38:00
دانلود مقاله ارزیابی کاربرد روش حفاري مرحلهاي (NATM) در احداث ایستگاههاي قطار شهري - 1396-10-20 01:35:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسيل لهيدگی و همگرایی تونل با روش هاي آماري و مدل سازي عددي (مطالعه موردي: ق - 1396-10-20 01:31:00
دانلود مقاله تحليل پوشش دائم تونلها با دو روش هایپراستاتيكی و مدل سازي عددي - 1396-10-20 01:27:00
دانلود مقاله بررسی چالشهاي صدور خدمات فنی و اجراي پروژههاي تونلسازي بينالمللی توسط شرکتهاي ایرانی - 1396-10-20 01:24:00
دانلود مقاله پیش بینی طول پیشروی تونل راه قزوین تنکابن با استفاده از رگرسیون غیر خطی و سیستم فازی - 1396-10-20 01:20:00
دانلود مقاله ارزیابی و تطبيق مدل هاي پيش بينی عملكرد حفاري سنگ سخت مبتنی بر شاخص نفوذ صحرایی در تونل - 1396-10-20 01:16:00
دانلود مقاله طبقه بندی خاک در حفاری زمينهای نرم و بررسی مخاطرات پيشروی حفاری در اين زمين ها بر اساس - 1396-10-18 15:13:00
دانلود مقاله ارائه روشی براي آببندي خروج از ایستگاه دستگاه TBM (مطالعه موردي خط 2 قطار شهري تبریز) - 1396-10-18 14:54:00
دانلود مقاله تحليل پایداري و طراحی سيستم نگهداري موقت گالري هاي ارتباطی تونلهاي دوقلو: مطالعه موردي - 1396-10-18 14:50:00
دانلود مقاله تعيين ميدان تنش و مقادير جابجايي در اطراف فضاي زيرزميني دايره اي شكل در شرايط توده سنگ - 1396-10-18 14:45:00
دانلود مقاله آزمایش هاي اجرایی براي شناسایی و استفاده از فوم مناسب جهت بهسازي خاک در حفاري مكانيزه - 1396-10-18 14:41:00
دانلود مقاله تعيين فاصله بهينه بين تونلهاي دوقلو در محيطهاي شهري (مطالعه موردي: تونلهاي شوشتري) - 1396-10-18 14:36:00
دانلود مقاله كنترل پدیده فشارندگی در تونل پونه با سيستم نگهدارنده پلاستيک شونده - 1396-10-18 14:33:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادي امكان جایگزینی امولایت با آنفو در حفریات زیرزمينی (مطالعه موردي پرو - 1396-10-18 14:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر مدل هاي رفتاري مختلف در پيش بينی تغييرشكلهاي سطح زمين ناشی از حفر تونل - 1396-10-18 14:24:00
دانلود مقاله طراحی تامپون بتن پلاستيک جهت پایدارسازي چشمه تونل در محل ورود و خروج ماشين حفاري از باک - 1396-10-18 14:19:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل جدید به منظور اولویت بندی پارامترهای مؤثر بر روی پله شدگی سگمنت در حفاری م - 1396-10-16 19:58:00
دانلود مقاله بررسی اثر همزمان حفر تونل هاي سطحی و بارهاي لرزه اي بر روي پروفيل نشست سطح زمين (بررسی - 1396-10-16 19:49:00
دانلود مقاله تحليل پایداري تونل به روش کرنش بحرانی با استفاده از روش ماشين یادگيري SVM - 1396-10-16 19:33:00
دانلود مقاله مروري بر روند طراحی و روش اجراي تونل زیرگذر شهيد ضربعلی زاده - 1396-10-16 19:30:00
دانلود مقاله اندرکنش تونل شرقی غربی خط 7 مترو شهر تهران با شمعهاي پل بزرگراه امام علی - 1396-10-16 19:25:00
دانلود مقاله ضرورت بررسی رفتار دینامیکی سنگ در طراحی مغارهای زیر زمینی با استفاده از آزمایش میله هاپ - 1396-10-16 19:21:00
دانلود مقاله تاثير متقابل حفرات و سازه هاي زیرزمينی بر نشست سطح زمين - 1396-10-16 19:17:00
دانلود مقاله مد لسازی عددی تونل سازی مکانیزه در زون های گسل خورده توسط نرم افزار FLAC3D مطالعه موردی - 1396-10-16 19:13:00
دانلود مقاله تحليل آماري مشخصات پوشش نگهداري قطعه اي پيش ساخته تونلهاي حفاري شده با سپر EPB با استفا - 1396-10-16 19:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر آسیب ابنیه اطراف حفاری ایستگاه متروی نقش جهان اصفهان با استفاده از روش حفار - 1396-10-16 19:04:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش ترانشه و تونل مجاور (مطالعه موردي: تونل 9 آزادراه تهران شمال) - 1396-10-12 20:54:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر عميقشدگی شيار برش سنگ بر عملكرد تيغه هاي خراشی در حفاري مكانيزه - 1396-10-12 20:49:00
دانلود مقاله اقدامات حفاظتی و پيشگيرانه صورت پذیرفته براي عبور ایمن تونل خط هفت متروي تهران از زیر ب - 1396-10-12 19:44:00
دانلود مقاله تعيين فشار سينهکار بهينه در بخش خروجی ایستگاه S01 خط دو قطار شهري تبریز با استفاده از ر - 1396-10-12 19:40:00
دانلود مقاله تونلسازي به عنوان مناسب ترین روش احداث زیرگذر ترافیکی در خيابان شهيد ضربعلی زاده - 1396-10-12 19:36:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحليل آسيب سنگ هاي حول فضاهاي زیرزمينی ناشی از حفاري با استفاده از کددو بعدي - 1396-10-12 19:32:00
دانلود مقاله مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ا - 1396-10-12 19:23:00
دانلود مقاله بررسی اثر حضور تونل بر پاسخ لرزه اي سطح زمين در حوزه فرکانس مطالعه - موردي خط 7 متروي ت - 1396-10-09 19:25:00
دانلود مقاله بررسی تأثير حفاري تونل متروي خط 7 بر تونل خط 3 متروي تهران - 1396-10-09 19:21:00
دانلود مقاله تعيين فشار سينه كار در حفاري مكانيزه EPB و بررسی پتانسيل گير كردن دستگاه TBM در زمينهاي - 1396-10-09 19:17:00
دانلود مقاله مدل سازی فیزیکی جهت بررسی تاثیرات حفر تونل برباربری شمع در سانتریفیوژ - 1396-10-09 19:13:00
دانلود مقاله تعيين مقدار پارامتر اُفت زمين ( VL ) براساس نشست هاي واقعی ثبت شده توسطابزار دقيق در مس - 1396-10-09 19:10:00
دانلود مقاله مدلسازي توأمان هیدرومکانیک نشست تونل در محیط هاي شهري مطالعه موردي تونل - مترو خط 7 - 1396-10-09 19:06:00
دانلود مقاله مقایسه روشهای عددی در تحلیل نشستهای سطحی ناشی از حفاری مکانیزه تونل در محیط شهری - 1396-10-09 19:02:00
دانلود مقاله بررسی تأثير نحوه استقرار و عمق تونل هاي دوقلو برنشست هاي سطحی زمين در محيط هاي شهري - 1396-10-09 18:59:00
دانلود مقاله بررسی تأثير عوامل مختلف در نشست سطحی تونل هاي مكانيزه شهري (مطالعه موردي تونل مكانيزه خ - 1396-10-09 18:55:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات توزیع دانه بندی ماسه های متوسط تا نرم با محدوده دانه بندی یکسان در دو - 1396-10-09 18:50:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی روش اجرای اتصال گالری دسترسی به تونل مکانیزه در ایستگاه میدان مطهری پروژ - 1396-10-08 19:01:00
دانلود مقاله تحليل برگشتی با الگوریتم کلونی پيوسته مورچگان - 1396-10-08 18:57:00
دانلود مقاله توسعه یک حل تحليلی براي تعيين حداکثر فاصله بدون نگهداري در پشت جبهه کار با در نظر گرفتن - 1396-10-08 18:54:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل ریسک زمان و هزینه ساخت ایستگاه مترو به دو روش زیرزمینی (شمع و ریب) و TO - 1396-10-08 18:49:00
دانلود مقاله برآورد حداکثر سرعت ذره اي حاصل از انفجارهاي زیرزمينی نيروگاه سياه بيشه به روش آماري و ش - 1396-10-08 18:46:00
دانلود مقاله مدل سازي عددي رفتار پرده آب بند در مغارهاي ذخيره سازي نفت خام - 1396-10-08 18:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثير انواع معارضين در تونلهای مكانيزه شهری (مطالعه موردی تونل مكانيزه خط A مترو - 1396-10-08 18:39:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی محل تقاطع تونل آببر و مخزن ضربه گیر سد داریان در توده سنگ های رادیولاری - 1396-10-08 18:35:00
دانلود مقاله تأثیر خواص دوغاب در اندازه گیری نشست با استفاده از کشیدگی سنج گمانه ای - 1396-10-08 18:31:00
دانلود مقاله عبور از زیر شریان هاي حياتی ترافيكی در پروژه تونل زیرگذر آرش اسفندیار نيایش - 1396-10-08 18:27:00
دانلود مقاله تحليل پایداري تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روي زه آباد به کمک مدلسازي عددي - 1396-10-08 18:24:00
دانلود مقاله توسعه کد محاسباتی مبتنی بر تئوري محيط پيوسته تصادفی با هدف مدل سازي جریان آب ورودي به ت - 1396-10-08 18:21:00
دانلود مقاله مقایسه گزینه هاي مختلف ساخت ایستگاه هاي زیرزمينی مترو با دهانه بزرگ - 1396-10-08 18:17:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران (منطقه بازی دراز) - 1396-10-08 18:13:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین در حفاری تونل با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Ce - 1396-10-08 18:06:00
دانلود مقاله تحليل پایداري زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار لرستان با استفاده از سيستم پيشنگهدا - 1396-10-05 14:55:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير عمليات حفاري تونل T4 بر روي آبدهي چشمه سرآب گرم - 1396-10-05 14:52:00
دانلود مقاله تقویت پایداري تونل هاي سطحی با استفاده از ریشه درختان در نرم افزار آباکوس - 1396-10-05 14:50:00
دانلود مقاله بررسي پروفيل تغييرشکل طولي سقف راهرو باربري مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس - 1396-10-05 14:47:00
دانلود مقاله راهكاري جهت انجام آزمایشات دیلاتومتري در شرایط درزه دار (مطالعه موردي: سد و نيروگاه کار - 1396-10-05 14:43:00
دانلود مقاله پيش بينی نرخ مصرف دیسک کاتر و پارامترهاي حفاري در قطعه دو تونل انتقال آب کانی سيب - 1396-10-05 14:40:00
دانلود مقاله بررسي تاثير حفر تونل T4 (طرح گرمسيري) بر چاههاي کشاورزي منطقه - 1396-10-05 14:36:00
دانلود مقاله بررسی مدلهای پیشبینی نرخ نفوذ TBM با توجه به پارامترهای مؤثر در حفرپذیری توده سنگ درزه - 1396-10-05 14:32:00
دانلود مقاله پهنه بندی پتانسیل آب ورودی به تونل های عمیق در استان مازندران - 1396-10-05 14:28:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه مدل هاي پيش بينی عملكرد TBM در زمين هاي سخت (مطالعه موردي: تونل انتقال آ - 1396-10-05 14:25:00
دانلود مقاله مدل خرابی ریزمكانيكی مبتنی بر مكانيک شكست براي سنگ هاي شكننده - 1396-10-05 14:21:00
دانلود مقاله پیش بینی نشست زمین در اثر حفاری مکانیزه تونل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به روش MLP- - 1396-10-05 14:18:00
دانلود مقاله ارزیابی ارتباط ساختارهاي زمين شناسی مسير تونل با پارامترهاي راهبري دستگاه حفاري مكانيزه - 1396-10-05 14:14:00
دانلود مقاله برآورد عمر ابزاربرشی در حفاري مكانيزه با ماشينهاي EPB -TBM مطالعه موردي: خط 7 متروي تهر - 1396-10-05 14:10:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد سیستم تونلسازی سپر EPB با و بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی تاثیرگذار مطا - 1396-10-05 14:05:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیر گسل معکوس بر روی تونلهای شهری - 1396-10-03 22:47:00
دانلود مقاله تعيين منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در آب هاي زیرزمينی اطراف تونل انتقال آب کرمان - 1396-10-03 22:44:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نم - 1396-10-03 22:40:00
دانلود مقاله تخمين فاصله ایستگاه هاي همگرایی سنج تونل انحراف آب بازي دراز به روش عددي و شبكه عصبی مص - 1396-10-03 22:36:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تأثير رفتار وابسته به زمان سازندهای نمكی بر گسيختگی لوله های جداری چاه های - 1396-10-03 22:32:00
دانلود مقاله پيش بينی همگرایی در تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی - 1396-10-03 20:32:00
دانلود مقاله ضرورت ذخيره سازي نفتی در مغارهاي بدون پوشش و راهكار بومی سازي دانش فنی و مكانيک سنگی آن - 1396-10-03 20:29:00
دانلود مقاله معرفی تکنولوژي نوین رادیویی براي جمع آوري داده هاي ابزار دقیق در تونلها و سازه هاي زیرز - 1396-10-03 20:25:00
دانلود مقاله ضرورت بازنگري سرفصل هاي آموزشی و پژوهشی دانشكده هاي زمين شناسی با رویكرد ارتباط با صنعت - 1396-10-03 20:21:00
دانلود مقاله شبيه سازي آسيبب وارده به سگمنت هاي ساخته شده از الياف فلزي (مطالعه موردي: تونل چم شير) - 1396-10-03 20:09:00
دانلود مقاله بررسی عددي تأثير حرکت گسل بر پایداري لاینينگ بتنی تونل مطالعه ي موردي: تونل انتقال آب س - 1396-10-01 19:37:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سيستم نگهداري بتني تونل ها در اثر خسارات ناشي از آتش سوزي تونل (مطالعه مو - 1396-10-01 19:32:00
دانلود مقاله دلایل بروز ترک و شكستگی در پوشش بتنی سگمنتی تونل هاي با حفاري مكانيزه - 1396-10-01 19:29:00
دانلود مقاله بررسی اثر بارهاي ارتعاشی سطحی روي پوشش نهایی تونل ضربعلی زاده مداح - 1396-10-01 19:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر فورپولينگ بر تغيير شكل هاي طولی تونل ضربعلی زاده مداح - 1396-10-01 19:22:00
دانلود مقاله تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی - 1396-10-01 19:18:00
دانلود مقاله بررسی تاثير لغزش در سطح مشترک پوشش تونل و خاک در برآورد نيروهاي داخلی تحت بارگذاري لرزه - 1396-10-01 19:15:00
دانلود مقاله ارزیابی خواص مكانيكی بتن اليافی قابل استفاده در ساخت قطعات تونل (سگمنت) - 1396-10-01 19:08:00
دانلود مقاله تحليل لاینينگ نهایی تونل هاي مترو در مقابل زلزله (مطالعه موردي: خط 6 مترو تهران ) - 1396-10-01 19:05:00
دانلود مقاله مقایسه خواص مكانيكی بتن حاوي انواع الياف پليمري کورتا در شاتكریت اليافی (پروژه تونل انت - 1396-10-01 18:59:00
دانلود مقاله کاهش ریسک حفاري تونل انتقال آب طویل زاگرس با استفاده از روش TSP - 1396-10-01 18:55:00
دانلود مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم - 1396-09-30 16:12:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهاي رسی مطالعه موردي: سایت اجرایی ایستگاه پمپاژ جزیره م - 1396-09-30 16:07:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسک های راکتور RBC 1 در تصفیه فاضلاب بیمارستانی - 1396-09-30 16:01:00
دانلود مقاله بررسي كارايي شبكه هاي فاضلابرو در سيستم تصفيه فاضلاب شهري - 1396-09-30 15:56:00
دانلود مقاله بررسی رفتار غیرخطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده - 1396-09-26 15:53:00
دانلود مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فا - 1396-09-26 15:49:00
دانلود مقاله رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوارهاي برشي فولادي - 1396-09-26 15:33:00
دانلود مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روشهای عددی - 1396-09-26 15:29:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات در قابهاي خمشي بتن مسلح تقويت شده بوسيله ورقهاي كامپوزيتي - 1396-09-26 15:26:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی ظراحی شده با ویرایش سوم - 1396-09-26 15:21:00
دانلود مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده های هیدروکربنی در محیط خاکی - 1396-09-26 15:18:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حائل - 1396-09-26 15:10:00
دانلود مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کنالهای مرکب - 1396-09-26 15:04:00
دانلود مقاله بررسي رفتار و راههاي تنظيم ميانقاب مهندسي - 1396-09-26 15:00:00
دانلود مقاله بررسی تجربی و تحلیلی رفتار غیر خطی تیر های I شکل ساخته شده از WPC تقویت شده با الیاف پل - 1396-09-20 23:44:00
دانلود مقاله اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار مدل های سه بعدی سازه ای فولادی تا سیستم مهارتن - 1396-09-20 23:40:00
دانلود مقاله مقايسه زمان تناوب طبيعي ارتعاش سيستم ديوار برشي فولادي با سيستم قاب خمشي فولادي و بتني - 1396-09-20 23:36:00
دانلود مقاله اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک - 1396-09-20 23:29:00
دانلود مقاله اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوار های برشی فولادی نازک - 1396-09-20 23:24:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی - 1396-09-20 23:20:00
دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمان - 1396-09-20 23:06:00
دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان - 1396-09-20 23:01:00
دانلود مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام - 1396-09-20 22:57:00
دانلود مقاله مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب - 1396-09-20 22:52:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه سد خاکی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاکی زنوز - 1396-09-20 22:47:00
دانلود مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمعها - 1396-09-20 22:42:00
دانلود مقاله کاربرد مواد با پایه پلیمری در تثبیت خاکهای رس دار - 1396-09-20 22:38:00
دانلود مقاله تعيين تنش هاي برشي و قائم در سطح مشترك بينِ تير RC و ورق هايِ تقويت كننده ي هيبريديِ GF - 1396-09-20 22:32:00
دانلود مقاله تأثيرگذاري شكست مد II در بتنِ تقويت شده با CFRP - 1396-09-20 22:27:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا - 1396-09-20 01:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر ضریب زبری ، شیب بستر و عرض رودخانه برروی روند حرکت موج سیلاب به کمک دو الگوی - 1396-09-20 01:16:00
دانلود مقاله بررسي اثر سخت كننده ها بررفتار ديوار برشي فولادي و تعيين ميزان بهينه ي آن - 1396-09-20 01:13:00
دانلود مقاله برنامه ریزي مجدد پرواز بعد از ایجاد اختلال با در نظر گرفتن محدودیت برنامه ریزی خدمه - 1396-09-20 01:09:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداري دیواره هاي طاقی شکل در سواحل رودخانه ها - 1396-09-20 01:04:00
دانلود مقاله روشی در تشخیص آسیب دیدگی سازه های خرپایی بااستفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری - 1396-09-17 19:29:00
دانلود مقاله تعيين انرژي ورودي زمين لرزه با استفاده از تبديل موجك - 1396-09-17 19:26:00
دانلود مقاله تعيين پتانسيل بار آبي در بدنه سدهاي خاكي با روش المان طبيعي (NEM) - 1396-09-17 19:20:00
دانلود مقاله بهينه سازي زمان-هزينه-كيفيت با استفاده از الگوريتم جستجوي مستقيم شبكه تطبيقي - 1396-09-17 19:15:00
دانلود مقاله توسعه در مدل سازي رفتاري خاکهاي غيراشباع - 1396-09-17 19:06:00
دانلود مقاله حساسيت سنجي پارامترهاي مدل رفتاري بارسلونا در بيان رفتار تغيير حجمي خاک غيراشباع - 1396-09-17 18:58:00
دانلود مقاله مدلسازي المان محدود انتشار كمانش ديناميكي در خطوط لوله دريائي تحت فشار خارجي - 1396-09-17 18:55:00
دانلود مقاله معرفي نرم افزار مديريت بحران OpsCenter و كاربرد آن در عمليات بحران - 1396-09-17 18:50:00
دانلود مقاله بررسی اثر سربار بر مقاومت روانگرایی خاک - 1396-09-17 18:45:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مشخصات سیستم های جداساز بر پاسخ لرزه ای سازه های جداسازی شده از پایه - 1396-09-17 18:24:00
دانلود مقاله بررسیو مطالعه مقاوم سازي سازه هاي مصالح بنایی با تع بیه میلگردهاي قائم درداخل دیوار - 1396-09-16 16:32:00
دانلود مقاله تاثیر خروج از مرکزیت اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی - 1396-09-16 16:27:00
دانلود مقاله رفتار سنگ تحت فشار هاي همه جانبه مختلف - 1396-09-16 16:24:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت - 1396-09-16 16:20:00
دانلود مقاله ارزيابي آزمايشگاهي مشخصه هاي مكانيكي خاك مسلح با زوائد نخ تاير و مقايسه نتايج با برخي م - 1396-09-16 16:10:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار تغيير حجم و تراكم پذيري خاكهاي ماسه اي سيماني شده - 1396-09-16 16:07:00
دانلود مقاله مطالعه ي پديده ي شكست امواج دريا و ارائه ي روابطي جهت پيش بيني مشخصات امواج شكنا - 1396-09-16 16:04:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییرات تراز آب در محل تغذیه بر ذخیره دینامیکی آب در آبخوان محصور - 1396-09-16 16:00:00
دانلود مقاله تاثیر زهکش های افقی در پایداری سدهای خاکی هنگام افت سریع آب مخزن - 1396-09-16 15:52:00
دانلود مقاله آنالیز دینامیکی اندرکنش شمع و خاک به روش المان محدود در حالت سه بعدی با استفاده از الما - 1396-09-14 01:18:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک تایر ضایعاتی و متاکائولن - 1396-09-14 01:15:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای فولادی مهاربندی درون محور تحت تاثیر زلزله های دور - 1396-09-14 01:11:00
دانلود مقاله تحليل آزمايشگاهي عملكرد آبشكن بر كاهش عمق و حجم آبشستگي اطراف دماغه پل - 1396-09-14 01:08:00
دانلود مقاله ارزیابی توزیع انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های با قاب خمشی فولادی به همراه دیوار بر - 1396-09-14 01:04:00
دانلود مقاله بررسي روند تغييرات فشار حفره اي در اثر احداث خاكريز جاده روي خاكهاي با بافت نرم با استف - 1396-09-14 01:01:00
دانلود مقاله مدل سازي نشست سازه هاي سطحي در اثر مجراي تحت فشار حامل جريان زير سطحي توسط روش اجزا محد - 1396-09-14 01:58:00
دانلود مقاله پیش بینی سري هاي زمانی تک متغیره هیدرولوژیکی با استفاده از سیستم فازي بر پایه شبکه عصبی - 1396-09-14 01:54:00
دانلود مقاله ارزيابي مقاومت برشي زهكشي نشده رس رشت در اعماق سطحي با استفاده از آزمايشهاي تك محوري، و - 1396-09-14 01:51:00
دانلود مقاله بررسی ضریب تبدیل تغییر مکان جانبی نسبی حاصل از تحلیل خطی به تغییر مکان جانبی نسبی واقعی - 1396-09-14 01:45:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد پل راه آهن بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی - 1396-09-11 18:28:00
دانلود مقاله بهبود خواص بتن حاوی پوزولان تفتان با استفاده از نانوسیلیس - 1396-09-11 18:23:00
دانلود مقاله بررسی راندمان گروه شمع تحت بارگذاري مرکب - 1396-09-11 18:18:00
دانلود مقاله حل عددی معادلات حاکم بر جریانهای غیر دائمی به کمک الگوی ضمنی پریسمن و الگوی صریح مک کور - 1396-09-11 18:08:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر میراگر جرمی تنظیم شده برای مدل ساختمان یک طبقه - 1396-09-11 18:02:00
دانلود مقاله كنترل پايداري و نشست خاكريز ساخته شده روي بستر سست با استفاده از ژئوتكستايل و زهكشهاي ق - 1396-09-11 17:55:00
دانلود مقاله كنترل پايداري و نشست خاكريز ساخته شده روي بستر سست با استفاده از ژئوتكستايل و زهكشهاي ق - 1396-09-11 17:55:00
دانلود مقاله بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) - 1396-09-11 17:48:00
دانلود مقاله ارزيابي خسارت وارد بر قاب هاي خمشي بتن مسلح با استفاده از تحليل بارافزون - 1396-09-11 17:44:00
دانلود مقاله لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر در کاهش آن - 1396-09-11 17:38:00
دانلود مقاله روش اجراي پوشش بتني تونل هاي مدفون - 1396-09-11 17:33:00
دانلود مقاله بررسی مدل های پیر شدگی قیر مخلوط های آسفالتی گرم برحسب شرایط و مراحل مختلف فرسودگی - 1396-09-04 20:55:00
دانلود مقاله تأثير انعطاف پذيري فونداسيون بر پاسخ كلي سيستم خاك و سازه - 1396-09-04 20:51:00
دانلود مقاله تأثير انعطاف پذيري فونداسيون بر پاسخ كلي سيستم خاك و سازه - 1396-09-04 20:51:00
دانلود مقاله مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به وسیله کامپوزیت های FR - 1396-09-04 20:45:00
دانلود مقاله مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد رو ش هاي ماشین هاي بردار پشتیبان و الگ - 1396-09-04 20:41:00
دانلود مقاله بررسی برخی خواص میکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانوسیلیس - 1396-09-04 20:37:00
دانلود مقاله مدلسازي شكست شكل پذير به كمك روش XFEM با در نظر گرفتن اثر خرابي - 1396-09-04 20:33:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ترافیک هوایی کشور - 1396-09-04 20:30:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر جداسازی لرزه ای خاک - سازه با استفاده از لایه ژئوتکستایل به روش تحلیل عددی - 1396-09-04 20:26:00
دانلود مقاله تاثیر تنگ شدگی مقطع بر تغییرات توپوگرافی بستر ناشی از آبشکن T شکل مستقر در انتهای قوس 9 - 1396-09-04 20:01:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از حل معادلات سنت - ونانت به کمک سه الگوی عددی - 1396-09-04 19:53:00
دانلود مقاله روش دسته ذرات بهينه ياب براي جستجوي ضرايب مقياس شتابنگاشت ها - 1396-09-04 19:50:00
دانلود مقاله مطالعه دقيق تير جدار نازك نامتقارن تحت اثر بار محوري گسترده - 1396-09-04 19:47:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوار خاک مسلح در دو حالت با مهاربند و بدون مهاربند - 1396-09-04 19:41:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیل عددی و آزمایشگاهی دیوار خاک مسلح شده با ژئوگرید - 1396-09-04 19:37:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر - 1396-09-04 19:28:00
دانلود مقاله بررسي عددي تأثير سيكل بارگذاري و مسلح كننده بر رفتار پي نواري مستقر بر حفره - 1396-09-01 01:02:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی (Dogbone) ،با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تی - 1396-08-30 23:55:00
دانلود مقاله مقايسه عملكرد سيستمهاي RBC متداول و RBC بيودرام در تصفيه فاضلاب محتوي هيدروكينون - 1396-08-30 23:44:00
دانلود مقاله بررسی اثر اصلاح یک مدل رفتاری با استفاده از مدل سازی عددی - 1396-08-30 23:34:00
دانلود مقاله بررسي رفتار ناپايداري استاتيكي شبكه هاي Cable- Strut ،CP متشكل از سيمپلكس هاي مربعي - 1396-08-30 23:28:00
دانلود مقاله استخراج ماتريس سختي ديناميكي تير جدارنازك با مقطع نامتقارن پرشده با مصالح برشي تحت اثر - 1396-08-29 23:57:00
دانلود مقاله تحلیل معادلات دینامیکی سازه - 1396-08-29 23:53:00
دانلود مقاله مقایسه اقتصادی قاب های خمشی ویژه همراه با تیر یا خرپا درسیستم سقفِ سازه های اسکلت فلزی - 1396-08-29 23:48:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي با استفاده از روش هاي مختلف تحلیل لرزه اي سا - 1396-08-29 23:44:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد جداره هاي فولادي پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاري پیچشی - 1396-08-29 23:40:00
دانلود مقاله ارزيابي آزمايشگاهي مدول سختي بعنوان معيار كنترل كيفيت ساخت لايه هاي غيرچسبنده روسازي - 1396-08-24 22:32:00
دانلود مقاله بررسی کمانش موضعی غیرالاستیک ورق های قوسی با استفاده از روش نوار محدود - 1396-08-24 22:27:00
دانلود مقاله بررسی پایداری سازه ای پوشش تونل های واقع در سنگ های درزه دار در برابر اثرات ناشی از انف - 1396-08-24 22:21:00
دانلود مقاله بررسی پدیده خستگی شمع هاي منفرد تحت اثر کوبش در سکو هاي ثابت شابلونی (Jacket) - 1396-08-24 22:18:00
دانلود مقاله ارايه مدل پيش بيني پتانسيل شيارشدگي مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از پارامترهاي حاصل از - 1396-08-24 22:07:00
دانلود مقاله ارائه نگاشت مناسب در طرح بهينه ابعادي و پيكربندي سازه ها - 1396-08-24 22:03:00
دانلود مقاله بررسي عددي الگوي جريان در اطراف پايه استوانه اي تحت جريان ماندگار با استفاده از مدل هاي - 1396-08-24 21:59:00
دانلود مقاله تصفيه فاضلاب توسط گرانول هاي هوازي در سيستم SBAR - 1396-08-24 21:54:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک - ژئوگرید بوسیله آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش - 1396-08-24 21:49:00
دانلود مقاله ارائه حل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد و اجباری تیر عمیق کنسولی ترک خورده تحت یک بار متمرکز - 1396-08-24 21:43:00
دانلود مقاله تحليل ايمني ستونهاي بتن مسلح از جنس مواد غير قطعي با درنظر گرفتن رفتار غيرخطي و اثر محص - 1396-08-24 21:40:00
دانلود مقاله تحليل و بررسي آزمايشگاهي براي افزايش كارآيي نسل جديد بتن پودر فعال سبك (LWRPC2) - 1396-08-24 21:37:00
دانلود مقاله تحليل احتمال انديشانه مقاومت نهايي ستونهاي ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گر - 1396-08-24 19:52:00
دانلود مقاله استفاده از الگوريتم ژنتيك و ميانگين گيري موزون براي تعيين مقاومت نهايي تيرورق هاي تحت ا - 1396-08-24 19:47:00
دانلود مقاله روشهای نوین برای تعریض تونلهای ترابری حفر شده در خاک همزمان با استمرار جریان ترافیک - 1396-08-24 19:31:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی خط ریلی تحت بار سیکلیک وسیله نقلیه با روش اجزای محدود و تعیین پاسخهای دی - 1396-08-22 21:39:00
دانلود مقاله بررسي رفتار پي هاي واقع برپايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده (RAPs) تحت بارهاي ديناميكي - 1396-08-22 21:36:00
دانلود مقاله ارائه روابط كاهندگي با استفاده از تئوري منطق فازي و مقايسه آن با روابط معمول براي فلات - 1396-08-22 21:31:00
دانلود مقاله تعیین منحنی اشل - دبی و تبدیل آن به روابط رگراسیونی در رودخانه جزر و مدی کارون - 1396-08-22 21:22:00
دانلود مقاله ارزيابي آسيب پذيري قاب هاي خمشي بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت - 1396-08-22 21:11:00
دانلود مقاله کاهش حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب به روش امواج اولتراسونیک - 1396-08-22 21:04:00
دانلود مقاله کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن - 1396-08-22 20:58:00
دانلود مقاله بررسي تأثير شكل و ابعاد بر رفتار جداساز هاي لاستيكي لايه اي - 1396-08-22 20:55:00
دانلود مقاله تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان براساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی) - 1396-08-22 20:50:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل CFX - 1396-08-22 20:46:00
دانلود مقاله كاربرد فرآيند ورمي كمپوست در بازيافت زباله هاي شهري (مطالعه موردي- زباله هاي شهر مشهد) - 1396-08-22 20:41:00
دانلود مقاله بررسی کرنش هاي برشی خاك اطراف شمع هاي قائم و مایل تحت بارگذاري جانبی - 1396-08-22 20:36:00
دانلود مقاله بررسی عددي جریان هاي ناشی از موج در بندر امیرآباد - 1396-08-22 20:31:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي كنترل آبشستگي ناشي از جت افقي مستغرق با استفاده از سنگچين - 1396-08-22 20:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر الگوهای مختلف بارگذاری جانبی در ارزیابی سازه های بتنی دارای سیستم دوگانه - 1396-08-22 19:59:00
دانلود مقاله همبستگي بين سرعت موج برشي (VS) و نتايج آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) براي خاك هاي ايران - 1396-08-21 19:34:00
دانلود مقاله بررسی اثرات دینامیکی گسیختگی ناگهانی کابل در شبکه های دو لایه کش بستی - 1396-08-21 19:28:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل- پذیری - 1396-08-21 19:24:00
دانلود مقاله ارائه روشی موثر برای محاسبه گرادیانها در بهینه سازی شکل سازه ها - 1396-08-21 19:20:00
دانلود مقاله تحلیل پوش آور مخازن بتنی زمینی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری - 1396-08-21 19:16:00
دانلود مقاله ارزيابي احتمال خرابي سازه ها با توجه به مودها آن - 1396-08-21 19:13:00
دانلود مقاله مدل سازي رفتار اتصالات نبشي پيچي در برابر اتش سوزي به كمك روش شبكه عصبي - 1396-08-21 19:09:00
دانلود مقاله مطالعه اثر سختي خمشي تير و ستون ها بر روي رفتار لرزه اي سيستم ديوارهاي برشي فولادي - 1396-08-21 19:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر درصد آهک برروی مقاومت فشاری تک محوری خاک ریزدانه حاوی کلرید سدیم - 1396-08-21 19:01:00
دانلود مقاله رفتار برشی مخلوطهاي شن و ماسه حاوي مقادیر شن دانه بالاتر از حد شناوری - 1396-08-21 18:56:00
دانلود مقاله مدل سازی انتقال رسوب با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : رودخانه کارون) - 1396-08-21 18:51:00
دانلود مقاله تعیین مقاومت فشاری خاک - سیمان و رزین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - 1396-08-21 18:45:00
دانلود مقاله شبيه سازي عددي سيستم آبگيري حوضچه هاي خشك تعمير كشتي - 1396-08-21 18:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرز ه اي پل بتنی موجود به روش طیف ظرفیت - 1396-08-21 18:36:00
دانلود مقاله تاثير نوع دانه بندي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم - 1396-08-21 18:30:00
دانلود مقاله شناسایی داده هاي پرت در آنالیز منطقه اي سیلاب به روش آنالیز مولفه هاي اصلی - 1396-08-14 14:14:00
دانلود مقاله بررسی نقش و رفتار اتصالات فولادی در تخریب پیشرونده - 1396-08-14 14:10:00
دانلود مقاله ارائه ی روشی جدید جهت تعیین مسیر بهینه تونل سد سنگ سیاه - 1396-08-14 14:04:00
دانلود مقاله بررسي تاثير آلودگي نفت خام بر برخي از ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاك ماسه اي - 1396-08-14 13:59:00
دانلود مقاله بررسي تاثير آلودگي نفت خام بر پارامترهاي مقاومتي خاك رسي - 1396-08-14 13:54:00
دانلود مقاله افزایش زمان تناوب محاسبه شده ساختمانها از روابط تجربی آیین نامه - 1396-08-07 21:02:00
دانلود مقاله تأثیرتعداد رشته هاي تعریف شده درمفصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان هاي فولاد - 1396-08-07 20:47:00
دانلود مقاله مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی حوضه آبریز ابرو) - 1396-08-07 20:40:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستونهای منشوری تو خالی محصور شده با FRP استفاده از بتن C20 و C3 - 1396-08-07 20:33:00
دانلود مقاله تهیه نقشه CN خاک براساس نتایج شبیه سازی رواناب با استفاده از یک مدل نیمه توزیعی - 1396-08-07 20:28:00
دانلود مقاله تحليل لرزه اي با استفاده از تحليل پوش اور مودال با الگوي بار ثابت براساس جمع جبري مستقي - 1396-08-07 20:22:00
دانلود مقاله استفاده از آناليز ابعادي به منظور تبديل نتايج آزمايشگاهي ستون سنگي به ابعاد واقعي - 1396-08-07 20:18:00
دانلود مقاله بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار برروی سازه های ساختمانی - 1396-08-07 20:12:00
دانلود مقاله مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری - 1396-08-07 20:05:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازه - 1396-08-07 20:00:00
دانلود مقاله بررسی اثرات توپوگرافی برروی امواج لرزه ای با استفاده از روش المان مرزی و بسط سری نیومن - 1396-08-06 20:20:00
دانلود مقاله بررسی عددی رخداد پدیده روانگرایی در خاک های لایه بندی شده با استفاده از دو مدل رفتاری خ - 1396-08-06 20:08:00
دانلود مقاله بهينه يابي زهكش مايل و افقي در سدهاي خاكي همگن - 1396-08-06 20:04:00
دانلود مقاله ارزيابي سه بعدي رفتار شمع در مجاورت گودبرداري ژرف - 1396-08-06 20:01:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار ديناميكي سد خاكي مارون در برابر زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور - 1396-08-06 19:58:00
دانلود مقاله مدل اولویت بندی پروژه های راهسازی در کشور - 1396-08-06 19:53:00
دانلود مقاله حل نيمه تحليلي معادلات حاكم بر ورق هاي ايزوتروپيك ضخيم تحت ارتعاشات اجباري - 1396-08-06 19:49:00
دانلود مقاله مدلسازي اثر ژئوگريد بر رفتار ديناميكي خاكهاي مسلح با استفاده از PLAXIS - 1396-08-06 19:44:00
دانلود مقاله طراحی و بهسازی لرزه ای قابهای بتنی مهاربندی شده با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و ه - 1396-08-06 19:36:00
دانلود مقاله بدست آوردن منحني هاي آسيب پذيري پلها با روش هاي احتمالاتي - 1396-08-06 19:31:00
دانلود مقاله كاربرد مهار كابلي در مقاوم سازي عرشه پلها - 1396-08-06 19:27:00
دانلود مقاله امکان سنجی اجرای لایه های آسفالتی ضخیم در ایران - 1396-08-06 19:23:00
دانلود مقاله کاربرد روش بلوك لغزان نیومارك در ارزیابی تغییرمکان هاي ماندگار دیوارهای حایل - 1396-08-06 19:15:00
دانلود مقاله مدل سازي شكست هيدروليكي سد ناشي ازسيلاب ناگهاني با نرم افزار فلوئنت - 1396-08-06 19:11:00
دانلود مقاله مقايسه و اعتبارسنجي روش هاي مختلف طرح لرزه اي ديوارهاي برشي بتن مسلح بر مبناي تغييرمكان - 1396-08-06 19:05:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر هندسه شكاف پايه و پايه هاي مجاور هم بر كاهش آبشستگي موضعي - 1396-08-03 20:19:00
دانلود مقاله استفاده از روش بلوك لغزشي نيومارك در محاسبه دقيقتر ضريب شتاب افقي سد هاي خاكي - 1396-08-03 20:15:00
دانلود مقاله تحليل رفتار لرزه اي ديوار هاي بنايي محصور شده با كلاف هاي بتني - 1396-08-03 20:10:00
دانلود مقاله بررسي تاثير تراز قرارگيري سكو در پايداري موجشكن هاي سكويي - 1396-08-03 20:07:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای بتنی با استفاده از روش اجزای محدود - 1396-08-03 19:59:00
دانلود مقاله کاربرد GPS در کنترل و نگهداری سازه ها - 1396-08-03 19:43:00
دانلود مقاله بررسی سیستم های تصویر در نقشه برداری - 1396-08-03 19:38:00
دانلود مقاله مقایسه شاخص های CTR و W5 در ارزیابی کیفیت هندسی خط مطالعه موردی : راه آهن اصفهان - 1396-08-03 19:31:00
دانلود مقاله مطالعه مقایسه ای مقاوم سازی لرزه ای قاب خمشی فولادی : مهاربندی کمانش ناپذیر (BRB) و مها - 1396-08-03 19:19:00
دانلود مقاله بهینه یابی محل و آرایش شمعهاي مسلح کننده در شیبهاي خاکی - 1396-08-03 19:14:00
دانلود مقاله بررسي اثر حفاري تونل هاي دوقلو بر نيروهاي داخلي شمع هاي مجاور - 1396-07-26 18:41:00
دانلود مقاله برآورد خطر زمين لرزه براي سد گلمندره - 1396-07-26 18:38:00
دانلود مقاله تاثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجایی ها ، نیروهای وارد بر سیستم نگهد - 1396-07-26 18:28:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي پلها از طريق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش - 1396-07-26 18:24:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار قاب هاي فولادي در برابر بارهاي انفجاري - 1396-07-26 18:21:00
دانلود مقاله تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها - 1396-07-26 18:16:00
دانلود مقاله اصلاح رفتار مقاومتي خاك با استفاده از الياف طبيعي - 1396-07-26 18:11:00
دانلود مقاله ارزیابی و تعیین آسیب پذیری سدها تحت پدیده ی فرسودگی سدها - سدهای بتنی - 1396-07-26 18:03:00
دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي بتن گوگردي و ويژگي هاي آن - 1396-07-26 17:57:00
دانلود مقاله ارزيابي تئوريك نقش هسته هاي رسي مايل و قائم در پايداري ديناميكي و شبه استاتيكي سدهاي خا - 1396-07-26 17:51:00
دانلود مقاله مطالعه تاثير بعد طولي مش هاي سه بعدي در محاسبه طول توسعه جريان در كانال هاي روباز - 1396-07-24 19:17:00
دانلود مقاله بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی - 1396-07-24 19:09:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر ستونهای شنی در برابر نشستهای پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش ا - 1396-07-24 19:03:00
دانلود مقاله تاثیر میانقاب های مصالح بنایی بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی دارای اتصال خورجینی و اجز - 1396-07-24 18:55:00
دانلود مقاله بررسي نحوه توزيع رسوب درسطح مخزن سد يامچي ارد بيل به كمك نرم افزار HEC-6 و روشهاي كاهش - 1396-07-02 22:05:00
دانلود مقاله بررسی مودهای گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک مدلهای نوین - 1396-07-02 21:59:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمان های فولادی - 1396-07-02 21:49:00
دانلود مقاله بررسي كارايي روش منونوبه-اكابه در تعيين فشار لرزه اي وارد بر ديوار حايل طره اي - 1396-07-02 21:40:00
دانلود مقاله بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آز - 1396-07-02 21:36:00
دانلود مقاله رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل - 1396-07-02 21:29:00
دانلود مقاله بررسی کیفیت آب و غلظت آلاینده ها در زهکش جنوب و جنوب شرقی دشت شیراز - 1396-07-02 21:22:00
دانلود مقاله ارايه مدل المان محدود سه بعدي براي بررسي اصطكاك و برهم كنش داول و بتن در روسازي هاي بتن - 1396-07-02 21:16:00
دانلود مقاله تحليل ترك بين لايه اي در مواد كامپوزيت با استفاده از روش اجزا محدود توسعه يافته (X-FEM) - 1396-07-02 21:08:00
دانلود مقاله کنترل نیمه فعال سازه ها برمبنای روش تغییراتی به وسیله الگوریتم تندترین شیب با استفاده ا - 1396-07-02 20:59:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهاي مؤثر در عملکرد پی هاي شناور از نظر نشست پذیري - 1396-07-02 20:54:00
دانلود مقاله تأثیر افزایش درجه حرارت بر تغییر خصوصیات مهندسی رس اسمکتیت - 1396-07-02 20:50:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری - 1396-07-02 20:42:00
دانلود مقاله كاليبراسيون خودكار مدل مفهومي HEC-HMS رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي - 1396-07-01 01:56:00
دانلود مقاله بررسی اصول روش های مختلف طرح اختلاط آسفالت به منظور اطمینان از اجرای مناسب - 1396-07-01 01:51:00
دانلود مقاله بررسی تحلیلی یک شبکه دولایه با استفاده از نتایج تجربی رابطه نیرو– تغییرمکان اتصال MERO - 1396-07-01 01:46:00
دانلود مقاله روشي نومريك براي برپايي سطوحِ با شيبِ ثابت و كاربرد آن در مهندسي عمران - 1396-07-01 01:43:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انتخاب روش هاي تحلیل و طراحی در کاه ش وزن ساختمان هاي فولادي با سیستم قاب خ - 1396-07-01 01:40:00
دانلود مقاله اثر انتخاب ضریب بده برطراحی مدول تیغه ای - 1396-07-01 01:37:00
دانلود مقاله بررسی رفتار غیرخطی دیوار آجری غیر مسلح تقویت شده با پوشش FRP - 1396-07-01 01:33:00
دانلود مقاله مطالعه اثر زبری بستر بر ضرایب انتشار و پخشیدگی مواد محلول در مقاطع مرکب - 1396-07-01 01:28:00
دانلود مقاله اثر جریان متغیر مکانی با افزایش بده بر ضریب مقاومت جریان - 1396-07-01 01:24:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی - 1396-07-01 01:17:00
دانلود مقاله بررسی و اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای دیافراگمی طره ای با استفاده از روش های ت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله استفاده از اسپلاينها در مدلسازي و تحليل مسايل تنش/كرنش مسطح - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي فرآيند پخش عرضي جريان در عرصه هاي كم تراكم گياهي - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددي 4.0 HEC-RAS و نتایج آزمایشگاهی - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تعیین مکان هاي مناسب جهت برداشت مصالح رودخانه اي با استفاده از مدل عددي 4.0 HEC-RAS - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی خصوصیات دال هاي مجوف بادکنکی نسبت به دال هاي توپر و چگونگی طراحی آن - 1396-06-26 01:01:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي يك بعدي سرعت در كانال هاي مركب - 1396-06-25 23:57:00
دانلود مقاله مطالعه اثرات استفاده توام آهک و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصات مقاومتی کائولینیت - 1396-06-25 23:51:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر نحوه ي توزیع دیوارهاي سازه اي برضوابط لرزه اي ساختمان هاي بنایی - 1396-06-25 23:48:00
دانلود مقاله شبيه سازي جريان سيلابي فوق بحراني در تقاطع كانالها - 1396-06-25 23:43:00
دانلود مقاله توسعه روش نوار محدود طيفي به منظور مدلسازي انتشار موج در ورق هاي نازك با شرايط مرزي مخت - 1396-06-25 23:39:00
دانلود مقاله بررسي كمانش و فرا كمانش مقاطع فولادي سرد نورد شده با استفاده از روش نوار محدود - 1396-06-25 23:36:00
دانلود مقاله مطالعه ي رفتار بتن محصور شده در FRP به روش اجزاي محدود - 1396-06-25 23:33:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای نتایج سطح برف تصاویر سنجنده های AVHRR و MODIS - 1396-06-25 23:27:00
دانلود مقاله بر آورد پریودهای طبیعی سازه های میخکوبی شده با استفاده از پاسخ های سازه در تحلیل عددی - 1396-06-25 23:21:00
دانلود مقاله برآورد پریودهای طبیعی سازه های میخکوبی شده با استفاده از پاسخ های سازه در تحلیل عددی - 1396-06-14 01:25:00
دانلود مقاله برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - 1396-06-14 01:20:00
دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب - 1396-06-14 01:23:00
دانلود مقاله توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از ميكروتريمورهاي اندازه گيري شده در محل بناي تاريخي - 1396-06-13 02:08:00
دانلود مقاله پيش بيني نشست شمع ها تحت اثر بار محوري به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي و بر اساس نتايج حاصل - 1396-06-13 02:03:00
دانلود مقاله تخمین میزان تبخیر تعرق و کارایی در مقایس حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دور : مطالعه - 1396-06-13 01:56:00
دانلود مقاله بهينه سازي و آناليز حساسيت ديوارهاي حائل بتني طره اي - 1396-06-13 01:48:00
دانلود مقاله بررسي خطرات ناشي از شكست سد طرق - 1396-06-13 01:45:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه روش ضرایب لنگر خمشی و روش پلاستیک در طراحی دال های بتن مسلح - 1396-06-13 01:39:00
دانلود مقاله توزیع بهینه مقاومت در قاب فولادی با بادبندهای واگرابا استفاده از تئوری تغییر شکل های یک - 1396-06-13 01:30:00
دانلود مقاله اثر ناکاملی های هندسی بر مقاومت خمشی دهانه ی آزاد خطوط لوله فولادی - 1396-06-13 01:25:00
دانلود مقاله آزمایشات مهار جانبی نسبی در خمش تیرهای لانه زنبوری - 1396-06-13 01:11:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی چگونگی جذب آب و توزیع رطوبت در پرده های عایق GCL - 1396-06-13 01:07:00
دانلود مقاله رفتار لرزه اي مدل هاي سه بعدي ساختمان هاي بنايي جداسازي شده با مصالح بنايي رفتار لرزهاي - 1396-06-13 01:03:00
دانلود مقاله تحلیل اثر فاصله شمع ها دریک گروه شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یک مدل مربوط به اندرک - 1396-06-13 01:58:00
دانلود مقاله روش نوين دوخطي سازي منحني Pushover براي ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي - 1396-06-13 01:51:00
دانلود مقاله نصب یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک - ویسکوپلاستیک در کد FLAC و ارزیابی عملکرد آن در پیش بی - 1396-06-12 01:44:00
دانلود مقاله شناسايي اشكال مودي با استفاده از تبديل ارتقاءيافته هيلبرت - هوآنگ شناسايي اشكال مودي با - 1396-06-12 01:41:00
دانلود مقاله ضرايب شكل پذيري ساختمان هاي بتني بر مبناي طراحي بر اساس نيرو و سطح عملكرد - 1396-06-12 01:38:00
دانلود مقاله تحلیل اثر نسبت طول به قطر در گروه شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یکمدل مربوط به اندرک - 1396-06-12 01:34:00
دانلود مقاله برسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد روش شیار زنی در کنترل جداشدگی ورق FRP از سطح بتن - 1396-06-12 01:24:00
دانلود مقاله مقایسه پدیده کمانش جانبی- پ ی چشی تیرهاي لانه زنبوري و تیرهاي I شکل معمولی - 1396-06-12 01:21:00
دانلود مقاله رفتار لرزه اي سازه هاي بلند و روش هاي حل مشکل تأخیر برشی در این سازه ها - 1396-06-12 01:17:00
دانلود مقاله ارزیابی روش بار افزون مودی (MPA) و بار افزون مودی اصلاح شده ی بهبود یافته (IMPROVED MMP - 1396-06-12 01:12:00
دانلود مقاله بررسی دوام بتن حاوي متاکائولن و خاکستر بادي - 1396-06-12 01:09:00
دانلود مقاله مقایسه سیستم هاي لوله اي در ساختمانهاي بلند بتن آرمه - 1396-06-12 01:06:00
دانلود مقاله بررسی اثرات عدم قطعیت های مرتبط در رفتار سازه های بتن مسلح - 1396-06-12 01:02:00
دانلود مقاله بررسی مروري روش هاي ارزیابی ظرفیت باربري لرزه اي پی هاي سطحی - 1396-06-11 23:57:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت آب به مواد سیمانی بر آهنگ میزان نفوذ یون کلر و پتانسیل خوردگی فولاد در - 1396-06-11 23:54:00
دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی اثرورق های CFRP برروی مقاومت برشی تیرهای عمیق دوسر گیردار - 1396-06-11 23:44:00
دانلود مقاله شکل دهی و بارگذاري حدي خرپاهاي فضاکار شکل یافته به روش پس تنیدگی - 1396-06-11 02:04:00
دانلود مقاله تحلیل رفتاری دینامیکی شمعها در خاکهای مستعد روانگرایی - 1396-06-11 01:59:00
دانلود مقاله تعیین بارنهایی گسیختگی پل هاي سنگی قوسی با در نظر گرفتن مدل رفتاري مناسب مصالح - 1396-06-11 01:49:00
دانلود مقاله مروری بر روش های نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری - 1396-06-11 01:41:00
دانلود مقاله مدلسازي جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهاي کم عمق - 1396-06-11 01:30:00
دانلود مقاله بررسي عناصر محدود رفتار اتصال خارجي تير- ستون بتني تقويت شده با ورق هاي FRP تحت اثر بار - 1396-06-11 01:23:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه هاي تاکسی بر عملکرد تقاطع هاي شهري - 1396-06-11 01:17:00
دانلود مقاله بررسي تاثير استفاده همزمان فيلر آهكي و آنتي استريپينگ مايع بر روي خرابي عريان شدگي بتن - 1396-06-11 01:15:00
دانلود مقاله بررسي تاثير انرژي ، مونتوم و شعاع كوبه و تراكم نسبي اوليه خاك بر فرآيند بهسازي زمين به - 1396-06-11 01:12:00
دانلود مقاله اولويت بندي تعمير و نگهداري تابلوهاي ترافيكي راه ها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مر - 1396-06-11 01:09:00
دانلود مقاله تقويت و بهسازي سازه هاي بتني با استفاده از آلياژهاي هوشمند - 1396-06-11 01:06:00
دانلود مقاله بهينه سازي بهره برداري روشنايي راه هاي دوخطه دوطرفه - 1396-06-11 01:03:00
دانلود مقاله ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (مطالعه موردی سد مخز - 1396-06-11 01:58:00
دانلود مقاله تأثير رطوبت بر مقاومت CBR خاك تثبيت شده با آهك و سرباره كوره ذوب آهن (GGBS) در مجاورت س - 1396-06-11 01:55:00
دانلود مقاله مطالعه موردي مقايسه تست استاتيك در مقابل تست ديناميك در تعيين مقاومت نهايي شمع - 1396-06-11 01:49:00
دانلود مقاله مهار امواج جريان فوق بحراني در خم ها با موانع عرضي - 1396-06-10 02:13:00
دانلود مقاله روش جديد به روز رساني مدل سازه سه بعدي با تلفيق روش مستقيم و تكرارشونده - 1396-06-10 02:05:00
دانلود مقاله تحليل ديناميكي رفتار غيرخطي هندسي ديوارهاي برشي كامپوزيت تحت اثر بارگذاري انفجاري - 1396-06-10 02:00:00
دانلود مقاله ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست - 1396-06-10 01:54:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اندرکنش تالاب و دریا بر حوضچه بندر انزلی - 1396-06-10 01:48:00
دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی خاکریزها غیر مهندسی - 1396-06-10 01:44:00
دانلود مقاله بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ميلگردهاي مستعمل قبل و بعد از نورد شكل دهي - 1396-06-10 01:41:00
دانلود مقاله ارزيابي عددي رفتار ديناميكي سد سنگريزه اي با رويه بتني تحت زلزله هاي شديد - 1396-06-10 01:37:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي مقاومت كششي بتن با الياف فولادي - 1396-06-10 01:33:00
دانلود مقاله تحليل ديناميكي سدهاي خاكي با توجه به ويژگيهاي لرزه زمين ساخت استان مازندران - 1396-06-10 01:29:00
دانلود مقاله تعیین معیارهای طراحی بهینه در فرآیند لجن فعال متعارف - 1396-06-10 01:23:00
دانلود مقاله اثر نوع رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده در پایین دست دریچه کشویی - 1396-06-10 01:17:00
دانلود مقاله بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله هاي جدار چاههاي آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای - 1396-06-10 01:11:00
دانلود مقاله بررسی صدمات حاصل از اندرکنش آب و خاک بر روی ابنیه فنی و شیوه بهینه کنترل آن - 1396-06-10 01:08:00
دانلود مقاله بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود - 1396-06-10 01:02:00
دانلود مقاله تاثیر میزان ریزدانه خمیری پلاستیسیته در رفتار روانگرایی استاتیکی ماسه سست - 1396-06-08 23:18:00
دانلود مقاله ارزیابی ایمنی در تقاطعهاي راه هاي دسترسی ایران - 1396-06-08 23:14:00
دانلود مقاله شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان احتمالاتی - 1396-06-08 23:10:00
دانلود مقاله بررسی اثر ابعاد شالوده بر تعیین ضریب عکس العمل بستر - 1396-06-08 23:00:00
دانلود مقاله بررسي شكل پذيري و رفتار لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP - 1396-06-08 22:54:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربری پی دایروی واقع بر خاک لایه ای مسلح شده - 1396-06-07 01:52:00
دانلود مقاله اثرات FORWARD DIRECTIVITY و FLING STEP در ارزیابی پارامترهای کنترل قاب های مهاربندی شده - 1396-06-07 01:43:00
دانلود مقاله تثبيت خاك هاي دانه اي با پليمرهاي مايع - 1396-06-07 01:37:00
دانلود مقاله مقايسه ي تحليل و پايداري شبه ديناميكي تونل با استفاده از برنامه هاي PLAXIS و FLAC - 1396-06-07 01:32:00
دانلود مقاله مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا - 1396-06-07 01:29:00
دانلود مقاله مقایسه الگوریتم پیش بینی تصادفات جاده های دوخطه و مدل رگرسیون انتخاب شده در برخی جاده ه - 1396-06-07 01:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مشخصات هندسی و نحوه چیدمان لایه های FRP بر مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنا - 1396-06-07 01:15:00
دانلود مقاله افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه های انتقال آب - 1396-06-07 01:06:00
دانلود مقاله ارزیابی تراکم بهینه شبکه های ریزبافت حمل و نقل در جاده های جنگلی و برآورد حد مطلوب سرما - 1396-06-07 01:01:00
دانلود مقاله بررسي اثرات غيرماندگاري ضريب افت در خطوط لوله بر روش هاي شناسايي نشت بر پايه تحليل معكو - 1396-06-06 23:57:00
دانلود مقاله مطالعه اثرات ناكاملي هندسي اعضا بر رفتار خرابي شبكه هاي دو لايه فضاكار - 1396-06-06 23:53:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربري و نشست حاصل از شمع یا پایه هاي فرو رفته در سنگ تحت بار محوري - مطالع - 1396-06-06 23:49:00
دانلود مقاله ارزیابی کار آیی شبکه های بیزی پویا در مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی - 1396-06-06 23:43:00
دانلود مقاله برآورد پارامتر S در معيار هوك-براون براي سنگهاي ناهمسانگرد با استفاده از شبكه عصبي مصنو - 1396-06-06 23:39:00
دانلود مقاله مدلسازی تعداد تصادفات در تقاطعات چراغدار - 1396-06-06 23:34:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق - 1396-06-06 02:00:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر مقاومت بالارانش مدل آزمایشگاهی گروه شمع در ماسه متراکم - 1396-06-06 01:56:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي بتني با ديوارهاي برشي غير پيوسته در ارتفاع - 1396-06-06 01:53:00
دانلود مقاله حل مرز بالاي آناليز حدي براي ظرفيت باربري نهايي با استفاده از معيار شكست غير خطي هوك-بر - 1396-06-06 01:50:00
دانلود مقاله بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ های دینامیکی مخازن مستطیلی ذخیره آب - 1396-06-06 01:45:00
دانلود مقاله مقايسه دو روش تعيين وزن شاخص ها در تصميم گيري چندشاخصه در اولويت بندي و انتخاب ساختگاه - 1396-06-06 01:42:00
دانلود مقاله فعاليتهاي كشاورزي و تأ ثير آنها در آلوده نمودن آبهاي سطحي و زيرزمين - 1396-06-06 01:39:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تیرهای بتن آرمه دارای بتن خود متراکم در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی تحت خمش - 1396-06-06 01:35:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی جریان در محل کوله پل های رودخانه ای و بررسی تاثیر دیوار هدایت آب گردابهای - 1396-06-06 01:31:00
دانلود مقاله بررسی روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب - 1396-06-06 01:23:00
دانلود مقاله به كارگيري مدل تركيبي ARIMA-ANN در مدلسازي بارش-رواناب-رسوب حوضه آبريز اهرچاي - 1396-06-06 01:19:00
دانلود مقاله کاهش پاسخ لرزه اي سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال - 1396-06-06 01:15:00
دانلود مقاله واسنجی روشهاي تجربی در برآورد رابطه دبی _ اشل با توجه به فرم بستر مطالعه (موردي ایستگاه - 1396-06-06 01:11:00
دانلود مقاله اثر حلال های آلی بر کارایی و مقاومت بتن پلیمری بر پایه رزین اپوکسی - 1396-06-06 01:06:00
دانلود مقاله تاثیر وجود فاصله بین پانل بتنی و قاب فولادی بر مقاومت جانبی و شکل پذیری دیوار برشی کامپ - 1396-06-06 01:56:00
دانلود مقاله ارزیابی یک سیستم باربر جانبی با کارایی بالا - 1396-06-05 16:43:00
دانلود مقاله بررسی مدل های رفتار تحلیلی اتصالات قابهای بتن آرمه موجود در مقابل زلزله - 1396-06-05 16:39:00
دانلود مقاله بررسي روش تعيين مقدار تقاضاي سوخت كشتي هاي تجاري و محاسبه ميزان تقاضا در منطقه خليج فار - 1396-06-05 16:36:00
دانلود مقاله كاربرد روش زمان دوام در طراحي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوز بر پايه ي عملكرد لرزه اي قاب هاي - 1396-06-05 16:33:00
دانلود مقاله بررسي اثر تقويتي ورقهاي FRP بر ظرفيت نهايي ديوار برشي بتني داراي بازشو با استفاده از رو - 1396-06-05 16:29:00
دانلود مقاله تاثیر دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های مسلح شده با الیاف کوتاه پلی پروپ - 1396-06-05 16:24:00
دانلود مقاله ويژه سازي جستجوي هماهنگي براي بهينه يابي در مهندسي عمران - 1396-06-05 16:20:00
دانلود مقاله بررسي رفتار ديناميكي شيب هاي خاكي ميخكوبي شده تحت بارگذاريهاي مختلف هارمونيكي - 1396-06-05 16:16:00
دانلود مقاله چشم انداز جهاني بر مصرف منابع آبي; آب مصرفي پايه (Water footprint) ، شاخصي از تأثير الگ - 1396-06-05 16:07:00
دانلود مقاله بررسي رفتار غيرخطي اتصالات صفحات بادبندي درتراز فونداسيون - 1396-06-04 14:45:00
دانلود مقاله تاثیر قابلیت سرویس پذیری ناشی از تغییرات توزیع آرماتورهای طولی روی مشخصات میرایی تیرهای - 1396-06-02 01:56:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر جداسازهای لرزه ای فعال برروی سازه ها تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دو - 1396-06-02 01:51:00
دانلود مقاله بررسی نحوه ی توزیع رسوب در سد شهید رجایی(تنگه ی سلیمان) با روش تجربی افزایش و کاهش سطح - 1396-06-02 01:48:00
دانلود مقاله کاربرد روشهای آماری جهت کنترل کیفیت آسفالت گرم - 1396-06-02 01:45:00
دانلود مقاله بررسي خواص مكانيكي بتن MgO Investigation of Mechanical Properties of MgO Concrete - 1396-06-02 01:42:00
دانلود مقاله بررسی روش های کاهش در مبدا و بازیافت کاغذ و اثرات آن در مدیریت پسماند شهری - 1396-06-02 01:37:00
دانلود مقاله شبیه سازي عددي رفتار گسل ها بر پایه مکانیزم حرکتی چسب-لغز - 1396-06-02 01:34:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD - 1396-06-02 01:30:00
دانلود مقاله حل عددی شبکه های پیچیده آبرسانی در حالت ناپایا - 1396-06-02 01:26:00
دانلود مقاله استفاده از سیستم فازی - عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش - رواناب - 1396-06-02 01:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات طول FRP در شروع پدیده Debonding در تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با ور - 1396-06-02 01:16:00
دانلود مقاله بررسي اثرات زيست محيطي توسعه شهر مشهد بر آبخوان و منابع آب - 1396-06-02 01:13:00
دانلود مقاله تحليل ساختار جريان آشفته ايجاد شده در پايين دست پله تحت شرايط هيدروليكي مختلف - 1396-06-02 01:09:00
دانلود مقاله مدل ترکیبی موجک - شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی بارش - رواناب - 1396-06-02 01:05:00
دانلود مقاله طراحی و قرارگیري بهینه مسیر بزرگراهها با استفاده از GIS - 1396-06-02 01:00:00
دانلود مقاله ارزیابی فنی خطوط با ضریب سرنشین بالا (HOV Lane) و تعیین تاثیرات این خطوط بر ظرفیت معاب - 1396-05-29 22:09:00
دانلود مقاله بررسی موضوع جبران خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار و کارفرما در شرایط قراردادهای بین المل - 1396-05-29 22:02:00
دانلود مقاله حذف پرش هیدرولیکی در محدوده تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی - 1396-05-29 21:57:00
دانلود مقاله مديريت جامع پسماند در شهر مريوان (استان كردستان) - 1396-05-29 21:53:00
دانلود مقاله تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری با استفاده از مدل های عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) - 1396-05-29 21:47:00
دانلود مقاله تعاريف متفاوت ضريب اطمينان و تاثير آن در مسئله تعيين ظرفيت باربري پي ها - 1396-05-29 21:43:00
دانلود مقاله تعاريف متفاوت ضريب اطمينان و تاثير آن در مسئله تعيين ظرفيت باربري پي ها - 1396-05-29 21:43:00
دانلود مقاله ارزیابی سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری از نقطه نظر انتشارات گلخانه ای با استفاده از - 1396-05-29 21:33:00
دانلود مقاله مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیل پوش آور بهنگام شونده (Adaptive) روی قابهای فلزی خمشی - 1396-05-29 21:29:00
دانلود مقاله ارزیابی روشهاي تحلیل استاتیکی غیر خطی براي قابهاي بتن آرمه نامنظم - 1396-05-29 21:26:00
دانلود مقاله کالیبراسیون روش تجربی کاهش سطح در بر آورد توزیع رسوب سد مخزنی گلستان - 1396-05-29 21:20:00
دانلود مقاله بررسي رفتار تحكيمي و ضريب نفوذ پذيري افقي خاك هاي ريزدانه با استفاده از دستگاه تحكيم هي - 1396-05-29 21:17:00
دانلود مقاله بررسي توزيع تنش زير كف ستون در معرض بار محوري و لنگر به روش اجزاء محدود - 1396-05-29 21:14:00
دانلود مقاله بررسي گسيختگي پيش رونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده - 1396-05-29 21:10:00
دانلود مقاله محاسبه ي حق بيمه ي اتومبيل بر اساس عوامل مؤثر در ايمني جاده اي - 1396-05-29 21:07:00
دانلود مقاله ارزيابي نحوه تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه هاي غير اشباع در محدوده كرنشهاي مختلف با - 1396-05-29 21:01:00
دانلود مقاله بررسي كمانش جانبي در تير هاي منو ريل و تعيين مقاوت اسمي آنها در برابر كمانش - 1396-05-22 01:12:00
دانلود مقاله بررسي دقت شرايط مرزي موجود در مسائل انتشار امواج در محيط الاستوديناميك و معرفي شرط مرزي - 1396-05-22 01:05:00
دانلود مقاله در نظر گرفتن تاثیرات اندرکنش خاک و سازه در روش های تحلیل لرزه ای عملکردی - 1396-05-21 23:59:00
دانلود مقاله الگوريتم هاي تعيين پارامتر شاخص قابليت اعتماد (β) ،در طراحي قوس هاي افقي - 1396-05-21 23:52:00
دانلود مقاله شبيه سازي اثر درزه ها بر رفتار هيدروليكي سفره كارستي در محل سد كوثر - 1396-05-21 23:47:00
دانلود مقاله کاربرد آزمایشگاهی بتن CLSM جهت پرکردن کانال های تاسیسات زیر بنایی شهری - 1396-05-21 16:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزایش همزمان آهک و ماسه بادی برروی مدول الاستیسیته خاک رسی - 1396-05-21 16:17:00
دانلود مقاله تعیین نرخ تبخیر حدی جهت جلوگیری از وقوع ترک جمع شدگی خمیری در بتن - 1396-05-21 16:14:00
دانلود مقاله مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی با میله های FRP با روش تعبیه در نزدیک سطح - 1396-05-21 16:10:00
دانلود مقاله ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه گیری شده و نتا - 1396-05-21 16:04:00
دانلود مقاله افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتنی مسلح ضعیف با خاموت فلزی خارجی U - شکل - 1396-05-21 15:57:00
دانلود مقاله ارزيابي مجدد انتخاب جانمايي محور سد انحرافي دز - 1396-05-21 15:54:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده از تابع چگالی مصنوعی - 1396-05-21 15:49:00
دانلود مقاله پردازش نگاشت زلزله به منظور شناخت خصوصيات ساختگاه - 1396-05-21 15:45:00
دانلود مقاله پاسخ عضو لوله اي تحت فشار در برابر بارجانبي و تحت اثر پارامترهاي بسترخاك - 1396-05-21 15:42:00
دانلود مقاله تحليل ديناميكي اعضاي لوله اي در برابر ضربه عرضي و مدل سازي فشار سيال - 1396-05-21 15:39:00
دانلود مقاله بررسي تاثير طول عضو پيوند در ضريب رفتار قابهاي با سيستم مهاربندي واگرا - 1396-05-21 15:36:00
دانلود مقاله آناليز عددي سه بعدي حفر زير زميني ايستگاه هاي مترو با استفاده از روش ستون مياني درتونل - 1396-05-21 15:33:00
دانلود مقاله ارزيابي شيارشدگي در مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS - 1396-05-21 15:28:00
دانلود مقاله ارائه چارچوب طراحي سرويسهاي شبه حمل و نقل عمومي مبدا- مقصد شهرهاي كوچك - 1396-05-21 15:24:00
دانلود مقاله مطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فاز - 1396-05-21 15:16:00
دانلود مقاله برآورد پتانسیل روانگرائی اسکله شهید رجائی با استفاده از نرم افزارهای لیکوفای پرو و لیکی - 1396-05-19 14:25:00
دانلود مقاله مقایسه مدل های الاستیک غیر خطی و الاستوپلاستیک در پاسخ THM خاک های غیر اشباع - 1396-05-19 14:21:00
دانلود مقاله مقاوم سازی تیرهای بتنی پیش تنیده با استفاده از صفحات CFRP - 1396-05-19 14:16:00
دانلود مقاله تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی - 1396-05-19 14:11:00
دانلود مقاله تعيين توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در كانال روباز مثلثي - 1396-05-18 02:52:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ستون های بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی فشاری - 1396-05-18 02:47:00
دانلود مقاله آناليز هيدروديناميكي رايزرهاي دريايي تحت اثر امواج منظم خطي و غيرخطي - 1396-05-18 02:43:00
دانلود مقاله رفتار چرخه اي اتصال خمشي ستون – درختي با تير كوتاه غير منشوري و ستون با مقطع H شكل - 1396-05-18 02:40:00
دانلود مقاله اصلاح يك مدل الاستوپلاستيك دو سطحي باز با استفاده از كلاهك (Cap) - 1396-05-18 02:36:00
دانلود مقاله بهینه سازی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه - 1396-05-18 02:31:00
دانلود مقاله شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی - 1396-05-18 02:27:00
دانلود مقاله رفتار شمع تحت بار جانبی ،در مجاورت شیروانی خاکی تسلیح شده با زوائد موکت به شیوه توزیع ت - 1396-05-18 02:22:00
دانلود مقاله رفتار شمع تحت بار جانبی ،در مجاورت شیروانی خاکی مسلح شده با عناصر تسلیح ژئوسنتتیکی - 1396-05-18 02:15:00
دانلود مقاله ضرايب تصحيح ركوردهاي ميدان آزاد جهت افزايش دقت برآورد پاسخ ارتجاعي سيستم هاي خاك سازه - 1396-05-18 02:11:00
دانلود مقاله بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشوی جان با استفاده از آنالیز اجزای محدود - 1396-05-15 22:48:00
دانلود مقاله ارزیابی راهکارهای افزایش ایمنی در حمل ونقل جاده ای با استفاده از شاخص های عملکردی - 1396-05-15 22:44:00
دانلود مقاله بکارگیری آنالیز موجک پیوسته در تعیین خرابی المانهای سازه ای با استفاده از روش المان محد - 1396-05-15 22:39:00
دانلود مقاله ارزیابی خسارات ناشی از فر آیند شمعکوبی با استفاده از روش المان محدود - 1396-05-15 22:35:00
دانلود مقاله بررسی روش های تعیین نقاط حادثه خیز و اصلاح آنها - 1396-05-15 22:32:00
دانلود مقاله تعميم مدل هاي جايگزين خاك- فونداسيون سطحي به حالت فونداسيون مدفون - 1396-05-15 22:29:00
دانلود مقاله مقایسه اجزای قاب مهاربندی زانوئی با مهاربندی هم محور و برون محور - 1396-05-15 22:23:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله بر شریان هاي حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت - 1396-05-15 22:20:00
دانلود مقاله تاثیر حفر همزمان و متوالی در پایداری تونل دوقلوی مسیر شماره 1 متروی تبریز - 1396-05-15 22:14:00
دانلود مقاله نشت یابی در خطوط لوله با استفاده از مدل سازي جریان غیرماندگار و الگوریتم ژنتیک - 1396-05-15 22:11:00
دانلود مقاله نشت یابی در خطوط لوله با استفاده از مدل سازي جریان غیرماندگار و الگوریتم ژنتیک - 1396-05-15 22:06:00
دانلود مقاله اثر حفاری تونل خط 2 متروی مشهد با استفاده از TBM بر سازه های مجاور در شرایط مختلف - 1396-05-15 22:02:00
دانلود مقاله بررسي خطوط لوله فولادي پيوسته مدفون در خاك تحت اثر انتشار موج - 1396-05-15 21:58:00
دانلود مقاله اثرات جداسازي پايه توسط جدا گرهاي لغز شي ماسه اي در بهبود عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بن - 1396-05-15 21:46:00
دانلود مقاله بهینه یابی سطح لغزش بحرانی شیب های خاکی مسلح به روش قطعات افقی - 1396-05-15 21:42:00
دانلود مقاله بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سلمانشهر در حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و - 1396-05-15 21:38:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی لرزه ای دیوار حایل با ژئوفوم - 1396-05-15 14:34:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتري رفتار اتصال تير به ستون در سازه هاي بتني - 1396-05-13 14:57:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي برشي سطوح تماس سنگ- بتن و سنگ- سنگ تحت شرايط سختي نرمال ثابت - 1396-05-11 21:57:00
دانلود مقاله تخمين عمر خستگي پل هاي فلزي اورتوتروپيك شهر تهران به كمك اندازه گيري ميداني - 1396-05-11 21:54:00
دانلود مقاله تحليل بار افزون قاب هاي دو بعدي با جزء قابي ناكشسان دقيق بر پايه روش سختي - 1396-05-11 21:50:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک _ سازه با استفاده از تقابل دو نرم افزار Flac و Sap - 1396-05-11 21:15:00
دانلود مقاله اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوگرید - 1396-05-11 21:10:00
دانلود مقاله تاثیر جنس استوانه هاي فلزي بر نتایج روش جدید "پیچش" - 1396-05-11 21:07:00
دانلود مقاله تحليل محيط نيمه بي نهايت ايزوتروپ جانبي به پيچش وارد بر جداره حفره با طول محدود - 1396-05-11 21:00:00
دانلود مقاله تاثیر مقاومت صخره مادر بر مقاومت فشاري بتن - 1396-05-11 13:57:00
دانلود مقاله تاثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب - 1396-05-11 13:44:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آب - 1396-05-11 13:39:00
دانلود مقاله تاثیر الیاف کاه بر مشخصه هاي مقاومتی ملات ماسه سیمان - 1396-05-11 13:36:00
دانلود مقاله ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک زدایی و انتخاب گزینه برتر جهت بهبود کیفیت آبها - 1396-05-11 13:30:00
دانلود مقاله مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری - 1396-05-11 13:26:00
دانلود مقاله تحليل و بررسي آماري داده هاي شاخص آلودگي هواي تهران از سال 1381 الی 1387 - 1396-05-11 13:21:00
دانلود مقاله بررسی اثرات الگوهای مختلف توزیع بار جانبی در راستای عرضی در آنالیز استاتیکی غیر خطی (Pu - 1396-05-11 13:14:00
دانلود مقاله بررسی روند فرسایش و رسوبگذاری در حوضچه منتهی به تالاب بندر انزلی به کمک مدل ریاضی - 1396-05-10 15:51:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری لرزه ای دیوارهای خاکی مسلح با روش مشخصه های تنش - 1396-05-10 15:47:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي گزينه علاج بخشي دريچه كشويي تخليه كننده تحتاني سد شهيد عباسپور با نرم افزا - 1396-05-10 15:34:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي گزينه علاج بخشي دريچه كشويي تخليه كننده تحتاني سد شهيد عباسپور با نرم افزا - 1396-05-10 15:34:00
دانلود مقاله مدلسازي مهاربندهاي كمانش ناپذير به كمك برنامه اجزاء محدود - 1396-05-10 15:31:00
دانلود مقاله خصوصی سازی در فرودگاه ها - 1396-05-10 15:28:00
دانلود مقاله رابطه كاهيدگي طيف پاسخ شتاب در ايران - 1396-05-10 15:25:00
دانلود مقاله ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي بناهاي تاريخي با استفاده از شبكه فولادي - 1396-05-10 15:22:00
دانلود مقاله سبك سازي پانل هاي ساندويچي از طريق كاهش وزن مخصوص بتن پاشيدني (شاتكريت) - 1396-05-10 15:19:00
دانلود مقاله ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي مناره بناي شاه نعمت الله ولي ماهان كرمان با استفاده از - 1396-05-10 15:15:00
دانلود مقاله تعيين خصوصيات مهندسي پوكه هاي معدني دماوند و امكان سنجي موارد كاربرد آنها در صنعت ساختم - 1396-05-10 15:11:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دی - 1396-05-10 15:06:00
دانلود مقاله بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش حوزه آبریز ارومیه - 1396-05-10 15:02:00
دانلود مقاله تاثیر تعداد و نحوه قرارگیری بولتها بر رفتار دیوار برشی مرکب - 1396-05-10 14:57:00
دانلود مقاله تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات های سیمانی - 1396-05-10 14:51:00
دانلود مقاله بررسي اهميت بازنگري در طراحي شبكه حمل و نقل عمومي پس از ايجاد محدوده طرح ترافيك بر مبنا - 1396-05-10 14:45:00
دانلود مقاله بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیز افزایش - 1396-05-10 02:35:00
دانلود مقاله ارزيابي خسارت هاي زمان بهره برداري در پل ها به كمك كرنش هاي مودال - 1396-05-10 02:32:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاك پیت ارومیه - 1396-05-10 02:29:00
دانلود مقاله تحلیل فراوانی منطقه ای شاخص خشکسالی با استفاده از گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی - 1396-05-10 02:25:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي خزش در بتن خود متراكم - 1396-05-10 02:21:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي قابهاي فولادي داراي بادبند و اتصالات نیمه صلب - 1396-05-10 02:15:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر کوپله کردن هسته های مقاوم بتنی بر رفتار ساختمان های بلند - 1396-05-10 02:11:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر کربنات کلسیم ته نشین شده بر ویژگی های بتن و ملات ماسه و سیمان - 1396-05-10 02:07:00
دانلود مقاله بررسی اثر خاک در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی - 1396-05-10 02:03:00
دانلود مقاله بهره برداری ازسیستمهای چند مخزنه برقابی با استفاده از مدل MODSIM - 1396-05-10 01:59:00
دانلود مقاله ارزيابي مراحل گيرش و تعيين مقاومت بتن در سنين اوليه با استفاده از روش التراسونيك - 1396-05-10 01:56:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي ساختمانهاي با قاب خمشي فولادي معمولی توسط ميراگرهاي ويسكوزمايع - 1396-05-10 01:51:00
دانلود مقاله بررسي تاثير نسبت هاي مختلف طرح اختلاط بتن بر سرعت امواج اولتراسونيك و ارزيابي مقاومت فش - 1396-05-10 01:48:00
دانلود مقاله كاربرد الگوريتم بهينه سازي PSO در بهينه سازي چندهدفه بهره برداري از مخازن سدها - 1396-05-10 01:44:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی بتنی با استفاده از شتاب نگاشتهای تولیدی - 1396-05-10 01:38:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل پذیری بر رفتار قاب ها ، تحت اثر بارهای انفجاری - 1396-05-01 01:01:00
دانلود مقاله تراکم دینامیکی لندفیل - 1396-05-01 01:57:00
دانلود مقاله تعیین کارایی ستون های سنگی در خاکریزهای راه آهن واقع بر بسترهای سست - 1396-05-01 01:52:00
دانلود مقاله بررسي فاز توليد سونامي با يافتن الگوي تغيير شكل زمين در درياي خزر - 1396-05-01 01:49:00
دانلود مقاله توسعه یک مدل مبتنی بر GIS بمنظور بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای جامد ش - 1396-05-01 01:44:00
دانلود مقاله تخریب ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی : آبخوان کوهپایه - سگزی - 1396-05-01 01:39:00
دانلود مقاله تحلیل غیر خطی تیر هم بند تقویت شده با کامپوزیت های FRP به روش اجزای محدود - 1396-05-01 01:33:00
دانلود مقاله بررسی عددی خصوصیات جریان دو فازی برروی سرریزهای پلکانی (مطالعه موردی : سرریز سدسیاه بیش - 1396-05-01 01:28:00
دانلود مقاله بررسی گسیختگی تدریجی سازه با اتصال خرجینی بر اثر حذف یک ستون در ناحیه تحتانی - 1396-05-01 01:22:00
دانلود مقاله تعيين مباني حقوقي و قانوني مناسب بمنظور صيانت از حريم كيفي آب هاي زيرزميني در ايران - 1396-05-01 01:14:00
دانلود مقاله الگوي رفتار مكانيكي ماسه در قالب ريز صفحه اي - 1396-05-01 01:08:00
دانلود مقاله ارزیابی سطح خطرپذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم آیین نامه ایران - 1396-05-01 01:01:00
دانلود مقاله مطالعه شیب سطح آب در خم تند 09 درجه و نوع رابطه حاکم بر آن - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي متداول پایدارسازي گودبرداري ها در مناطق شهري - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزيابي تأثير مقدار مقاومت كششي ژئوگريد در اندركنش خاك – ژئوگريد - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تعيين انرژي منتقل شده به سر شمع با استفاده از آناليز معادله موج - 1396-04-30 03:17:00
دانلود مقاله ارزيابي نتايج دو مدل صفرمعادله اي لزجت گردابه اي براي مدلسازي چرخه هاي جريان كم عمق در - 1396-04-30 03:13:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار شمع تحت پيچش و تاثير پيچش آن بر شمع مجاور - 1396-04-30 03:09:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير فايبرهاي پلي اتيلن بر روي مقاومت برشي مخلوط ماسه سست باخاكهاي رس - 1396-04-30 03:04:00
دانلود مقاله ارائه روش تحليلي الاستوپلاستيك شمع تحت اثر بار محوري - 1396-04-30 03:00:00
دانلود مقاله مقايسه ي آزمايشگاهي مقاومت بيرون كشيدگي (Pull-Out) ژئوگريد و مهار- شبكه ( Grid- Anchor - 1396-04-30 02:49:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد آبشکن هاي توده سنگی ساحل امیرآباد دریاي خزر تحت اثر نیروهاي امواج و زلزله - 1396-04-30 02:42:00
دانلود مقاله بررسی اثر سنگدانه های روی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای تهیه شده با اسکوریا و پومیس - 1396-04-30 02:32:00
دانلود مقاله بستر هاي ژیپسی و مطالعه موردي سد قیصرق سراب - 1396-04-30 02:26:00
دانلود مقاله بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO - 1396-04-30 02:18:00
دانلود مقاله بررسی تاثیرپذیری نتایج مدل های تحلیل آزمایش های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها - 1396-04-30 02:11:00
دانلود مقاله طراحی هیدرولوژی و سازه ای روسازی های نفوذپذیر - 1396-04-28 01:16:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر مشخصات روسازی و بارگذاری، بر عملکرد روسازی بتنی فرودگاه با استفاده از نرم ا - 1396-04-28 01:12:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی مخلوط آسفالتی گرم حاوی پشم سنگ - 1396-04-28 01:05:00
دانلود مقاله ارتباط حساسیت دمایی انرژی فعال سازی بر رده عملکردی دمای پایین قیرهای ایران - 1396-04-27 23:52:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از قیر امولسیون کاتیونیک به عنوان افزودنی روی خواص بتن غلتکی تازه - 1396-04-27 23:42:00
دانلود مقاله ارزیابی چقرمگی شکست آسفالت نیمه گرم حاوی تراشه آسفالت در موردهای بارگذاری خالص و ترکیبی - 1396-04-27 23:30:00
دانلود مقاله مدلسازی بین شاخص شرایط روسازی آسفالتی و شاخص بین المللی ناهمواری در راه های برون شهری - 1396-04-27 23:25:00
دانلود مقاله بررسی عددی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان لایه جاذب تنش در روسازی های مرکب - 1396-04-27 23:22:00
دانلود مقاله کاربرد خصوصیات عملکردی درتعیین درصد پلیمر برای قیرهای اصلاح شده پلیمری - 1396-04-27 23:18:00
دانلود مقاله بررسی مشخصات لایه اساس با استفاده از مصالح بازیافتی بتنی و آسفالتی - 1396-04-27 23:13:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر کاربرد پشم سنگ بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم - 1396-04-27 23:06:00
دانلود مقاله بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با در نظر گرفتن عوامل تشدید کننده آن - 1396-04-27 22:54:00
دانلود مقاله بررسی آزمایش های مربوط به عملکرد دمای بالای مواد آسفالتی - 1396-04-27 22:46:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده پلیمر ضایعاتی PET بر مشخصات فنی بتن آسفالتی - 1396-04-27 22:43:00
دانلود مقاله بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی پلی آمید ضایعاتی - 1396-04-27 22:36:00
دانلود مقاله ارائه رابطه بین عدد آونگی و عمق متوسط بافت در رویه های آسفالتی - 1396-04-27 22:30:00
دانلود مقاله تاثیر عمل آوری/ پیرشدگی سطح روسازی موجود و جنس اندود سطحی بر عملکرد پیوند دو لایه - 1396-04-27 22:24:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالت با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست - 1396-04-27 22:17:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شن های روان بر کیفیت خطوط راه آهن با استفاده از اطلاعات ماشین اندازه گیر خط - 1396-04-27 21:40:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مواد فوق روان کننده در مشخصات مکانیکی رویه بتن غلتکی در راهسازی - 1396-04-27 21:36:00
دانلود مقاله بررسی اثر ضریب اصطکاک دال و بستر در رفتار روسازیهای بتنی - 1396-04-27 21:33:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت قیرهای اصلاح شده با دوده صنعتی بازیافتی در برابر شیارشدگی - 1396-04-27 21:29:00
دانلود مقاله شناسایی نواحی بحرانی در شبکه حمل ونقل ریلی کالاهای خطرناک : حمل نقل گاز مایع ( LPG ) در - 1396-04-27 21:20:00
دانلود مقاله پیش بینی و تحلیل میزان تصادفات در راه های دو خطه برون شهری در ایران با استفاده از نرم ا - 1396-04-27 21:14:00
دانلود مقاله برآورد جریان در مسیرها براساس مشاهدات سنسورهای تشخیص خودرو برای شبکه های بزرگ - 1396-04-27 21:07:00
دانلود مقاله شارژ تابعی از یک الگوریتم برای حل مساله کوتاه ترین مسیر خودروهای الکتریکی با در نظر گرف - 1396-04-27 20:59:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مشکلات خواب رانندگان خودروهای سنگین با ابزارهای اندازه گیری رفتار رانن - 1396-04-27 20:54:00
دانلود مقاله قيمت گذاري در محدوده هاي ترافيكي با تابع عوارض خطي با مقدار ثابت بر حسب ميزان استفاده ا - 1396-04-27 20:48:00
دانلود مقاله فرمولبندی مساله تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت شبکه و ارایه یک الگوریتم کاربردی برای ح - 1396-04-27 01:41:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی الگوی سفرهای شهروندان پس از وقوع زلزله - 1396-04-27 01:36:00
دانلود مقاله حل مسئله تخصیص ترافیک خودروهای الکتریکی با در نظرگیری تاثیر زمان سفر بر مصرف انرژی - 1396-04-27 01:32:00
دانلود مقاله تحلیل ارتباط فراوانی تصادفات ناوگان باری کشور و وضعیت اجتماعی- اقتصادی رانندگان - 1396-04-27 01:24:00
دانلود مقاله بررسی مشخصات و ویژگی های سیستم حمل و نقلی هایپرلوپ - 1396-04-27 01:18:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت ایمنی ترافیک در سطح استان های کشور طی سال های 1389 تا 1393 - 1396-04-27 01:13:00
دانلود مقاله بررسی مطالعات حمل و نقل و ترافیکی استادیوم های بزرگ ورزشی مطالعه موردی شهر ورزشی بغداد - 1396-04-27 01:09:00
دانلود مقاله بررسی مطالعات حمل و نقل و ترافیکی استادیوم های بزرگ ورزشی مطالعه موردی شهر ورزشی بغداد - 1396-04-27 01:05:00
دانلود مقاله مروری بر روش های زمانبندی مجدد بی وقفه حرکت قطارها براثر وقوع اختلال در شبکه ریلی - 1396-04-27 01:02:00
دانلود مقاله طراحی مدل تحليل عاملی از عوامل انسانی تأثيرگذار بر فراوانی تصادفات رانندگی - 1396-04-26 23:57:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای جریان ترافیک در تقاطع دریادار همتی و ساماندهی هندسی با استفاده از نرم - 1396-04-26 23:51:00
دانلود مقاله تاثیر آسیب های شبکه ی حمل ونقل شهری بر فرآیند ترک منزل مسافران - 1396-04-26 23:46:00
دانلود مقاله برآورد میزان و ارزش مالی کاهش زمان سفر مسافرین خط 1 قطار شهری مشهد در سال های پس از بهر - 1396-04-26 23:41:00
دانلود مقاله مدل سازی و بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات در ایران - 1396-04-26 23:36:00
دانلود مقاله ارزیابی محصول رطوبت خاک سنجنده AMSR2 در کشور ایران - 1396-04-26 23:32:00
دانلود مقاله ریزمقیاس نمایی زمانی بارش روزانه با استفاده از روش قطعات - 1396-04-26 23:24:00
دانلود مقاله بررسي الکوي جريان در تلاقيگاه ها و ارائه راهکارهاي ساماندهي با استفاده از مدل عددي - 1396-04-26 01:09:00
دانلود مقاله مدل های پراکنش آلودگی هوا : تاریخچه، مبانی ریاضی، نرم افزارها و نحوه انتخاب یک مدل مناس - 1396-04-26 01:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر انعطاف پذیری گیاهان آبزی بر جریان پشت ساقه ها به کمک تکنیک PIV - 1396-04-25 23:56:00
دانلود مقاله بررسي مكانمند تغييرات كاربري اراضي جنگلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: - 1396-04-25 23:53:00
دانلود مقاله برآورد تابع تقاضای آب کشاورزی در حوضه ی آبریز زرینه رود - 1396-04-25 23:49:00
دانلود مقاله ارزیابی مسائل شوره زایی دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای و تحلیل مکانی - 1396-04-25 23:46:00
دانلود مقاله تخمین مقدار بارندگی با استفاده از داده های ماهواره ای رطوبت خاک و مدل SM2RAIN ، (مورد م - 1396-04-25 23:42:00
دانلود مقاله تهيه بيلان آبي حوضه هاي آبريز با استفاده از تكنيك سنجش از دور مطالعه موردي: حوضه آبريز - 1396-04-25 23:39:00
دانلود مقاله الگوی تغییرات زمانی و مکانی تبخیر و تعرق مرجع و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی در حوضه - 1396-04-25 23:30:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زیستمحیطی انواع لوله های شبکه توزیع آب با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA - 1396-04-25 23:23:00
دانلود مقاله بهره برداری بهینه ی ساده از سیستم سد تک مخزنه ی دز با استفاده از الگوریتم جستجوی ذرات ب - 1396-04-25 23:16:00
دانلود مقاله مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا - 1396-04-25 23:09:00
دانلود مقاله مدلسازی پویایی پیوند آب و غذا در حوضه آبریز زاینده رود - 1396-04-25 23:01:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات آلبیدوی سطح و نواحی ساحلی دریاچه ارومیه - 1396-04-25 22:51:00
دانلود مقاله توسعه مدل ماهانه بیلان انرژی برمبنای داده های ماهواره ای برای برآورد تبخیر ماهانه از سط - 1396-04-25 02:29:00
دانلود مقاله مدلسازی نیمه تحلیلی متوسط و توزیع تنش برشی مرزی در کانال های ذوزنقه ای با جداره ی صاف ب - 1396-04-25 02:25:00
دانلود مقاله شبیه سازی انتقال و انتشار آلودگی نفتی در بنادر، مطالعه موردی: بندر شهید رجایی - 1396-04-25 02:14:00
دانلود مقاله شناخت و بررسي چرخه گوگرد در پيكره هاي آبي عميق - 1396-04-25 02:01:00
دانلود مقاله تأثیر پارامترهای عملیاتی مهم بر حذف نیترات با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی پیوسته - 1396-04-25 01:52:00
دانلود مقاله بررسی اثر عمق گیاهان شناور بر جریان تبادلی ناشی از سرمایش سطح در محیط های آبی گیاه خیز - 1396-04-25 01:47:00
دانلود مقاله مقایسه راندمان صافی های چند بستری در حذف کدورت و رنگ در تصفیه آب آشامیدنی در مقیاس پایل - 1396-04-25 01:29:00
دانلود مقاله بررسی نوسانات سطح آب آبخوان باروق با استفاده از روش فازی سا گنو و ممدانی - 1396-04-25 01:24:00
دانلود مقاله پیش بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردي: حوزه آبخیز - 1396-04-25 01:12:00
دانلود مقاله ارزیابی ارزش اقتصادي آب کشاورزي با رویکرد قیمت گذاري در حوضه آبریز دریاچه ارومیه - 1396-04-25 01:07:00
دانلود مقاله بهینه یابی مسیرهای جمع آوری پسماند جامد شهری:(مطالعه موردی منطقه 1 کلان شهر شیراز) - 1396-04-25 01:04:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از - 1396-04-25 01:00:00
دانلود مقاله محاسبه تراز اقتصادی نشت کوتاه مدت در شبکه های آبرسانی ؛ مطالعه موردی :شهر ورامین - 1396-04-25 01:57:00
دانلود مقاله بررسی تغييرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمينی شهر مشهد - 1396-04-25 01:54:00
دانلود مقاله مدلسازی شاخص های کیفی آب با استفاده از رگرسیون چندجمله ای تکاملی - 1396-04-25 01:44:00
دانلود مقاله بررسی مشخصات حفره های آبشستگی و فاصله نهایی با روشهای جدید ریاضی - 1396-04-24 01:53:00
دانلود مقاله مدل سازی جریان های تحت فشار لوله ای با استفاده از روش لاتیس بولتزمن ( LBM ) - 1396-04-24 01:50:00
دانلود مقاله مدلسازي تاثیر گرمایش جهانی زمین بر افزایش دماي آب خلیج فارس با استفاده از رگرسیون بردار - 1396-04-24 01:46:00
دانلود مقاله مدلسازی چندهدفه بهره برداری تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش برنامه ری - 1396-04-24 01:41:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد دو روش هوازی ته نشینی انوکسیک و امواج اولتراسونیک در کاهش - حجم لجن مازا - 1396-04-24 01:35:00
دانلود مقاله اصلاح و بهینه کردن سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از نرم افزار B - 1396-04-24 01:31:00
دانلود مقاله بررسی کارآیی روش بیولوژیکی بی هوازی راکتور ABR در تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام در مقیاس آز - 1396-04-24 01:28:00
دانلود مقاله ارئه یک حل تحلیلی جدید برای محاسبه هد هیدرولیکی ، سرعت و دبی جریان در آبخوان مجاور با ج - 1396-04-24 01:20:00
دانلود مقاله مدل سازی آبشستگی سری آبشکن های موازی توسط نرم افزار FLOW3D - 1396-04-23 22:52:00
دانلود مقاله شبیه سازی الگوی انتقال و انتشار مواد سمی و خطرناک ( HNS )، مطالعه موردی آلودگی بنزین و - 1396-04-23 22:49:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) و الگوریتم رقابت استعماري (ICA) در حل مسا - 1396-04-23 22:45:00
دانلود مقاله بررسی کارایی روش فوتوگرامتری در تعیین خصوصیات زبری بستر - 1396-04-23 22:42:00
دانلود مقاله توسعهي یک مدل بارش- رواناب در یک حوضه رودخانه اي به وسیله اعمال نرم افزار مدیریت و ارزی - 1396-04-23 22:38:00
دانلود مقاله شناسایی و تحلیل ریشه ای عوامل افزایش هزینه ی پروژه ها - 1396-04-23 22:35:00
دانلود مقاله بررسی تفاوت ها و تسهیم ریسک های موجود در قرارداد همسان پیمانکار ساخت و قرارداد فیدیک قر - 1396-04-23 22:28:00
دانلود مقاله بررسی تفاوت ها و تسهیم ریسک های موجود در قرارداد همسان پیمانکار ساخت و قرارداد فیدیک قر - 1396-04-23 22:28:00
دانلود مقاله ارائه مدلي براي پيش بيني هزينه هاي ساخت و قيمت تمام شده مسكن با استفاده از مدل شبكه هاي - 1396-04-22 02:13:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییر نوع بدنه سد دشت پلنگ از طرح ترکیبی به طرح مصالح سیمانته شده با رویکرد مهن - 1396-04-22 02:10:00
دانلود مقاله انتخاب سیستم قالببندی سازه های بتنی با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه توسط مدیر - 1396-04-22 02:06:00
دانلود مقاله توسعه مدلی برای ارزیابی تاب آوری لرزه ای بیمارستان ها - 1396-04-22 02:03:00
دانلود مقاله مدلسازی اطلاعات ساخت و ساز برای پروژه های سدسازی - 1396-04-22 01:59:00
دانلود مقاله تحلیل مصرف انرژی ساختمان های هوشمند با عایق پلی یورتان در شهر شیراز به کمک BIM - 1396-04-22 01:57:00
دانلود مقاله مدیریت ضایعات در پروژه هاي ساخت مبتنی بر مشارکت و انگیزش کاهش خرید مازاد و دورریز مصالح - 1396-04-22 01:54:00
دانلود مقاله اتوماتیک کردن فرآیند ساخت انیمیشن چهار بعدی برای جرثقیل های متحرک - 1396-04-22 01:48:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت شناسایی ریسک های ایمنی پروژه های عمرانی توسط آیین نامه های ایمنی - 1396-04-22 01:44:00
دانلود مقاله آتوماسیون تعیین قالب های سرستون مورد نیاز پروژه به کمک مدل BIM - 1396-04-22 01:39:00
دانلود مقاله شناخت ذینفعان کاهش خطر ریسک زلزله و بررسی ویژگی ها و رفتار آن ها - 1396-04-22 01:37:00
دانلود مقاله مقایسه ریسک های قراردادی فیدیک سفید با قرارداد همسان خدمات مشاوره - 1396-04-22 01:34:00
دانلود مقاله تحلیل ریسک در قرارداد همسان مهندسي-تأمین-ساخت و مقایسه تطبیقي آن با قرارداد همسان فیدیک - 1396-04-22 01:31:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد منابع انسانی در پروژه هاي عمرانی شهرداري جیرفت با استفاده از روش P.N.HR - 1396-04-22 01:27:00
دانلود مقاله بررسی و شناسایی خطرات و ریسک های ایمنی در پروژه های احداث ساختمان های بلندمرتبه - 1396-04-22 01:25:00
دانلود مقاله بهینه سازي منابع و تخمین میانگین تأمین مالی مورد نیاز پروژه با استفاده از الگوریتم ژنتی - 1396-04-22 01:22:00
دانلود مقاله پارامترهای بحرانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پروژه های ساخت و ساز - 1396-04-22 01:20:00
دانلود مقاله پارامترهای بحرانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پروژه های ساخت و ساز - 1396-04-22 01:16:00
دانلود مقاله بررسی و شناسایی زمینه های مشترک تحلیل هزینه های چرخه حیات و ارزیابی چرخه حیات در پروژه - 1396-04-22 01:13:00
دانلود مقاله بررسی فرآیند تدارکات الکترونیکی براي استفاده در شرکت هاي پیمانکاري - 1396-04-22 01:07:00
دانلود مقاله بررسی اصول و مفاهیم ساختمان های هوشمند با رویکرد استفاده از BIM در مدلسازی عملکرد آنها - 1396-04-22 01:04:00
دانلود مقاله مقایسه قرارداد فیدیک صورتی مخصوص بانک ها با شرایط عمومی پیمان در ایران - 1396-04-22 01:00:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد سازه های بتن آرمه تقویت شده با FRP - 1396-04-20 23:44:00
دانلود مقاله شناسایی بارگذاری دینامیکی میله با استفاده از روش اجزاء محدود - 1396-04-20 23:41:00
دانلود مقاله تحلیل معکوس ورق نازک برای شناسايی بارگذاری استاتیکی با استفاده از توابع پايه نمايی به ش - 1396-04-20 23:38:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مقاومت فشاری و الیاف بر عرض ترک در تیرهای بتن آرمه - 1396-04-20 23:34:00
دانلود مقاله خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی - 1396-04-20 23:30:00
دانلود مقاله تاثیر خوردگی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تحت بار سرویس - 1396-04-20 23:27:00
دانلود مقاله شرایط ایجاد نابجایی لبه ای و دو قطبی نابجایی لبه ای بر اثر کرنش های ناشی از اختلاف شبکه - 1396-04-20 23:23:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی خرپای دو بعدی با استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی - 1396-04-20 23:17:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بار متحرک - 1396-04-20 23:14:00
دانلود مقاله آنالیز مسائل رشد ترک به روش گام به گام با افزودن تدریجی المان های چسبنده همراه با کنترل - 1396-04-20 23:10:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی سطح مشترک (Interface) انواع ملات ها و آجر - 1396-04-20 23:06:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت الکتریکی و خوردگی فولاد در بتن هوادار حاوی باکتری - 1396-04-20 23:01:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر روکش ملات کامپوزیتی الیافی توانمند HPFRCC بر افزایش ظرفیت قاب ها - 1396-04-20 22:52:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک بازیافتی محصور شده توسط لوله فولادی، در معرض آت - 1396-04-20 22:48:00
دانلود مقاله تعيين ضريب رفتار سازه هاي فولادي مهاربندي مجهز به زيپر معلق - 1396-04-20 22:45:00
دانلود مقاله تاثیر باکتری بر نفوذپذیری بتن حاوی پودر سنگ آهک و سرباره - 1396-04-20 22:29:00
دانلود مقاله مدلسازی و بررسی پارامتری ستون های کوتاه فولادی پر شده با بتن با در نظر گرفتن اثرات محصو - 1396-04-20 22:25:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر اگلومراسیون هالوسیت های رسی در محیط قلیایی سیمان - 1396-04-20 01:49:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر اگلومراسیون هالوسیت های رسی در محیط قلیایی سیمان - 1396-04-20 01:49:00
دانلود مقاله بررسی تاثير ناکاملی خط جوش قائم بر رفتار کمانشی مخازن استوانه اي فولادي تحت بارگذاري فش - 1396-04-20 01:46:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار میکروالیاف فولادی بر مقاومت فشاری بتن الیافی با کارایی بسی - 1396-04-20 01:42:00
دانلود مقاله ترسیم منحنی دانه بندي سنگدانه ها به کمک پردازش تصویر و هوش مصنوعی - 1396-04-20 01:39:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک تاثیر ابزار محدودگر نیروی آکاردیونی روی پایداری شبکه فضاکار دولایه - 1396-04-20 01:36:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی و جمعشدگی ملات های ژئوپلیمری با پایه روباره و پومیس به منظور استفاده - 1396-04-20 01:31:00
دانلود مقاله تحلیل غیر خطی سد بتنی وزنی به کمک ترکیب توامان روش المان محدود توسعه یافته (XFEM) مبتنی - 1396-04-20 01:21:00
دانلود مقاله تاثیر الیاف پلیمری فورتا و الیاف فولادی بر مقاومت کششی بتن - 1396-04-20 01:12:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های سنگین مگنتیت با درصد های مختلف الیاف فو - 1396-04-20 01:04:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد دو الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) در طراحی ب - 1396-04-19 23:51:00
دانلود مقاله شناسایی آسیب های چندگانه در قاب ها با استفاده از تبدیل موجک - 1396-04-19 23:45:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر جایگزینی مقادیر مختلف پودر سرباره به جای سیمان در رفتار مکانیکی کامپوزیت ها - 1396-04-19 23:35:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی سازه با استفاده از تلفیق روش سطح تراز و توابع پایه مختلط فوریه - 1396-04-19 23:28:00
دانلود مقاله مقاومت در برابر ضربه پرتابه بتن مسلح به ترکیب الیاف فولادی و نانو تیوب کربنی - 1396-04-19 23:04:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم قاب لوله ای محیطی هسته مرکزی مجهز به مهاربندهای - کمانش تا - 1396-04-15 01:00:00
دانلود مقاله مطالعه تجربی و عددي نفوذ پرتابه فلزي در پانل بتنی و نحوه سوراخ شدگی آن - 1396-04-15 01:56:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشوی مرکسی و غیرمر - 1396-04-15 01:52:00
دانلود مقاله ارائه روشی جهت محاسبه مقاومت قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشو - 1396-04-15 01:47:00
دانلود مقاله روش تحلیلی برای برآورد ظرفیت برشی پانل های دیوار برشی فولادی سرد شکل دهی شده با پوشش فو - 1396-04-15 01:42:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اعتماد ستون های فولادی تحت اثر بار انفجار - 1396-04-15 01:39:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی سازه ها با استفاده از روش مجموع سطوح تراز و روش تحلیل آیزوژئومتریک - 1396-04-15 01:35:00
دانلود مقاله ارزیابی احتمالاتی ظرفیت انهدام ساختمانهای بلند فولادی با قاب خمشی ویژه با استفاده از رک - 1396-04-15 01:31:00
دانلود مقاله خواص ،مشخصات و کاربردهای عایق های حرارتی فله ای با تاکید بر سبکدانه رس منبسط - 1396-04-15 01:26:00
دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای موثر بر نتایج آزمایش غیر مخرب اولتراسونیک در تخمین مقاومت فشاری و مد - 1396-04-15 01:22:00
دانلود مقاله بررسی عددی و آزمایشگاهی ظرفیت کمانشی و پس کمانشی تیر ورق های I شکل با جان دوگانه مرکب ا - 1396-04-15 01:18:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه ای زوج منارهای تاریخی آجری ایرانی - 1396-04-15 01:14:00
دانلود مقاله بررسی فرایند نفوذ و تنش های ناشی از آن در ذرات جامد استوانه ای و کروی شکل با استفاده از - 1396-04-15 01:09:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از نسبت های مختلف خاکستر بادی به سیمان بر روی مقاومت فشاری، ظرفیت ک - 1396-04-15 01:05:00
دانلود مقاله اثر الیاف بر مقاومت فشاری بتن به روش بارنقطه ای - 1396-04-15 01:01:00
دانلود مقاله پایش سلامت سازها مبتنی بر روش های احتمالاتی با استفاده از مدل جایگزین ماشین بردار پشتیب - 1396-04-14 23:56:00
دانلود مقاله بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گروت حاوی پوزولان و نانوبنتونیت - 1396-04-14 23:49:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه فولادی با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده ب - 1396-04-13 23:17:00
دانلود مقاله دال بتنی پیشساخته کابلی با تکیه گاه های فلزی مشبک و اتصال پیچ و مهرهای - 1396-04-13 23:14:00
دانلود مقاله ارائه مدل نفوذ یون های کلراید در سازه های بتنی ترک خورده در محیط های دریایی با انجام آز - 1396-04-13 23:03:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سازه ها بر اساس روش های مرتبه اول با معکوس سازی ماتریس حالت - 1396-04-13 01:21:00
دانلود مقاله معرفی سیستم جدید قاب خمشی - دیوار گهواره ای مقاوم در برابر زلزله - 1396-04-13 01:17:00
دانلود مقاله كاهش هزينه محاسباتي در تحليل اجزا محدود تيرهاي تحت بارهاي استاتيكي - 1396-04-13 01:14:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي تير بتني داراي اتصال سرد در وسط دهانه تحت بارگذاري خمش سه نقطه اي با استفا - 1396-04-13 01:10:00
دانلود مقاله بررسي تاثير استفاده از روابط تنش-كرنش فشاري مختلف در مدل خسارت پلاستيك بتن بر روي پاسخ - 1396-04-13 01:05:00
دانلود مقاله تاثیر آتش سوزی پس از زلزله بر سطوح عملکرد قاب خمشی فولادی - 1396-04-11 23:41:00
دانلود مقاله طراحی یک سیستم خبره فازی برای تشخیص میزان مقاومت فشاری بتن - 1396-04-11 23:39:00
دانلود مقاله ملات عایق حرارت و جاذب صوت - 1396-04-11 23:36:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های مخروطی ساخته شده از CFRP تحت فشار یکنواخت بیرونی - 1396-04-11 23:33:00
دانلود مقاله بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های بتنی سه بعدی با استفاده از الگوریتم نوین جنبش ملکول - 1396-04-11 23:30:00
دانلود مقاله مدلسازی شکست تیر قوسی بتنی مقاوم سازی شده با الیاف FRP با مدل خرابی پلاستیک - 1396-04-11 23:21:00
دانلود مقاله بررسي حالات خودتنش سازگار سازه هاي فضاكار چليكي كابل- دستكي با سيمپلكس هاي DP - 1396-04-11 23:18:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های مخروطی فلزی مقاوم سازی شده با CFRP تحت فشار یکنواخت ب - 1396-04-11 23:15:00
دانلود مقاله ارائه یک روش اجزای محدود تطابقی جدید برای کاهش خطای حل با افزودن درجه تابع تقریب بدون ا - 1396-04-11 23:12:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری خطی تیرهای جدار نازک ماهیچه ای با استفاده از نرم افزار SAP2000 - 1396-04-11 23:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نانو ذرات دو بعدی بر خواص کامپوزیت های سیمانی - 1396-04-11 23:06:00
دانلود مقاله تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین بر روی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی - 1396-04-11 23:02:00
دانلود مقاله اثر نانو ذرات تک بعدی پایه کربن بر خواص کامپوزیت های سیمانی - 1396-04-11 22:59:00
دانلود مقاله عملکرد روش بهنگام سازی معیارهای دینامیکی اطمینان مودال به منظور پایش سلامت قاب خمشی فول - 1396-04-11 22:54:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده به شکل برون محور با مهاربند معمولی و کمانش ن - 1396-04-11 22:50:00
دانلود مقاله اصلاح شبکه در مسائل 3 بعدی شکل گيری و رشد ترک با استفاده از ترکيب مکانيک خرابی پيوسته و - 1396-04-11 01:31:00
دانلود مقاله بررسی استفاده از مصالح پر مقاومت در عملکرد ستون های فولادی مستطیلی پر شده با بتن - 1396-04-11 01:27:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر تا هسته ی موج دار - 1396-04-11 01:22:00
دانلود مقاله تاثیر ستون های خرپایی در بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی - 1396-04-11 01:20:00
دانلود مقاله تاثیر ستون های برشی در بهبود عملکرد سیستم های دوگانه با دیوار برشی بتنی - 1396-04-11 01:17:00
دانلود مقاله بررسی انواع سقف هاي یوبوت و کوبیاکس توسط نرم افزار 16 ANSYS و مقایسه آن با نتایج آزمایش - 1396-04-11 01:09:00
دانلود مقاله کاربرد روش عددی رایلی -ریتز در تحلیل پایداری جانبی-پیچشی تیر جدار نازک دوسر مفصل با نیم - 1396-04-11 01:05:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تیر تیموشنکو با مقطع ثابت با استفاده از روش اختلاف محدود مرکزی - 1396-04-11 01:01:00
دانلود مقاله بررسی اثر لوله های دسته بندی شده و قطع آنها در ارتفاع بر میزان لنگی برشی سازه های لوله - 1396-04-11 01:53:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار لرزه ای ساختمان با یک اتصال نوین پیش ساخته مرکب فولادی - بتنی و مقایسه آن - 1396-04-11 01:48:00
دانلود مقاله بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) - 1396-04-11 01:44:00
دانلود مقاله ارائه ی رابطه ی تئوری به منظور ارزیابی رفتار پس از تسلیم منحنی لنگر دوران یک اتصال - 1396-04-11 01:36:00
دانلود مقاله بهینه یابی قاب هاي فولادي براساس روش شبیه سازي بازپخت و بررسی تأثیر پارامتر ثابت بولتزم - 1396-04-11 01:32:00
دانلود مقاله بررسی اثر مدول نرمی در بتن خود متراکم و اثر اندازه - 1396-04-11 01:27:00
دانلود مقاله بررسی ضریب رفتار سیستم های دو گانه فولادی با مهار بند های همگرای بزرگ مقیاس - 1396-04-11 01:24:00
دانلود مقاله تعیین تاثیر مشخصات سختی سازه بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مهاربند فولادی با حرکت گهواره - 1396-04-10 01:07:00
دانلود مقاله بهینه سازی طراحی قاب های فولادی با مقطع متغیر به روش حدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1396-04-10 01:04:00
دانلود مقاله تاثیر افسودن زئولیت و میکروسیلیس برای دوام بتن سبک در محیط سولفاته بررسی مروری - 1396-04-09 23:17:00
دانلود مقاله مدلسازي تیرهاي تقویت شده با ورق FRP و صحت سنجي آن با نتایج آزمایشگاهي - 1396-04-09 23:09:00
دانلود مقاله طراحی بهینه پایدار میراگر جرمی تنظیم شده با استفاده از تابع احتمال خرابی - 1396-04-09 23:06:00
دانلود مقاله خمش ورق های دایره شکل با ضخامت متغیر دلخواه - 1396-04-09 23:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اندازه ی درز انقطاع و فاصله ی پایه ها بر نیروهای ناشی از ضربه در پل ها تحت - 1396-04-09 22:49:00
دانلود مقاله ارزیابی ملات های حاوی میکروسیلیس، پومیس، تراس و سربازه در برابر محیط های خورنده اسیدی و - 1396-04-09 22:42:00
دانلود مقاله تأثیر نقص اولیه بر رفتار بعد از کمانش صفحات نازک مستطیلی چهار لبه ساده - 1396-04-09 22:39:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اعتماد نگهداري موقت مقطع مرکب شاتکریت و فولاد درمسیر تونل - 1396-04-09 22:36:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج تحلیل لتیس گیردر با شاتکریت از روش جدید مقطع مرکب با سایر روشهاي متداول در - 1396-04-09 22:29:00
دانلود مقاله ارزيابي و مقايسه منحني ظرفيت قاب هاي خمشي فولادي حاصل از تحليل استاتيكي غيرخطي و تحليل - 1396-04-09 22:21:00
دانلود مقاله بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های سبک با چگالی های مختلف ساخته شده با سنگدانه ی لیکا - 1396-04-09 22:15:00
دانلود مقاله بررّسی اثر نانو SiO2 بر روی دوام بتن قلیافعال سرباره ای تحت سیکل های یخ و ذوب - 1396-04-08 23:15:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار لرزه ای ساختمان با یک اتصال نوین پیش ساخته مرکب فولادی - بتنی و مقایسه آن - 1396-04-08 23:11:00
دانلود مقاله مقایسه دو روش PSO و CE در بهینه سازی قاب خمشی فولادی - 1396-04-08 23:07:00
دانلود مقاله خمش ورق های کامپوزیت لایه ای مثلثی شکل با گوشه های مدور و تکیه گاه گیردار - 1396-04-08 23:04:00
دانلود مقاله تاثیر ستون های خرپایی در بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی - 1396-04-08 23:01:00
دانلود مقاله تاثیر ستون های برشی در بهبود عملکرد سیستم های دوگانه با دیوار برشی بتنی - 1396-04-08 22:58:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت فشاری ملات سیمان مسلح شده با الیاف های پلیپروپیلن و کنف در دمای بالا - 1396-04-08 22:53:00
دانلود مقاله تحلیل دو بعدی ترک لبه مود اول در ماده ناهمسانگرد با روش فرمولاسیون ترکیبی - 1396-04-08 22:50:00
دانلود مقاله بررسی نیاز شکل پذیری و توزیع نیروهای جانبی در قاب های خمشی فولادی - 1396-04-08 22:46:00
دانلود مقاله معرفی و بررسی ظوابط و رفتار سازه ای پایه دیوارها در دیوارهای سازه ای بتن آرمه - 1396-04-08 22:38:00
دانلود مقاله بهینه سازی طراحی قاب های فولادی دارای اتصالات نیمه صلب پیچ و مهره ای و صلب جوشی با استف - 1396-04-08 22:29:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی بتن با درجه حرارت بالا و توسعه یک مدل شبکه عصبی برای تخمین خواص مکان - 1396-04-08 22:19:00
دانلود مقاله حل معادلات تیموشنکو برای صفحات دایروی گیردار با استفاده از سری مک لورن - 1396-04-08 22:14:00
دانلود مقاله ارائه رابطه تقریبی پیشنهادی برای تعیین ابعاد ستون در قاب های خمشی بتن آرمه منظم - 1396-04-08 21:59:00
دانلود مقاله آجر نماي پليمري قابل انعطاف براي استفاده در سامانه مركب عايق حرارتي بيروني (ETICS) - 1396-04-08 21:53:00
دانلود مقاله تعيين پتانسيل واكنش زايي سنگدانه هاي استان تهران و راهكارهايي جهت كاهش اثرات مخرب آ نها - 1396-04-08 02:08:00
دانلود مقاله معرفی المان نیمه بینهایت دامنه زمانی در حل مسائل انتشار موج محوری با استفاده از روش باق - 1396-04-08 02:04:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت برشی ورقهای CFRP در تقویت ورق های فولادی - 1396-04-08 02:00:00
دانلود مقاله اعمال اثر پیوستگی-لغزش در محل ترک خوردگی تیر بتن مسلح ساده در مدل اجزا محدود - 1396-04-08 01:57:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر طول دهانه و ارتفاع طبقات در ضریب رفتار قاب های بتن آرمه - 1396-04-08 01:52:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی با اتصال جوشی منقطع - 1396-04-08 01:48:00
دانلود مقاله مدل سازی ترک با روش ایزوژئومتریک با استفاده از توابع PHT-Spline - 1396-04-08 01:42:00
دانلود مقاله مطالعه پدیده ضربه در ساختمان های پیچشی مجاور - 1396-04-08 01:38:00
دانلود مقاله ارائه مدل ماکرو برای شبیه سازی رفتار چرخه ای اتصالات بتنی - 1396-04-08 01:33:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای سیستم های شبکه قطری فولادی و تعیین پیکربندی بهینه - 1396-04-08 01:29:00
دانلود مقاله ارزیابی پاسخ یک قاب خمشی بتنی تحت اثر نشست های تفاضلی در زیر ستونهای مختلف - 1396-04-08 01:23:00
دانلود مقاله ارزیابی کمی توابع بازیابی مربوط به تاب آوری لرزه ای سیستم های سازه ای - 1396-04-08 01:19:00
دانلود مقاله دال بتنی پیش ساخته کابلی با پاشنه های بتنی و اتصال پیچ و مهره ای - 1396-04-08 01:16:00
دانلود مقاله بررسي تحليلي وآيين نامه اي نامنظمي هاي پيچشي درسازه هاي کوتاه تا بلند مرتبه - 1396-04-08 01:10:00
دانلود مقاله تاثیر آتش سوزی پس از زلزله بر رفتار قاب خمشی فولادی - 1396-04-08 01:01:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد شاخص های شدت زلزله در تخمین پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از روش تحلیل - 1396-04-03 23:46:00
دانلود مقاله تاثیر پالس های معادل زلزله های حوزه نزدیک گسل بر پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایعات جداساز - 1396-04-03 23:43:00
دانلود مقاله بهینه یابی میراگرهای جرمی چندگانه تنظیم شونده در ارتفاع سازه با الگوریتم ژنتیک - 1396-04-03 23:23:00
دانلود مقاله تأثیر پر و خالی شدن کندو، بر نیاز شکل پذیری سیلوهای مرتفع بتن آرمه با در نظر گرفتن اثر - 1396-04-03 23:16:00
دانلود مقاله مدلي جديد در شبیه سازی سیگنال تاريخچه زماني زلزله به کمک شبکه های عصبي مصنوعي و الگوريت - 1396-04-03 23:12:00
دانلود مقاله ارزیابی احتمالاتی هزینه دوره عمر سازه ها با استفاده از روش زمان دوام - 1396-04-03 23:09:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای سد بتنی وزنی با روش نمونهبرداری مکعب لاتین بهبودیافته - 1396-04-03 23:02:00
دانلود مقاله کاربرد روش زمان دوام در برآورد هزینه های دوران بهره برداری سازه ها به روش FEMA-NIBS - 1396-04-03 22:55:00
دانلود مقاله کاربرد ارتعاشات پارامتریک فرکانس بالا با دامنه کم در کنترل پاسخ های لرزه ای سازه ها - 1396-04-03 22:51:00
دانلود مقاله تحلیل اجزای محدود اتصال تیر به ستون فولادی تحت سناریوی حذف ستون و توسعه عملکرد زنجیره ا - 1396-04-03 22:48:00
دانلود مقاله تحلیل لرزه ای قاب های خمشی فولادی بلند مرتبه دارای پس رفتگی هندسی تحت اثر زمین لرزه های - 1396-04-03 22:45:00
دانلود مقاله کاربرد تحلیل هزینه دوره عمر در طراحی بهینه سیستم های کنترل غیرفعال - 1396-04-03 22:41:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پس لرزه بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه با شکل پذیری ویژه - 1396-04-03 22:38:00
دانلود مقاله تولید منحنی هاي شکنندگی براي سازه هاي داراي مهاربندي زیپر معلق - 1396-04-03 22:25:00
دانلود مقاله تولید منحنی هاي شکنندگی براي سازه هاي داراي مهاربندي زیپر معلق - 1396-04-03 22:25:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد میراگرهاي ویسکوز در کاهش نوسانات محیطی و لرزه اي سازه هاي صنعتی - 1396-04-03 22:21:00
دانلود مقاله بررسی احتمالاتی نیروی برخورد سیستم های دینامیکی مجاور هم در سطوح مختلف زلزله - 1396-04-03 22:18:00
دانلود مقاله مطالعه تجربی اثر اجزاي الاستومر، بر روي خواص مکانیکی و دینامیکی آمیزه های جداسازی لرزه - 1396-04-03 22:13:00
دانلود مقاله مطالعه عددی قاب های خمشی با جان سوراخ کاری شده - 1396-04-03 22:03:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار با استفاده از منحنی های شکنندگی - 1396-04-01 17:31:00
دانلود مقاله جمع آوری بانک اطلاعات آزمایش های بادبند و معرفی پارامترهای مدل سازی - 1396-04-01 17:28:00
دانلود مقاله ارائه رابطه تحلیلی براي تعیین مقدار میانگین بیشینه نیروي برخورد بین دو سیستم خطی مجاور - 1396-04-01 17:24:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین لرزه های مشخصه ی زاگرس بر روی گسل های منطقه - 1396-04-01 17:20:00
دانلود مقاله آنالیز تقاضای لرزه ای احتمالاتی سدهای بتنی وزنی یکپارچه تحت زلزله های میدان دور - 1396-04-01 17:15:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از منحنی های شکنندگی - 1396-04-01 17:10:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات عدم قطعیت محیطی در عملکرد الگوریتم تشخیص خرابی سازه ای پل با استفاده از ر - 1396-04-01 17:07:00
دانلود مقاله کنترل نیمه فعال سازه محک جداساز لرزه اي با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی - 1396-04-01 17:03:00
دانلود مقاله آنالیز احتمالاتی رفتار دینامیکی شمع به روش اجزای محدود - 1396-04-01 17:00:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ لرزه ای سازه ها - 1396-04-01 16:57:00
دانلود مقاله بررسی کفایت الگوی بار جانبی آیین نامه ASCE 7-10 برای ساختمان های جداسازی شده تحت اثر زل - 1396-04-01 16:53:00
دانلود مقاله بررسی اثر جابجایی گسل معکوس سولقان بر تونل انتقال آب سبزکوه به روش تحلیل اجزاءمحدود - 1396-04-01 16:49:00
دانلود مقاله ارزیابی روش طراحی عملکردی به روش پلاستیک برای سازه های بتنی با سیستم دوگانه ی قاب خمشی- - 1396-04-01 16:46:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اختلاف مرکز سختی و مرکز جرم بر ضرایب لرزه ای ساختمان های فولادی دارای قاب خ - 1396-04-01 16:42:00
دانلود مقاله اصلاح شاخص خسارت پاول مبتنی بر انرژی مستهلک شده به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی - 1396-04-01 16:35:00
دانلود مقاله ارزیابی روش تحلیل دینامیکی زمان دوام در سازه های فضاکار چلیکی دولایه - 1396-04-01 02:32:00
دانلود مقاله تاثیرمولفه قائم زلزله در ساختمان های مهاربند فولادی با حرکت گهواره ای - 1396-04-01 02:25:00
دانلود مقاله نگرش تحلیلی بر پارامترهای عملکردی قاب خمشی بتن مسلح کوتاه مرتبه تحت زلزله حوزه دور و نز - 1396-04-01 02:21:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار لرزه ای دیافراگم ساختمانهای بتن مسلح در تحلیل تاریخچه پاسخ خطی و غیرخطی - 1396-04-01 02:17:00
دانلود مقاله معرفی و بررسی عملکرد میراگرهای جدید خشابی و بلوکی - 1396-04-01 02:12:00
دانلود مقاله تحلیل چرخه عمر قاب بتنی مسلح تحت خطر لرزه ای با لحاظ اثرات محیط زیستی - 1396-04-01 02:08:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان نامنظم بتنی در ارتفاع با سیستم سازهای دوگانه قاب خم - 1396-04-01 02:04:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر اختلاف ارتفاع در ستونها بر رفتار لرزه ای پل های قوسي شكل عرشه باکس بتن آر - 1396-04-01 02:00:00
دانلود مقاله تأثیر انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ حداکثر تغییر مکان نسبی بین طبقات در قاب های خمشی فولادی - 1396-04-01 01:55:00
دانلود مقاله بهینه یابی قاب فولادی با جانمایی بادبندها تحت قیود طراحی - 1396-04-01 01:45:00
دانلود مقاله عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی EBF در ساختمان های فلزی بلند مرتبه تحت زلزله های حوزه دور - 1396-03-31 01:53:00
دانلود مقاله ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد لرزه ای تونل با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک - تونل ت - 1396-03-31 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب موجود در پلهای با دهانه بزرگ با استفاده از روش انحنا شکلهای مودی - 1396-03-31 01:46:00
دانلود مقاله تأثیر دال بتنی و چیدمان برشگیرهای فولادی بر رفتار اتصالات قاب خمشی فولادی - 1396-03-31 01:40:00
دانلود مقاله یک مدل حایلهای ویژه اصلاح شده برای شبیهسازی حرکات نیرومند زمین ناشی از انتشار امواج لرز - 1396-03-31 01:37:00
دانلود مقاله بررسی نامنظمی سیستم های غیر موازی در ساختمان های بتن مسلح همراه با دیوار برشی با رویکرد - 1396-03-31 01:20:00
دانلود مقاله طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دوجهت - 1396-03-31 01:16:00
دانلود مقاله درون یابی دو بعدی سرعت موج برشی درنقاط مختلف ساختگاه با استفاده از علم زمین آمار - 1396-03-31 01:12:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهاي مقاومت بتن بر نمایش لرزهاي سد بتن غلتکی با استفاده از تحلیل احتم - 1396-03-31 01:09:00
دانلود مقاله بهینه یابی قاب فولادی باجانمایی بادبندها تحت قیود طراحی - 1396-03-31 01:03:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای لوله های مدفون تحت زلزله های حوزه نزدیک - 1396-03-30 23:57:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر هندسه در مقاومت فشاری اتصال تایتون - 1396-03-30 23:54:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد سازه قاب خمشی فولادی طراحی شده به روش PBPD تحت توالی های لرزه ای - 1396-03-30 23:50:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار لرزه ای مخازن جداسازی شده ذخیره مایع تحت اثر زلزله های پریودبلند با استفاده - 1396-03-30 23:45:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد لرزه ای هسته برشی با استفاده از تحلیل غیر خطی بار افزون و تحلیل غیر خطی ت - 1396-03-30 23:40:00
دانلود مقاله تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر حاشیه اطمینان سازه ها در برابر فروریزش - 1396-03-30 23:36:00
دانلود مقاله ارائه ی داده های شتابنگاری ثبت شده در ایران توسط موجک - 1396-03-30 23:31:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه مجهز به دیواربرشی فولادی تحت زلزله نزدیک گسل با ویژگی جابجایی ماندگار - 1396-03-30 23:26:00
دانلود مقاله پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي بلند با مهاربند واگرا تحتاثر جابجایی ماندگار تکتونیکی گسل - 1396-03-30 21:30:00
دانلود مقاله پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي بلند با مهاربند واگرا تحتاثر جابجایی ماندگار تکتونیکی گسل - 1396-03-30 21:30:00
دانلود مقاله ارزیابی مقادیر درز انقطاع موجود در آیین نامه هاي زلزله براي سازه هاي سطحی با فونداسیونه - 1396-03-30 21:23:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دینامیکی سازه فولادی با سیستم مقاوم جانبی دوگانه تحت اثر مدل های ریاضی رکور - 1396-03-30 21:18:00
دانلود مقاله ارزیابی مقدار حداقل درز انقطاع در سازه های قاب خمشی ویژه واقع برشمع به روش آنالیز تاریخ - 1396-03-30 21:10:00
دانلود مقاله کنترل پیچش لرزه ای ساختماى با مهاربند فولادی نامنظم در پلاى با استفاده از حرکت گهواره ا - 1396-03-30 21:05:00
دانلود مقاله ارزیابیِ ضرایب رفتار لرزه ایِ سازه هایِ دایاگریدِ فولادی - 1396-03-30 20:55:00
دانلود مقاله تاثیر تکرار زلزله روی توزیع انرژی سازه های دوگانه دیوار برشی بتنی - 1396-03-30 20:51:00
دانلود مقاله آنالیز مودال عملیاتی در حضور تحریک هارمونیک به روش زیر فضاهای اتفاقی - 1396-03-30 20:48:00
دانلود مقاله ارزیابی روش تحلیل پوشاور مودال با الگوی بار بهنگامشونده برای پل های نامنظم تحت اثر زلزل - 1396-03-30 20:37:00
دانلود مقاله تعیین محدوده هندسی و فیزیکی وقوع کمانش جداره در مخازن ذخیره مایع - 1396-03-30 20:08:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهای قابهای خمشی بتن آرمه متوسط با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی - 1396-03-30 19:59:00
دانلود مقاله بررسی کمی حجم مصالح مصرفی در مخازن ذخیره فولادي از نظرگاه شدت زلزله و اندرکنش خاك و مخز - 1396-03-30 19:53:00
دانلود مقاله قابليت تسريع تحليل تاريخچه زماني برج مخابراتي ميلاد - 1396-03-23 22:41:00
دانلود مقاله تاثير ترفند افزايش كسري گام زماني انتگرالگيري مستقيم بر پاسخ هاي حاصل از تحليل لرزه اي - 1396-03-23 22:38:00
دانلود مقاله تاثیرگروه پایه ها با مقطع دایروی بر روی الگوی جریان در جهت طولی کانال - 1396-03-23 22:34:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی جريان تحت فشار در رژيم مستغرق پ ل در شرايط آب زلال - 1396-03-23 22:30:00
دانلود مقاله اثر زلزله هاي حوزه نزدیک و پالس هاي معادل آن ها برپاسخ غیر خطی سدهای وزنی سالم - 1396-03-23 22:24:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی جریان مستغرق عبوری از روی سرریزهای قوسی - 1396-03-23 22:22:00
دانلود مقاله ارزیابی عددی مشخصات پرش هیدرولیکی ایجاد شده بر روی بستر موجدار مثلثی شکل - 1396-03-23 22:18:00
دانلود مقاله اثر فشار برکنش بر روی پایداری سدهای قوسی تحت بارهای لرزه ای - 1396-03-23 22:15:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییر مکان لرزه ای گوه ی سد لوزان با استفاده از روش نیومارک - 1396-03-23 22:11:00
دانلود مقاله تحلیل عددی راندمان هیدرولیکی حوضچه های اولیه تصفیه خانه ها - 1396-03-23 22:07:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی جریان ناشی از شکست سد روی بستر شیب دار - 1396-03-23 22:02:00
دانلود مقاله بررسی آب شستگی از زیر خطوط لوله دربازه قوسی رودخانه ها در شرایط آب زلال - 1396-03-23 21:55:00
دانلود مقاله تاثیر هندسه پانتونها بر رفتار هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور امیرکبیر - 1396-03-23 21:52:00
دانلود مقاله بررسی انعطاف پذیری موضعی اتصال LJF برای اتصالات لولهای دو صفحهای نوع ( DK ) در فونداسیو - 1396-03-23 21:47:00
دانلود مقاله بررسی هیدرولیک جریان عبوری از سرریز مدور قائم با ورودی کلید پیانویی نوع A - 1396-03-23 21:42:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بهینه سازی سیستم مهاربندی سازه شناور بکمک روش انرژی - 1396-03-23 21:39:00
دانلود مقاله بررسی طرح اختلاط بتن غلتکی در سدها و تعیین پارامترهاي مقاومتی آن با استفاده از نتایج آز - 1396-03-23 21:35:00
دانلود مقاله پایش سلامت سد بتنی با استفاده از بررسی تغییرات زمان - فرکانسی و مدل عددی خرابی - 1396-03-23 21:31:00
دانلود مقاله آبشستگی پایین دست سازه های آبی در شرایط جریان پایدار: مطالعه حجم محدود با استفاده از بس - 1396-03-23 21:25:00
دانلود مقاله پیشنهاد الگوی بارگذاری دینامیکی غیر یکنواخت در حوزه زمان برای ساختگاه های دره ای - 1396-03-23 21:18:00
دانلود مقاله تعیین طول معادل گیرداری برای شمع های دریایی جهت مدل سازی اندرکنش خاک و شمع در خاک های چ - 1396-03-13 01:34:00
دانلود مقاله مروری بر روش های تشخیص آسیب در سازه ها به منظور یافتن روشی مناسب در تشخیص آسیب برپایه ح - 1396-03-13 01:27:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی دخیل در فرسایش ناشی از سایش بتن الیافی در سازه ها - 1396-03-13 01:16:00
دانلود مقاله اثر مرکز سطحی زلزله های غیریکنواخت در تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن - 1396-03-13 01:12:00
دانلود مقاله بررسی عددی ضریب افت انرژی در تبدیل های همگرای تحت فشار با استفاده از نرم افزار ANSYS CF - 1396-03-13 01:07:00
دانلود مقاله اعتبار سنجی تئوری موج نو در تعیین پارامترهای پایداری سازه های دریایی - 1396-03-13 01:02:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تاثیر برخی از پارامترهای صفحات مستغرق در آبگیر جانبی از کانال باز - 1396-03-13 01:58:00
دانلود مقاله بررسی عددی عملکرد پارامترهای هندسی سرریز کلید پیانویی - 1396-03-13 01:54:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر کجشدگی پایه به سمت پایین دست جریان برآبشستگی پیرامون پایه با مقط - 1396-03-13 01:52:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدل موج SWAN در خلیجفارس با کاربرد داده باد بازتحلیل - 1396-03-13 01:49:00
دانلود مقاله پیش بینی آسیب پذیري پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با استفاده از مدل نزدیک ترین همسایگی - 1396-03-13 01:44:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تأثیر تغییر ارتفاع پله های انتهایی حوضچه آرامش بر روی پروفیل جریان آب به رو - 1396-03-13 01:37:00
دانلود مقاله بررسی آنالیز حساسیّت ابعاد شبکه بندی در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرام - 1396-03-13 01:32:00
دانلود مقاله روشی تحلیلی براي تعیین اثر سیمانتاسیون بر پاسخ لرزه اي آبرفت هاي درشت دانه - 1396-03-13 01:28:00
دانلود مقاله بررسی رفتار بلند مدت ماسه لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی - 1396-03-13 01:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل دانه ها در برآورد ضخامت سطح تماس مصالح دانه ای و فولاد زبر با استفاده ا - 1396-03-12 02:57:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی سبکدانه های صنعتی با رویکرد کاربرد ژئوتکنیکی - 1396-03-12 02:54:00
دانلود مقاله بهسازی خاک های فروریزشی با استفاده از رسوب میکروبی کلسیم کربنات - 1396-03-12 02:48:00
دانلود مقاله تغييرات فشار مقاوم وارد بر ديوارهاي نگهبان صلب در زمان زلزله - 1396-03-12 02:46:00
دانلود مقاله مطالعه ي نظري و عددي نشست الاستيك پي هاي سطحي واقع بر مصالح غيرهمسان - 1396-03-12 02:44:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار مکانیکی خاک مخلوط رس و شن با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ - 1396-03-12 02:40:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای مقاومتی خاک به وسیله شبکه های عصبی- فازی در شهر اصفهان - 1396-03-12 02:38:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی بهمن پودری با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) - 1396-03-12 02:33:00
دانلود مقاله ارزیابی سه بعدی نوع بار دینامیکی بر رفتار لرزه ای گروه شمع در خاک های چسبنده - 1396-03-12 02:29:00
دانلود مقاله بررسی عددي ظرفیت باربري نوك شمع هاي درجاریز در خاك هاي ماسه اي همگن - 1396-03-12 02:26:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر انعطاف پذیري کلاهک شمع بر خصوصیات دینامیکی روسازه ها با در نظر گرفتن اثرات - 1396-03-12 02:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامترهای الگوی کوبش عملیات تراکم دینامیکی با مدلسازی سه بعدی - 1396-03-12 02:20:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر ناهمسانی ذاتی بر رفتار سطح تماس ماسه و ژئوتکستایل بافته شده - 1396-03-12 02:14:00
دانلود مقاله محاسبه ضرایب ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از روش مرز پایین آنالیز حدی المان محدو - 1396-03-12 02:10:00
دانلود مقاله بررسی فرونشست دشت کرمان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری - 1396-03-12 02:07:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه دانه های خاک پرکننده داخل سلولهای ژئوسل بر ظرفیت باربری پ - 1396-03-12 02:04:00
دانلود مقاله بررسی مقاومتی نمونه های تثبیت شده خاک فروریزشی با نانوسیلیکا - 1396-03-12 02:02:00
دانلود مقاله ارزیابی خاک های نرم مسلح با الیاف ،تحت شرایط محیطی مختلف - 1396-03-12 01:58:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر واگرایی خاک بر فرسایش نشتی کناره رودخانه - 1396-03-12 01:54:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر وجود لایه سیلتی بر روانگرایی نهشته های ماسه ای اشباع - 1396-03-12 01:51:00
دانلود مقاله تأثیر اندازه پولک های رسی بر رفتار واگرائی خاک های رسی - 1396-03-12 01:49:00
دانلود مقاله مدل رفتاری مناسب جهت بررسی پدیده انبساط حفره در شرایط زهکشی شده - 1396-03-12 01:46:00
دانلود مقاله تاثیر درصدهای پائین ریزدانه بر مدول برشی کرنش های کوچک ماسه - 1396-03-12 01:39:00
دانلود مقاله بررسی اثر محتوی فرکانسی زمین لرزه ها بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی - 1396-03-12 01:35:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری - 1396-03-09 01:07:00
دانلود مقاله اثر نحوه توزیع فشار جانبی خاک بر پدیده قوس زدگی - 1396-03-09 01:03:00
دانلود مقاله مروري بر بهسازي خاكهاي دانهاي با استفاده از ضایعات پلیمري و اثرات آن بر محیط زیست - 1396-03-09 01:59:00
دانلود مقاله بهسازی خاکریزهای زیر راه و راه آهن با استفاده از ژئوگریدها تحت بار زنده - 1396-03-09 01:55:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت منحنی بار - نفوذ اسپادکن در خاک رس دولایه - 1396-03-09 01:50:00
دانلود مقاله تعیین خصوصیات دینامیکی خاک با استفاده از میز لرزه - 1396-03-09 01:47:00
دانلود مقاله مقایسه روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری شمع های بتن آرمه درجاریز (مطالعه موردی پروژه بر - 1396-03-09 01:44:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی جریانگل با استفاده از روش هیدرولیک ذرات هموار ( SPH ) - 1396-03-09 01:40:00
دانلود مقاله نقش روابط ترمودینامیک در رابطه پارامتر تنش موثر در خاک های غیراشباع - 1396-03-09 01:35:00
دانلود مقاله مروري بر متداول ترین آزمایشات چقرمگی شکست مود دوم اجرا شده بر روي نمونه هاي سنگ - 1396-03-09 01:28:00
دانلود مقاله مروري بر عملكرد مكانيكي و آبشويي خاك هاي آلوده بهسازي شده با استفاده از تكنيك تثبيت و ج - 1396-03-09 01:24:00
دانلود مقاله روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونه های ماسه ای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی - 1396-03-09 01:21:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر حفر تونل مترو وگودبرداری عمیق بر روی ساختمان های مجاور (مطالعه ی موردی؛ خط - 1396-03-09 01:17:00
دانلود مقاله بررسی روشهای آببندی نشتی آب در ایستگاه های زیر تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی ایستگاه ق - 1396-03-09 01:09:00
دانلود مقاله بررسی اثر شرایط زهکشی بر رفتار خاک های دانه ای به وسیله یک مدل رفتاری کشسان-خمیری - 1396-03-09 01:05:00
دانلود مقاله بررسی پایداری شیبهای گوژ در پلان با استفاده از روش کاهش مقاومت - 1396-03-07 22:51:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پی نواری واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسل - 1396-03-07 22:46:00
دانلود مقاله بررسی اثر و موقعیت مانع نفوذ ناپذیر بر دبی نشت از پی بند بتنی - 1396-03-07 22:43:00
دانلود مقاله مدلسازي تحکیم خاكهاي غیر اشباع با بارگذاري وابسته به زمان با استفاده از روش دیفرانسیل ک - 1396-03-07 22:38:00
دانلود مقاله پیش بینی ناپایداری خاک های دانه ای در بارگذاری زهکشی شده با تنش برشی ثابت - 1396-03-07 22:34:00
دانلود مقاله عملکرد زمین نرم بهسازی شده با ستون خرده سنگی مسلح به قفسه و ورقه های ژئوگرید - 1396-03-07 22:30:00
دانلود مقاله اثر تراز آب زیرزمینی بر جابه جایی دیوار دیافراگمی و خاک در گودبرداری های مهارشده - 1396-03-07 22:26:00
دانلود مقاله پایداری شیروانی با نصب گروه ریز شمع فولادی و بتنی با استفاده از نرم افزار پلکسیس - 1396-03-07 22:20:00
دانلود مقاله مقایسه ی رفتار برشی شن سمنته شده بصورت طبیعی با نمونه های بازسازی شده - 1396-03-07 22:16:00
دانلود مقاله مطالعه دو نمونه خاک لس فروریزشی با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی - 1396-03-07 22:13:00
دانلود مقاله اثر افزایش فشار آب حفره ای در شرایط تنش غیر همسانگرد در آزمایش سه محوری - 1396-03-07 22:09:00
دانلود مقاله بررسي تغييرات ضريب نفوذپذيري خاكهاي تثبيت شده با سيمان و مسلح به ضايعات نخ تاير - 1396-03-07 22:05:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر اعوجاج تصاویر بر دقت اندازه گیری تغییر حجم نمونه سه محوری با استفاده از تکن - 1396-03-07 22:00:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی عددی ناپایداری شیب های ماسه ای در اثر روانگرایی هنگامی که زلزله عمود بر - 1396-03-07 21:55:00
دانلود مقاله تغییرات مشخصه های مکانیکی خاک های ماسه ای تزریق شده با دوغاب پلیمری با افزایش فاصله از - 1396-03-07 21:51:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر درصد رطوبت برتنش گسیختگی و ضریب واکنش بستر در خاكهاي رسی غیر اشباع به روش م - 1396-03-04 01:57:00
دانلود مقاله تحلیل تعادل حدی شیب های مسلح شده با میکروپایل ها با در نظر گرفتن سازگاری تغییر مکان ها - 1396-03-04 01:55:00
دانلود مقاله بررسی عوامل مختلف بر اندرکنش خاك و سازه با استفاده از روش مخروط - 1396-03-04 01:52:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی رفتار مقاومتی سنگ به روش اجزا منفصل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی - 1396-03-04 01:49:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار شمع حرارتی تحت بار ترمومکانیکی - 1396-03-04 01:45:00
دانلود مقاله بررسی نشست های خاکریز مسلح شده با ژئوتکستایل برروی خاک رس نرم ناشی از بارگذاری زلزله - 1396-03-04 01:40:00
دانلود مقاله بررسی دبی عبوری از بدنه سدهای خاکی قوسی در دره با مقطع ثابت با مدلسازی سه بعدی - 1396-03-04 01:31:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت تنش سیکلی بر رفتار خاک ماسهای همدان با استفاده از آزمایش سه - 1396-03-04 01:27:00
دانلود مقاله مطالعه ادئومتریک پدیدههای خزش رمبندگی تحکیم خاکهای غیراشباع - 1396-03-03 23:29:00
دانلود مقاله بررسی روشهای کاهش فشار جانبی خاک و پایداری دیوارهای حائل - 1396-03-03 23:25:00
دانلود مقاله بررسی مکانیزم و عملکرد ظرفیت باربري و نشست پی هاي مربعی لبه دار - 1396-03-03 23:22:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد پی هاي لبه دار مربعی تحت نیروهاي کششی - 1396-03-03 23:18:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار آزمایشگاهی خاک های ریزدانه مسلح شده با خرده لاستیک - 1396-03-03 23:14:00
دانلود مقاله مروری بر بهسازی خاکهای رسی با استفاده از خرده لاستیک - 1396-03-03 23:08:00
دانلود مقاله تحلیل ريسك لرزه اي سدهاي خاكي (مطالعه موردي سد چاه نیمه) - 1396-03-03 23:01:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مهندسی ماسه مسلح با الیاف طبیعی در شرایط مختلف بارگذاری و - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مطالعه تأثیر سیمانتاسیون بیولوژیکی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای با استفاده از آزما - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی مروری عدم قطعیت ها و کاربرد روش های احتمالاتی در تحلیل پایداری شیروانی ها - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اثر بار دینامیکی واقع بر بالادست دیوار بر رفتار دیوار میخ کوبی شده - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزیابی نحوه عملکرد تیرک مایل در کاهش تغییر مکان فونداسیون سازه مجاور گود در مناطق شهری - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تعیین بهینه درصد پودر لاستیک برای اصلاح و تثبیت خاک مارن تبریز در آزمایش تعیین ضریب توا - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای تاثیرگزار در نشست ناشی از تونلسازی به روش جدید اتریشی - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت برضی و زاویه اصطکاک داخلی مخلوط خاک ماسه ای خرده لاستیک چیپس لاستیکی با اس - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تثبیت خاک رس سولفاته با CBR PLUS و آهک - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل لرزه ای پایداری شیروانی خاکی به روش نیلینگ و دیوار حائل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله آنالیز دینامیکی سد ذوزنقه اي با مصالح شن و ماسه سیمانی شده - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله عملکرد زمین نرم بهسازی شده با ستون خردهسنگی مسلح به قفسه و ورقه های ژئوگرید - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله پهنه بندي پي سد بتني دو قوسي براساس خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ - 1396-02-26 19:22:00
دانلود مقاله بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مر - 1396-02-26 19:17:00
دانلود مقاله استفاده از روش جت گروتينگ جهت افزايش ظرفيت باربري و كاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه مورد - 1396-02-26 19:09:00
دانلود مقاله آناليز مرز بالاي ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي مسلح با ژئوگريد با روش آناليز حدي - 1396-02-25 01:33:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالع - 1396-02-25 01:30:00
دانلود مقاله بررسي تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار قائم با استفاده از روش المانها - 1396-02-25 01:27:00
دانلود مقاله بررسي مكانيزم گسيختگي خاك مسلح زير پي نواري با اندازه گيري بردارهاي تغيير مكان با استفا - 1396-02-25 01:23:00
دانلود مقاله تثبيت خاك با فناوري نانو - 1396-02-25 01:20:00
دانلود مقاله تحليل عددي اثر قوسزدگي در شيرواني هاي تحت حفاري و تعيين حداكثر دهانه پايدار حفاري - 1396-02-25 01:17:00
دانلود مقاله طبقه بندي مهندسي توده سنگ معدن چغارت با استفاده از ضريب مقاومت ويژه الكتريكي - 1396-02-25 01:14:00
دانلود مقاله محاسبه ضريب فشردگي خاك با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك عبارتي (GEP) - 1396-02-25 01:11:00
دانلود مقاله تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه بلوك بتن - 1396-02-25 01:07:00
دانلود مقاله بررسي اثر ارتفاع بحراني ديوارهاي حائل بر پايداري آن و گسيختگي خاك زير ديوار با مطالعه م - 1396-02-25 01:04:00
دانلود مقاله پيشبيني ميزان اسلامپ بتن پلاستيك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان - 1396-02-25 01:00:00
دانلود مقاله بررسي فشار جانبي خاك در سد ونيار با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي سه بعدي - 1396-02-24 23:54:00
دانلود مقاله ارائه روشي جديد براي ارزيابي احتمالاتي خواص مهندسي مواد، مطالعه موردي ساختگاه سد و نيرو - 1396-02-24 23:51:00
دانلود مقاله ارزيابي روش خشكه چيني به منظور تثبيت لايه بستر (مطالعه موردي: كنارگذر شمال شرقي شيراز) - 1396-02-24 23:44:00
دانلود مقاله ارزيابي احتمال وقوع فرسايش داخلي در بدنه ي سد بيدواز اسفراين بر اساس نتايج ابزار دقيق - 1396-02-24 23:28:00
دانلود مقاله ارزيابي ايمني رفتار سد ارداك در دوران اولين آبگيري - 1396-02-24 01:34:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير محل انفجار برعملكرد خاكريز مسلح شده توسط ژئوسينتتيك – شمع (GRPS) - 1396-02-24 01:30:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار پي هاي راديه - ريز شمع جايگزيني در خاكهاي ريزدانه (مطالعه موردي: ساختمان - 1396-02-24 01:27:00
دانلود مقاله ارزيابي عوامل موثر بر مقاومت كششي خاك هاي فرآوري شده - 1396-02-24 01:24:00
دانلود مقاله ارزيابي نقش پارامترهاي محيطي در ايجاد ناپايداري شيرواني ها در جنوب استان اردبيل به منظو - 1396-02-24 01:21:00
دانلود مقاله ارزيابي نوع دانه بندي و ضخامت لايه خاكريزي بر مشخصات ترا كمي در خاكريز كانال ها (مطالعه - 1396-02-24 01:17:00
دانلود مقاله استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ناقص در آببندي پي سدهاي خاكي - 1396-02-24 01:13:00
دانلود مقاله استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در كنترل بلندشدگي فونداسيون: مطالعه موردي منارههاي مصلي بز - 1396-02-24 01:09:00
دانلود مقاله استفاده از ژئوسل براي جلوگيري از فرسايش شيبهاي مشرف به كانال انتقال آب تنگحمام - 1396-02-24 01:03:00
دانلود مقاله اصلاح الگوهاي انفجاري جهت كاهش تاثير انرژي حاصل از انفجار بر پايداري ديواره شيروانيها ( - 1396-02-23 23:57:00
دانلود مقاله بررسي پايداري روشهاي استحكام بخشي غارسنگ شكنان جهرم - 1396-02-23 23:53:00
دانلود مقاله بررسي آثار اصطكاك منفي جدار در شمع تكي ناشي از حضورسربار برروي سطح زمين با استفاده از آ - 1396-02-23 23:49:00
دانلود مقاله بررسي اثر FRP در تونل هاي راه و راه آهن تحت اثر بارهاي استاتيكي (مطالعه موردي) - 1396-02-23 23:44:00
دانلود مقاله بررسي اندركنش ديوار آب بند بتن پلاستيك با هسته رسي سدهاي خاكي در حوزه نزديك گسل (مطالعه - 1396-02-23 23:40:00
دانلود مقاله بررسي تاثير لايه بندي خاك بر روي رفتار شمع تحت اثر بار جانبي - 1396-02-23 23:36:00
دانلود مقاله تحليل عددي نتايج آزمايش بارگذاري صفحه در خاكهاي دانه اي چند لايه و مقايسه آن با روابط ك - 1396-02-23 23:28:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) با كاربرد شمع كاهنده نشست در س - 1396-02-23 23:20:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت آبگذري در پي سد خاكي قيصرق با مقايسه دادههاي ابزار دقيق و تحليل عددي - 1396-02-23 23:14:00
دانلود مقاله بررسي پتانسيل روانگرايي و تورم خاك با استفاده از نرم افزار Arc GIS (مطالعه موردي : كلان - 1396-02-21 23:52:00
دانلود مقاله بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مر - 1396-02-21 23:47:00
دانلود مقاله تثبيت پي ساختمان در برابر نشست نامتقارن (مطالعه موردي ساختمان مسكوني واقع در تهران) - 1396-02-21 23:43:00
دانلود مقاله تحليل شيرواني هاي ناپايدار در شهر گيوي در جنوب استان اردبيل به منظور ارائه روش هاي كنتر - 1396-02-21 23:39:00
دانلود مقاله تحليل عددي رفتار سد سنگريزهاي با رويه بتني سياه بيشه - 1396-02-21 23:32:00
دانلود مقاله تحليل پايداراي و نحوه پايدارسازي ديواره هاي ترانشه دوبل موجود در جاده معدن CN به معدن د - 1396-02-21 23:25:00
دانلود مقاله تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از روش - 1396-02-21 23:20:00
دانلود مقاله تحليل پايداري كيلومتر 180+0 گالري دسترسي سد مخزني كنجانچم با استفاده از روشهاي تجربي و - 1396-02-21 23:14:00
دانلود مقاله تخمين پارامترهاي مقاومت برشي واحدهاي رسي ضعيف ميوپليوسن در مسير قطعه 1 راه آهن ميانه - - 1396-02-21 23:09:00
دانلود مقاله تعيين قابليت رمبندگي خاكهاي ريزدانه با آزمايش نفوذسنجي ديناميكي سبك (مطالعه موردي: شهر - 1396-02-21 23:02:00
دانلود مقاله تعيين حد بالاي فشار مقاوم ديوار حائل با استفاده از تئوري آناليز حدي و معيار تسليم غير خ - 1396-02-21 22:57:00
دانلود مقاله تعيين رطوبت در لايههاي خاك با استفاده از روشهاي بهينهساز - 1396-02-18 22:38:00
دانلود مقاله مدلسازي هندسي توده سنگ درزهدار بهمنظور برآورد آبگذري در سازههاي زيرزميني (مورد مطالعاتي - 1396-02-18 22:35:00
دانلود مقاله مطالعات مقياس واقعي تأثير فشار تزريق بر مقاومت بيرون كشيدگي و رفتار خزشي ميخهاي گروتي د - 1396-02-18 22:32:00
دانلود مقاله مطالعه موردي رفتارسنجي ديواره خاك مسلح ژئوگريدي در پروژه برجهاي دوقلو مخابرات ايران به - 1396-02-18 22:27:00
دانلود مقاله مقايسه و ارزيابي روابط مختلف نشست پيهاي نواري قرار گرفته بر روي خاكهاي ماسهاي - 1396-02-18 22:24:00
دانلود مقاله مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي - 1396-02-18 22:19:00
دانلود مقاله كاربرد روش جت گروتينگ به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پر - 1396-02-18 22:13:00
دانلود مقاله ارايه نرمافزار جديد براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشينهاي حفار تمام مقطع - 1396-02-18 22:08:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح بازيافتي بتن هاي آلوده شده نفتي بعنوان مصالح روسازي راه - 1396-02-18 22:03:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر موقعيت ژئوتكستايل بر نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) خاك ماسه رس دار ت - 1396-02-18 21:59:00
دانلود مقاله بررسي اثر خاك بستر بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست راهآهن تحت اثر بار ضربهاي - 1396-02-18 21:56:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار ژئوتكنيكي خاكريز جاده ساختهشده با مصالح سبك - 1396-02-18 21:53:00
دانلود مقاله تحليل عددي ميزان نشست شمع هاي بتني درجاريز در خاك هاي چسبنده اشباع - 1396-02-18 21:49:00
دانلود مقاله تخمين نيروي وارد بر ديوار حايل وزني در مجاورت جداره سنگي با استفاده از روش حد بالا - 1396-02-18 21:46:00
دانلود مقاله ظرفيت باربري ناهمسان خاك براي پي هاي نواري قرارگرفته برروي ماسه با استفاده ازخطوط مشخصه - 1396-02-18 21:40:00
دانلود مقاله مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع - 1396-02-15 01:58:00
دانلود مقاله نتايج تحليلي وعددي ظرفيت باربري پيهاي نواردر خاكهاي چسبنده - 1396-02-15 01:54:00
دانلود مقاله پايدارسازي داراييهاي ژئوتكنيكي شناسايي چالشهاي بالقوه ژئوتكنيكي زيرساختهاي حمل و نقل كش - 1396-02-15 01:51:00
دانلود مقاله پيشبيني مدول برجهندگي خاك بستر روسازي با استفاده از روش عصبي-فازي - 1396-02-15 01:48:00
دانلود مقاله ارزيابي دوران جانبي منوپايل مدفون در خاك هاي ماسه اي اشباع تحت بارهاي ديناميكي - 1396-02-15 01:44:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري محوري شمع ها براساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط (مطالعه موردي در مناطق د - 1396-02-15 01:41:00
دانلود مقاله بررسي عددي ظرفيت باربري اسپادكنها در شرايط بارگذاري استاتيكي در خاكهاي ماسه اي - 1396-02-15 01:37:00
دانلود مقاله بررسي عددي پارامترهاي روانگرايي تحت بار تناوبي موج در بستر خليج فارس - 1396-02-15 01:32:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شمع تحت بارگذاري ديناميكي - 1396-02-15 01:28:00
دانلود مقاله استفاده از مدلسازي عددي به منظور تعيين ضريب عكس العمل بستر پي هاي كيسوني پل خليج فارس - 1396-02-15 01:15:00
دانلود مقاله اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن - 1396-02-15 01:10:00
دانلود مقاله اثر جبهه موئينگي بر كنترل تراوش از لايه پوشش شيبدار سد باطله معدني - 1396-02-15 01:03:00
دانلود مقاله استفاده از ضايعات فرايند توليد نانورس به منظور جذب آلايندههاي فلز سنگين مس - 1396-02-14 23:57:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر زئوليت در پتانسيل جذب كادميوم در خاك رسي - 1396-02-14 23:54:00
دانلود مقاله بررسي تاثير آلاينده هاي زيست محيطي بر ميزان فروريزش خاك هاي رمبنده - 1396-02-14 23:50:00
دانلود مقاله تاثير آلاينده گازوئيل بر تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي - 1396-02-12 21:56:00
دانلود مقاله تحليل تثبيت خاكهاي بادرفتي به كمك ريزش محلولهاي پليمري جهت جلوگيري از پيدايش ريزگردها - 1396-02-12 21:51:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديده انتقال و انتشار آلودگي از سيستم تصفيه نفوذپذير فعال در مقياس پايلوت - 1396-02-12 21:32:00
دانلود مقاله آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه - 1396-02-12 21:26:00
دانلود مقاله اثر مدل رفتاري مورد استفاده در مدل سازي عددي ايستگاه زيرزميني x7 با فرض حفاري به روش پي - 1396-02-12 21:06:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير سربار ناشي از وزن ساختمان بر اثربخشي استفاده از روش فورپولينگ - 1396-02-12 21:01:00
دانلود مقاله بررسي مخاطرات زمين شناسي مرتبط با نوع خاك و مقايسه با وضعيت مشاهده شده در طي حفاري تونل - 1396-02-12 20:41:00
دانلود مقاله بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه 1 F ( خط 1 ) متروي تهران - 1396-02-12 20:37:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار - 1396-02-12 20:33:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي مكانيكي خاك بر تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجا - 1396-02-12 20:30:00
دانلود مقاله بررسي جابجاييهاي پوشش تونل با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري با روش اجزاء محد - 1396-02-12 20:26:00
دانلود مقاله بررسي عددي نيروهاي داخلي پوشش تونل و نشست پشت ديوار گودبرداري با مدلهاي رفتاري متفاوت د - 1396-02-12 20:22:00
دانلود مقاله تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EP - 1396-02-12 20:02:00
دانلود مقاله تاثير ميرايي ساختارهاي پدافندي هوشمند در توده خاك بر روي امواج ناشي از انفجار مطالعه مو - 1396-02-12 19:58:00
دانلود مقاله تحليل برگشتي پارامترهاي ژئوتكنيكي پروژه خط 7 متروي تهران، قطعه شرقي – غربي - 1396-02-12 19:54:00
دانلود مقاله تحليل خرابي ناشي از انفجار پرتابهها در تونلهاي خاكي با تأكيد بر تأثير شدت انفجار و فاصل - 1396-02-11 01:25:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير متروي خط 2 اصفهان با تكيه بر نتايج آزمايشهاي صحرايي و آ - 1396-02-11 01:22:00
دانلود مقاله تعيين كارآمدي عمليات پايدارسازي شيرواني دهانهي شمالي تونل 68 ناحيه لرستان براساس نتايج - 1396-02-11 01:19:00
دانلود مقاله مدل سه بعدي بررسي پارامتر هاي ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه زون A شهر اروميه - 1396-02-11 01:12:00
دانلود مقاله مدلسازي تونل با روش حفاري NATM در خاك رسي با استفاده از مدل رفتاري مناسب - 1396-02-11 01:09:00
دانلود مقاله تحليل عددي نرخ آب هجومي به داخل تونل عميق زاگرس در محدوده رودخانه زيمكان - 1396-02-11 01:05:00
دانلود مقاله مقايسه روشهاي تحليل دو بعدي و سه بعدي در حفاري تونلها در محيط خاكي (مطالعه موردي تونل ش - 1396-02-11 01:49:00
دانلود مقاله مقايسه نتايج حاصل از نرم افزار Rockworks و شبكهي عصبي در ميانيابي گمانههاي ژئوتكنيكي در - 1396-02-11 01:45:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي ساختگاه سد خاكي ليلان چاي تحت سطوح مختلف طراحي - 1396-02-11 01:35:00
دانلود مقاله ارزيابي اثر اندركنشي حفرههاي زيرزميني با خاك در اثر اشكال مختلف و عمق حفرهها بر پاسخ دي - 1396-02-11 01:31:00
دانلود مقاله اثر مشخصات بستر بر پاسخ ديناميكي ديوارهاي حائل خاك مسلح - 1396-02-11 01:26:00
دانلود مقاله ارائه روابط نوين در پيش بيني پتانسيل گسترش جانبي خاك - 1396-02-11 01:21:00
دانلود مقاله ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي ناشي از پديدهي روانگرايي - 1396-02-11 01:16:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري لرزهاي پيهاي سنگي با استفاده از روش مرز بالاي آناليز حدي و بهينهسا - 1396-02-06 22:51:00
دانلود مقاله ارزيابي عددي پديده گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در محيط متخلخل اشباع با فرمولاسيون كام - 1396-02-05 23:21:00
دانلود مقاله ارزيابي فني دستگاههاي شتابنگار با استفاده از آزمايش ميز لرزه - 1396-02-05 23:18:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح مركب خاكي با خاصيت ميرايي بالا جهت ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازهها - 1396-02-05 23:14:00
دانلود مقاله بررسي اثر هندسه هسته بر رفتار پسالرزهاي سدهاي خاكي ناهمگن، مطالعه موردي سد مسجد سليمان - 1396-02-05 23:05:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه تمايل گروه شمع در برابر بار انفجار با استفاده از سانتريفيوژ - 1396-02-05 23:01:00
دانلود مقاله بررسي اثر سختي لايه خاك بر پاسخ سينماتيكي شمع منفرد به كمك آزمايش ميزلرزه و مدلسازي عدد - 1396-02-05 22:57:00
دانلود مقاله بررسي تاثير زاويه انحراف بر روي پاسخ لرزه اي گروه ريزشمع - 1396-02-05 22:39:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان - 1396-02-05 01:02:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار گروه شمع تحت بار زلزله در خاك هاي چسبنده - 1396-02-04 23:56:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار گروه شمع تحت بار زلزله در خاك هاي چسبنده - 1396-02-04 23:56:00
دانلود مقاله ارزيابي عملكرد روابط و مدلهاي موجود در پيشبيني گسترش جانبي ناشي از روانگرايي - 1396-02-04 23:17:00
دانلود مقاله بررسي عددي ميزان نشست سطح زمين و نيروهاي وارد بر پوشش تونل در اثر حفر تونل با اشكال مخت - 1396-02-04 23:46:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك - 1396-02-04 23:13:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در جابجايي و دوران ديوارهاي حائل تحت بار زلزله - 1396-02-04 23:09:00
دانلود مقاله بررسي لرزهاي تأثير وجود تونل بر پاسخ ساختگاه زمين - 1396-02-04 23:04:00
دانلود مقاله بررسي تاثير يك لايه خاك كم تراكم مستعد روانگرايي بر نشست پي سطحي با رويكرد عددي - 1396-02-04 23:01:00
دانلود مقاله تأثير تونلهاي زيرزميني كند و پوش بر پاسخ لرزهاي سطح زمين، تحت اثر زلزلههاي حوزه نزديك گ - 1396-02-04 22:58:00
دانلود مقاله تأثير محتواي فركانس و شتاب زلزله بر ظرفيت باربري و نشست ديناميكي شالودههاي سطحي - 1396-02-04 22:55:00
دانلود مقاله تأثير مشخصات خاك بر ظرفيت باربري و نشست لرزهاي شالودههاي نواري - 1396-02-04 22:51:00
دانلود مقاله تاثير خصوصيات ساختگاه و حركت ورودي بر پاسخ لرزه اي نهشت هاي خاكي سطحي و عميق - 1396-02-04 22:47:00
دانلود مقاله تاثير رفتارخميري برروي پاسخ لرزه اي خاك و ريزشمع و سازه - 1396-02-04 22:43:00
دانلود مقاله تاثير نحوه مدلسازي رفتار غير خطي خاك بر پاسخ غير خطي سازه ها - 1396-02-04 22:39:00
دانلود مقاله تاثير گسترش جانبي ناشي از روانگرايي روي گروه شمع با استفاده از مدلسازي عددي با برنامه O - 1396-02-04 22:34:00
دانلود مقاله تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونلهاي واقع در دامنه تحت بارگذاري زلزله - 1396-02-01 01:56:00
دانلود مقاله تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي - 1396-02-01 01:53:00
دانلود مقاله تحليل شبه استاتيكي صفحه مهارهاي مدفون در خاك مسلح - 1396-02-01 01:50:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي تونلهاي زيرزميني تحت امواج مهاجم برون صفحه ي SH به كمك روش اجزاي مرزي نيم - 1396-02-01 01:45:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي تونل نعل اسبي تحت امواج مهاجم SH (مطالعه موردي: تونل متروي كرج) - 1396-02-01 01:41:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني با استفاده از مدل سهبعدي المان محدود - 1396-02-01 01:38:00
دانلود مقاله تعيين ساختار سرعت موج برشي آبرفت هاي شهر تهران با استفاده از خاصيت بيضي واري امواج ريلي - 1396-02-01 01:34:00
دانلود مقاله تعيين فشار جانبي محرك خاك بر ديوار حائل در حالت شبه استاتيكي با استفاده از تئوري آناليز - 1396-02-01 01:31:00
دانلود مقاله تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله - 1396-02-01 01:28:00
دانلود مقاله جابجايي لرزه اي ماندگار در ديوار حائل وزني بر اساس روش آناليز حدي - 1396-02-01 01:21:00
دانلود مقاله تأثير راهكارهاي ژئوتكنيكي كاهش خطرات ناشي از گسلش معكوس بر عملكرد پيهاي سطحي - 1396-01-31 01:01:00
دانلود مقاله شبيه سازي عددي پديده روانگرايي و تأثير آن بر اسكله - 1396-01-31 01:57:00
دانلود مقاله مدلسازي جداساز لرزهاي و اثر آن بر رفتار كولههاي خاك مسلح تحت شرايط لرزهاي - 1396-01-31 01:54:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي اثر پديده روانگرايي بر پيهاي سطحي - 1396-01-31 01:51:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي سه بعدي تأثير اعمال بار ديناميكي بر بدنه سد سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD) - 1396-01-31 01:48:00
دانلود مقاله مروري بر اثرات ژئومكانيكي مصالح و توپوگرافي زمين بر پاسخ لرزهاي ساختگاه با استفاده از ر - 1396-01-31 01:44:00
دانلود مقاله مطالعه عددي رفتار ديناميكي گروه شمع در زمين شيبدار - 1396-01-31 01:42:00
دانلود مقاله معرفي روشي تحليلي در بيان تحكيم تك بعدي خاكهاي نيمه اشباع تحت بار ديناميكي - 1396-01-31 01:39:00
دانلود مقاله پاسخ اثر ساختگاه لرزهاي در منطقه آزاد جلفا با استفاده از روش تحليل خطي و غيرخطي - 1396-01-31 01:35:00
دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش ناشي از زلزله با استفاده از مدل AHP و تكنيك GIS (مطالعه موردي: - 1396-01-31 01:31:00
دانلود مقاله پهنهبندي پتانسيل خطر روانگرايي خاك با استفاده از نتايج آزمون GIS و SPT (مطالعه موردي شه - 1396-01-31 01:27:00
دانلود مقاله پيش بيني فشار آب حفره اي ناشي از زلزله: مطالعه موردي شهر بابل - 1396-01-31 01:24:00
دانلود مقاله پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاكها با استفاده از محاسبات نرم - 1396-01-31 01:20:00
دانلود مقاله بررسي تجربي اثر آلاينده هاي نفتي بر سختي خاك هاي ماسه اي مطالعه موردي ماسه انزلي - 1396-01-30 22:46:00
دانلود مقاله تخمين موج برشي از نگارهاي پتروفيزيكي با استفاده از روابط تجربي و شبكه عصبي MLP مطالعه م - 1396-01-30 22:41:00
دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهاي ورودي – رفتاري بر روي كيسون ها با استفاده از مدلسازي عددي - 1396-01-30 15:06:00
دانلود مقاله تعيين وزن گل در عمليات حفاري مخزن با استفاده از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون مطالعه م - 1396-01-30 15:00:00
دانلود مقاله بررسي رفتار سه بعدي خاك غير اشباع به روش مدل هذلولي - 1396-01-30 14:56:00
دانلود مقاله ارائه یک رابطه جدید براي پیش بینی رفتار حجمی خاك هاي غیراشباع در حالت بحرانی - 1396-01-30 14:52:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزمين - 1396-01-30 14:49:00
دانلود مقاله بررسي اثر حداقل اندازهي ذرّات بر روي رفتار مكانيكي خاكهاي دانهاي با استفاده از روش اجزا - 1396-01-30 14:46:00
دانلود مقاله بررسي اثر شكل مقطع تونل بر ميزان نشست سطح زمين (مطالعه موردي تونل مترو اصفهان) - 1396-01-30 14:43:00
دانلود مقاله بررسي تأثير پارامتر ضريب ضخامت مجازي بر مدلسازي اندركنش خاك-شالودهي سطحي در نرم افزار P - 1396-01-30 14:40:00
دانلود مقاله تعيين منحني مشخصه تنش مكشي براي يك نوع ماسه غيراشباع - 1396-01-30 14:37:00
دانلود مقاله بررسي رفتار بتن پلاستيك در آزمايش سه محوري با استفاده از يك مدل الاستوپلاستيك - 1396-01-30 14:33:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني بر روي پي آبرفتي - 1396-01-30 14:29:00
دانلود مقاله بررسي رفتار مكانيكي توده خاك مسلح به كمك روش دو فازي - 1396-01-30 14:25:00
دانلود مقاله بكارگيري پردازش تصوير براي بدست آوردن ضخامت سطح تماس ماسه و فولاد زبر - 1396-01-30 14:19:00
دانلود مقاله تحليل كنترل پايداري و ايمني در سدهاي خاكي با مطالعه موردي سد شيرين دره - 1396-01-30 14:13:00
دانلود مقاله تعيين فشار وارد بر مجاري جعبهاي دفن شده به روشهاي مختلف - 1396-01-30 14:07:00
دانلود مقاله حل آناليز حدي مرز پايين با استفاده از المان محدود و روش برنامه ريزي خطي در پي هاي سطحي - 1396-01-27 23:11:00
دانلود مقاله شبيهسازي شبكه ناپيوستگيها در توصيف هندسي تودهسنگ با استفاده از تحليل دادههاي آماري - 1396-01-27 23:08:00
دانلود مقاله شبيه سازي رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به روش اجزاي گسس - 1396-01-27 23:05:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري پي هاي حلقوي مستقر بر خاك هاي دانه اي در شرايط بارگذاري خارج محور - 1396-01-27 23:02:00
دانلود مقاله مدل رفتاري سه فازه غير اشباع براي مسير ترشدگي خاكهاي فروريزشي در شرايط بارگذاري سه محور - 1396-01-27 22:53:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار ماسهي سيمانته با استفاده از يك مدل حالت بحراني - 1396-01-27 22:50:00
دانلود مقاله مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر کاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک - 1396-01-27 22:46:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار هيدرومكانيكي يك سد باطله محور ثابت - 1396-01-27 22:43:00
دانلود مقاله مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر كاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك - 1396-01-27 22:40:00
دانلود مقاله مقايسه مشخصات مدل تسليم موهر-كولمب و هوك-براون در سنگهاي آذرآوري بر مبناي نتايج آزمايشگ - 1396-01-27 22:36:00
دانلود مقاله پيش بيني رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به وسيله يك مدل ر - 1396-01-27 22:32:00
دانلود مقاله پيش بيني رفتار ماسه در مسيرهاي تنش تقريباً زهكشي شده - 1396-01-27 22:29:00
دانلود مقاله پيش بيني روانگرايي جرياني در نمونه هاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل - 1396-01-27 22:26:00
دانلود مقاله كاهش حجم عمليات خاكي وافزايش ضريب اطمينان پايداري سد خاكي با استفاده از ژئوگريد – مطالع - 1396-01-27 22:23:00
دانلود مقاله گسترش ترك چسبنده در مد مركب در محيط متخلخل غيراشباع - 1396-01-26 23:25:00
دانلود مقاله گسترش وابسته به زمان زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني با استفاده از مدلهاي ويسكوپلاستي - 1396-01-26 23:18:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار سازههاي نگهبان ديوار ديافراگمي مركب - 1396-01-26 23:06:00
دانلود مقاله آناليز عددي دال Jet-Grouting براي گودبرداريهاي عميق احداث شده در خاك سست و تاثير رفتار - 1396-01-26 23:00:00
دانلود مقاله آناليز عددي ديوار ديافراگمي و تاثير پارامترهاي مختلف در پايدارسازي ديواره گودهاي عميق - 1396-01-26 22:57:00
دانلود مقاله اثر فاصله و ابعاد بلوك بتني بر رفتار ديوارههاي گود پايدارسازي شده با روش بلوك بتني و ان - 1396-01-26 22:54:00
دانلود مقاله ارزيابي موردي روش مجموعه تصادفي در تحليل قابليت اعتماد نتايج حاصل از تحليل اجزا محدود گ - 1396-01-26 22:51:00
دانلود مقاله ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبر - 1396-01-26 22:46:00
دانلود مقاله بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود - 1396-01-26 22:44:00
دانلود مقاله بررسي رفتار اتساعي ناحيه اندركنش بين نيل و خاك در حالت بيرون كشيدگي نيل - 1396-01-26 22:40:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش مي - 1396-01-26 22:30:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش مي - 1396-01-26 22:24:00
دانلود مقاله بررسي تاثير و مقايسه استفاده از روش جايگزيني نيل به جاي انكر در كنترل تغييرشكلهاي گود ه - 1396-01-26 22:03:00
دانلود مقاله بررسي رفتار كششي انكرهاي گروتي در خاك مارن تبريز با انجام آزمايشات مقياس كامل - 1396-01-24 23:19:00
دانلود مقاله بررسي رفتار گروه ريزشمع تحت فشارهاي جانبي خاك در گودبرداريها - 1396-01-24 23:14:00
دانلود مقاله بررسي روش اجراي بالا به پايين در پايدار سازي گود در پروژه ميرداماد – مطالعه موردي - 1396-01-24 23:11:00
دانلود مقاله بررسي عددي اثر سطح كرنش بر جابجاييهاي ناشي از گودبرداري - 1396-01-24 23:08:00
دانلود مقاله بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي - 1396-01-24 23:00:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ - 1396-01-24 22:55:00
دانلود مقاله بررسي مدلهاي رفتاري خاك بر عملكرد گودبرداريهاي شهري - 1396-01-24 22:46:00
دانلود مقاله بررسي مهار گود تحت شرايط لرزه اي با نگرشي بر ديوارهاي ميخكوبي شده - 1396-01-24 22:41:00
دانلود مقاله تاثير استفاده از مهارهاي خاكي در خاكهاي لاي وتحليل تغيير پارامترهاي آن بر روي تنش و نشس - 1396-01-24 22:31:00
دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار - 1396-01-24 22:26:00
دانلود مقاله تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبردار - 1396-01-24 22:22:00
دانلود مقاله تحليل رفتار انكر با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي - 1396-01-24 22:18:00
دانلود مقاله تحليل عددي گود برداري به روش ميخكوبي و مقايسه با روش مهارگذاري (مطالعه موردي در تبريز) - 1396-01-24 22:13:00
دانلود مقاله تحليل عددي گود برداري به روش ميخكوبي و مقايسه با روش مهارگذاري (مطالعه موردي در تبريز) - 1396-01-24 22:13:00
دانلود مقاله مطالعه تاثير فاصله چاهك ها در عملكرد سيستم چاهك هاي زهكش نقطه اي جهت آب زدايي ناحيه گود - 1396-01-24 22:06:00
دانلود مقاله تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي - 1396-01-24 01:10:00
دانلود مقاله تعيين چيدمان بهينه تركيب ميخكوبي و ميل مهار در ديوار گودهاي عميق و بررسي اثر ضخامت شاتك - 1396-01-24 01:08:00
دانلود مقاله رفتارسنجي ديواره هاي گودبرداري در پايدارسازي دائم به روش ژئودتيك - 1396-01-24 01:04:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي گودبرداري پايدارشده توسط مهارهاي پيش تنيده در محيط اشباع و مقايسه نتايج با - 1396-01-24 01:02:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديدهي قوسزدگي در شمعهاي نگهبان - 1396-01-23 23:58:00
دانلود مقاله مطالعه عددي و تحليلي عمق گودبرداري مجاز در ديوارهاي سپري طرهاي - 1396-01-23 23:55:00
دانلود مقاله مطالعهي عددي توان باربري پيهاي سطحي در مجاورت شيبهاي ماسهاي - 1396-01-23 23:52:00
دانلود مقاله مطالعه موردي : چالش هاي گودبرداري عميق در محيط شهري و مجاورت با خط مترو؛پروژه ساختمان ا - 1396-01-23 23:49:00
دانلود مقاله مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه - 1396-01-23 23:45:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله - 1396-01-23 23:42:00
دانلود مقاله پايدارسازي شفت ورودي تونل خط 2 مترو تبريز با توجه به شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محيط - 1396-01-23 23:37:00
دانلود مقاله بررسی نتایج آزمایشگاهی بنتونیت مورد استفاده برای تزریق دوغاب پرده آب بند در ایران و دلا - 1396-01-23 23:12:00
دانلود مقاله تعيين ضريب تمركز تنش مود كششي شكستگيهاي سنگ با استفاده از روش بدون مش گالركين و برونياب - 1396-01-23 01:29:00
دانلود مقاله تاثير مخلوط نمك و آنفو در كاهش عقب زدگي ناشي از آتشباري در معدن فسفات اسفوردي بافق - 1396-01-23 01:25:00
دانلود مقاله بررسي جايگزيني لارده هاي چوبي با المان بتني سبك در معادن - 1396-01-23 01:21:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم - 1396-01-23 01:17:00
دانلود مقاله طراحي محدودة بهينه نهائي در معادن روباز با استفاده از الگوريتم ژنتيك - 1396-01-23 01:12:00
دانلود مقاله تعيين ابعاد بهينه كوپهاي استخراجي در مدلسازي كامپيوتري ذخاير سنگ تزييني - 1396-01-23 01:08:00
دانلود مقاله تلفيق دادههاي اكتشافي در محدوده انديس مس - طلا پورفيري دالي با استفاده از منطق فازي جهت - 1396-01-23 01:04:00
دانلود مقاله افزايش ميزان پيشروي در حفريات آماده سازي معدن زغالسنگ همكار با استفاده از بهينه سازي پا - 1396-01-22 23:58:00
دانلود مقاله بررسي خرد شوندگي سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مركزي ايران (چغارت) - 1396-01-20 01:24:00
دانلود مقاله بررسي خرد شوندگي سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مركزي ايران (چغارت) - 1396-01-20 01:24:00
دانلود مقاله كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشين هاي بارگيري و باربري معدن مس سونگو - 1396-01-20 01:20:00
دانلود مقاله انفجار كنترل شده ديواره نهايي معدن چادرملو - 1396-01-20 01:17:00
دانلود مقاله مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الكتريكي در معادن روباز - 1396-01-20 01:13:00
دانلود مقاله تحليل نشست سطح زمين در اثر استخراج زغال به روش جبهه كار طولاني- مطالعه موردي منطقه زغال - 1396-01-20 01:10:00
دانلود مقاله روش اجرايي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل دسترسي انتقال آب كرج - 1396-01-20 01:07:00
دانلود مقاله تعيين نحوه توسعه و راه اندازي روش ها و تجهيزات سيستم گسيل و پايش در معدن مس سرچشمه - 1396-01-20 01:03:00
دانلود مقاله توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز - 1396-01-20 01:55:00
دانلود مقاله طراحي پاي ههاي زنجيري در روش جبهه كار بلند مكانيزه معدن زغالسنگ طبس - 1396-01-17 01:24:00
دانلود مقاله كاربرد روش شناختي شش سيگما جهت كاهش زمان انجام تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120 تني معدن - 1396-01-17 01:21:00
دانلود مقاله ارايه مدلي كامپيوتري جهت انجام مطالعات پيش امكا نسنجي احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس - 1396-01-17 01:17:00
دانلود مقاله مطالعه پيش امكان سنجي وتحليل حساسيت و ريسك احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس - 1396-01-17 01:14:00
دانلود مقاله ارايه روابط تجربي براي تعيين نرخ توليد معادن - 1396-01-17 01:10:00
دانلود مقاله كلاسترينگ دادههاي هيدروشيمي معدن گلگهر سيرجان با روشهاي گرافيكي و آماري - 1396-01-17 01:05:00
دانلود مقاله به كارگيري روش هاي آماري و زمين آماري درارزيابي نوسانات عياري خوراك كارخانه پرعياركني م - 1396-01-17 01:01:00
دانلود مقاله تشخيص الگو در داده هاي ژئوشيميايي با استفاده از روش طيف مولتي فركتالي - 1396-01-16 23:51:00
دانلود مقاله الگوهاي بهينه ژئوشيميايي جهت اكتشاف كاني زايي هاي مس – موليبدن در منطقه كيقال، سياهكلان - 1396-01-16 23:48:00
دانلود مقاله شناسايي محدوده هاي اميدبخش جهت اكتشاف اورانيوم در برگه 1:50000 ترك بر مبناي داد ههاي ژئ - 1396-01-16 23:41:00
دانلود مقاله تعيين سايز مناسب براي نمونه برداري از دپوهاي استخراجي با مطالعه موردي معدن سرب وروي چاه - 1396-01-15 23:57:00
دانلود مقاله تعيين سايز مناسب براي نمونه برداري از دپوهاي استخراجي با مطالعه موردي معدن سرب وروي چاه - 1396-01-15 23:57:00
دانلود مقاله كاربرد روش فركتالي عيار - مساحت جهت تعيين و جداسازي ناهنجار يها از زمينه در نقش ههاي ژئ - 1396-01-15 23:53:00
دانلود مقاله كاربرد هيدروژئوشيمي در اكتشاف كان يهاي تبخيري درياچه شور اينچه در بخش شمالي آق قلا، است - 1396-01-15 23:49:00
دانلود مقاله برآورد عدم قطعيت در مدل سازي داده هاي ئوفيزيكي با روش Dempster-shafer - 1396-01-15 23:44:00
دانلود مقاله بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر P و Fe , Ti در كانسار تيتانيوم قر هآغاج، شمال باختري ارومي - 1396-01-15 23:40:00
دانلود مقاله اكتشاف اورانيوم به روش ژئوفيزيك راديومتري هوايي در برگه 1:100000 چادرملو - 1396-01-15 23:36:00
دانلود مقاله انتخاب بهينه مناطق اميدبخش در ناحيه ماهنشان با استفاده از تلفيق معيارهاي اكتشافي ژئوشيم - 1396-01-15 23:33:00
دانلود مقاله بررسي ناهنجاريهاي ژئوفيزيك هوايي جهت اكتشاف اورانيوم در فاز شناسايي منطقه ده بكري(شمال - 1396-01-15 23:29:00
دانلود مقاله تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و ارزيابي ذخيره يكي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران به روش شبي - 1396-01-15 23:25:00
دانلود مقاله اكتشاف سيستم كاني سازي رگه اي طلا و پورفيري طلا – مس تنورچه – كاشمر - 1396-01-15 23:21:00
دانلود مقاله كاربرد روش هاي آماري چند متغيره درشناسايي مناطق اميد بخش معدني مطالعه موردي درناحيه سرك - 1396-01-15 23:10:00
دانلود مقاله بررسي اثر آليازينگ در بهين هسازي شبكه برداشت مغناطيس و تعيين مرز با استفاده از سيگنال ت - 1396-01-15 23:04:00
دانلود مقاله استفاده از روش توموگرافي لرزه اي جهت تعيين پتانسيل نشت از تكيه گاههاي سد بختياري - 1396-01-15 22:56:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر پلي استر بر كارايي مدار فيلتراسيون مجتمع چادر - 1396-01-15 15:10:00
دانلود مقاله بررسي تاثير استفاده از جداكننده مارپيچي بر عملكرد مدار ريز دانه كارخانه زغالشويي زرند - 1396-01-15 15:04:00
دانلود مقاله اصلاح طرح تيكنر كارخانه زغالشويي شركت اينتركاربن با روش رقيق سازي خوراك - 1396-01-15 15:00:00
دانلود مقاله جدايش PET و PVC با استفاده از فلوتاسيون - 1396-01-15 14:53:00
دانلود مقاله مدل سازي عملكرد هيدروسيكلون كارخانه زغالشويي اينتركربن (زرند) بر اساس مدل هاي پليت و نا - 1396-01-15 14:48:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در حذف خاكستر از نرمه هاي زغال سنگ طبس با استفاده ازروش آگلومراسيون ف - 1396-01-15 01:01:00
دانلود مقاله بررسي سرعت واكنش و مكانيسم ليچينگ اتمسفري كنسانتره كم عيار اسفالريت بااستفاده از طراحي - 1396-01-14 23:55:00
دانلود مقاله شبيه سازي محصول آسياهاي گلوله اي اوليه كارخانه پرعياركني مس ميدوك - 1396-01-14 23:50:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي كنترلي بر شرايط هيدرو ديناميك سلول فلوتاسيون ستوني با استفاده از - 1396-01-14 23:43:00
دانلود مقاله بررسي مدار آسيا كني مجدد كارخانه تغليظ مس ميدوك با استفاده از روش Levine در به دست آورد - 1396-01-14 23:34:00
دانلود مقاله تعيين درجه آزادي كاني هاي فسفاته در كانسنگ فسفات موندون ايران - 1396-01-12 19:38:00
دانلود مقاله بررسي امكان جايگزيني سلول فلوتاسيون ستوني با سلول مكانيكي در مرحله رافرروي سولفيدي كارخ - 1396-01-12 19:34:00
دانلود مقاله بررسي پديده هاي بين سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت - 1396-01-12 19:28:00
دانلود مقاله بررسي چگونگي تغذيه ي سالن كارخانه سيمان كرمان (از معادن الوويوم و خاك رس) - 1396-01-12 19:24:00
دانلود مقاله تأثير ويژگ يهاي شكل ذرات كاني گالن، آسيا شده توسط آسياهاي گلول هاي و ميل هاي،در قابليت - 1396-01-12 19:19:00
دانلود مقاله ارايه طبق هبندي سن گآهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر - 1396-01-12 19:16:00
دانلود مقاله انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار فيلتراسيون كارخانه زغالشويي زرند - 1396-01-12 19:11:00
دانلود مقاله بهينه سازي معرف هاي شيميايي ميكروفلوتاسيون اسميت زونيت - 1396-01-12 19:06:00
دانلود مقاله رسم منحني توزيع غيرمعمول 1 در عمليات طبقه بندي هيدروسيكلون مطالعه موردي: كارخانه زغالشو - 1396-01-12 19:02:00
دانلود مقاله بازيابي استخراج كننده سيانكس 301 از محلول پسمان حاصل از استخراج مايع-مايع - 1396-01-12 18:52:00
دانلود مقاله روش شناسايي و نحوه مقابله با عوامل مينرالوژيكي نامطلوب در كارخانه فرآوري مجتمع مس سرچشم - 1395-12-26 01:43:00
دانلود مقاله تهيه نانو ذرات هيدروكسيد نيكل از ضايعات كاتاليستي به روش هيدرومتالورژي - 1395-12-26 01:39:00
دانلود مقاله معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرمل - 1395-12-26 01:35:00
دانلود مقاله بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز - 1395-12-26 01:31:00
دانلود مقاله تحليل پايداري بر مبناي نتايج رفتار سنجي، مطالعه موردي مغار مونتاژ - 1395-12-26 01:26:00
دانلود مقاله بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه - 1395-12-26 01:21:00
دانلود مقاله خوشه بندي درزهاي منطقه مارخيل به روش ميانگين K داده - 1395-12-26 01:18:00
دانلود مقاله تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي - 1395-12-26 01:14:00
دانلود مقاله بررسي انتقادي رو شهاي متداول طبقه بندي دسته درزها - 1395-12-26 01:10:00
دانلود مقاله ارزيابي نقطهاي در تحليل ريسك براي انتخاب سيستم نگهداري تونل تالون - 1395-12-26 01:06:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي شيب هاي سنگي - 1395-12-26 01:02:00
دانلود مقاله بررسي وابستگي فضايي پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها (مطالعه موردي: بلوك تكتونيكي I معدن چ - 1395-12-26 01:57:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل - 1395-12-26 01:51:00
دانلود مقاله بررسي رفتار خزشي گلسنگ تحت شرايط بارگذاري تك محوره و سه محوره - 1395-12-25 23:55:00
دانلود مقاله مقایس هی مد لهای اکید و فازی در تحلیل سود حاصل از برداشت از مخازن - 1395-12-19 14:00:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیرات زیست محیطی تونلها بر اساس توسعه ماتریس فولچی - 1395-12-19 13:55:00
دانلود مقاله مدیریت مصالح حاصل از حفاری تون لهای شهری جهت کاهش اثرات زیست محیطی - 1395-12-19 13:51:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و طراحی نگهداری چاه تهویه تونل انتقال آب کرج - 1395-12-19 13:47:00
دانلود مقاله بررسی ناسازگاری اجرای پروژه به روش EPC در پروژههای دارای ناشناختههای زیاد ( مطالعه مورد - 1395-12-19 13:36:00
دانلود مقاله ارائه الگوی مدیریت هزینه در پروژه های تونل سازی ( مطالعه موردی تونل کمکی کانال ابوذر ته - 1395-12-17 23:58:00
دانلود مقاله رو ششناختی فرآیند طراحی و توسعه محصول در پروژه های عمرانی سد و تونل با استناد به استاند - 1395-12-17 23:52:00
دانلود مقاله کاربرد مهندسی دوباره در ارتقای بهره وری سدها و شبکه ها - 1395-12-17 23:46:00
دانلود مقاله ریسکهای تونل سازی در مناطق شهری و روش های کاهش ریسک مطالعه موردی تونل های خط 2 قطار شه - 1395-12-17 23:37:00
دانلود مقاله آنالیز ریسک پارامترهای مقاومتی خاک در پایداری شیروانی سد خاکی - 1395-12-17 23:24:00
دانلود مقاله استفاده از تحلیل ریسک در ارزیابی و مدیریت ایمنی سدهای خاکی - 1395-12-17 21:51:00
دانلود مقاله مشکلات اجرای شبکه تونلهای مشترک تأسیسات شهری در شهرهای موجود - 1395-12-17 21:42:00
دانلود مقاله طراحی و اجرای بهینه ی تونل های پیاده ی شهری نمونه موردی: تونل پیاده ی خیابان ساحلی( کار - 1395-12-17 21:32:00
دانلود مقاله تأثیر برون محوری بار سطحی بر رفتار تونل های کم عمق دوبعدی - 1395-12-17 21:23:00
دانلود مقاله طراحی پوشش نهایی تونل بهشت آباد با توجه به تاثیر پوشش اولیه - 1395-12-17 21:18:00
دانلود مقاله چالش های تونل سازی مکانیزه در ایران - 1395-12-17 20:25:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری جبهۀ تونل در خاک های چسبنده ( مطالعه موردی: خط 2 قطار شهری کرج) - 1395-12-17 20:11:00
دانلود مقاله تأثیر نوع و درصد بنتونیت بر مشخصات ملات تزریق تونل خط 2 قطار شهری مشهد - 1395-12-17 20:04:00
دانلود مقاله تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB- TBM - 1395-12-17 19:58:00
دانلود مقاله پیش بینی تغییر شکلهای حاصل از حفاری تونلهای کم عمق با کمک روش تفاضل محدود( مطالعه موردی - 1395-12-17 19:52:00
دانلود مقاله بررسی تهویه تون لها و زیر گذرهای طویل شهری بر اساس ترمودینامیک جریان هوا - 1395-12-17 19:29:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشس تهای کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالع - 1395-12-17 19:24:00
دانلود مقاله امکان سنجی استفاده از گزینه شفت در پشتیبانی ماشی نهای حفاری تمام مقطع مطالعه موردی تونل - 1395-12-17 19:19:00
دانلود مقاله استفاده از روش تزریق طاق چتری در حفاری تون لهای متروی تهران - 1395-12-17 19:00:00
دانلود مقاله ارزیابی نشست زمین در محل تقاطع غیر همسطح تونلهای مترو شهر تهران با استفاده از روش اجزاء - 1395-11-23 01:25:00
دانلود مقاله مدل سازی سه بعدی تقاطع ها ( مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج) - 1395-11-23 01:18:00
دانلود مقاله مدلسازی بهره برداری از مخزن سدها با رویکرد بهینه سازی- شبیه سازی - 1395-11-23 01:13:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل زمین لغزش در تکیهگاه چپ مخزن سد شهید رجایی مازندران - 1395-11-23 01:07:00
دانلود مقاله اثر مایل بودن هسته بر رفتار سدهای خاکی بلند با هسته آسفالتی - 1395-11-21 21:12:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا - 1395-11-21 21:03:00
دانلود مقاله بررسی برخی مخاطرات زمین شناسی در مسیر تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد - 1395-11-21 20:54:00
دانلود مقاله پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در اجرای سازه های هیدرولیکی سدها (مطالعه موردی سد کوچر - 1395-11-21 20:49:00
دانلود مقاله مهندسی ارزش در پوشش نهایی تونل چالوس با استفاده از بتن الیافی - 1395-11-21 20:44:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک طرح آبرسانی غدیر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره - 1395-11-21 20:37:00
دانلود مقاله شناسایی و رتبه بندی ریسک های اجرای پروژه سد سازی با روش رتبه بندی فازی (در یک دوره خاص) - 1395-11-21 20:30:00
دانلود مقاله بررسی قرار داد طرح و ساخت EPC در پروژه های ساخت تونل و مترو - 1395-11-21 20:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهای برقابی - 1395-11-21 20:17:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر در حوادث شغلی - 1395-11-21 20:11:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث تونل های شهری ÷ - 1395-11-21 20:05:00
دانلود مقاله نگاهی اجمالی برنقش سدسازی در مسائل زیست محیطی از دیدگاه منابع آب - 1395-11-21 19:55:00
دانلود مقاله بررسی اهمیت معیار های اثرات زیست محیطی و اجتماعی در مطالعات سدها (مظالعه موردی استان چه - 1395-11-21 19:45:00
دانلود مقاله مقایسه فنی اقتصادی کاربرد فتیله انفجاری و نانل در آتشکاری فضاهای زیرزمینی - 1395-11-20 01:25:00
دانلود مقاله انتخاب طول بهینه برای قالب های تونلی در عملیات اجرای پوشش بتنی (لاینینگ) با استفاده از - 1395-11-20 01:19:00
دانلود مقاله تاثیر فشار تزریق بر تعداد لوله های فورپلینگ جهت پیش تحکمی توده سنگ های درزه دار مطالعه - 1395-11-20 01:13:00
دانلود مقاله کاربرد لرزه نگاری در طراحی الگو آتشباری در مجاورت تاسیسات زیربنایی - 1395-11-20 01:07:00
دانلود مقاله بررسی نشست سطح زمین در حفاری تونل های تک و دوقلو - 1395-11-20 01:02:00
دانلود مقاله طراحی سیستم آبکشی در محدوده دستگاه حفار و سیستم پشتیبان در قطعه ب تونل زاگرس - 1395-11-20 01:57:00
دانلود مقاله (طراحی یک سیستم خبره برای مدیریت پروژه های تونلی در برخورد باسازندهای زمین شناسی (مطالع - 1395-11-20 01:52:00
دانلود مقاله پیش بینی نرخ نفوذ آب به تونل انتقال آب سبزکوه با استفاده از روش های تحلیلی و تجربی - 1395-11-20 01:46:00
دانلود مقاله ارائه الگو در انتخاب سیستم زهکشی بهینه تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگ - 1395-11-20 01:40:00
دانلود مقاله ارزیابی مخاطرات زمین شناسی مهندسی ناشی از مچاله شوندگی مرتبط با حفر تونل انتقال آب سبز - 1395-11-19 01:30:00
دانلود مقاله محاسبه حداقل فشار سینه کار در حفاری تونل به روش EPB و TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب - 1395-11-19 01:24:00
دانلود مقاله تزریق محلول ،راه کار تزریق موثر در ریزدانه ها و ریزترک ها - 1395-11-19 01:19:00
دانلود مقاله نقش مدل رفتاری در پیش بینی جابجایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری - 1395-11-19 01:14:00
دانلود مقاله برآورد RME و QTBM و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان عملیات تونل سازی مکانیزه (طرح غدیر - 1395-11-19 01:08:00
دانلود مقاله پیش بینی خرج ویژه در جبهه کارهای ناپایدار توسعه تحقیق در تونل های حفاری شده در شیل های - 1395-11-19 01:01:00
دانلود مقاله مقایسه فنی - اقتصادی سیستم های ترابری ریلی و نوار نقاله در حفاری تونل های طویل به روش م - 1395-11-18 23:51:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی تونل های حمل و نقلی شهری - 1395-11-18 23:44:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی استفاده مجدد از دستگاه های TBM در ایران - 1395-11-18 23:31:00
دانلود مقاله تحلیل نشست های سطحی ناشی از حفاری با TBM به روش عددی و تجربی مطالعه موردی خط 2 متروی مش - 1395-11-18 23:23:00
دانلود مقاله پیش بینی و کنترل بیش شکست عملیات انفجار در تونل های پردیس - 1395-11-18 23:16:00
دانلود مقاله راهکارهای عبور از زونهای گسله یا دستگاه حفاری TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج) - 1395-11-18 23:06:00
دانلود مقاله پیش بینی ضریب اطمینان و پایداری شیب بالا دست سدهای خاکی با استفاده از روشهای تحلیلی و ع - 1395-11-18 01:36:00
دانلود مقاله مدیریت تطبیقی منابع آب مطالعه موردی : آبگیری زود هنگام سد کرخه - 1395-11-18 01:26:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان آبگذری مخزنی در خارج از بستر رودخانه (مطالعه موردی : مخزن طرح بار نیشابور - 1395-11-18 01:19:00
دانلود مقاله پیش آگاهی آبدهی رودخانه بختیاری در محل احداث سد بختیاری - 1395-11-18 01:14:00
دانلود مقاله مهندسی دوباره : موانع و منافع - 1395-11-18 01:07:00
دانلود مقاله بهینه یابی تراز نرمال مخازن سدها با رویکرد مدل های خبره تصمیم گیری - 1395-11-17 23:59:00
دانلود مقاله ارائه راهکارهای مناسب برای بند تنظیمی گتوند جهت مدیریت مخزن سد گتوند علیا - 1395-11-17 23:48:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر کاهش آورد یا انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون بزرگ بر میزان تولید انرژ - 1395-11-17 23:32:00
دانلود مقاله ارائه نرم افزاری جهت تهیه نقشه برداشت زمین شناسی (Mapping) - 1395-11-16 22:47:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز سد مطالعه موردی : سرریز سد سبلان واقع در ا - 1395-11-16 22:37:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی با تاکید بر تخمین ضریب لرزه - 1395-11-16 22:27:00
دانلود مقاله بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد نساء - 1395-11-16 22:13:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت اعتماد سدهای بتنی وزنی - مطالعه موردی سد شفا رود - 1395-11-16 22:01:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار سد مخزنی کالپوش با استفاده از ابزارهای دقیق و آنالیز برگشتی - 1395-11-16 21:50:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق - 1395-11-16 21:37:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه برف حداکثر سیلاب محتمل حوضه دز - 1395-11-16 21:25:00
دانلود مقاله مطالعه عددی رفتار رویه سد سنگریزه ای با رویه بتنی گلورد در پایان ساخت - 1395-11-16 20:19:00
دانلود مقاله اصلاح طرح هیدرولیکی سرریز تونلی سد رودبار لرستان با استفاده از دیواره جدا کننده جریان ( - 1395-11-16 20:08:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در رفتارنگاری سد نساء به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق - 1395-11-16 19:59:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سدهای خاکی برروی گسل در زلزله (مطالعه موردی) - 1395-11-16 19:49:00
دانلود مقاله سدهای با مصالح سیمانته شده (CMD) و بررسی ویژگی های مصالح - 1395-11-16 19:23:00
دانلود مقاله ارزیابی آبادگری و ویرانگری طرح انتقال آب بهشت آباد درمبدا و مقصد - 1395-11-13 23:42:00
دانلود مقاله بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی - 1395-11-13 23:35:00
دانلود مقاله ارزیابی کارایی پتوی رسی کف مخزن خارج از بستر بار بر مبنای داده های ابزار دقیق - 1395-11-13 23:31:00
دانلود مقاله بررسی داده های ابزار دقیق با استفاده از نمودارهای تفسیری جدید در تحلیل رفتارنگاری سد مط - 1395-11-13 23:23:00
دانلود مقاله نگاهی به سدهای بتن غلتکی در جهان و ایران و انتقال فناوری این سدها به کشور - 1395-11-13 23:16:00
دانلود مقاله تجربه مهندسی دوباره سازههای هیدرولیکی در ایران ( مطالعه موردی رودخانه سیستان) - 1395-11-13 23:06:00
دانلود مقاله ارزیابی فرآیند بهرهبرداری از سد سفیدرود با دیدگاه روش رتبهبندی متحد - 1395-11-13 22:57:00
دانلود مقاله بررسی مزایای کاربرد میکروسیلیس به عنوان عامل اصلاح کننده ویسکوزیته و فیلر در ملاتهای خو - 1395-11-13 22:46:00
دانلود مقاله سدهای دو مخزنی - 1395-11-13 22:39:00
دانلود مقاله نجات بخشی چشمه بل نماد مسئولیت اجتماعی سازمان ( مطالعه موردی: سد و نیروگاه داریان) - 1395-11-05 22:58:00
دانلود مقاله بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی - 1395-11-05 22:53:00
دانلود مقاله مهندسی دوبارهی سدسازی- مدیریت منابع آب - 1395-11-05 22:46:00
دانلود مقاله روند سدسازی در ایران و دنیا ( مطالعه موردی حوضه سفیدرود و کلرادو) - 1395-11-05 22:39:00
دانلود مقاله معرفی راهنمای طراحی و ساخت و بهرهبرداری از سدهای پسماند - 1395-11-05 22:35:00
دانلود مقاله مطالعات تغییرات فشار آب در قسمتهای مختلف بدنه و پی در طول ساخت و اولین آبگیری سد تنگ حم - 1395-11-05 22:30:00
دانلود مقاله روش ترکیبی اجرای رویۀ آب بند در سدهای FSHD ( مطالعۀ موردی در سدهای کهیر و دشت پلنگ) - 1395-11-05 22:25:00
دانلود مقاله بهینه سازی نوبت بندی آب کشاورزی در دشت گیلان - 1395-11-05 22:18:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دینامیکی شیبهای سدخاکی بااستفاده از نرم افزار plaxis ( مطالعه موردی سد با - 1395-11-05 22:07:00
دانلود مقاله اثر بخشی و نقش آفرینی مطالعات اجتماعی در مکانیابی و بهگزینی رقوم نرمال سدها ( مطالعه مو - 1395-11-05 22:00:00
دانلود مقاله معرفی تجارب جهانی در مهندسی فرآیند رها سازی و برچیدن سدها - 1395-11-05 21:52:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزهای سد بتنی پایهدار لتیان تحت رکوردهای مختلف زلزله با احتساب اثرات مخزن - 1395-11-05 21:47:00
دانلود مقاله سدسازی، خوب یا بد؟ لزوم تنویر افکار عمومی به عنوان ذینفعان اصلی، درخصوص مزایا و معایب س - 1395-11-05 21:39:00
دانلود مقاله مروری بر برنامهریزی، اجرا و پایش تونلسازی NATM در پروژه خط 6 متروی تهران - 1395-11-05 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی پارامتریک هزینه های ساخت تونل به روش مکانیزه و برآورد نرخ پیشروی بهینه در مقایس - 1395-11-05 01:37:00
دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی ریسکهای تونل قطار شهری مشهد - 1395-11-05 01:30:00
دانلود مقاله پیش بینی مخاطرات زمین شناسی در حفاری تونل بلند زاگرس با استفاده از فن آوری TSP - 1395-11-05 01:25:00
دانلود مقاله روشهای برآورد آسیب وارده به ساختمانها در اثر تونلسازی و طبقهبندی آنها بر اساس رده ریسک - 1395-11-05 01:18:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسی چگونگی عبور دستگاه حفاری مکانیزه EPB از کنار پایه شمعهای مونوریل مطالعه - 1395-11-05 01:09:00
دانلود مقاله طراحی سیستم تهویه تونل خط 2 مترو شیراز - 1395-11-05 01:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی زمان و هزینه در پروژههای تونل قطار شهری با استفاده از الگوریتم NSGA II ( مطا - 1395-11-04 23:56:00
دانلود مقاله پیش بینی محل برخورد TBM و رودهدر در حفاری تونل انتقال آب بازی دراز - 1395-11-04 23:47:00
دانلود مقاله پیش بینی نرخ پیشروی TBM در سنگ های سخت با استفاده از شبکه های بیزی مطالعه موردی : تونل - 1395-11-04 23:39:00
دانلود مقاله نرخ آزادسازی حرارت و تاثیرآن بر پارامترهای طراحی تهویه تونل در شرایط آتش سوزی - 1395-11-04 23:34:00
دانلود مقاله رفع چالشهای حین تونلسازی با تلفیق روش خاص اجرایی و تحلیلی با مطالعه موردی تونلهای خط 2 - 1395-11-04 23:27:00
دانلود مقاله چالشهای اجرایی قراردادهای طرح وساخت با قیمت مقطوع در فرآیند ساخت تونل- مطالعه موردی: تو - 1395-11-04 23:20:00
دانلود مقاله بررسی روشهای حفظ و نگهداری کاترهد دستگاه TBM در توقفهای دورهای مطالعه موردی پروژه خط A - 1395-11-04 23:13:00
دانلود مقاله بررسی روش اجرایی خاص بکار رفته در عبور تونل خط 3 متروی تهران در مقطع ترانشه باز از زیر - 1395-11-04 23:05:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ دستگاههای حفاری تمام مقطع TBM - مطالعه موردی تونل خط - 1395-11-02 22:59:00
دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ( مطالعه مو - 1395-11-02 22:51:00
دانلود مقاله مدلسازی و شبیه سازی ریزش تونل در معرض لایه های سست در شرایط استاتیکی و انفجار؛ مطالعه م - 1395-11-02 22:41:00
دانلود مقاله تونلهای با روباره کم با نگاهی به تونل شماره 3 پروژه محور چهار خطه هراز - 1395-11-02 22:34:00
دانلود مقاله بهینه سازی فنی- اقتصادی الگوی چالزنی و آتشکاری تونل آبرسانی به شهر شیراز - 1395-11-02 22:27:00
دانلود مقاله عملکرد روش چتری در تونل سازی در زمینهای سست و ریزشی با نگاهی به تونل نمکلان محور آزاد ر - 1395-11-02 22:20:00
دانلود مقاله پایدارسازی زمین با استفاده از ریب و شمع به منظور برداشتن رینگ سگمنتی و تعویض براش - 1395-11-02 22:14:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک در صنعت تونلسازی ایران با استفاده از روش تحلیل شکست و آثار آن - 1395-11-02 22:04:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمین شناسی هسته تاقدیس بازی دراز تونل انتقال آب بازیدراز - 1395-11-02 21:58:00
دانلود مقاله هم پیوندی مترو و پارکینگ در خلق کاربرد فضاهای زیر زمینی شهری - 1395-11-02 21:35:00
دانلود مقاله حفاری مکانیزه تونل شرایط زمین شناسی مهندسی و مخاطرات ژئوتکنیکی مسیر تونل انتهایی سامانه - 1395-11-02 21:25:00
دانلود مقاله بازرسی حین بهره برداری در تونلهای انتقال آب - 1395-11-02 21:14:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه الزامات ایمنی در برابر حریق در تونل های مترو و قطار شهری - 1395-11-02 21:05:00
دانلود مقاله چالشهای طراحی تونلهای بلند انتقال آب در توده سنگهای هتروژن - 1395-11-02 20:44:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد خاکهاي واگرا وافزودنی خاك سرخ به همراه سیمان با درصدهاي مختلف - 1395-10-28 22:47:00
دانلود مقاله تعیین نیروي محرك وارد بر دیوار حائل به روش آنالیز حدي مرز بالا - 1395-10-28 01:21:00
دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي فازهاي کوبش سنگین در عملیات تراکم دینامیکی جهت تعیین الگوي کوبش مناسب - 1395-10-28 01:03:00
دانلود مقاله مقایسه اثر افزودنی های نانو سیلیس و آهک روی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی - 1395-10-27 23:50:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد مسلح کنندههاي ژئوسل و ژئوگرید در بهبود ظرفیت خاك به روش اجزاءمحدود - 1395-10-27 23:43:00
دانلود مقاله پهنه بندي پي سد بتني دو قوسي براساس خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ - 1395-10-27 23:38:00
دانلود مقاله بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مر - 1395-10-27 23:35:00
دانلود مقاله استفاده از روش جت گروتينگ جهت افزايش ظرفيت باربري و كاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه مورد - 1395-10-27 23:26:00
دانلود مقاله آناليز مرز بالاي ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي مسلح با ژئوگريد با روش آناليز حدي - 1395-10-27 23:21:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالع - 1395-10-27 23:17:00
دانلود مقاله بررسي تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار قائم با استفاده از روش المانها - 1395-10-27 23:10:00
دانلود مقاله بررسي مكانيزم گسيختگي خاك مسلح زير پي نواري با اندازه گيري بردارهاي تغيير مكان با استفا - 1395-10-26 01:21:00
دانلود مقاله تثبيت خاك با فناوري نانو - 1395-10-26 01:17:00
دانلود مقاله تحليل عددي اثر قوسزدگي در شيرواني هاي تحت حفاري و تعيين حداكثر دهانه پايدار حفاري - 1395-10-26 01:13:00
دانلود مقاله بقه بندي مهندسي توده سنگ معدن چغارت با استفاده از ضريب مقاومت ويژه الكتريكي - 1395-10-26 01:10:00
دانلود مقاله محاسبه ضريب فشردگي خاك با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك عبارتي (GEP) - 1395-10-26 01:04:00
دانلود مقاله تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه بلوك بتني - 1395-10-26 01:00:00
دانلود مقاله پيشبيني ميزان اسلامپ بتن پلاستيك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان - 1395-10-26 01:56:00
دانلود مقاله بررسي فشار جانبي خاك در سد ونيار با استفاده از نتايج ابزار دقيق و تحليل عددي سه بعدي - 1395-10-26 01:44:00
دانلود مقاله ارائه روشي جديد براي ارزيابي احتمالاتي خواص مهندسي مواد، مطالعه موردي ساختگاه سد و نيرو - 1395-10-26 01:38:00
دانلود مقاله ارزيابي روش خشكه چيني به منظور تثبيت لايه بستر (مطالعه موردي: كنارگذر شمال شرقي شيراز) - 1395-10-26 01:35:00
دانلود مقاله ارزيابي احتمال وقوع فرسايش داخلي در بدنهي سد بيدواز اسفراين بر اساس نتايج ابزار دقيق - 1395-10-26 01:32:00
دانلود مقاله ارزيابي ايمني رفتار سد ارداك در دوران اولين آبگيري - 1395-10-23 22:46:00
دانلود مقاله ارزيابي نقش پارامترهاي محيطي در ايجاد ناپايداري شيرواني ها در جنوب استان اردبيل به منظو - 1395-10-22 21:09:00
دانلود مقاله ارزيابي نوع دانه بندي و ضخامت لايه خاكريزي بر مشخصات ترا كمي در خاكريز كانال ها (مطالعه - 1395-10-22 21:05:00
دانلود مقاله استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ناقص در آببندي پي سدهاي خاكي - 1395-10-22 21:00:00
دانلود مقاله استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در كنترل بلندشدگي فونداسيون: مطالعه موردي منارههاي مصلي بز - 1395-10-22 20:55:00
دانلود مقاله اصلاح الگوهاي انفجاري جهت كاهش تاثير انرژي حاصل از انفجار بر پايداري ديواره شيروانيها ( - 1395-10-21 23:33:00
دانلود مقاله بررسي پايداري روشهاي استحكام بخشي غارسنگ شكنان جهرم - 1395-10-21 23:27:00
دانلود مقاله بررسي تاثير لايه بندي خاك بر روي رفتار شمع تحت اثر بار جانبي - 1395-10-21 22:58:00
دانلود مقاله تحليل عددي نتايج آزمايش بارگذاري صفحه در خاكهاي دانه اي چند لايه و مقايسه آن با روابط ك - 1395-10-21 22:47:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) با كاربرد شمع كاهنده نشست در س - 1395-10-21 22:40:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت آبگذري در پي سد خاكي قيصرق با مقايسه دادههاي ابزار دقيق و تحليل عددي - 1395-10-21 22:36:00
دانلود مقاله بررسي آماري ويژگيهاي هندسي شبكه درزهها موثر در برآورد مقدار تراوايي توده سنگ درزهدار - 1395-10-21 22:32:00
دانلود مقاله بررسي پتانسيل روانگرايي و تورم خاك با استفاده از نرم افزار Arc GIS (مطالعه موردي : كلان - 1395-10-21 22:29:00
دانلود مقاله بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مر - 1395-10-21 22:25:00
دانلود مقاله تثبيت پي ساختمان در برابر نشست نامتقارن (مطالعه موردي ساختمان مسكوني واقع در تهران) - 1395-10-21 22:20:00
دانلود مقاله تحليل شيرواني هاي ناپايدار در شهر گيوي در جنوب استان اردبيل به منظور ارائه روش هاي كنتر - 1395-10-21 22:13:00
دانلود مقاله تحليل پايداراي و نحوه پايدارسازي ديواره هاي ترانشه دوبل موجود در جاده معدن CN به معدن د - 1395-10-16 12:49:00
دانلود مقاله تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از روش - 1395-10-16 12:45:00
دانلود مقاله تحليل پايداري كيلومتر 180+0 گالري دسترسي سد مخزني كنجانچم با استفاده از روشهاي تجربي و - 1395-10-16 12:40:00
دانلود مقاله تخمين پارامترهاي مقاومت برشي واحدهاي رسي ضعيف ميوپليوسن در مسير قطعه 1 راه آهن ميانه - - 1395-10-16 12:35:00
دانلود مقاله تعيين قابليت رمبندگي خاكهاي ريزدانه با آزمايش نفوذسنجي ديناميكي سبك (مطالعه موردي: شهر - 1395-10-16 12:32:00
دانلود مقاله تعيين حد بالاي فشار محرك ديوار حائل با استفاده از تئوري آناليز حدي و معيار تسليم غيرخطي - 1395-10-16 12:28:00
دانلود مقاله تعيين حد بالاي فشار مقاوم ديوار حائل با استفاده از تئوري آناليز حدي و معيار تسليم غير خ - 1395-10-16 12:25:00
دانلود مقاله تعيين رطوبت در لايه هاي خاك با استفاده از روش هاي بهينه سازي - 1395-10-16 12:21:00
دانلود مقاله مدلسازي هندسي توده سنگ درزهدار بهمنظور برآورد آبگذري در سازههاي زيرزميني (مورد مطالعاتي - 1395-10-16 12:17:00
دانلود مقاله مطالعات مقياس واقعي تأثير فشار تزريق بر مقاومت بيرون كشيدگي و رفتار خزشي ميخهاي گروتي د - 1395-10-16 12:11:00
دانلود مقاله مطالعه موردي رفتارسنجي ديواره خاك مسلح ژئوگريدي در پروژه برجهاي دوقلو مخابرات ايران به - 1395-10-16 12:08:00
دانلود مقاله مقايسه و ارزيابي روابط مختلف نشست پيهاي نواري قرار گرفته بر روي خاكهاي ماسهاي - 1395-10-16 12:05:00
دانلود مقاله مقايسه و تحليل پايداري بند انحرافي بر اساس آئين نامه US Army و نشريه 198 (مطالعه موردي - 1395-10-16 11:58:00
دانلود مقاله كاربرد روش جت گروتينگ به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پر - 1395-10-16 11:53:00
دانلود مقاله ارايه نرمافزار جديد براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشينهاي حفار تمام مقطع - 1395-10-15 01:09:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح بازيافتي بتن هاي آلوده شده نفتي بعنوان مصالح روسازي راه - 1395-10-15 01:06:00
دانلود مقاله بررسي اثر خاك بستر بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست راهآهن تحت اثر بار ضربهاي - 1395-10-15 01:01:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر موقعيت ژئوتكستايل بر نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) خاك ماسه رس دار ت - 1395-10-14 23:50:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار ژئوتكنيكي خاكريز جاده ساختهشده با مصالح سبك - 1395-10-14 23:47:00
دانلود مقاله تحليل عددي ميزان نشست شمع هاي بتني درجاريز در خاك هاي چسبنده اشباع - 1395-10-14 23:40:00
دانلود مقاله تخمين نيروي وارد بر ديوار حايل وزني در مجاورت جداره سنگي با استفاده از روش حد بالا - 1395-10-14 23:35:00
دانلود مقاله ظرفيت باربري ناهمسان خاك براي پي هاي نواري قرارگرفته برروي ماسه با استفاده ازخطوط مشخصه - 1395-10-14 23:30:00
دانلود مقاله مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع - 1395-10-14 23:24:00
دانلود مقاله نتايج تحليلي وعددي ظرفيت باربري پيهاي نواردر خاكهاي چسبنده - 1395-10-14 23:20:00
دانلود مقاله پايدارسازي داراييهاي ژئوتكنيكي شناسايي چالشهاي بالقوه ژئوتكنيكي زيرساختهاي حمل و نقل كش - 1395-10-14 23:15:00
دانلود مقاله پيشبيني مدول برجهندگي خاك بستر روسازي با استفاده از روش عصبي-فازي - 1395-10-14 23:08:00
دانلود مقاله ارزيابي دوران جانبي منوپايل مدفون در خاك هاي ماسه اي اشباع تحت بارهاي ديناميكي - 1395-10-14 23:04:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري محوري شمع ها براساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط (مطالعه موردي در مناطق د - 1395-10-14 23:00:00
دانلود مقاله بررسي عددي ظرفيت باربري اسپادكنها در شرايط بارگذاري استاتيكي در خاكهاي ماسه اي - 1395-10-14 22:53:00
دانلود مقاله بررسي عددي پارامترهاي روانگرايي تحت بار تناوبي موج در بستر خليج فارس - 1395-10-13 20:10:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شمع تحت بارگذاري ديناميكي - 1395-10-13 20:05:00
دانلود مقاله استفاده از مدلسازي عددي به منظور تعيين ضريب عكس العمل بستر پي هاي كيسوني پل خليج فارس - 1395-10-13 19:55:00
دانلود مقاله اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن - 1395-10-13 19:51:00
دانلود مقاله اثر جبهه موئينگي بر كنترل تراوش از لايه پوشش شيبدار سد باطله معدني - 1395-10-13 19:47:00
دانلود مقاله استفاده از ضايعات فرايند توليد نانورس به منظور جذب آلايندههاي فلز سنگين مس - 1395-10-13 19:42:00
دانلود مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر زئوليت در پتانسيل جذب كادميوم در خاك رسي - 1395-10-13 19:35:00
دانلود مقاله بررسي تاثير آلاينده هاي زيست محيطي بر ميزان فروريزش خاك هاي رمبنده - 1395-10-13 19:31:00
دانلود مقاله تاثير آلاينده گازوئيل بر تراكم و تحكيم پذيري خاك رسي - 1395-10-13 19:27:00
دانلود مقاله تحليل تثبيت خاكهاي بادرفتي به كمك ريزش محلولهاي پليمري جهت جلوگيري از پيدايش ريزگردها - 1395-10-13 19:23:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديده انتقال و انتشار آلودگي از سيستم تصفيه نفوذپذير فعال در مقياس پايلوت - 1395-10-13 19:16:00
دانلود مقاله آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه - 1395-10-13 19:07:00
دانلود مقاله اثر مدل رفتاري مورد استفاده در مدل سازي عددي ايستگاه زيرزميني x7 با فرض حفاري به روش پي - 1395-10-13 19:01:00
دانلود مقاله ارزيابي تاثير سربار ناشي از وزن ساختمان بر اثربخشي استفاده از روش فورپولينگ - 1395-10-13 18:57:00
دانلود مقاله بررسي مخاطرات زمين شناسي مرتبط با نوع خاك و مقايسه با وضعيت مشاهده شده در طي حفاري تونل - 1395-10-13 18:51:00
دانلود مقاله بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه F1 ( خط 1 ) متروي تهران - 1395-10-13 18:46:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي ابعادي تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجار - 1395-10-13 18:39:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي مكانيكي خاك بر تونل هاي احداث شده تحت اثر بارگذاري ناشي از انفجا - 1395-10-06 13:20:00
دانلود مقاله بررسي جابجاييهاي پوشش تونل با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري با روش اجزاء محد - 1395-10-06 13:16:00
دانلود مقاله بررسي عددي نيروهاي داخلي پوشش تونل و نشست پشت ديوار گودبرداري با مدلهاي رفتاري متفاوت د - 1395-10-06 13:12:00
دانلود مقاله تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EP - 1395-10-02 20:06:00
دانلود مقاله تاثير ميرايي ساختارهاي پدافندي هوشمند در توده خاك بر روي امواج ناشي از انفجار مطالعه مو - 1395-10-02 20:02:00
دانلود مقاله تحليل برگشتي پارامترهاي ژئوتكنيكي پروژه خط 7 متروي تهران، قطعه شرقي – غربي - 1395-10-02 19:59:00
دانلود مقاله تحليل خرابي ناشي از انفجار پرتابهها در تونلهاي خاكي با تأكيد بر تأثير شدت انفجار و فاصل - 1395-10-02 19:56:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير متروي خط 2 اصفهان با تكيه بر نتايج آزمايشهاي صحرايي و آ - 1395-10-02 19:52:00
دانلود مقاله تعيين كارآمدي عمليات پايدارسازي شيرواني دهانهي شمالي تونل 68 ناحيه لرستان براساس نتايج - 1395-10-02 19:47:00
دانلود مقاله مدل سه بعدي بررسي پارامتر هاي ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه زون A شهر اروميه - 1395-10-02 19:38:00
دانلود مقاله تحليل عددي نرخ آب هجومي به داخل تونل عميق زاگرس در محدوده رودخانه زيمكان - 1395-10-02 19:35:00
دانلود مقاله مدلسازي تونل با روش حفاري NATM در خاك رسي با استفاده از مدل رفتاري مناسب - 1395-10-02 19:30:00
دانلود مقاله مقايسه روشهاي تحليل دو بعدي و سه بعدي در حفاري تونلها در محيط خاكي (مطالعه موردي تونل ش - 1395-10-02 19:24:00
دانلود مقاله مقايسه نتايج حاصل از نرمافزار Rockworks و شبكهي عصبي در ميانيابي گمانههاي ژئوتكنيكي در - 1395-10-02 19:18:00
دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل روانگرايي ساختگاه سد خاكي ليلان چاي تحت سطوح مختلف طراحي - 1395-10-02 19:09:00
دانلود مقاله ارزيابي اثر اندركنشي حفرههاي زيرزميني با خاك در اثر اشكال مختلف و عمق حفرهها بر پاسخ دي - 1395-10-02 19:02:00
دانلود مقاله اثر مشخصات بستر بر پاسخ ديناميكي ديوارهاي حائل خاك مسلح - 1395-10-02 18:55:00
دانلود مقاله ارائه روابط نوين در پيش بيني پتانسيل گسترش جانبي خاك - 1395-10-01 17:07:00
دانلود مقاله ارزيابي تغييرشكلهاي جانبي ناشي از پديدهي روانگرايي - 1395-10-01 17:01:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري لرزهاي پيهاي سنگي با استفاده از روش مرز بالاي آناليز حدي و بهينهسا - 1395-10-01 16:58:00
دانلود مقاله ارزيابي عددي پديده گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در محيط متخلخل اشباع با فرمولاسيون كام - 1395-10-01 16:53:00
دانلود مقاله ارزيابي فني دستگاههاي شتابنگار با استفاده از آزمايش ميز لرزه - 1395-10-01 16:49:00
دانلود مقاله استفاده از مصالح مركب خاكي با خاصيت ميرايي بالا جهت ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازهها - 1395-10-01 16:46:00
دانلود مقاله بررسي اثر سختي نسبي ديوار آببند دراندركنش ديناميكي آن باهسته رسي در سد هاي خاكي، (مطالع - 1395-10-01 16:41:00
دانلود مقاله بررسي اثر هندسه هسته بر رفتار پسالرزهاي سدهاي خاكي ناهمگن، مطالعه موردي سد مسجد سليمان - 1395-10-01 16:38:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه تمايل گروه شمع در برابر بار انفجار با استفاده از سانتريفيوژ - 1395-10-01 16:34:00
دانلود مقاله بررسي اثر سختي لايه خاك بر پاسخ سينماتيكي شمع منفرد به كمك آزمايش ميزلرزه و مدلسازي عدد - 1395-10-01 16:31:00
دانلود مقاله بررسي احتمال وقوع روانگرايي خاك مبتني بر برنامه ريزي بيان ژنتيك و تحليل حساسيت پارامتره - 1395-10-01 16:23:00
دانلود مقاله بررسي تأثير نوع اتصال بين ميكروپايلها و سر(كلاهك) بر روي عملكرد لرزهاي شان - 1395-10-01 16:19:00
دانلود مقاله بررسي تاثير زاويه انحراف بر روي پاسخ لرزه اي گروه ريزشمع - 1395-10-01 16:12:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان - 1395-10-01 16:09:00
دانلود مقاله بررسي عددي رفتار گروه شمع تحت بار زلزله در خاك هاي چسبنده - 1395-10-01 16:03:00
دانلود مقاله بررسي عددي ميزان نشست سطح زمين و نيروهاي وارد بر پوشش تونل در اثر حفرتونل با اشكال مختل - 1395-10-01 01:32:00
دانلود مقاله ارزيابي عملكرد روابط و مدلهاي موجود در پيشبيني گسترش جانبي ناشي از روانگرايي - 1395-10-01 01:29:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك - 1395-10-01 01:26:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در جابجايي و دوران ديوارهاي حائل تحت بار زلزله - 1395-10-01 01:23:00
دانلود مقاله بررسي لرزهاي تأثير وجود تونل بر پاسخ ساختگاه زمين - 1395-10-01 01:20:00
دانلود مقاله بررسي تاثير يك لايه خاك كم تراكم مستعد روانگرايي بر نشست پي سطحي با رويكرد عددي - 1395-10-01 01:16:00
دانلود مقاله تأثير تونلهاي زيرزميني كند و پوش بر پاسخ لرزهاي سطح زمين، تحت اثر زلزلههاي حوزه نزديك گ - 1395-10-01 01:12:00
دانلود مقاله تأثير محتواي فركانس و شتاب زلزله بر ظرفيت باربري و نشست ديناميكي شالودههاي سطحي - 1395-10-01 01:09:00
دانلود مقاله تأثير مشخصات خاك بر ظرفيت باربري و نشست لرزهاي شالودههاي نواري - 1395-10-01 01:03:00
دانلود مقاله تاثير خصوصيات ساختگاه و حركت ورودي بر پاسخ لرزه اي نهشت هاي خاكي سطحي و عميق - 1395-09-30 23:59:00
دانلود مقاله تاثير رفتارخميري برروي پاسخ لرزه اي خاك و ريزشمع و سازه - 1395-09-30 23:54:00
دانلود مقاله تاثير نحوه مدلسازي رفتار غير خطي خاك بر پاسخ غير خطي سازه ها - 1395-09-30 23:48:00
دانلود مقاله تاثير گسترش جانبي ناشي از روانگرايي روي گروه شمع با استفاده از مدلسازي عددي با برنامه O - 1395-09-30 23:44:00
دانلود مقاله تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي - 1395-09-30 23:40:00
دانلود مقاله تحليل ديناميكي پوشش نهايي تونلهاي واقع در دامنه تحت بارگذاري زلزله - 1395-09-30 23:34:00
دانلود مقاله تحليل شبه استاتيكي صفحه مهارهاي مدفون در خاك مسلح - 1395-09-30 16:16:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي تونلهاي زيرزميني تحت امواج مهاجم برون صفحهي SH به كمك روش اجزاي مرزي نيم ص - 1395-09-30 16:12:00
دانلود مقاله تحليل لرزهاي تونل نعل اسبي تحت امواج مهاجم SH (مطالعه موردي: تونل متروي كرج) - 1395-09-30 16:03:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني با استفاده از مدل سهبعدي المان محدود - 1395-09-30 16:00:00
دانلود مقاله تعيين ساختار سرعت موج برشي آبرفت هاي شهر تهران با استفاده از خاصيت بيضي واري امواج ريلي - 1395-09-30 15:56:00
دانلود مقاله تعيين فشار جانبي محرك خاك بر ديوار حائل در حالت شبه استاتيكي با استفاده از تئوري آناليز - 1395-09-30 15:25:00
دانلود مقاله تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله - 1395-09-30 15:22:00
دانلود مقاله جابجايي لرزه اي ماندگار در ديوار حائل وزني بر اساس روش آناليز حدي - 1395-09-30 15:16:00
دانلود مقاله تأثير راهكارهاي ژئوتكنيكي كاهش خطرات ناشي از گسلش معكوس بر عملكرد پيهاي سطحي - 1395-09-30 15:11:00
دانلود مقاله شبيهسازي عددي پديده روانگرايي و تأثير آن بر اسكله - 1395-09-30 15:06:00
دانلود مقاله مدلسازي جداساز لرزهاي و اثر آن بر رفتار كوله هاي خاك مسلح تحت شرايط لرزهاي - 1395-09-30 15:02:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي اثر پديده روانگرايي بر پيهاي سطحي - 1395-09-30 14:58:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي سه بعدي تأثير اعمال بار ديناميكي بر بدنه سد سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD) - 1395-09-30 14:54:00
دانلود مقاله مروري بر اثرات ژئومكانيكي مصالح و توپوگرافي زمين بر پاسخ لرزهاي ساختگاه با استفاده از ر - 1395-09-30 14:51:00
دانلود مقاله مطالعه عددي رفتار ديناميكي گروه شمع در زمين شيبدار - 1395-09-30 14:45:00
دانلود مقاله معرفي روشي تحليلي در بيان تحكيم تك بعدي خاكهاي نيمه اشباع تحت بار ديناميكي - 1395-09-28 22:24:00
دانلود مقاله پاسخ اثر ساختگاه لرزهاي در منطقه آزاد جلفا با استفاده از روش تحليل خطي و غيرخطي - 1395-09-28 22:17:00
دانلود مقاله پهنه بندي خطر زمين لغزش ناشي از زلزله با استفاده از مدل AHP و تكنيك GIS ( مطالعه موردي: - 1395-09-28 22:09:00
دانلود مقاله پهنهبندي پتانسيل خطر روانگرايي خاك با استفاده از نتايج آزمون GIS و SPT (مطالعه موردي شه - 1395-09-28 22:04:00
دانلود مقاله پيش بيني فشار آب حفره اي ناشي از زلزله: مطالعه موردي شهر بابل - 1395-09-28 21:59:00
دانلود مقاله پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاكها با استفاده از محاسبات نرم - 1395-09-28 21:53:00
دانلود مقاله بررسي تجربي اثر آلاينده هاي نفتي بر سختي خاك هاي ماسه اي مطالعه موردي ماسه انزلي - 1395-09-28 21:48:00
دانلود مقاله تخمين موج برشي از نگارهاي پتروفيزيكي با استفاده از روابط تجربي و شبكه عصبي MLP مطالعه م - 1395-09-28 21:41:00
دانلود مقاله تعيين وزن گل در عمليات حفاري مخزن با استفاده از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون مطالعه م - 1395-09-28 21:36:00
دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهاي ورودي – رفتاري بر روي كيسون ها با استفاده از مدلسازي عددي - 1395-09-28 21:31:00
دانلود مقاله بررسي رفتار سه بعدي خاك غير اشباع به روش مدل هذلولي - 1395-09-28 21:22:00
دانلود مقاله ارائه یک رابطه جدید براي پیش بینی رفتار حجمی خاك هاي غیراشباع در حالت بحرانی - 1395-09-28 21:12:00
دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزمين - 1395-09-28 21:06:00
دانلود مقاله بررسي اثر حداقل اندازهي ذرّات بر روي رفتار مكانيكي خاكهاي دانهاي با استفاده از روش اجزا - 1395-09-28 21:02:00
دانلود مقاله بررسي اثر شكل مقطع تونل بر ميزان نشست سطح زمين (مطالعه موردي تونل مترو اصفهان) - 1395-09-28 20:47:00
دانلود مقاله تعيين منحني مشخصه تنش مكشي براي يك نوع ماسه غيراشباع - 1395-09-28 20:32:00
دانلود مقاله بررسي رفتار بتن پلاستيك در آزمايش سه محوري با استفاده از يك مدل الاستوپلاستيك - 1395-09-28 20:29:00
دانلود مقاله بررسي رفتار لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني بر روي پي آبرفتي - 1395-09-28 20:26:00
دانلود مقاله بررسي رفتار مكانيكي توده خاك مسلح به كمك روش دو فازي - 1395-09-28 20:23:00
دانلود مقاله بكارگيري پردازش تصوير براي بدست آوردن ضخامت سطح تماس ماسه و فولاد زبر - 1395-09-28 20:20:00
دانلود مقاله تحليل كنترل پايداري و ايمني در سدهاي خاكي با مطالعه موردي سد شيرين دره - 1395-09-28 20:15:00
دانلود مقاله تعيين فشار وارد بر مجاري جعبهاي دفن شده به روشهاي مختلف - 1395-09-28 20:07:00
دانلود مقاله شبيهسازي شبكه ناپيوستگيها در توصيف هندسي تودهسنگ با استفاده از تحليل دادههاي آماري - 1395-09-28 19:36:00
دانلود مقاله شبيه سازي رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به روش اجزاي گسس - 1395-09-28 19:30:00
دانلود مقاله بررسي ظرفيت باربري پي هاي حلقوي مستقر بر خاك هاي دانه اي در شرايط بارگذاري خارج محور - 1395-09-28 19:25:00
دانلود مقاله مدل رفتاري سه فازه غير اشباع براي مسير ترشدگي خاكهاي فروريزشي در شرايط بارگذاري سه محور - 1395-09-28 19:16:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شيرواني هاي سنگي در برابر شكست واژگوني بلوكي- خمشي - 1395-09-28 19:09:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار ماسهي سيمانته با استفاده از يك مدل حالت بحراني - 1395-09-28 19:04:00
دانلود مقاله مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر کاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتکنيک - 1395-09-26 13:26:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار هيدرومكانيكي يك سد باطله محور ثابت - 1395-09-26 13:23:00
دانلود مقاله مدلسازي فرونشست دشت مشهد در اثر كاهش سطح آب زيرزميني با استفاده از دادههاي ژئوتكنيك - 1395-09-26 13:19:00
دانلود مقاله مقايسه مشخصات مدل تسليم موهر-كولمب و هوك-براون در سنگهاي آذرآوري بر مبناي نتايج آزمايشگ - 1395-09-26 13:15:00
دانلود مقاله پيش بيني رفتار خاك هاي دانه اي در مسير تنش زهكشي شده با تنش برشي ثابت به وسيله يك مدل ر - 1395-09-26 13:12:00
دانلود مقاله پيش بيني رفتار ماسه در مسيرهاي تنش تقريباً زهكشي شده - 1395-09-26 13:08:00
دانلود مقاله پيش بيني روانگرايي جرياني در نمونه هاي ماسه همسان و ناهمسان تحكيم يافته به وسيله يك مدل - 1395-09-26 13:05:00
دانلود مقاله كاهش حجم عمليات خاكي وافزايش ضريب اطمينان پايداري سد خاكي با استفاده از ژئوگريد –مطالعه - 1395-09-26 12:58:00
دانلود مقاله گسترش ترك چسبنده در مد بازشدگي در محيط متخلخل غيراشباع - 1395-09-26 12:52:00
دانلود مقاله گسترش ترك چسبنده در مد مركب در محيط متخلخل غيراشباع - 1395-09-26 12:48:00
دانلود مقاله گسترش وابسته به زمان زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني با استفاده از مدلهاي ويسكوپلاستي - 1395-09-26 12:44:00
دانلود مقاله ارزيابي رفتار سازههاي نگهبان ديوار ديافراگمي مركب - 1395-09-26 12:40:00
دانلود مقاله آناليز عددي دال Jet-Grouting براي گودبرداريهاي عميق احداث شده در خاك سست و تاثير رفتار - 1395-09-26 12:36:00
دانلود مقاله آناليز عددي ديوار ديافراگمي و تاثير پارامترهاي مختلف در پايدارسازي ديواره گودهاي عميق - 1395-09-26 12:32:00
دانلود مقاله اثر فاصله و ابعاد بلوك بتني بر رفتار ديوارههاي گود پايدارسازي شده با روش بلوك بتني و ان - 1395-09-26 12:27:00
دانلود مقاله ارزيابي موردي روش مجموعه تصادفي در تحليل قابليت اعتماد نتايج حاصل از تحليل اجزا محدود گ - 1395-09-25 01:51:00
دانلود مقاله ارزيابي پارامترهاي موثر در بيشترين تغيير شكلهاي ايجاد شده و همچنين پايداري ديوارة گودبر - 1395-09-25 01:43:00
دانلود مقاله بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود - 1395-09-25 01:39:00
دانلود مقاله بررسي رفتار اتساعي ناحيه اندركنش بين نيل و خاك در حالت بيرون كشيدگي نيل - 1395-09-25 01:34:00
دانلود مقاله بررسي اثر تراز سطح ايستابي بر ضريب ايمني ديواره گودهاي بهسازي شده به روش شمعكوبي در خاك - 1395-09-25 01:27:00
دانلود مقاله بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش مي - 1395-09-25 01:22:00
دانلود مقاله بررسي اثر كنج در ميزان تغييرشكل گودبرداري هاي عميق پايدارسازي شده با استفاده از روش ميخ - 1395-09-25 01:18:00
دانلود مقاله بررسي تاثير و مقايسه استفاده از روش جايگزيني نيل به جاي انكر در كنترل تغييرشكلهاي گود ه - 1395-09-25 01:14:00
دانلود مقاله بررسي رفتار كششي انكرهاي گروتي در خاك مارن تبريز با انجام آزمايشات مقياس كامل - 1395-09-25 01:11:00
دانلود مقاله بررسي رفتار گروه ريزشمع تحت فشارهاي جانبي خاك در گودبرداريها - 1395-09-25 01:08:00
دانلود مقاله بررسي روش اجراي بالا به پايين در پايدار سازي گود در پروژه ميرداماد – مطالعه موردي - 1395-09-25 01:05:00
دانلود مقاله بررسي عددي اثر سطح كرنش بر جابجاييهاي ناشي از گودبرداري - 1395-09-24 23:58:00
دانلود مقاله بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي - 1395-09-24 23:55:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ - 1395-09-24 23:51:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر بر نتايج بدست آمده از نرم افزار PLAXIS در محاسبه تغييرشكل گودهاي ميخكو - 1395-09-24 23:42:00
دانلود مقاله بررسي مدلهاي رفتاري خاك بر عملكرد گودبرداريهاي شهري - 1395-09-24 01:20:00
دانلود مقاله بررسي مهار گود تحت شرايط لرزه اي با نگرشي بر ديوارهاي ميخكوبي شده - 1395-09-24 01:17:00
دانلود مقاله بررسي كاهش ظرفيت باربري گروه شمع در مجاورت گود - 1395-09-24 01:14:00
دانلود مقاله تاثير استفاده از مهارهاي خاكي در خاكهاي لاي وتحليل تغيير پارامترهاي آن بر روي تنش و نشس - 1395-09-24 01:10:00
دانلود مقاله تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار - 1395-09-24 01:07:00
دانلود مقاله تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبردار - 1395-09-24 01:04:00
دانلود مقاله تحليل رفتار انكر با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي - 1395-09-24 01:00:00
دانلود مقاله تحليل عددي گود برداري به روش ميخكوبي و مقايسه با روش مهارگذاري (مطالعه موردي در تبريز) - 1395-09-24 01:56:00
دانلود مقاله مطالعه تاثير فاصله چاهك ها در عملكرد سيستم چاهك هاي زهكش نقطه اي جهت آب زدايي ناحيه گود - 1395-09-24 01:52:00
دانلود مقاله تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي - 1395-09-24 01:44:00
دانلود مقاله تعيين چيدمان بهينه تركيب ميخكوبي و ميل مهار در ديوار گودهاي عميق و بررسي اثر ضخامت شاتك - 1395-09-24 01:36:00
دانلود مقاله رفتارسنجي ديواره هاي گودبرداري در پايدارسازي دائم به روش ژئودتيك - 1395-09-24 01:32:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي گودبرداري پايدارشده توسط مهارهاي پيش تنيده در محيط اشباع ومقايسه نتايج با - 1395-09-24 01:29:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي پديده ي قوس زدگي در شمع هاي نگهبان - 1395-09-24 01:26:00
دانلود مقاله مطالعه ي عددي توان باربري پي هاي سطحي در مجاورت شيب هاي ماسه اي - 1395-09-24 01:21:00
دانلود مقاله مطالعه عددي و تحليلي عمق گودبرداري مجاز در ديوارهاي سپري طرهاي - 1395-09-22 23:08:00
دانلود مقاله مطالعه موردي : چالش هاي گودبرداري عميق در محيط شهري و مجاورت با خط مترو؛ پروژه ساختمان - 1395-09-22 23:04:00
دانلود مقاله مطالعه موردي مقايسه نتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي در پروژه پايدارسازي جداره گود پروژه - 1395-09-22 22:56:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله - 1395-09-22 22:37:00
دانلود مقاله پايدارسازي شفت ورودي تونل خط 2 مترو تبريز با توجه به شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي محيط - 1395-09-22 22:25:00
دانلود مقاله ارايه مدلي كامپيوتري جهت انجام مطالعات پيش امكا نسنجي احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس - 1395-09-02 01:40:00
دانلود مقاله ارايه روابط تجربي براي تعيين نرخ توليد معادن - 1395-09-02 01:30:00
دانلود مقاله مطالعه پيش امكان سنجي وتحليل حساسيت و ريسك احداث كارخانه آلوميناي خليج فارس - 1395-09-02 01:26:00
دانلود مقاله كلاسترينگ دادههاي هيدروشيمي معدن گلگهر سيرجان با روشهاي گرافيكي و آماري - 1395-09-02 01:22:00
دانلود مقاله تلفيق دادههاي اكتشافي در محدوده انديس مس - طلا پورفيري دالي با استفاده از منطق فازي جهت - 1395-09-02 01:13:00
دانلود مقاله به كارگيري روش هاي آماري و زمين آماري درارزيابي نوسانات عياري خوراك كارخانه پرعياركني م - 1395-09-02 01:06:00
دانلود مقاله پتانسيل يابي سرب و روي با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي در سيستم GIS در منطقه ايرانك - 1395-08-27 01:06:00
دانلود مقاله تشخيص الگو در داده هاي ژئوشيميايي با استفاده از روش طيف مولتي فركتالي - 1395-08-26 23:55:00
دانلود مقاله الگوهاي بهينه ژئوشيميايي جهت اكتشاف كاني زايي هاي مس – موليبدن در منطقه كيقال، سياهكلان - 1395-08-26 23:50:00
دانلود مقاله شناسايي محدوده هاي اميدبخش جهت اكتشاف اورانيوم در برگه 1:50000 ترك برمبناي داد ههاي ژئو - 1395-08-26 23:43:00
دانلود مقاله كاربرد روش فركتالي عيار - مساحت جهت تعيين و جداسازي ناهنجار يها از زمينه در نقش ههاي ژئ - 1395-08-26 23:32:00
دانلود مقاله تعيين سايز مناسب براي نمونه برداري از دپوهاي استخراجي با مطالعه موردي معدن سرب وروي چاه - 1395-08-26 23:28:00
دانلود مقاله كاربرد هيدروژئوشيمي در اكتشاف كان يهاي تبخيري درياچه شور اينچه در بخش شمالي آق قلا، است - 1395-08-26 23:22:00
دانلود مقاله برآورد عدم قطعيت در مدل سازي داده هاي ئوفيزيكي با روش Dempster-shafer - 1395-08-26 23:13:00
دانلود مقاله بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر و Fe , Ti P در كانسار تيتانيوم قره آغاج، شمال باختري اروم - 1395-08-26 23:03:00
دانلود مقاله اكتشاف اورانيوم به روش ژئوفيزيك راديومتري هوايي در برگه 1:100000 چادرملو - 1395-08-21 01:12:00
دانلود مقاله انتخاب بهينه مناطق اميدبخش در ناحيه ماهنشان با استفاده از تلفيق معيارهاي اكتشافي ژئوشيم - 1395-08-21 01:08:00
دانلود مقاله بررسي ناهنجاريهاي ژئوفيزيك هوايي جهت اكتشاف اورانيوم در فاز شناسايي منطقه ده بكري(شمال - 1395-08-21 01:04:00
دانلود مقاله تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و ارزيابي ذخيره يكي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران به روش شبي - 1395-08-21 01:58:00
دانلود مقاله اكتشاف سيستم كاني سازي رگه اي طلا و پورفيري طلا – مس تنورچه – كاشمر - 1395-08-21 01:54:00
دانلود مقاله كاربرد روش هاي آماري چند متغيره درشناسايي مناطق اميد بخش معدني مطالعه موردي درناحيه سرك - 1395-08-21 01:51:00
دانلود مقاله بررسي اثر آليازينگ در بهين هسازي شبكه برداشت مغناطيس و تعيين مرز با استفاده از سيگنال ت - 1395-08-21 01:46:00
دانلود مقاله استفاده از روش توموگرافي لرزه اي جهت تعيين پتانسيل نشت از تكيه گاههاي سد بختياري - 1395-08-21 01:41:00
دانلود مقاله طراحي محدودة بهينه نهائي در معادن روباز با استفاده از الگوريتم ژنتيك - 1395-08-21 01:38:00
دانلود مقاله تاثير مخلوط نمك و آنفو در كاهش عقب زدگي ناشي از آتشباري در معدن فسفات اسفوردي بافق - 1395-08-21 01:21:00
دانلود مقاله بررسي جايگزيني لارده هاي چوبي با المان بتني سبك در معادن - 1395-08-21 01:08:00
دانلود مقاله تعيين ضريب تمركز تنش مود كششي شكستگيهاي سنگ با استفاده از روش بدون مش گالركين و برونياب - 1395-08-21 01:05:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم - 1395-08-20 23:59:00
دانلود مقاله مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الكتريكي در معادن روباز - 1395-08-20 23:54:00
دانلود مقاله كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشين هاي بارگيري و باربري معدن مس سونگو - 1395-08-18 22:55:00
دانلود مقاله تحليل نشست سطح زمين در اثر استخراج زغال به روش جبهه كار طولاني- مطالعه موردي منطقه زغال - 1395-08-18 22:51:00
دانلود مقاله تعيين نحوه توسعه و راه اندازي روش ها و تجهيزات سيستم گسيل و پايش در معدن مس سرچشمه - 1395-08-18 22:30:00
دانلود مقاله بررسي خرد شوندگي سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مركزي ايران(چغارت) - 1395-08-18 22:24:00
دانلود مقاله افزايش ميزان پيشروي در حفريات آماده سازي معدن زغالسنگ همكار با استفاده از بهينه سازي پا - 1395-08-18 22:19:00
دانلود مقاله توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز - 1395-08-18 22:07:00
دانلود مقاله كاربرد روش شناختي شش سيگما جهت كاهش زمان انجام تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120 تني معدن - 1395-08-16 01:07:00
دانلود مقاله روش اجرايي قابگذاري در تقاطع 90 درجه و 3 راهي تونل دسترسي انتقال آب كرج - 1395-08-15 23:58:00
دانلود مقاله تعيين ابعاد بهينه كوپهاي استخراجي در مدلسازي كامپيوتري ذخاير سنگ تزييني - 1395-08-15 23:52:00
دانلود مقاله طراحي پاي ههاي زنجيري در روش جبهه كار بلند مكانيزه معدن زغالسنگ طبس - 1395-08-15 23:48:00
دانلود مقاله نفجار كنترل شده ديواره نهايي معدن چادرملو - 1395-08-15 23:43:00
دانلود مقاله تاثير غلظت اوليه پالپ بر سرعت ته نشيني ذرات در نواحي مختلف تيكنر - 1395-08-15 23:35:00
دانلود مقاله مطالعه و بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر پلي استر بر كارايي مدار فيلتراسيون مجتمع چادر - 1395-08-15 23:29:00
دانلود مقاله بررسي تاثير استفاده از جداكننده مارپيچي بر عملكرد مدار ريز دانه كارخانه زغالشويي زرند - 1395-08-15 23:24:00
دانلود مقاله اصلاح طرح تيكنر كارخانه زغالشويي شركت اينتركاربن با روش رقيق سازي خوراك - 1395-08-15 23:11:00
دانلود مقاله جدايش با PVC و PET استفاده از فلوتاسيون - 1395-08-15 23:02:00
دانلود مقاله مدل سازي عملكرد هيدروسيكلون كارخانه زغالشويي اينتركربن (زرند) بر اساس مدل هاي پليت و نا - 1395-08-15 22:55:00
دانلود مقاله مطالعه حضور اسفالريت در مدار فلوتاسيون سرب كارخانه فرآوري سرب و روي لكان با استفاده از - 1395-08-15 22:50:00
دانلود مقاله بررسي عوامل موثر در حذف خاكستر از نرمه هاي زغال سنگ طبس با استفاده از روش آگلومراسيون - 1395-08-15 22:46:00
دانلود مقاله بررسي سرعت واكنش و مكانيسم ليچينگ اتمسفري كنسانتره كم عيار اسفالريت با استفاده از طراحي - 1395-08-15 22:40:00
دانلود مقاله شبيه سازي محصول آسياهاي گلوله اي اوليه كارخانه پرعياركني مس ميدوك - 1395-08-15 22:34:00
دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي كنترلي بر شرايط هيدرو ديناميك سلول فلوتاسيون ستوني با استفاده از - 1395-08-10 23:29:00
دانلود مقاله بررسي مدار آسيا كني مجدد كارخانه تغليظ مس ميدوك با استفاده از روش Levine در به دست آورد - 1395-08-10 23:24:00
دانلود مقاله تعيين درجه آزادي كاني هاي فسفاته در كانسنگ فسفات موندون ايران - 1395-08-10 23:16:00
دانلود مقاله بررسي امكان جايگزيني سلول فلوتاسيون ستوني با سلول مكانيكي در مرحله رافر روي سولفيدي كار - 1395-08-10 23:10:00
دانلود مقاله بررسي پديده هاي بين سطحي در سيستم فلوتاسيون آپاتيت - 1395-08-10 23:05:00
دانلود مقاله بررسي چگونگي تغذيه ي سالن كارخانه سيمان كرمان (از معادن الوويوم و خاك رس) - 1395-08-10 23:00:00
دانلود مقاله تأثير ويژگي هاي شكل ذرات كاني گالن، آسيا شده توسط آسياهاي گلوله اي و ميله اي، در قابليت - 1395-08-10 22:55:00
دانلود مقاله ارايه طبقه بندي سن گ آهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر - 1395-08-10 22:51:00
دانلود مقاله انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار فيلتراسيون كارخانه زغالشويي زرند - 1395-08-10 22:45:00
دانلود مقاله بهينه سازي معرفهاي شيميايي ميكروفلوتاسيون اسميت زونيت - 1395-08-10 22:41:00
دانلود مقاله رسم منحني توزيع غيرمعمول 1 در عمليات طبقه بندي هيدروسيكلون مطالعه موردي: كارخانه زغالشو - 1395-08-10 22:35:00
دانلود مقاله بازيابي استخراج كننده سيانكس 301 از محلول پسمان حاصل از استخراج مايع-مايع - 1395-08-10 22:28:00
دانلود مقاله تعيين تابع شكست و تابع انتخاب كانسنگ فسفات اسفوردي توسط نرم افزار BFDS در آسياي ميله اي - 1395-08-10 22:22:00
دانلود مقاله روش شناسايي و نحوه مقابله با عوامل مينرالوژيكي نامطلوب در كارخانه فرآوري مجتمع مس سرچشم - 1395-08-10 22:13:00
دانلود مقاله تهيه نانو ذرات هيدروكسيد نيكل از ضايعات كاتاليستي به روش هيدرومتالورژي - 1395-08-09 22:38:00
دانلود مقاله معرفي و بررسي استفاده از كلكتور-كف ساز Dirole-B در فسفرزدايي از خاك سنگ آهن معدن چادرمل - 1395-08-08 21:58:00
دانلود مقاله بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز - 1395-08-08 21:49:00
دانلود مقاله تحليل پايداري بر مبناي نتايج رفتار سنجي، مطالعه موردي مغار مونتاژ TBM عسگران – قمرود - 1395-08-08 21:42:00
دانلود مقاله بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه - 1395-08-08 21:37:00
دانلود مقاله تخمين نفوذ TBM با استفاده از شبكه عصبي انتشار برگشتي - 1395-08-08 21:26:00
دانلود مقاله بررسي انتقادي رو ش هاي متداول طبقه بندي دسته درزها - 1395-08-08 21:22:00
دانلود مقاله ارزيابي نقطه اي در تحليل ريسك براي انتخاب سيستم نگهداري تونل تالون - 1395-08-08 21:07:00
دانلود مقاله تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از رد ه بندي كيفي (SMR) شيب ها - 1395-08-08 20:58:00
دانلود مقاله بررسي وابستگي فضايي پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها (مطالعه موردي: بلوك تكتونيكي I معدن چ - 1395-08-08 20:52:00
دانلود مقاله تعيين پارامترهاي مقاومتي سازندهاي ماسه سنگي با استفاده از تخلخل - 1395-08-08 20:30:00
دانلود مقاله بررسي رفتار خزشي گلسنگ تحت شرايط بارگذاري تك محوره و سه محوره - 1395-08-08 19:56:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای ساختمان های جداسازی شده ی پایه تحت اثر زلزله های حوزه ی نزدیک گسل - 1395-07-28 21:26:00
دانلود مقاله محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی - 1395-07-28 20:04:00
دانلود مقاله بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی) - 1395-07-28 19:54:00
دانلود مقاله بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوار های برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP - 1395-07-28 19:36:00
دانلود مقاله مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده اي بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوي خودرگرسیو - 1395-07-28 19:28:00
دانلود مقاله مطالعه اثر اولیه (Initial Imperfection) در ورق فولادی برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارها - 1395-07-25 23:25:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW) - 1395-07-25 23:17:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نوع دانه بندي روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA) - 1395-07-25 23:13:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری - 1395-07-25 23:07:00
دانلود مقاله تقویت صفحات فولادی دارای بازشو بااستفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری - 1395-07-25 23:00:00
دانلود مقاله بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیونها - 1395-07-25 22:55:00
دانلود مقاله مقایسه پارامترهاي تحکیم ثانویه خاك رس-لاي توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش اد - 1395-07-25 22:50:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی - 1395-07-25 22:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته - 1395-07-25 22:39:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بارحرارتی - 1395-07-25 22:34:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب - 1395-07-25 22:29:00
دانلود مقاله استفاده از روش کار آمد HLLC براي مدلسازي موج ناشی از شکست سد - 1395-07-25 22:23:00
دانلود مقاله تهیه مدل ارزیابی سناریوهای تولیدی کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه مو - 1395-07-25 22:10:00
دانلود مقاله ارائه مدل غیرخطی برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی با استفاده از کمربندهای پیش - 1395-07-24 23:05:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل نشست در رسوبات حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکار براي پیشگیري از تخریب ک - 1395-07-24 23:00:00
دانلود مقاله راهکارهای بهبود شکل پذیری اتصالات گیردار ستون - درختی با بکارگیری فولاد با مقاومت بالا - 1395-07-24 22:50:00
دانلود مقاله شبیه سازی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده بانوارهای FRP به روش المان محدود - 1395-07-24 22:40:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های پیشرفته غیر ارتجاعی مرتبه اول و مرتبه دوم قاب های فولادی - 1395-07-24 22:28:00
دانلود مقاله بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از روش تابع فازی - 1395-07-24 22:24:00
دانلود مقاله مقایسه معیارهاي بهترین شبکه ژئودتیکی میکروژئودزي سد ها - 1395-07-24 22:18:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك ماسه اي توسط مدلسازي عددي پرسیومتر - 1395-07-24 22:13:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی - 1395-07-24 22:04:00
دانلود مقاله بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی - 1395-07-24 21:58:00
دانلود مقاله مدل عددي توسعه یافته براي تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال - 1395-07-24 21:52:00
دانلود مقاله توسعه مدل ریاضی به منظور پیشبینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن - 1395-07-24 21:47:00
دانلود مقاله کنترل ترافیک از طریق استخراج دادههای ترافیکی با استفاده از تصاویر ماهوارهای - 1395-07-24 21:42:00
دانلود مقاله توجیه فنی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه س - 1395-07-24 21:37:00
دانلود مقاله شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی ب - 1395-07-24 21:26:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار تیر کامپوزیتی با مقطع Hat-Shape - 1395-07-24 19:51:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تابلوهای کنار جاده در آرامسازی جریان ترافیک ورودی شهرها - 1395-07-23 23:26:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات جادههای برون شهری ایران با استفاده از "روش تصمیمگیری - 1395-07-23 23:12:00
دانلود مقاله بررسی ضرایب نشست رس بنتونیت ترکیب شده با سیمان وآهک به دو روش تر و خشک - 1395-07-23 23:06:00
دانلود مقاله پیدا کردن شکل تعادلی سازه های غشایی به روش رهایی پویا - 1395-07-23 22:58:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدل گسسته سازی آبشاری تصادفی در تخمین ریز مقیاس داده های دبی جریان رودخا - 1395-07-23 22:49:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد مدلهای تركيبی شبکه موجک عصبی و برنامهریسی بيان شن –در مدل سازی بارش ماهانه - 1395-07-23 22:41:00
دانلود مقاله اولویت بندی نقاط آسیب دیده ی شبکه حمل و نقل در اثر زمین لرزه با استفاده از مدل تحلیل سل - 1395-07-23 22:34:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت کمي و کيفي آبخوان تحت شرايط احداث سد در ورودي دشت - 1395-07-23 22:26:00
دانلود مقاله تاثیر ممان اینرسی سخت کننده بر کمانش دیوار برشی فولادی بدون بازشو - 1395-07-21 21:21:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بلند تحت اثر زلزله های میدان نزدیک با استفاده از تئوری ان - 1395-07-21 21:15:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود متراکم - 1395-07-21 21:11:00
دانلود مقاله بررسی امکان استفاده از روش هاي مکانیزه در حفر تونل خط 2 متروي تبریز - 1395-07-21 21:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی غیرقطعی پیشنهاددهی قیمت تولید انرژی برق آبی در بازار برق ایران (مطالعه موردی - 1395-07-21 20:56:00
دانلود مقاله اثر ترک ها روی مقاومت باربری سنگ ها - 1395-07-21 20:48:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی اثر گسلش معکوس بر شریان های حیاتی - 1395-07-21 20:41:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط مکانی زمین لرزه (1990/6/20) 7.4 = Mw منطقه رودبار با پس لرزه های ناشی از ط - 1395-07-21 20:23:00
دانلود مقاله تاثیر زلزله های حوزه دور بر قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده - 1395-07-21 20:13:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک تحلیل دینامیکی سه بعدی گروه شمع در خاک روانگرا - 1395-07-21 20:06:00
دانلود مقاله افزایش توان حفاظتی شریان های حیاتی با پوشش های ضد حریق از دیدگاه پدافند غیرعامل - 1395-07-21 20:02:00
دانلود مقاله معرفي "سيستم شبكه شش ضلعي" ( Hexagrid system ) به عنوان سيستم سازه اي جديد براي ساختمان - 1395-07-21 19:52:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات گیردار تیر به ستون باجان کاهش یافته - 1395-07-21 19:44:00
دانلود مقاله مدلسازی فیزیکی اثر گسلش معکوس بر شریان های حیاتی - 1395-07-21 19:38:00
دانلود مقاله بکارگیری روش های آماری و هوشمند در تحلیل عملکرد پمپ های ضربه قوچی - 1395-07-21 19:32:00
دانلود مقاله کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکههای توزیع آب شهری - 1395-07-15 23:56:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اثر پخ شدگی گوشه پایین دست اتصال بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه - 1395-07-15 23:53:00
دانلود مقاله بررسی ضریب دبی جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه منشوری - 1395-07-15 23:49:00
دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی در برنامه ریسی ساخت بسرگراه های طبقاتی - 1395-07-15 23:45:00
دانلود مقاله استفاده از مدلسازی پویا به منظور ارائه راهکارهای تامین آب فضای سبز شهری (مطالعه موردی : - 1395-07-15 23:40:00
دانلود مقاله توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه90 درجه کانال های روباز - 1395-07-15 23:32:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار بتن تحت بارگذاري يكنواخت و دوره اي فشاري رفت و برگشتي با استفاده از مدل پل - 1395-07-15 23:21:00
دانلود مقاله تعیین مسیر گردش نیروی لرزهای در گره مهاربندی شده در قابهای با تیر پیوسته وستون - 1395-07-15 23:17:00
دانلود مقاله شبیه سازی تولید رسوب حوضه آبریز رودخانه کن با استفاده از مدل SWAT و SWAT-CUP - 1395-07-15 23:11:00
دانلود مقاله تحلیل هیدرولیکی رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS - 1395-07-15 23:05:00
دانلود مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش یافته با الگوریتم PSO به منظور مدلسازی رواناب و م - 1395-07-15 22:53:00
دانلود مقاله ارائه روابط به منظور تعیین ضرایب انتشار طولی در فاضلاب روها و زهکش ها و مقایسه با نتایج - 1395-07-15 22:46:00
دانلود مقاله راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاری خاک های رسي با استفاده از روش اجزای مجزا - 1395-07-15 22:40:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد سیستم ترکیبی دیاگرید در سازه هاي بلندمرتبه - 1395-07-15 22:34:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تونل هاي زیر زمینی بر عملکرد لرزه اي دره هاي U شکل با استفاده از روش عددی ا - 1395-07-15 22:27:00
دانلود مقاله محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب - 1395-07-15 01:25:00
دانلود مقاله شبیه سازی حجم آب زیرزمینی دشت سلماس با استفاده از مدل پویایی سیستم ها - 1395-07-15 01:21:00
دانلود مقاله به حداقل رسانی نیروهای ناشی از اصطکاک و اعوجاج هسته در مهاربند های کمانش ناپذیر - 1395-07-15 01:14:00
دانلود مقاله تاثیر چیدمان فولاد بانقطه تسلیم پایین بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده در طبقات تحت ب - 1395-07-15 01:07:00
دانلود مقاله بررسی رفتار منشورهای بتونی غلاف دار به منظور مقاوم سازی ستون های مربع-مستطیل - 1395-07-15 01:03:00
دانلود مقاله مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی ظرفیت باربری زمین در منطقه جنوب باختری کاسپین (آستارا) - 1395-07-13 23:38:00
دانلود مقاله ارزیابی قیمت آتی و الگوی نوسانات قیمت مصالح ساختمانی بر اساس مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه - 1395-07-13 23:35:00
دانلود مقاله تاثیر مقاومت فشاری بتن و عرض شیار بر تقویت بتن به روش شیارزنی ، باآنالیز میدان کرنش به - 1395-07-13 23:29:00
دانلود مقاله ارزیابی طول موثر مهاری در روش شیارزنی (EBROG) و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی (EBR) به - 1395-07-13 23:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر پودر تایر فرسوده بر مقاومت برشی ماسه - 1395-07-13 23:15:00
دانلود مقاله بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز - 1395-07-13 23:12:00
دانلود مقاله شناسایی و بررسی عوامل به کارگیری موثر EVM در پروژه های ساخت و ساز کشور - 1395-07-13 23:08:00
دانلود مقاله بهينه سازي موقعيت استقرار جرثقيل هاي برجي در كارگاه هاي ساختماني با استفاده ازالگوريتم - 1395-07-13 23:04:00
دانلود مقاله تاثیر مکش بافتی برروی پایداری شیروانیهای خاکی - 1395-07-13 22:58:00
دانلود مقاله مقایسه و ارائه ی روشی جهت تخمین زمان تمرکز در حوضه های کوچک شهری - 1395-07-13 22:51:00
دانلود مقاله بررسی روش های اتلاف انرژی در اتصالات مهاربندهای همگرا - 1395-07-13 22:45:00
دانلود مقاله اهمیت عدم قطعیت پارامترهاي ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه اي دیوارهاي ساحلی - 1395-07-13 22:37:00
دانلود مقاله شبیه سازي جریان با هدف مقایسه نرم افزار ایرانیPMO Dynamics و MIKE21 با تمرکز بر پدیده خ - 1395-07-13 22:29:00
دانلود مقاله بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD) - 1395-07-13 22:24:00
دانلود مقاله بررسی روش ها و مدل هاي برآورد و تخمین کمی ضایعات ساختمانی - 1395-07-13 22:17:00
دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی و تعیین مشخصههای رفتاری میراگر ویسکوز انقباض محوری - 1395-07-13 01:43:00
دانلود مقاله اصول طراحی دیوار برشی بتنی با بازشو با استفاده از مدل بست و بند براساس آیین نامه ي ACI- - 1395-07-13 01:40:00
دانلود مقاله الزامات معماری موثر در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های اتوبوس(مطالعه ی موردی شهر مشهد) - 1395-07-13 01:36:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ستونهای CFDST تحت اثر بارگذاری چرخه ای - 1395-07-13 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندازه، شکل هندسی و جهتگیری ذرات در مواد کامپوزیتی با استفاده ازتئوری پلاستیس - 1395-07-13 01:27:00
دانلود مقاله تغيير اوضاع و احوال قرارداد و راهكارهاي برخورد با آن - 1395-07-13 01:24:00
دانلود مقاله مقاوم سازی ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی توسط پلیمرهای مسلح به الیاف کربن (CFRP) - 1395-07-13 01:18:00
دانلود مقاله شاخصهای اطلاعاتی ارزیابی یکپارچه عملکرد در پروژههای صنعت ساخت - 1395-07-13 01:15:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري استاتیکی و شبه استاتیکی در سدهاي خاکی - 1395-07-13 01:12:00
دانلود مقاله بررسی اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاك و سازه با استفاده از روش مخروط - 1395-07-13 01:07:00
دانلود مقاله حاصل ضرب ابر گرافها و کاربرد آن در مکانیک سازه ها - 1395-07-13 01:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزهاي قاب هاي بتنی مسلح شده با آلیاژهاي حافظه دار شکلی - 1395-07-12 23:57:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و شرایط عمل آوري بر روي خواص مکانیکی بتن - 1395-07-12 23:52:00
دانلود مقاله بررسي خواص مكانيكي بتن سبك با مقاومت بالا - 1395-07-12 23:47:00
دانلود مقاله مقاوم سازی دال های بتنی در برابر بارهای انفجاری - 1395-07-12 23:40:00
دانلود مقاله بهسازی خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده توسط لایه ی HPFRCC - 1395-07-11 22:20:00
دانلود مقاله پیش بینی عمق سطح ایستابی آب های زیرزمینی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با ا - 1395-07-11 22:11:00
دانلود مقاله تحلیل عددي تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل - 1395-07-11 21:53:00
دانلود مقاله بررسی کارایی مدل های هوشمند در استخراج منحنی تداوم جریان(مطالعه موردی: ایستگاه خزانگاه - 1395-07-11 21:38:00
دانلود مقاله تحلیل فراوانی سیلاب به روش ناپارامتری بااستفاده از روش سری متعامد کسینوسی ،سری مثلثاتی - 1395-07-11 21:24:00
دانلود مقاله بررسي و ارزيابي كاربرد سيستم هاي جداسازي پايه تركيبي در عملكرد لرزه اي سازه ها - 1395-07-11 21:18:00
دانلود مقاله كاهش پاسخ لرزهاي ساختمانهاي مجاور غيرهمتراز به كمك برقراري اتصال در تراز طبقات - 1395-07-11 21:03:00
دانلود مقاله مقایسه روش طراحی روسازي آشتو با آیین نامه روسازي ایران (نشریه 234) - 1395-07-11 20:55:00
دانلود مقاله ارزیابی تحلیلی اثر وزن محورهاي وسایل نقلیه مختلف بر خرابی هاي روسازي آسفالتی با استفاده - 1395-07-11 20:20:00
دانلود مقاله پاسخ غیر خطی ستون های قاب های فولادی با تغییر زاویه اثر زلزله - 1395-07-11 20:12:00
دانلود مقاله تعیین محدودیت های دریفت دائمی طبقات بر اساس قابلیت تعمیر سازه و میزان خسارات وارده پس ا - 1395-07-11 20:02:00
دانلود مقاله تعیین بهینه نوع ، محل و تعداد سنسورها در ارزیابی سلامت سازههای گنبدی تاریخی - 1395-07-11 19:57:00
دانلود مقاله بررسی رفتار آزمایشگاهی آمادهسازی سطح به روش شیار دایرهای در مقایسه با روشهای مرسوم آماد - 1395-07-11 19:51:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر شیروانی مسلح شده با ژئو تکستایل تحت باره - 1395-07-09 23:11:00
دانلود مقاله اثر كنترلكننده ي عصبي- فازي بهينه شده ي نيمه فعال در كاهش پاسخ هاي لرزهاي پل بزرگراه مب - 1395-07-09 23:06:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه ساختمان های بلند مرتبه : مطا - 1395-07-09 22:56:00
دانلود مقاله شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی در طول چرخه حیات ساختمانهای مسکونی - 1395-07-09 22:52:00
دانلود مقاله بررسی و ارزیابی زیست محیطی ساخت ساختمان های مسکونی - 1395-07-09 22:50:00
دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشوهاي اطراف المان هاي مرزي ديوارهاي برشی فولادي - 1395-07-09 22:42:00
دانلود مقاله رتبه بندی تعدادی از روابط کاهندگی و انتخاب رابطه کاهندگی مناسب برای زلزله ورزقان با است - 1395-07-09 22:32:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار ديوارهای برشی فولادی - 1395-07-09 22:28:00
دانلود مقاله شبیه سازي هیدرولیکی اثرات اجراي سازه ها بر مورفولوژي رودخانه هاي درون شهري توسط نرم افز - 1395-07-09 22:22:00
دانلود مقاله ارزیابی ترکهای حرارتی در روسازی های آسفالتی به روش المان محدود - 1395-07-09 22:18:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون - 1395-07-09 22:13:00
دانلود مقاله توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - 1395-07-09 22:05:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سیستم پانل فولادی برشی (SPS) در عملکرد لرزه ای ساختمانهای چند طبقه فولادی - 1395-07-09 21:55:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تغییر ارتفاع ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی و آلودگی هوا - 1395-07-09 21:01:00
دانلود مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطثق تر طیف طرح تراساس ترکیة تثدیل موجک و تهینه سازی - 1395-07-09 20:43:00
دانلود مقاله مدلسازي مقاومت الکتریکی بتن بر مبناي مقاومت الکتریکی خمیر سیمان و سنگ دانه - 1395-07-08 01:10:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی بین نتایج روشهای طیف نگاری مقاومت ظاهری و ASTM C1760 در اندازهگیری مقاومت - 1395-07-08 01:03:00
دانلود مقاله بررسی رفتار رانشی اتصالات فولادی پس کشیده - 1395-07-07 23:56:00
دانلود مقاله مدلسازي تغییرات بلندمدت مورفولوژیک خلیج چابهار - 1395-07-07 23:50:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای سد ذوزنقه ای بتن غلتکی خشن در بستر سنگی غیر همگن (مطالعه موردی سد - 1395-07-07 23:42:00
دانلود مقاله پيشنهاد اصلاح يك مدل رفتاري براي شبيه سازي رفتار مكانيكي ماسه هاي لاي دار - 1395-07-07 23:34:00
دانلود مقاله بررسی اثر عدم قطعیت های شناختی پارامترهای مدلسازی تیر ستون در ارزیابی - فروریزش قابهای - 1395-07-07 23:29:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتمادِ ظرفیت خمشیِ تیرهای FRP-RC با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1395-07-07 23:23:00
دانلود مقاله ارزیابی مدلهاي موجود براي پیشبینی مشارکت FRP در ظرفیت برشی تیرهاي بتن آرمه بهسازي شده ب - 1395-07-07 23:17:00
دانلود مقاله تیر ترکخورده، ارتعاش آزاد، سنجش سلامت سازهها، حل تحلیلی، مسئله معکوس - 1395-07-07 23:08:00
دانلود مقاله ارائه يك روش عددي در حل معادلات انتقال حرارت و موج با استفاده از توابع - B اسپلاين - 1395-07-07 23:01:00
دانلود مقاله " بررسی کفایت انواع تقاطع های همسطح میدانی و امکان سنجی استفاده از چراغ های ترافیکی جهت - 1395-07-07 22:47:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت برروی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمی - 1395-07-07 22:34:00
دانلود مقاله طرح بهینه ی کنترل فعال سازه ها مبتنی بر روش فراکاوشی تکامل تفاضلی و زلزله های مصنوعی - 1395-07-07 22:18:00
دانلود مقاله استفاده از ابزار شبیه سازی رویداد گسسته به منظور انتخاب و بهبود گزینه های موجود برای عم - 1395-07-04 01:00:00
دانلود مقاله مدل سازي چهاربعدي اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبيه سازي براي زمان بندي پروژه - 1395-07-04 01:57:00
دانلود مقاله بررسی رفتار مقاومتی مخلوط خاک و ژئوفوم با درصدهای وزنی و اندازه های مختلف ژئوفوم - 1395-07-04 01:53:00
دانلود مقاله مدل مکانیابی و ارزیابی شهرک های صنعتی با توجه به پارامتر های حمل و نقلی (مطالعه موردی ش - 1395-07-04 01:43:00
دانلود مقاله تعیین مقطع تیرهای طبقات در دیوار های برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها - 1395-07-04 01:32:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهای سازههای فولادی مقاوم طراحی شده با استفاده از میراگر ویسکوز خطی - 1395-07-04 01:29:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد لرزهای سازههای فولادی طراحی شده با استفاده از میراگر ویسکوز خطی و غیرخطی - 1395-07-04 01:25:00
دانلود مقاله تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس - 1395-07-04 01:15:00
دانلود مقاله پیشبینی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کوار- مهارلو بر اثر احداث کارخانه ذوب آهن کوار با - 1395-07-04 01:10:00
دانلود مقاله تحلیل عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح پیشساخته دارای بازشو و سیستم مرکزگرا - 1395-07-04 01:06:00
دانلود مقاله بررسي اثر الياف پليمري ضايعاتي و سيمان بر بهبود خواص ماسه بد دانه بندي شده - 1395-07-03 23:59:00
دانلود مقاله ارزیابی ملاحظات عملکردی مدلهای تعیین فاصله تقاطعهای غیرهمسطح با رویکرد تحلیل اثرگذاری آ - 1395-07-03 23:45:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن سولفات آلمینیوم (زاج سفید) در تثبیت شیمیایی خاك رس واگرا (مطالعه موردي) - 1395-07-03 01:24:00
دانلود مقاله کاربرد هاي روش هاي بیوهیدرولیکی در کنترل فرسایش آبراهه هاي طبیعی (مطالعه گیاه وتیور) - 1395-07-03 01:20:00
دانلود مقاله شبیه سازي عددي الگوي جریان حول آبشکن هاي متناوب با نرم افزار CCHE2D(مطالعه موردي حوزه ي - 1395-07-03 01:16:00
دانلود مقاله پهنه بندي سیلاب دشت رودخانه به کمک نرم افزار HEC-SMS (مطالعه موردي بازه اي از رودخانه ک - 1395-07-03 01:12:00
دانلود مقاله پیش بینی مهاجرت پیچانرودي به کمک روابط تجربی (مطالعه موردي بازه اي از رودخانه کارون) - 1395-07-03 01:08:00
دانلود مقاله بررسی عددي اثر میان گذر مستقیم بر روي الگوي جریان در قوس رودخانه (مطالعه موردي رودخانه - 1395-07-03 01:03:00
دانلود مقاله بررسی احتمال و تحلیل ریسک در روانگرایی سدهاي خاکی - 1395-07-02 23:58:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژي سیستم هاي گرمایش و سرمایش خورشیدي براي رسیدن به معماري پایدار - 1395-07-02 23:55:00
دانلود مقاله محاسبه پارامترهاي تغییرشکل خاكهاي رسی بر اساس آزمایشپرسیومتري و روابط تجربی - 1395-07-02 23:50:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي کاهش انرژي زلزله و بررسی علل پایداري ساختمان ها در زلزله 8,9 ریشتري ژاپن - 1395-07-02 23:46:00
دانلود مقاله بررسی کاربري سد هاي لاستیکی و وضعیت آن ها در ایران - 1395-07-02 23:42:00
دانلود مقاله دگرگونی هاي دیجیتالی و معماري هاي محاسباتی - 1395-07-02 23:38:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي قابهاي داراي دیوارآجري - 1395-07-02 23:33:00
دانلود مقاله بررسی آنالیزهاي تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش - 1395-07-02 23:28:00
دانلود مقاله درآمدي بر معماري پایدار با توجه به رویکرد معماري سبز - 1395-07-02 23:23:00
دانلود مقاله مدل سازي دینامیکی نوار با خم اولیه به عنوار میراگر جهت کاهش پاسخ هاي سازه - 1395-07-02 23:18:00
دانلود مقاله ارزیابی سطح عملکرد ساختمانهاي طراحیشده بر اساس استاندارد 2800 - 1395-07-02 23:13:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد فنی و اقتصادي ژئوممبرین و مقایسه آن با سایر سیستم هاي نفوذناپذیر - 1395-07-02 23:07:00
دانلود مقاله تحلیلی بر کاربرد GIS و RS در برنامه ریزي و توسعه شهري و منطقه اي - 1395-07-01 22:55:00
دانلود مقاله کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزي سیستم حمل و نقل شهري - 1395-07-01 22:50:00
دانلود مقاله کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ - 1395-07-01 22:44:00
دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربري شمع هاي کوبشی در خاك ها با گذشت زمان - 1395-07-01 22:34:00
دانلود مقاله بررسی کارآیی ستون ته نشینی به عنوان پیش تصفیه در بهبود عملکرد صافی هاي شنی کند جهت حذف - 1395-07-01 22:31:00
دانلود مقاله بهسازي زمین به روش ابر تراکم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحی روش ابر تراکم - 1395-07-01 22:25:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود - 1395-07-01 22:19:00
دانلود مقاله خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازي محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد - 1395-07-01 22:15:00
دانلود مقاله ارائه عوامل موثر و شاخصهاي اقتصادي حملونقل پایدار شهري - 1395-07-01 22:10:00
دانلود مقاله پاسخ لرزهاي سازههاي بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته - 1395-07-01 22:06:00
دانلود مقاله بررسی پدیده قیرزدگی، مطالعه موردي کیلومتر 40 محور اهواز – مسجد سلیمان - 1395-07-01 22:02:00
دانلود مقاله بررسی ضریب رفتار سازههاي بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته - 1395-07-01 21:58:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمینشناسی محتمل در جریان حفاري تونل انتقال آب بهشت آباد - 1395-07-01 21:53:00
دانلود مقاله اثرات مولفه هاي افقی و قائم زلزله هاي حوزه نزدیک در پاسخ چرخه اي پلهاي بتنی با پایه هاي - 1395-07-01 21:48:00
دانلود مقاله ارزیابیاثر تزریق نمک هاي آهن در حذف کرومپساب خروجی صنایع تولیدي در فیلتر درشت دانه افقی - 1395-07-01 21:44:00
دانلود مقاله بهبود وضعیت ترافیکی توسط نرم افزار شبیه ساز Aimsun با استفاده از پارامترهاي بهینه نرم ا - 1395-07-01 21:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر بازشو بررفتاردیوارهاي با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر - 1395-06-29 01:58:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیرتیغه هدایت کننده جریان بر راندمان تله اندازي حوضچه رسوبگیر، ورود - 1395-06-29 01:54:00
دانلود مقاله معماري سنتی گیلان ، معماري پایدار - 1395-06-29 01:51:00
دانلود مقاله ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانی –صنعتی ونقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار - 1395-06-29 01:47:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب ظرفیت باربري Nγ در خاك غیراشباع - 1395-06-29 01:42:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب عکس العمل بستر پی دایرهاي - 1395-06-29 01:38:00
دانلود مقاله طرح احیا و ساماندهی وبررسی معماري و پایداري گذر تاریخی صاحب جمع کرمانشاه - 1395-06-29 01:34:00
دانلود مقاله تاثیر راهکارهاي سبک سازي در کاهش وزن سازه هاي بتنی - 1395-06-29 01:31:00
دانلود مقاله پایدارسازي گود به روش میخ کوبی و بررسی عددي پارامترهاي موثر در آن با استفاده ازمدل سازي - 1395-06-29 01:28:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد لرزه اي سیستم هاي لوله اي در سازه هاي بلند مرتبه فولادي - 1395-06-29 01:24:00
دانلود مقاله تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل پارگیتسمه هاي فولادي به کار رفته در دیوارهاي حا - 1395-06-29 01:20:00
دانلود مقاله راهکارهاي اجرایی براي معماري پایدار با نگرش به هزینه اجرا - 1395-06-29 01:16:00
دانلود مقاله اقلیم و ساختمان در برنامه ریزي وتوسعه پایدار مناطق گرمسیري (نمونه موردي بندر خرمشهر) - 1395-06-29 01:12:00
دانلود مقاله نظري برمعماري، طبیعت وتوسعه پایدار - 1395-06-29 01:07:00
دانلود مقاله استفاده از بتن خود متراکم درروکش کردن بتن هاي قدیم - 1395-06-29 01:01:00
دانلود مقاله بادگیر نمادي از معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک - 1395-06-27 23:46:00
دانلود مقاله زري اسکیپ دانشی نوین در معماري منظر پایدار بوم هاي بیابانی - 1395-06-27 23:41:00
دانلود مقاله خانه چهارفصل ، معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک نمونه موردي: خانه چهارفصل یزد - 1395-06-27 22:20:00
دانلود مقاله تعیین طیف طرح لرزهاي سازهها بر مبناي طیفهاي خطر یکنواخت در مناطق مختلف ایران - 1395-06-27 22:08:00
دانلود مقاله نقش تحلیل احتمالاتی خطر لرزهاي در مدیریت، برنامهریزي و توسعۀ شهري - 1395-06-27 21:46:00
دانلود مقاله تحلیل عددي پی هاي قرارگرفته روي شیروانی پایدارسازي شده با سپر - 1395-06-27 21:42:00
دانلود مقاله نقش کار آمدي مجتمع هاي ایستکاهی مترو در بهبود کیفیت زندگی شهري با تاکید بر توسعه پایدار - 1395-06-27 21:37:00
دانلود مقاله مدل بهینهسازي تک هدفه چند آلاینده براي مدیریت کیفی آب در رودخانهها با استفاده از شاخص ک - 1395-06-27 21:33:00
دانلود مقاله مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهاي خاکی بر اثر وجود لایه ي غیر متراکم و اشباع در پی - 1395-06-27 21:23:00
دانلود مقاله مدلسازي پیوستگی بتن و میلگرد FRP توسط نرم افزار Abaqus - 1395-06-27 21:14:00
دانلود مقاله تحلیل پاسخ لرزه ایی از مقاوم ساز ژئو سینتتیک در دیوار حائل بهسازي شده - 1395-06-27 21:09:00
دانلود مقاله قایسهي اقتصادي اجراي روسازيهاي بتن سیمانی غیر مسلح و بتن آسفالتی گرم (مطالعه موردي استا - 1395-06-27 20:45:00
دانلود مقاله کاربرد حفاظت کاتدي در ساختمان هاي اسکلت فلزي - 1395-06-27 20:41:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري تونل انحراف آب سد گلورد نکا با استفاده از روش تجربی و عددي - 1395-06-27 20:37:00
دانلود مقاله بررسی راهکارهاي ارائه شده معماري سنتی و گونه شناسی مسکن بومی همدان در جهت معماري پایدار - 1395-06-27 20:31:00
دانلود مقاله بررسی انواع پوشش ها در سراي وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وطرح مرمت بنا (مطالعه - 1395-06-27 01:40:00
دانلود مقاله تونلهاي طویل راه آهن و ایمنی آنها - 1395-06-27 01:37:00
دانلود مقاله حفاظت و معماري و استحکام بخشی بناي تاریخی حمام حسن خان(مطالعه موردي) - 1395-06-27 01:34:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه فناوري ها و روش هاي نوین مقاوم سازي بناهاي تاریخی - 1395-06-27 01:30:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل دینامیکی سد خاکی بش قارداش - 1395-06-27 01:27:00
دانلود مقاله بررسی پایایی بتن خود متراکم در اثر کربنات سازي - 1395-06-27 01:23:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه روش طراحی حدي و روش تنش مجاز در وزن سازهي گلخانه اي فرم ونلو به وسیله شب - 1395-06-27 01:20:00
دانلود مقاله بررسی اثر طول مخزن بر تنش هاي وارد به بدنه سد هاي بتنی در تحلیل دینامیکی - 1395-06-27 01:14:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات شیب کف مخزن بر تنش هاي وارد به بدنه سد هاي بتنی وزنی در تحلیل هاي دینامیک - 1395-06-27 01:09:00
دانلود مقاله تخمین آسیب پذیري ساختمانها به کمک اندازه گیري هاي میکروترمور بر اساس مشخصات دینامیکی سا - 1395-06-25 23:11:00
دانلود مقاله مسیرهاي پیاده، عامل حمل و نقل پایدار - 1395-06-25 23:08:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل مخاطرات انفجار هوا در آتشباري سازههاي زیرزمینی - 1395-06-25 23:04:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت لغزشی روکش میکروسرفیسینگ در آزادراه تهران – قم - 1395-06-25 22:59:00
دانلود مقاله طراحی شمع برپایه استفاده بهینه از آزمایشات - 1395-06-25 22:56:00
دانلود مقاله نحوه بکارگیري الگوریتم مک براي مشهاي colocated - 1395-06-25 22:52:00
دانلود مقاله مدلسازي سه بعدي جریان با استفاده از روش حجمهاي محدود - 1395-06-25 22:48:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی عددي دو روش میخ کوبی و انکراژ در نرم افزار plaxis بمنظور پایدار سازی گود - 1395-06-25 22:05:00
دانلود مقاله بررسی روند تولید واستفاده از خرده لاستیک هاي فرسوده در بتن،آسفالت و قطعات بتنی - 1395-06-25 22:02:00
دانلود مقاله شناخت و بررسی عوامل تأخیر و افزایشهزینهها در انجام پروژه هاي عمرانی و راهکارهاي جلوگیري - 1395-06-25 21:58:00
دانلود مقاله اندرکنش زمان و هزینۀ انجام پروژههاي عمرانی اتمام یافته با تأخیر - 1395-06-25 21:52:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه اي تونلهاي نزدیک گسل و روشهاي پیشگیري از شکست - 1395-06-25 21:48:00
دانلود مقاله الگوریتم مجاورسازي ساختمانها - 1395-06-25 21:45:00
دانلود مقاله امکان سنجی احداث مسیرهاي ویژه دوچرخه در معابر شهري ایران با توجه به محدودیت هاي فیزیکی - 1395-06-25 21:41:00
دانلود مقاله استفاده از آهکو پوزلان براي بهبود ظرفیت باربري خاکهاي ماسه سیلتی - 1395-06-25 21:34:00
دانلود مقاله مهار ترانشه و خاکریز در حال فرسایشبا استفاده از سیستم میخکوبی - 1395-06-25 02:09:00
دانلود مقاله معرفی و کاربرد بتن همکریت (بتن دوستدار محیط زیست) - 1395-06-25 02:05:00
دانلود مقاله عوامل موثر در حمل و نقل ریلی با ارتقاء کیفیت خطوط ریلی افزایش ایمنی و کاهش سوانح - 1395-06-25 02:02:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد جداگرهاي لرزه اي LRB در کاهش پاسخ لرزه اي سازه ها براساس شاخص های خرابی - 1395-06-25 01:58:00
دانلود مقاله زمین لرزه هاي القائی ناشی از سدها - 1395-06-25 01:55:00
دانلود مقاله آنالیز ارتعاشات آزاد یک صفحه مستطیلی کامپوزیتی سه لایه متقارن بوسیله تئوري تغییر شکل بر - 1395-06-25 01:51:00
دانلود مقاله روشی براي شناسایی عوامل موثر بر مقاومت در برابر لغزندگی رویه هاي آسفالتی - 1395-06-25 01:47:00
دانلود مقاله استفاده از روش جریمه داخلی در حل مسائل غیرخطی بهینه سازي سازه ها - 1395-06-25 01:43:00
دانلود مقاله بهسازي لرزه اي قاب خمشی بتن مسلح با استفاده از میانقاب شاتکریتی - 1395-06-25 01:40:00
دانلود مقاله تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاك هاي ریزدانه - 1395-06-25 01:36:00
دانلود مقاله فناوري نوین ساختمان هاي چوبی - 1395-06-25 01:33:00
دانلود مقاله مروري بر روش هاي غیر مخرب تعیین لایه لایه شدگی در عرشه پل هاي بتنی - 1395-06-25 01:30:00
دانلود مقاله تعیین منحنیهاي آسیب پذیري لرزهاي براي قابهاي خمشی فولادي با اتصالات صفحات کناري - 1395-06-25 01:27:00
دانلود مقاله معماري پایدار،رویکردي نوین در صنعت ساختمان قرن 21 - 1395-06-25 01:23:00
دانلود مقاله ارزیابی وارائه طرح سخت کننده در دیوارهاي برشی فولادي - 1395-06-25 01:18:00
دانلود مقاله بررسی عددي تنش ها در کف جام هاي پرتابی - 1395-06-22 15:10:00
دانلود مقاله بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس و نانوسیلیس - 1395-06-22 14:52:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار میراگرهاي اصطکاکی دورانی ( XRFD) در سازه های فولادی - 1395-06-22 14:45:00
دانلود مقاله تاثیر مستهلک کننده هاي انرژي بر مقاوم سازي صفحات فولادي در معرض انفجار - 1395-06-22 14:40:00
دانلود مقاله مدیریت بحران درطوفان هاي گردوغبار مطالعه موردي: مدیریت بحران درطوفان هاي گردوغبار استان - 1395-06-22 14:34:00
دانلود مقاله بررسی عددي الگوي جریان و جریان هاي گردابه اي اطراف آبشکن هاي سرکج به روش حجم محدود - 1395-06-22 14:29:00
دانلود مقاله بررسی کینماتیک و حرکت نقطه به نقطه تماس چرخها با ریل - 1395-06-22 14:26:00
دانلود مقاله یکی از کاربردهاي نرم افزار LUSAS در مهندسی عمران - 1395-06-22 14:22:00
دانلود مقاله بررسی قوانین متداول ترکیب مولفههاي متعامد زلزله جهت ارزیابی واقعگرایانهترین روش ترکیب - 1395-06-22 14:17:00
دانلود مقاله ارزیابی دقت و کاربرد روشهاي مختلف در جمع آثار مودها - 1395-06-22 14:13:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی استفاده از سنگدانه هاي متخلخل سبک وزن در تثبیت زیراساس روسازي هاي انعط - 1395-06-22 14:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از سیستم اصلاح سطح سنگدانه ها با پلیمر بر روي حساسیت رطوبتی مخلوط ه - 1395-06-22 14:06:00
دانلود مقاله انتخاب بهترین مدل احتمالاتی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي - 1395-06-22 13:57:00
دانلود مقاله جاده هاي هوشمند خورشیدي راهی براي کاهش تصادفات با حیوانات - 1395-06-22 13:52:00
دانلود مقاله آنالیز ریسک خرابی ابزار دقیق در سدهاي خاکی (مطالعه موردي سد مارون) - 1395-06-21 01:57:00
دانلود مقاله جایگاه طراحی فضاي سبز در مجموعه هاي مسکونی شهري ( بررسی موردي شهر رشت) - 1395-06-21 01:53:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت خاك زیر پی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 2 تبریز) - 1395-06-21 01:50:00
دانلود مقاله تاثیرات مدیریت شهري در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه بر منطقه ده تهران - 1395-06-21 01:47:00
دانلود مقاله تخمین روند تشکیل و حرکت دلتا در مخازن سدها مطالعه موردي سد یامچی اردبیل - 1395-06-21 01:43:00
دانلود مقاله رعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهري جهت کاهش تلفات زلزله - 1395-06-21 01:40:00
دانلود مقاله تأثیر خردههاي لاستیک فرسوده بر روي مقاومت برشی ماسه (خاك حاشیه جنوبی دریاي کاسپین، شهر - 1395-06-21 01:35:00
دانلود مقاله ارائه پارامتر مدول مقطع موثر در محاسبه خیز تیرهاي فولادي سوراخ دار - 1395-06-21 01:30:00
دانلود مقاله تجزیه ، تحلیل ، تفسیر و نقد تعهدات و اختیارات کارفرما در شرایط عمومی پیمان - 1395-06-21 01:27:00
دانلود مقاله بررسی افت انشعابی بر روي سرریز جانبی مستطیلی در جریان فوق بحرانی - 1395-06-21 01:23:00
دانلود مقاله استفاده از الگوریتم بهینهسازي توده ذرات در تعیین ضرایب جریان بازگشتی یک حوضه آبریز - 1395-06-21 01:17:00
دانلود مقاله مقایسه روش لاگرانژي و روش جرم افزوده در تحلیل دینامیکی سدهاي کوتاه - 1395-06-21 01:12:00
دانلود مقاله مقایسه عددي توزیع سرعت و الگوي جریان اطراف پایه هاي پل شکاف دار و بدون شکاف - 1395-06-21 01:06:00
دانلود مقاله بررسی برخی مفاد تاثیر گذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوي پیمانکاران - 1395-06-20 23:59:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژيهاي نوین استحصال انرژي از فاضلابهاي خانگی در محیطهاي مسکونی - 1395-06-20 23:56:00
دانلود مقاله بررسی زیر ساختها و تکنولوژي هاي جدید براي کاهش هدر رفت آب در شبکههاي آب و فاضلاب - 1395-06-20 01:59:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژيهاي کارآمد در زمینه تصفیه لجن فاضلاب - 1395-06-20 01:56:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد میراگرهاي ویسکوز نیمه فعال در کنترل پیچشی ساختمان هاي نامتقارن در پلان - 1395-06-20 01:51:00
دانلود مقاله بررسی اثرجا به جایی تکیه گاهها در رفتار لرزهاي چلیکهاي دولایه - 1395-06-20 01:47:00
دانلود مقاله بررسی رفتارلرزهايچلیکهاي دولایه در اثرتغییرات نسبت عمق به دهانه و خیزبه دهانه - 1395-06-20 01:42:00
دانلود مقاله بررسی نقطه شروع شیب بر روي لنگر خمشی پاي دیوارهاي ساحلی، تحت تاثیر امواج تصادفی دریا - 1395-06-20 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري دینامیکی گود برداري هاي میخ کوبی شده به روش عددي و آنالیز حساسیت پارامتر - 1395-06-20 01:31:00
دانلود مقاله بهینه یابی محل قرارگیري شمع هاي تسلیح کننده شیب خاکی تحت سربار واقع در تاج - 1395-06-20 01:28:00
دانلود مقاله بهینه سازي ابعاد تراشه هاي کف پوش ضایعاتی بمنظور بهبود سی بی آر مخلوطهاي ماسه –تراشه ها - 1395-06-20 01:23:00
دانلود مقاله کاهش خطر پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با کنترل شاخص کاویتاسیون - 1395-06-20 01:19:00
دانلود مقاله رویکرد کسب و کار اجتماعی در تامین مالی پروژه هاي زیربنایی شهرستان رودسر - 1395-06-20 01:15:00
دانلود مقاله مطالعه رفتار مقاومت برشی غیر اشباع و منحنی مشخصه آب – خاك در مخلوط ماسه - بنتونیت - 1395-06-20 01:10:00
دانلود مقاله معرفی یک روش بهینه افزایش ایمنی در تقاطع هاي چهار راهه - 1395-06-20 01:06:00
دانلود مقاله ارائه مدلی براي پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت - 1395-06-20 01:02:00
دانلود مقاله مدیریت و به کارگیري سیستمهاي هوشمند ساختمانی درکشور ایران - 1395-06-20 01:55:00
دانلود مقاله طراحی بهینه روسازي راه بر مبناي ضوابط آیین نامه AASHTO - 1395-06-19 01:47:00
دانلود مقاله بررسی پایداري دیواره گود توسط روشنوین ترکیب میخ کوبی و انکر در نرم افزار plaxis - 1395-06-19 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی راهکارهاي مهندسی جلوگیري از انتشار آلایندههاي حاوي فلز سنگین به محیط زیست - 1395-06-19 01:38:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن - 1395-06-19 01:33:00
دانلود مقاله تامین آب پایتخت فرضی با رویکرد تصمیمگیري چند معیاره - 1395-06-19 01:28:00
دانلود مقاله ارزیابی انتخاب بهینه روش حذف فلزات سنگین ازپسابهاي صنعتی - 1395-06-19 01:24:00
دانلود مقاله بررسی استفاده از روش الکترواسمزي ونقش آن در پایداري سدهاي خاکی - 1395-06-19 01:19:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات هندسی میادین و نقش آن بر ایمنی تقاطعهاي شهري - 1395-06-19 01:15:00
دانلود مقاله بررسی اثرگیرداري بین اتصالات سگمنتی سیستم نگهداري تونل،برروي تنشها و تغییرمکانهاي پوشش - 1395-06-19 01:09:00
دانلود مقاله بررسی ارتعاشات پوسته استوانه اي چند لایه با لایه پیزوالکتریک - 1395-06-19 01:05:00
دانلود مقاله کمانش ستون هوشمند با لایه پیزوالکتریک - 1395-06-19 01:01:00
دانلود مقاله اثرات زیست محیطی توسعه واحدهاي صنعتی بر کیفیت سفره هاي آب زیر زمینی در مناطق خشک ( مطال - 1395-06-19 01:57:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار دینامیکی سازههاي جداسازي شده تحت زلزلههاي حوزه دور و نزدیک - 1395-06-19 01:54:00
دانلود مقاله بررسی سطوح عملکرد در سازه هاي بتنی نا متقارن در پلان با دیوار برشی - قاب خمشی - 1395-06-19 01:50:00
دانلود مقاله بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت کاشان- اصفهان - 1395-06-19 01:40:00
دانلود مقاله تعیین ضریب طول مؤثر در قاب هاي ساده فولادي با اتصالات نیمه صلب و بارگذاري نامتقارن - 1395-06-15 17:28:00
دانلود مقاله اندیشههاي معماران ایرانی در بهرهوري از چهار عنصر اصلی طبیعت - 1395-06-15 17:25:00
دانلود مقاله بهره گیري از عناصر همساز با اقلیم در معماري مناطق کویري ایران در جهت نیل به اهداف توسعه - 1395-06-15 17:21:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات pH خاك محل دفن زباله در اثر نفوذ شیرابه - 1395-06-15 17:16:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاك- پی- سازه در تحلیل لرزه اي استاتیکی ساختمان ها - 1395-06-15 17:11:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی طیفی مدل سه بعدي خاك- پی- سازه - 1395-06-14 01:27:00
دانلود مقاله نظري بررویکرد پایداري در معماري سنتی ایران- الگوها وضوابط پایداري معماري سنتی ایران - 1395-06-14 01:24:00
دانلود مقاله جایگاه ، اهمیت و چگونگی توسعه فرهنگ سازي در تحولات تصادفات جاده اي - 1395-06-14 01:19:00
دانلود مقاله کاربرد دیدگاه مهندسی محیط زیست در تصفیه پساب کاغذسازي - 1395-06-14 01:14:00
دانلود مقاله راهکار جدیدي در مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنایی توسط کامپوزیتهاي مسلح شده به الیاف - 1395-06-14 01:09:00
دانلود مقاله مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بنایی توسط FRP و مقایسه آن با دیگر روشهاي رایج مقاوم سازي - 1395-06-14 01:02:00
دانلود مقاله ارتقاء خواص شیمیایی بتن با استفاده از انواع پوزولان ها جهت استفاده در شمع هاي بتن آرمه - 1395-06-13 23:59:00
دانلود مقاله تعیین الگوي مناسب براي تشخیص واگرایی خاکهاي رسی با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی - 1395-06-13 23:55:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد روش هاي شبکه عصبی و روش شرارد در تشخیص واگرایی خاك هاي رسی - 1395-06-13 23:51:00
دانلود مقاله مکانیابی ایستگاههاي اورژانس شهري با استفاده از GIS و بهینهسازي شبکه خدمات امدادي - 1395-06-13 23:47:00
دانلود مقاله بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت کاشان - اصفهان - 1395-06-13 23:42:00
دانلود مقاله به روزرسانی ضوابط ساختمانهاي نامنظم در آییننامهها با بررسی آیین نامههاي کشورهاي مختلف و - 1395-06-13 23:38:00
دانلود مقاله بررسی مشخصات هیدروژئولوژي دشت کاشان- اصفهان - 1395-06-13 23:32:00
دانلود مقاله کاربرد روش اجزاء محدود در شبه سازي جریان غیردائمی یک بعدي - 1395-06-13 23:28:00
دانلود مقاله مدل دو بعدي شکست سد با حل کننده تقریبی ریمان HLLC - 1395-06-13 23:06:00
دانلود مقاله بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربري گروه شمع در بار گذاري ثقلی وجانبی - 1395-06-13 01:04:00
دانلود مقاله تاثیر بلند مرتبه سازي بر عملکرد شبکه هاي توزیع آب شهري - 1395-06-13 01:59:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر درصد وزنی ژئوفوم بر ویژگیهاي مقاومتی خاكهاي سبک شده با دانههاي ژئوفوم - 1395-06-13 01:55:00
دانلود مقاله تعیین جریان زیستمحیطی بهینه و بررسی تاثیر آن بر تخصیص آب سد درودزن به کاربران سد براي ک - 1395-06-13 01:52:00
دانلود مقاله بررسی روابط بین مقاومت فشاري بتن در سنین مختلف بر اساس نتایج 858 سري نمونه گیري از پروژ - 1395-06-13 01:45:00
دانلود مقاله معماري با شیشه و پیشرفت هاي این صنعت (Glazing ) - 1395-06-13 01:41:00
دانلود مقاله بررسی وارونگی دما(اینورژن) و اثر آن روي آلودگی کلان شهرها - 1395-06-13 01:36:00
دانلود مقاله بهینه یابی چند هدفه قاب خمشی بتنی بر اساس عملکرد لرزه اي و وزن - 1395-06-13 01:30:00
دانلود مقاله فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین هاي بادي دریایی - 1395-06-13 01:25:00
دانلود مقاله ستون فلزي با طول معمولی به روشکمانشخطیو غیر خطی و مقایسه ویژگی آنها با نرم افزار ANSYS - 1395-06-13 01:21:00
دانلود مقاله بررسی هیدرودینامیک ، تفرق و انتقال امواج به داخل حوضچه بندر انزلی - 1395-06-13 01:16:00
دانلود مقاله مدلسازي المان محدود سد بتنی به روش استاتیکی غیر خطی با در نظر گرفتن معیار خرابی (مطالعه - 1395-06-13 01:08:00
دانلود مقاله اثرات منفی زیست محیطی سد سازي و راهکارهاي کاهش آن - 1395-06-12 02:10:00
دانلود مقاله انتخاب سیستم بهینهي اجراي پروژه با استفاده از تصمیم گیري چند معیاره (MCDM) و روش AHP - 1395-06-12 02:02:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سازه هاي شناور بسیار بزرگ - 1395-06-12 01:58:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت پارامترهاي موثر بر تنش هاي حرارتی در سدهاي بتن غلتکی با روش المان محدود و - 1395-06-11 01:09:00
دانلود مقاله تحلیل و مقایسه نشست پیرامون تونل در حفاري زمینهاي سست با روش NATM و چتري - 1395-06-11 01:04:00
دانلود مقاله تهیه پکیج جدید تصفیه آب در جوامع کوچک با تلفیق فیلترهاي درشت دانه افقی با فیلترهاي کند - 1395-06-11 01:00:00
دانلود مقاله تحلیل شمعهاي تکی و گروه شمع تحت بار جانبی - 1395-06-11 01:55:00
دانلود مقاله تعیین عمق مدفون لرزه اي سپر هاي بدون مهار در خاك هاي مستعد روانگرایی - 1395-06-11 01:52:00
دانلود مقاله بررسی راندمان حذف نیترات در شرایط بهره برداري مختلف با استفاده از نانوفیلتراسیون : فشار - 1395-06-11 01:49:00
دانلود مقاله بررسی نحوه توزیع فشارجانبی خاك روي دیوار حائل در اثر مد جابجایی دیوار - 1395-06-11 01:45:00
دانلود مقاله بیشینه یابی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با قاب به - 1395-06-11 01:41:00
دانلود مقاله ساختمان خورشیدي، طرحی در معماري پایدار - 1395-06-11 01:36:00
دانلود مقاله انواع سیستم هاي اجراي پروژه و بررسی و ارزیابی مزایا و معایب آنها - 1395-06-11 01:30:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي سه بعدي جریان آب با ریزش آزاد از مجاري مدور - 1395-06-11 01:25:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد استفاده از خودروهاي کاووش گر در جمع آوري اطلاعات ترافیکی - 1395-06-11 01:20:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل واگرایی در منابع قرضه ریزدانه سد نازلو ارومیه - 1395-06-11 01:15:00
دانلود مقاله فناوري هاي نوین در جهت بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان گامی بسوي طراحی پایدار معماري ا - 1395-06-11 01:10:00
دانلود مقاله تصفیه آب، خاك و هوا توسط تکنولوژي هاي دوستدار محیط زیست - 1395-06-11 01:04:00
دانلود مقاله مقایسه روشهاي گیاه پالایی و الکتروکینتیک در حذف هیدروکربنهاي نفتی از خاك - 1395-06-10 02:08:00
دانلود مقاله بررسی حسگرهاي نوین ایمنی و حفاظتی در صنعت حمل و نقل - 1395-06-10 02:05:00
دانلود مقاله تحلیل آماري رابطههاي پیشنهاد شده براي تعیین مقاومت فشاري ستون هاي بتنی محصور شده با FR - 1395-06-10 02:01:00
دانلود مقاله بررسی نقش پوزولان طبیعی بش آقاج در جلوگیري از خوردگی مجاري بتنی فاضلاب - 1395-06-10 01:57:00
دانلود مقاله کاربرد سبزینه ها و گیاهان براي رفع آلاینده هاي اصلی هوا - 1395-06-10 01:53:00
دانلود مقاله امکان سنجی روش درختان تصمیمگیري در مهندسی عمران - 1395-06-10 01:48:00
دانلود مقاله ارائه راهکارهاي طراحی اقلیمی در نواحی گرم و مرطوب برمبناي معماري بو می منطقه( مطالعه مو - 1395-06-10 01:43:00
دانلود مقاله مقایسه پارامتریک رفتار گود برداري هاي مهار شده با خرپاي فلزي در مدل سازي دو بعدي و سه ب - 1395-06-10 01:37:00
دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در پروژههاي عمرانی - 1395-06-10 01:31:00
دانلود مقاله پیشبینی مقاومت فشاري بتن بدون اسلامپ:مطالعه مقایسهاي بین مدلهاي شبکه عصبی و ویونت - 1395-06-10 01:24:00
دانلود مقاله مقایسه بازده روشهاي مختلف بهسازي خصوصیات مهندسی خاكهاي منبسطشونده - 1395-06-10 01:17:00
دانلود مقاله بام سبز راهکاري براي بهبود شرایط زیست محیطیو صرفه جویی انرژي در شهر تهران - 1395-06-10 01:03:00
دانلود مقاله مدلسازي منحنی سنجه دبی– اشل رودخانه ها - 1395-06-10 01:58:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل پوش اُور( استاتیکی غیر خطی ) مبتنی بر جابجایی نقطه کنترل براي ارزیابی ساختم - 1395-06-10 01:48:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل تركهاي روسازي در معابر شهري - 1395-06-08 17:16:00
دانلود مقاله بررسیلایه بندي حرارتی مخزن سدلتیان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 - 1395-06-08 17:12:00
دانلود مقاله اثر هندسه سازه بر روي نشست زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM - 1395-06-08 17:07:00
دانلود مقاله طراحی سیستم خاكمیخ (Nailing) به روش تعادل حدي - 1395-06-08 17:03:00
دانلود مقاله ارزیابی پوش اورسه بعدي سازه هاي نامتقارن در پلان - 1395-06-08 16:59:00
دانلود مقاله اثر سیکل هاي انجماد و ذوب شدن بر روي مقاومتفشاري خاکهاي رسی تثبیتشده با آهکو مسلح به ال - 1395-06-08 16:54:00
دانلود مقاله مقایسه افت انرژي جریان روي سدهاي لاستیکی در حالت پرش آزاد و مستغرق با تغییر در ارتفاع ب - 1395-06-08 16:43:00
دانلود مقاله ارزیابی و بررسی روانگرایی در بدنه و پی سدهاي خاکی با استفاده از نتایج آزمون SPT (طالعه - 1395-06-08 16:38:00
دانلود مقاله مکانیسمهاي گرفتگی غشاهاي بیوراکتورهاي غشایی (MBR) و روشهاي کنترل وکاهش آن جهت بهینهسازي - 1395-06-08 16:33:00
دانلود مقاله تاثیر استفاده از ضایعات شیشههاي نشکن به عنوان درشت دانه بر روي پارامترهاي مقاومتی بتن - 1395-06-08 16:28:00
دانلود مقاله استفاده از حفاظت کاتدي به روش تزریق جریان (ICCP) براي کنترل خوردگی در ساختمان هاي اسکل - 1395-06-08 16:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر فعالیتهاي تجاري پیرامون شهر لنگرود در حجم ترافیک مرکز شهر - 1395-06-08 16:19:00
دانلود مقاله مدلسازي دو بعدي کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن براي سد کرخه - 1395-06-08 16:15:00
دانلود مقاله بررسی و ارزیابی مشخصات ژئومکانیکی ژئوگریدها جهت مقاوم سازي سازههاي خاکی - 1395-06-08 16:09:00
دانلود مقاله بررسی عددي سه بعدي سیستم Tie-Back در پایدار سازي گودبرداري هاي شهري ( مورد مطالعاتی سیس - 1395-06-08 16:02:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات پارامترهاي مؤثر بر روش دوخت به پشت با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي و - 1395-06-06 16:51:00
دانلود مقاله واکاوي معماري پایدار و همسو سازي آن با معماري سنتی - 1395-06-06 16:45:00
دانلود مقاله اثر هندسه سازه بر روي جابجایی افقی زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM - 1395-06-06 16:37:00
دانلود مقاله مقایسه نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک تحت زلزله هاي دور از گسل ونزدیک گسل - 1395-06-06 16:31:00
دانلود مقاله بهینه سازي وزن و ضریب رفتار قاب هاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحی بر اساس عملکرد - 1395-06-06 16:18:00
دانلود مقاله پهنه بندي خاك هاي مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهاي - 1395-06-05 23:27:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد منطق فازي در مدیریت ریسک با ارائه مدل کاربردي جدید - 1395-06-05 23:23:00
دانلود مقاله بررسی اثر حفر تونل هاي شهري در محل تقاطع خطوط مترو بر سازه هاي مجاور با استفاده از روشه - 1395-06-05 23:15:00
دانلود مقاله ارزیابی کیفی آسیب پذیري لرزه اي ساختمانهاي متداول شهري در ایران (مطالعه موردي بر روي تع - 1395-06-05 23:10:00
دانلود مقاله بررسی سه بعدي بهینه یابی آرایش شمع هاي مسلح کننده شیب خاکی تحت سربار محدود واقع در تاج - 1395-06-05 23:01:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیلی ارزیابی پایداري شیبها به روش تعادل حدي و روش اجزاي محدود - 1395-06-05 22:54:00
دانلود مقاله ضرورت استفاده مجدد از آب خاکستري به عنوان منبع غیرمتعارف آب - 1395-06-05 22:49:00
دانلود مقاله نقش ساختمانهاي با سیستم سازه اي پیشرفته ( معماري هاي – تک ) در خلق فضاهاي انعطاف پذیر م - 1395-06-05 22:29:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه اي تاثیر فاصله سربار از تاج شیب در پایداري شیب هاي مسلح در حالت دو بعدي و - 1395-06-05 22:26:00
دانلود مقاله بررسی پایداري شیب هاي خاکی تحت سربار در حالت دوبعدي (مقایسه روش هاي تعادل حدي و کاهش مق - 1395-06-05 22:22:00
دانلود مقاله تاثیر نانوسیلیس در پیشگیري از خوردگی بتن معمولی - 1395-06-05 22:16:00
دانلود مقاله مدل سازي جریان آشفته در یک کانال مربعی مستقیم - 1395-06-05 22:10:00
دانلود مقاله بررسی رفتار برشی تیرهاي عمیق ساخته شده با بتن خودتراکم الیافی و مسلح شده با آرماتورهاي - 1395-06-05 02:30:00
دانلود مقاله آنالیز ابعادي و مقایسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاري یک سویه و بارگذاري چرخه - 1395-06-05 02:26:00
دانلود مقاله مقایسه سطح عملکرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و تاثیر تعداد و محل قرارگیري ب - 1395-06-05 02:19:00
دانلود مقاله سنجش تأثیرات اقتصادي فضاهاي سبز بر توسعه شهري - 1395-06-03 15:17:00
دانلود مقاله کاربرد ماشینهاي بردار پشتیبان در مدیریت تلفیقی منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی - 1395-06-03 15:13:00
دانلود مقاله بررسی روش شبه استاتیکی BNWFدر طراحی شمع هاي مستقر در خاکهاي روانگرا - 1395-06-03 15:09:00
دانلود مقاله معرفی بیولاك، روشی کارا در تصفیه فاضلاب، با نگاهی بر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه - 1395-06-03 15:02:00
دانلود مقاله توسعه مدل حجم ساعت اوج ترافیک به تفکیک نوع معابر شهر تهران - 1395-06-03 14:58:00
دانلود مقاله تاثیر باغ هادرمنازل مسکونی ونقش آنها درایجاد معماري پایدار - 1395-06-03 14:54:00
دانلود مقاله کنترل ایمنی سازه هاي بتنی با حسگر فیبر نوري - 1395-06-03 14:50:00
دانلود مقاله تحليل پايداري سکوهاي دريايي حفاری و بهره برداري از مخازن نفتي و ادوات کنترل آنها - 1395-06-03 14:45:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر اتصالات در پاسخ قابهاي سازهاي ویراندیل تحت اثر تحریکات لرزهاي - 1395-06-03 14:41:00
دانلود مقاله زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداري تونل راهآهن قزوین-رشت - 1395-06-03 14:33:00
دانلود مقاله بررسی روش فنرهاي مزدوج مجازي با در نظر گرفتن مساله تغییر شکل کم گوشه ها در طراحی پی گست - 1395-06-03 13:48:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی مصالح بتن بازیافتی از نظر ظرفیت باربري مجاز به منظور استفاده در پیسازي - 1395-06-03 13:43:00
دانلود مقاله رویکردي ابتکاري در برنامهریزي بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههاي تفریحی- رفاهی - 1395-06-03 13:24:00
دانلود مقاله برآورد منابع آب طرحهاي حوضه آبریز و طبیعی سازي آمار ایستگاههاي آبسنجی به روش حذف ترند د - 1395-06-03 13:03:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي کارآمد تولید کفپوشها و جداول بتنی ضد خورنده - 1395-06-03 12:54:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات احداث سازه هاي آبی بر روي خاکهاي رمبنده (مطالعۀ موردي) - 1395-06-02 22:39:00
دانلود مقاله بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهاي خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههاي آبرفتی - 1395-06-02 22:32:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح سه بعدي از طریق تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی - 1395-06-02 22:26:00
دانلود مقاله بررسی الگوي جریان در بادگیرهاي مصر(ملقف ها) با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی - 1395-06-02 22:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار تصفیه خانه ي فاضلاب شهري: آنالیز حساسیت - 1395-06-02 22:12:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سه بعدي بارگذاري بر روي دیوارهاي میخکوبی شده - 1395-06-02 22:04:00
دانلود مقاله تاثیرات زیست محیطی سدها با نگاهی ویژه به سدهاي ساخته شده در ایران - 1395-06-02 21:56:00
دانلود مقاله بدست آوردن ضریب اطمینان شیروانی هاي خاکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - 1395-06-02 21:51:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیرات توسعه پایداردر شهرهاي آینده - 1395-06-02 21:46:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي اندازه گیري مکش خاك در آزمایشگاه - 1395-06-02 21:39:00
دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی ملات ساخته شده با ماسه سیلیسی ویژه با استفاده از آب مغناطیسی - 1395-06-01 19:44:00
دانلود مقاله بررسی و مطالعه فرآیند تزریق پرده آب بند سد گیوي - 1395-06-01 19:34:00
دانلود مقاله بررسی اجمالی نقش معماران در توسعه پایدار - 1395-06-01 19:25:00
دانلود مقاله راهکارهاي معماري پایدار در ارتباط با اقلیم سرد وخشک - 1395-06-01 19:19:00
دانلود مقاله روشهاي تقویت سازه هاي بنایی - 1395-06-01 19:07:00
دانلود مقاله مقایسه روشهاي مختلف مدلسازي عددي دیوار آجري براي تحلیل اجزاي محدود - 1395-06-01 01:15:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و ضربدري (باجداساز لرز - 1395-06-01 01:11:00
دانلود مقاله آنالیز استاتیکی سد خاکی 15 خرداد در دوره بهرهبرداري با استفاده از دادههاي ابزاردقیق و ر - 1395-06-01 01:06:00
دانلود مقاله تحلیل پایداري اندر کنش خاك وشمع نسبت به پارامترهاي ژئو مکانیک - 1395-06-01 01:01:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت بر روي ضخامت بال و جان تیرورق با جان کنگرهاي با توجه به ظرفیت پس از کمانش - 1395-05-31 23:56:00
دانلود مقاله بررسی ضرورت معماري پایدار در ایران - 1395-05-31 23:51:00
دانلود مقاله برداشت ماسه از دریاي خزر - 1395-05-31 23:47:00
دانلود مقاله آموزش معماري پایدار در جوامع در حال توسعه - 1395-05-31 23:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک و مشخصات هسته و پی آبرفتی بر تشکیل ناحیه - 1395-05-31 23:38:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر مشخصات دیوار آب بند بتن پلاستیک بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی - 1395-05-31 23:34:00
دانلود مقاله طراحی پایدار ساختمان هاي مسکونی شهر رشت با رویکرد ایجاد تهویه طبیعی - 1395-05-31 23:30:00
دانلود مقاله راهکار ها و مراحل ایمن سازي پدافند غیر عامل در نیروگاهها - 1395-05-31 23:24:00
دانلود مقاله بهینه یابی چند هدفی چیدمان سیستم مهاربندي براي یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک - 1395-05-31 23:17:00
دانلود مقاله طبیعت، الگوي طراحی سازه و معماري - 1395-05-31 23:14:00
دانلود مقاله سیستم هاي حمل ونقل هوشمند جاده اي (ITS) - 1395-05-31 23:06:00
دانلود مقاله برآورد تعداد سیکل هاي معادل در ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از معیار شدت آ - 1395-05-30 18:56:00
دانلود مقاله تیپولوژي مسکن در مناطق گرم و خشک ایران - 1395-05-30 18:51:00
دانلود مقاله بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهاي پرکننده(مقایسه موردي دیوارهاي پرکننده از جنس مصالح بتن - 1395-05-30 18:46:00
دانلود مقاله فیلتراسیون زیستی، راهکاري موثر در تصفیه هوا - 1395-05-30 18:41:00
دانلود مقاله بررسی امکان طراحی و ساخت سازه هاي توریسنگی به عنوان دیوار حائل - 1395-05-30 18:26:00
دانلود مقاله آلودگی خاك ناشی از عملیات حفاري چاه نفت - 1395-05-25 01:52:00
دانلود مقاله مقاوم سازي پی هاي سطحی با استفاده از دال بتنی و ریز شمع ها - 1395-05-25 01:48:00
دانلود مقاله محصور سازي خاك توسط میکروپایل ها - 1395-05-25 01:43:00
دانلود مقاله تظریف تطبیقی در روش هاي بدون شبکه با توابع شکل کریجینگ (MK) با استفاده از جابه جایی شبک - 1395-05-25 01:35:00
دانلود مقاله تاثیر سولفات آلومینیوم بر مقاومت برشی خاك رس واگرا - 1395-05-25 01:30:00
دانلود مقاله انتخاب روش پایدارسازي ترانشه ورودي خط 2 متروي تبریز براساس روش تحلیل سلسله مراتبی - 1395-05-25 01:25:00
دانلود مقاله تأثیر شرایط نگهداري روي خواص مکانیکی بتن حاوي پودر پوزولان چکنه و نانو سیلیس - 1395-05-25 01:14:00
دانلود مقاله معماري و فن آوري در صنعت ساختمان بهرنگ دریاي لعل 1، ریحانه حوصله دار صابر - 1395-05-25 01:08:00
دانلود مقاله ارائه روش منطقی جهت اصلاح ضریب رفتار R جهت رسیدن به سطوح عملکردي مورد نظر - 1395-05-25 01:02:00
دانلود مقاله ارزیابی مقایسهاي گذرگاههاي عابرپیاده به منظور افزایش ایمنی در معابر شهري - 1395-05-25 01:58:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بهینه عابرین پیاده توسط زمان بندي چراغهاي راهنمایی - 1395-05-25 01:53:00
دانلود مقاله سنجش اثر گذاري تابلوهاي حداکثر سرعت مجاز در کاهش تصادفات جادهاي ، مطالعه موردي محور شیر - 1395-05-25 01:47:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهاي رسی متراکم شده - 1395-05-25 01:37:00
دانلود مقاله کنترل نشست سطحی ناشی از تونلسازي در مناطق شهري با استفاده از بهبود مشخصات زمین - 1395-05-25 01:31:00
دانلود مقاله تاثیر نوع اتصالات در رفتار لرزه اي قابهاي برون محور - 1395-05-25 01:23:00
دانلود مقاله طرح بهینه تیرهاي سراسري بتنی پیشتنیده با مقطع متغیر - 1395-05-24 02:13:00
دانلود مقاله بهینه سازي مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از نظریه مجموعه مبنا - 1395-05-24 02:06:00
دانلود مقاله استفاده از بتن پلاستیک با دانه بندي مشخص مصالح سنگی در اجراي بتن لاینینگ - 1395-05-24 02:01:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه هاي بتن مسلح :مقایسه عددي و تجربی - 1395-05-24 01:54:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی روند بهینه سازی سازه های خرپایی با استفاده از روش جستجوی چند منظوره و رو - 1395-05-24 01:45:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسی - 1395-05-24 01:34:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ی روش های پیش بینی و محاسبه ی نشست سطحی ناشی از حفاری تونل های شهری - 1395-05-24 01:27:00
دانلود مقاله تاثیر فوق روان کننده و نسب آب به سیمان بر فاز خمیری بتن خود متراکم - 1395-05-24 01:20:00
دانلود مقاله تاثیر تنش تسلیم و لزجت خمیری بر طرح اختلاط های بتن خودمتراکم گوناگون - 1395-05-24 01:11:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه برای زمین لرزه های نزدیک گسل - 1395-05-24 01:51:00
دانلود مقاله بررسی پایداري و تعیین بار کمانش صفحات مستطیلی با ضخامت متغییر - 1395-03-18 20:06:00
دانلود مقاله بررسی قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی - 1395-03-18 20:02:00
دانلود مقاله تأثیر سیستم میخکوبی بر کاهش آسیب دیدگی ساختمان - 1395-03-18 19:58:00
دانلود مقاله آلایندههاي خاك و روشهاي پاکسازي آنها - 1395-03-18 19:53:00
دانلود مقاله مدل عددي الگوي جریان در اطراف آبشکن هاي مستقیم با استفاده از نرم افزار FLUENT - 1395-03-18 19:48:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشی - 1395-03-18 19:45:00
دانلود مقاله کاربرد فولادهاي ضد زنگ در صنعت ساختمان و مهندسی عمران - 1395-03-18 19:41:00
دانلود مقاله معماري پایدار و کهن در مناطق گرم و خشک ایران - 1395-03-18 19:36:00
دانلود مقاله حل مسأله زمانبندي پروژه با منابع محدود چند هدفه فازي با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA- - 1395-03-18 19:30:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر بهسازي خاکهاي نرم با ستونهاي سنگی به روش تحلیل عددي - 1395-03-18 19:26:00
دانلود مقاله مطالعه و تحلیل رفتار خاك مسلح شده با گروه ستونهاي سنگی و ستونهاي سنگی تک با استفاده از - 1395-03-18 19:22:00
دانلود مقاله مطالعه وتحلیل عددي عملکرد ستونهاي سنگی محصور شده با ژئوسنتتیک ها در خاك رس - 1395-03-18 19:12:00
دانلود مقاله بررسی انواع مش بندي در نرم افزار Seep/w و تاثیر آن بر محاسبه نشت در سدهاي خاکی با هسته - 1395-03-18 19:06:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه راه کارهاي بهسازي در سازه هاي بتنی با قاب خمشی - 1395-03-18 19:03:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي مکان یابی شبکه هاي مسیر خطوط هوایی بر اساس مدل شبکه پیچیده و الگوریتم ژنت - 1395-03-18 18:58:00
دانلود مقاله ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت رس مسلح شده با تکنیک ساندویچ و ژئوتکستایل - 1395-03-16 21:46:00
دانلود مقاله پایداري در معماري (بررسی موردي روستاي ماسوله) - 1395-03-16 21:39:00
دانلود مقاله بررسی تغییر شکل دیوارهاي حایل مسلح ژئوسنتتیکی با در نظر گرفتن کرنش مسلح کننده و فشار آب - 1395-03-16 21:36:00
دانلود مقاله یخچال ها، سازه هاي بومی پایدار و سازگار با اقلیم - 1395-03-16 21:33:00
دانلود مقاله آتریوم، راهکاري براي نگه داشت انرژي در طراحی ساختمان هاي اداري پایدار - 1395-03-16 21:29:00
دانلود مقاله ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ مهاربندهاي کمانشناپذیر با پیکربندي واگرا - 1395-03-16 21:07:00
دانلود مقاله ارزیابی، تحلیل ومدیریت عوامل تأثیر گذار بر محیط سرمایه گذاري پروژه هاي بخش انرژي - 1395-03-16 21:00:00
دانلود مقاله بررسی پارامتر هاي مؤثر بر پایداري هیدرولیکی موج شکن هاي سکویی - 1395-03-16 20:56:00
دانلود مقاله بارهاي سیکلی و غیر سیکلی وارد بر جکت و سازه هاي فراساحل - 1395-03-16 20:52:00
دانلود مقاله اثر محیط دریا بر رفتار خستگی اتصالات لوله اي جوشی سکوهاي دریایی - 1395-03-16 20:45:00
دانلود مقاله بررسی اثرمیکروسیلیس بربتن حاوي پوزولان طبیعی وتاثیرپارامترنسبت آب به سیمانبرخصوصیات فشا - 1395-03-15 21:29:00
دانلود مقاله مروري بر روش تزریق مواد میکروبیولوژیکی (بیوگروت)جهت تقویت پارامترهاي مقاومتی خاك هاي سس - 1395-03-15 21:26:00
دانلود مقاله ارزیابی تجربی تقویت عمودی دالهای دوطرفه با کامپوزیت های FRP - 1395-03-15 21:21:00
دانلود مقاله ارزیابی تجربی تاثیر تعداد لايههاي کامپوزیتهای FRP در تقویت برشی تیرهای بتن آرمه - 1395-03-15 21:06:00
دانلود مقاله مقاوم سازي فونداسیون و دیوارهاي سازه اي به روش میکرو شمع هاي در جا درمقابله با بار دینا - 1395-03-15 21:03:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بهسازي خاك هاي سست اشباع به روش تثبیت با رزین ها در مقایسه با روش تسلیح - 1395-03-15 20:59:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد تثبیت خاك هاي آغشته به ضایعات کارخانجات سنگبري (گل سنگ) با استفاده از ال - 1395-03-15 20:55:00
دانلود مقاله ارزیابی روش تزریق میکروبی در افزایش مقاومت تک محوره خاك ماسه اي (مطالعه موردي: خاك سگزي - 1395-03-15 20:52:00
دانلود مقاله سنجش معماري پایدار و شاخص هاي توسعه پایدار در محله هاي مسکونی نواحی شهري مطالعه موردي: - 1395-03-15 20:35:00
دانلود مقاله بررسی تحقق توسعه پایدار(به ویژه بعد کالبدي آن) در ساماندهی بافت فرسوده(مطالعه موردي: با - 1395-03-09 14:49:00
دانلود مقاله تعیین دبی غالب در ایستگاه موشنگ از رودخانه فریزي واقع در حوضه کشف رود - 1395-03-09 14:45:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي سازه هاي داراي طبقه نرم و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رفتارآ - 1395-03-09 14:41:00
دانلود مقاله کاربرد میراگرهاي ویسکوز در اصلاح درز انقطاع میان دو سازه مجاور در فضاهاي شهري به منظور - 1395-03-09 14:37:00
دانلود مقاله چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهاي دپوي خاکریزي در پروژه هاي ساخت راه و راه آهن براي - 1395-03-09 14:33:00
دانلود مقاله کیفیت روشهاي اجرایی اسلب تراك بتنی در سازه هاي ریلی مترو و راه آهن درایران - 1395-03-09 14:28:00
دانلود مقاله تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهاي جامی به روشسیستم فازي-عصبی - 1395-03-09 14:23:00
دانلود مقاله بررسی ظرفیت باربري پیهاي سطحی مستقر بر روي خاكهاي رسی مسلح شده با ستونهاي سنگی - 1395-03-09 14:19:00
دانلود مقاله تعیین عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندههاي جامی به روش CFD - 1395-03-09 14:15:00
دانلود مقاله کاربردهاي فناوري نانو در مهندسی ژئوتکنیک - 1395-03-09 14:11:00
دانلود مقاله پالایش و کنترل پساب هاي ناشی از عملیات ساختمانی - 1395-03-09 14:07:00
دانلود مقاله بررسی آب بندي کانال هاي انتقال آب بوسیله ساروج - 1395-03-09 14:02:00
دانلود مقاله مکانیسم ارگانیک ساختار سکونتگاه هاي گیلان - 1395-03-09 13:59:00
دانلود مقاله نقش انرژي هاي پایدار در معماري از منظر زیست محیطی - 1395-03-09 13:55:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد روشهاي یک بعدي در برآورد دبی جریان کانال هاي با مقطع مرکب - 1395-03-09 13:48:00
دانلود مقاله بررسیتأثیر پوشش گیاهی بر هیدرولیک جریان در دشت هاي سیلابی - 1395-03-08 19:28:00
دانلود مقاله ارزیابی انواع مختلف دیوارهاي حایل و معرفی شاخصهاي خرابی، ایمنی و کنترل ضوابط پایداري آن - 1395-03-08 19:23:00
دانلود مقاله ارزیابی انواع مختلف پل و معرفی شاخصهاي خرابی ، ایمنی و روشهاي بازرسی آن - 1395-03-08 19:19:00
دانلود مقاله بهینه یابی چند هدفه وزن و ضریب رفتار قابهاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحی بر اساس عمل - 1395-03-08 19:15:00
دانلود مقاله تاثیر نوع تحلیل بر پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند واگرا - 1395-03-08 19:09:00
دانلود مقاله تعیین زاویه بهینه استقرار میخها به روش تعادل حدي - 1395-03-07 20:56:00
دانلود مقاله انبوه سازي و جایگاه آن در توسعه و عمران شهري - 1395-03-07 20:52:00
دانلود مقاله مقایسه تاثیر استفاده هم زمان از پودر شیشه ضایعاتی و پلیمرهاي SBR ،SBS ،CR جهت اصلاح آسف - 1395-03-07 20:47:00
دانلود مقاله عیبیابی سازهها با استفاده از تکرار روش پایدارسازي تیخونوف - 1395-03-07 20:44:00
دانلود مقاله معرفی و مقایسه راهکارهاي اقلیمی اتخاذ شده در معماري مسکونی سنتی و معاصر یزد - 1395-03-07 20:33:00
دانلود مقاله مطالعه اقلیمی فضاهاي خانه هاي سنتی یزد و ارائه پیشنهاد براي بهبود وضعیت فعلی آن (نمونه - 1395-03-07 20:26:00
دانلود مقاله نقدي بر وجوه معرفی شده براي مفهوم "پایداري"در نوشته هاي امروز ایران - 1395-03-07 20:18:00
مقاله بررسی تغییر شکل هاي گودهاي عمیق در دو روش پایدارسازي میخکوبی و مهاري با بلوك هاي بتنی با استفا - 1395-03-07 20:12:00
دانلود مقاله بررسی ضریب اطمینان پایداري گودهاي عمیق به دو روش میخکوبی و مهاري با بلوك هاي بتنی با اس - 1395-03-07 20:08:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزهاي قابهاي واگراي فولادي سنتی و جداسازي شده با لینکهاي افقی و قائم و تا - 1395-03-07 19:40:00
دانلود مقاله بررسی و ارائه راهکار در جهت افزایش ایمنی سیستم هاي قطار سبک شهري و مونوریل - 1395-03-05 20:13:00
دانلود مقاله جایگاه فناوري هاي نوین در طراحی و ساخت، جهت نیل به معماري پایدار - 1395-03-05 20:09:00
دانلود مقاله معماري بومی، الگوي براي رسیدن به معماري پایدار - 1395-03-05 20:02:00
دانلود مقاله روشهاي مؤثر در مدیریتبحران پروژههاي عمرانی - 1395-03-05 19:58:00
دانلود مقاله بررسی ژئوتکنیکی فرونشست زمین در اثر برداشت آبهاي زیرزمینی و توسعه بیرویه - 1395-03-05 19:55:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد سنگدانههاي بازیافتی ترکیب شده با مخلوطهاي آسفالتی - 1395-03-05 19:51:00
دانلود مقاله مروري بر رفتار و نحوه عملکرد سازههاي مجهز به میراگرهاي TADAS و ADAS - 1395-03-05 19:47:00
دانلود مقاله پیشرفت هاي نو در معماري فضا هاي کتابخانه اي در جهان با رویکردي به طراحی نماهاي بیرونی ک - 1395-03-05 18:39:00
دانلود مقاله مدل بهینه برنامه ریزي تجهیزات وامکانات درحمل و نقل بنادر - 1395-03-05 18:36:00
دانلود مقاله طراحی و آنالیز سیستم هاي چند سنسوري به منظورکشف تغییر شکل هاي فیزیکی - 1395-03-05 18:32:00
دانلود مقاله وضعیت ایمنی در حمل و نقل ریلی ایران بر اساس شاخص هاي بین المللی و ارائه راهکارهاي بهبود - 1395-03-05 18:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنش خاك- سازه در پاسخ لرزهاي سیستمهاي سازهاي دوبعدي - 1395-03-05 18:22:00
دانلود مقاله الگوهاي پایدار در معماري بومی گیلان ( بررسی موردي پهنه جلگه اي گیلان) - 1395-03-05 18:18:00
دانلود مقاله بهینه سازي شکل سازه فضاکار تخت دو لایه با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها - 1395-03-05 15:56:00
دانلود مقاله بررسی دقت روش هاي مختلف در ارزیابی نشست فونداسیونها - 1395-03-05 15:47:00
مقاله بررسی تغییرمکان طبقه تحت انواع الگوهاي بارگذاري جانبی ثابت با استفاده از تحلیل بار افزون در قا - 1395-03-04 18:43:00
دانلود مقاله پیش بینی رواناب روزانه با استفاده از روش شبکه عصبی تابع بنیادي شعاعی RBF - 1395-03-04 18:37:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه اي اتصالات پس کشیده فولادي اتلاف کننده انرژي - 1395-03-04 18:33:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی و عوامل موثر بر پدیده رمبندگی خاك (مطالعه موردي خاكساختگا - 1395-03-04 18:30:00
دانلود مقاله بررسی مفهومی معماري پایدار( با تاکید بر الگوي توسعه پایدار ماسوله) - 1395-03-04 18:26:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر سر زندگی فضاي ایستگاه هاي مترو به منظور ایجاد پایداري اجتماعی - 1395-03-04 18:22:00
دانلود مقاله روشهاي الگو برداري از طبیعت در طراحی پایدار - 1395-03-04 18:18:00
دانلود مقاله نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل شهر پایدار - 1395-03-04 18:14:00
دانلود مقاله بررسی روشهاي مختلف آلودهزدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابۀ حاصل از محلهاي دفن زباله - 1395-03-04 18:11:00
دانلود مقاله معرفی و بررسی جداساز هاي لرزه اي - 1395-03-04 18:07:00
دانلود مقاله بزرگنمایی یا استهلاك شتابهاي سطحی در دره هاي ذوزنقه اي شکل - 1395-03-04 18:04:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي حفاري تونل درشرایط حفاري متفاوت به روش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل ا - 1395-03-04 17:58:00
دانلود مقاله مقاومسازي سازهها تحت اثرات حفاري تونل به روش (NATM) بر سازههاي اطراف (مطالعه موردي تونل - 1395-03-04 17:53:00
دانلود مقاله پایداري روحی با ایجاد حس سرزندگی در مجتمع هاي مسکونی نمونه موردي: شهر رشت - 1395-03-04 17:48:00
دانلود مقاله بررسی آسیبپذیري لرزهاي خطوط لوله 250 پوند شبکه گاز شهري با استفاده از نمودارهاي شکست(مط - 1395-03-04 17:40:00
دانلود مقاله مدل بندي ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها - 1395-03-03 18:35:00
دانلود مقاله بررسی جریان هیدرولیکی سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از مدل هاي عددي - 1395-03-03 18:31:00
دانلود مقاله طرّاحی اقلیمی منازل مسکونی گامی مؤثر درجهت رسیدن به معماري پایدار مطالعه موردي : شهر رش - 1395-03-03 18:27:00
دانلود مقاله نقش احیاي بافت فرسوده در توسعه پایدار شهري از دیدگاه فرهنگی - 1395-03-03 18:23:00
دانلود مقاله شبیه سازي وبررسی روش هاي جلوگیري از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب درچاه هاي افقی ای - 1395-03-03 18:18:00
دانلود مقاله شبیه سازي وبررسی روش هاي جلوگیري از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب دریکی ازمخازن جنو - 1395-03-03 18:09:00
دانلود مقاله پیش بینی دبی جریان در کانالهاي مرکب با استفاده از الگوریتم شبکه هاي عصبی - 1395-03-03 18:05:00
دانلود مقاله بهینه سازي طراحیروسازي آسفالتی با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان - 1395-03-03 18:00:00
دانلود مقاله محاسبه نرخ واحد محصول براي روشهاي متداول نمکزدایی آب دریا، به منظور یافتن اقتصادي ترین - 1395-03-03 17:55:00
دانلود مقاله معماري گیلان ؛ نمادي از تلاش انسان در تعامل با محیط - 1395-03-03 17:49:00
دانلود مقاله فضاهاي سبز عامل توسعه معماري پایدار - 1395-03-03 17:43:00
دانلود مقاله معماري پایدار - 1395-03-03 17:39:00
دانلود مقاله امکان سنجی اقلیمی جغرافیایی احداث سایت موزه بویه املش - 1395-03-03 17:17:00
دانلود مقاله امکان سنجی احداث سایت موزه بویه املش از منظر بوم شناختی - 1395-03-03 17:13:00
دانلود مقاله ارزیابی علل تاثیرگذار در تصادفات عابرین پیاده در معابر شهري مطالعه موردي، کلانشهر تهران - 1395-03-03 17:06:00
دانلود مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر تنش وارده در نقاط بحرانی بدنه سدهاي بتنی وزنی ناشی از نیروي هی - 1395-03-01 19:08:00
دانلود مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهري - 1395-03-01 19:03:00
دانلود مقاله پایدارسازي زمین لغزش دشتگان رودبار( مسیر آزادراه رشت- قزوین) - 1395-03-01 19:00:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهاي مکانیکی فوم درمقاوم سازي جاذبهاي انرژي فلزي جدارنازك - 1395-03-01 18:53:00
دانلود مقاله بررسی کاربردهاي بلیط الکترونیک در حل مشکلات ترافیک شهري - 1395-03-01 18:49:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جهت مدیریت ترافیک در مناطق عملیات عمرانی با هدف کاهش حوادث ترافیکی - 1395-03-01 18:45:00
دانلود مقاله تبدیل به گاز ، فرآیندي جایگزین براي بازیافت انرژي و دفع زائدات جامد شهري - 1395-03-01 18:40:00
دانلود مقاله بررسی سازگاري با اقلیم گونه اي از سازه خانه هاي روستایی گیلان - 1395-03-01 18:35:00
دانلد مقاله بامبو سرپناه اضطراري معماري پایدار - 1395-03-01 18:29:00
دانلود مقاله بررسی پدیده روانگرائی درجنوب تهران بزرگ با توجه به احتمال وقوع زلزله - 1395-03-01 18:24:00
دانلود مقاله طرح جامع خطر رانش استان گیلان - 1395-03-01 18:15:00
دانلود مقاله بررسی علل آب گرفتگی شهر رشت - 1395-03-01 18:10:00
دانلود مقاله بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه موردي: محله پیرسراي - 1395-03-01 18:02:00
دانلود مقاله تحلیل الاستو استاتیکی و محاسبه خیز تیرهاي یکسر گیردار با استفاده از روشهاي عددي بدون مش - 1395-03-01 17:56:00
دانلود مقاله بررسی رنگهای نمای ساختمان ها در شهر رشت و عوامل تاثیر گذار در انتخاب آنها - 1395-03-01 17:49:00
دانلود مقاله ارزيابي خواص مهندسي بتن حاوي تركيب سراميك وآجر ضايعاتي خرد شده به عنوان جايگزين بخشي از - 1395-03-01 17:45:00
دانلود مقاله بررسي خواص مهندسي بتن حاوي تركيب پودر شيشه و خاكستر پوسته برنج به عنوان جايگزين بخشي از - 1395-03-01 17:42:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن سولفات آلمینیوم (زاج سفید) در تثبیت شیمیایی خاك رس واگرا (مطالعه موردي) - 1395-03-01 17:39:00
دانلود مقاله بررسی عددی نشست زمین در اثر حفر تونل شهری: ( مطالعه موردی قطار شهری شیراز ) - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اندر کنش تونل های دو قلو بر اساس مو قعیت قرار گیری آنها - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله طراحي سيستم نگهداري موقت تونلهاي پنستاک سد رودبار لرستان به روش تجربي و عددي - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحليل ومقایسه ی دو بعدی و سه بعدی دیناميکي تونل های خاکي با استفاده ازروش های اجزای محد - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر اندركنش پوشش نگهداري- فضاي ب يكران سنگي در تونل هاي زيرزميني ت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاك - سازه در اثر حفر تونل به روش اتریشی - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ای - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای تونل ها - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشکیلات چند لایه با نتایج حاصل از مدلسا - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزیابی طیفهای ظریف در تحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثر امواج لرزه ای با انجام - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی اثر ناهمسانی مصالح رسوبی در حفاری تونل با استفاده از مدل چند صفحه - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای ژئومکانیکی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده از تحلیل برگشت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تونل بر روی نشست های سطحی زمین ناشی از گسلش - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقايسه تحليلي و عددي مقادير فشار جبهه كار در تونلسازي مكانيزه با سپر در خاكهاي اشباع - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی تاثیر حفاری تونل های شهری به روش NATM برسازه های اطراف مطالعه موردی تونل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل های آب برنیروگاه سد خرسان 3 - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله تحلیل اجزای محدود سه بعدی پارامترهای مؤثر بر میدان دگر شکلیهای ایجاد شده ناشی از حفر تو - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی انرژی ویژه توده سنگ های رسوبی در حفاری مکانیزه تونل گلاب - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در انتشار موج ناشی از حرکت قطار داخل تونل - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله برسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبز کوه - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله رفتار نگاری و ابزار دقیق در تونل های شهری - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله آنالیز و تحلیل نیروهای ناشی از تغییر شکل خمشی طولی حاصله از امواج لرزه ای برشی در تونله - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله معرفی یک مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزشی سنگ های جدار تونل و مقایسه با مد - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بهینه یابی موقعیت قرارگیری تونل های دوقلونسبت به یکدیگر درخاک های مختلف باهدف تامین پای - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله ارزیابی توزیع نشست های سطحی برروی زوج تونل های کم عمق حفاری شده به روش NATM - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه رفتار لرزه ای تونل های باکسی و دایره ای شکل کم عمق در خلال زلزله - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج آزمونهای برجا و آزمایشگاهی برش مستقیم در سنگهای آهکی - 1395-02-24 18:17:00
دانلود مقاله ارایه روشی جدید جهت اندازه گیری اندیس بار نقطه ای در آزمون های مکانیک سنگ - 1395-02-24 18:13:00
دانلود مقاله بررسی اثر ویژگی های ناپیوستگی بر مدول تغییرشکل توده سنگی با استفاده از مدل سازی آزمایش - 1395-02-24 18:09:00
دانلود مقاله تعیین وضعیت تنش های برجا با استفاده از آزمایش شکست هیدرولیکی ( مطالعه موردی: نیروگاه تل - 1395-02-24 17:56:00
دانلود مقاله مدلسازی آزمایشگاهی جهت ترکهای ایجاد شده به روش شکست هیدرولیکی - 1395-02-24 17:52:00
دانلود مقاله اندازه گیری میزان سایش سنگ ها با استفاده از دستگاه لس آنجلس و لاوال ماشین و مقایسه آن ه - 1395-02-24 17:48:00
دانلود مقاله پیشبینی خردایش حاصل از آتشباری در معدن مس سونگون با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه - 1395-02-24 17:40:00
دانلود مقاله تحلیل نفوذپذیری تودهسنگها با استفاده از تانسور هدایت هیدرولیکی و تعیین راستای بهینه گما - 1395-02-23 01:16:00
دانلود مقاله بررسی نشت گاز از کارگاه استخراج UCG با استفاده از مدل سازی عددی - 1395-02-22 23:58:00
دانلود مقاله تحلیل عددی نشت آب به داخل گود نیروگاه برقابی سردشت و بررسی عمق بهینه پرده آببند - 1395-02-22 23:54:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری - 1395-02-22 23:47:00
دانلود مقاله برآورد جریان ناگهانی و اولیه آب بدرون تونل با استفاده از داده های آزمایش پمپاژ، مطالعه - 1395-02-22 23:40:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تاثیر دانهبندی برروی نحوهی شکست نمونه های سنگی - 1395-02-22 23:28:00
دانلود مقاله تحلیل عددی عکس العمل سازند با تیغه های مته حفاری به روش المان محدود - 1395-02-22 23:21:00
دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی اثر کایزر در ماسه سنگ با استفاده از روش المان مجزا - 1395-02-22 23:15:00
دانلود مقاله پیشبینی خطر وقوع انفجارسنگ با استفاده از تحلیل عددی انرژی کرنشی الاستیک تودهسنگ - 1395-02-22 22:59:00
دانلود مقاله مدل سازی 2 بعدی هندسی ناپیوستگی ها در نرم افزار تحلیل عددی UDEC و رفع عیب آن با استفاده - 1395-02-22 22:53:00
دانلود مقاله آنالیزعددی زمین لغزش واقع در کیلومتر 194 راه آهن غرب - 1395-02-22 22:48:00
دانلود مقاله تعیین نیروی پیشران ماشین تونلزنی مطالعه موردی تونل آب بر گلاس- قطعه یک - 1395-02-22 22:28:00
دانلود مقاله ارائه کد PPT- U- DEC در بر آورد تأثیر نفوذ پرتابه برپایداری سازههای زیرزمینی بر پایة من - 1395-02-22 22:20:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدی اجزاء محدود پوشش تونل و مقایسه ای با نتایج تحلیل دو بعدی و روابط تقریبی - 1395-02-22 22:13:00
دانلود مقاله بررسی انواع روشهای تحلیل ساختاری پوشش سگمنتی و مدلسازی سه بعدی سگمنت به روش المان محدود - 1395-02-22 01:20:00
دانلود مقاله بررسی شکست ذرات سنگ در سنگ شکن های مخروطی به روش مدل سازی پلاستیسیته تخریب - 1395-02-22 01:15:00
دانلود مقاله تأثیر پارامتر نسبت فاصله مرکز ثقل سازه از محورتونل به قطر تونل بر اندرکنش تونل و سازهها - 1395-02-22 01:26:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای شکست دینامیکی نمونه مکعبی با استفاده از روش عددی المان محدود توسعه یاف - 1395-02-22 01:22:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی اثر ناهمگنی سنگ بر رفتار سنگ در فرآیند شکست - 1395-02-22 01:18:00
دانلود مقاله توسعه مدل خرابی ریزمکانیکی سنگها تحت شرایط ریزترکهای بسته (تنشهای فشاری) - 1395-02-22 01:13:00
دانلود مقاله شبیه سازی رفتارسنگها تحت شرایط ریزترکهای باز ( تنشهای کششی) با مدل خرابی ریزمکانیکی - 1395-02-22 01:08:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تأثیر عوامل هندسی و ژئومکانیکی درزه بر انتشار امواج حاصل از بارگذاری دینامیک - 1395-02-22 01:04:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی رفتار برشی پل سنگ - 1395-02-21 23:57:00
دانلود مقاله چالش های تونلسازی مکانیزه در ایران - 1395-02-21 23:52:00
دانلود مقاله بررسی سازه ای تقاطع تونلهای خط 6 و 7 متروی تهران - 1395-02-21 19:23:00
دانلود مقاله بهسازی لرزه ای تونل در محدوده گسل به روش درزه های متوالی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب - 1395-02-21 19:17:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت فشار نگهداری سینه کار نسبت به پارامترهای موثر بر آن - 1395-02-21 19:10:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر میل مهارهای پیش تنیده بر پایداری تکیهگاه پل کارون چهار با استفاده از روش عد - 1395-02-21 19:01:00
دانلود مقاله بررسی سیستم طراحی ADECO- RS با نگرشی بر تونل راه آهن شیبلی - 1395-02-21 18:52:00
دانلود مقاله تأثیر اندرکنش حائل - زمین در طراحی نگهداری تونل - 1395-02-21 18:43:00
دانلود مقاله بررسی سختی برشی و نرمال محل اتصال سگمنت به روش آزمایشگاهی - 1395-02-21 18:37:00
دانلود مقاله پیش بینی عملکرد TBM با استفاده از مدلهای تجربی جدید در قطعه دوم تونل امامزاده هاشم - 1395-02-21 18:29:00
دانلود مقاله بررسی انواع آسیبهای وارده به سگمنتهای بتنی در مرحله تولید و حمل - 1395-02-21 18:24:00
دانلود مقاله مطالعه تحلیلی مکانیزم اندرکنش در نقاط اتصال قطعات پیش- ساخته بتنی تونلها - 1395-02-21 18:11:00
دانلود مقاله بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی در محیط سنگی؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج - 1395-02-21 01:44:00
دانلود مقاله ارزیابی دقت مدلهای مختلف در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاب - 1395-02-21 01:30:00
دانلود مقاله انتخاب و بهروز رسانی کلاس حفاری و نگهداری مطابق شرایط زمین ( مطالعه موردی تونل سبزکوه) - 1395-02-21 01:22:00
دانلود مقاله تخمین نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از روش شبیه سازی مونتکارلو - 1395-02-21 01:09:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج طراحی آتشباری به روش های کونیا وانتقال انرژی در تونل های کوچک مقطع ( مطالع - 1395-02-21 01:00:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش و تعیین فاصله بهینه تونلهای دوقلوی بزرگراه حکیم تهران ( تونل چیتگر) با اس - 1395-02-20 23:51:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جهت شناسایی و تعیین ارتباط بین شاخص های تاثیرگذار در فرآیند اجرای پروژه های - 1395-02-20 23:44:00
دانلود مقاله تاثیر ذرات شن نخودی در انتقال بار بر روی سگمنت در تونلسازی مکانیزه - 1395-02-20 21:40:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل مسیر دسترسی به تاج سد بختیاری ( مطالعه موردی تونل شماره 2 قطعه AR4 ) - 1395-02-20 21:31:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب طرح سد و نیروگاه سردشت - 1395-02-20 21:24:00
دانلود مقاله تحلیل خطر زلزله با نگرشی بر پروژ ه های مترو ریلی ( مطالعه موردی خط 2 مترو تبریز ) - 1395-02-20 01:16:00
دانلود مقاله پیش بینی میزان نشست سطح و ارزیابی تاثیر طول گام حفاری بر میزان نشست سطح زمین ناشی از تو - 1395-02-20 01:08:00
دانلود مقاله پیشبینی نرخ نفوذ ماشین حفار TBM با شبکه عصبی مصنوعی وتحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره - 1395-02-20 01:02:00
دانلود مقاله برآورد بار وارد بر پوشش بتنی تونل بلند سد سردشت با روش های تحلیلی و عددی - 1395-02-19 23:57:00
دانلود مقاله امکان سنجی تخمین تاریخچه مولفه های تنش برجا بر اساس آنالیز سه بعدی زبری سطوح درزه - 1395-02-19 23:47:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری جبهه کار طولانی زغال سنگ با استفاده از مدل سازی عددی - 1395-02-19 01:29:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری استاتیک شیروانی سنگی